Nyt tag pris | Find din M2 pris her

Står du og skal skifte dit tag, eller er du i tvivl om hvornår du skal skifte dit tag, er det godt at søge noget viden om tagtyper, prisen herfor og de muligheder du har, set i forhold til den type hus du har.

Et nyt tag kan gøre alverden til forskel for boligen. 

Ikke kun fordi det er godt for huset, men også fordi det helt grundlæggende løfter husets udseende og øger dets værdi samtidig med, at du sparer penge på husets energiomkostninger. 

Vil du en dag sælge din bolig, er det ofte også et stort plus hvis der er nyt tag på huset. 

Hvad koster et nyt tag, pris pr. m2?

Et nyt tag koster mellem 800 kr og 2.500 kr pr. kvadratmeter, afhængigt af tagtypen og omstændighederne. Pris på nyt tag inkl spær kræver en vurdering af en tagmand men koster mellem 1.500 kr og 3.000 kr pr. kvadratmeter. Pris på nyt tag og undertag koster i gennemsnit mellem 1.500 kr og 2.000 kr. pr. kvadratmeter.

Hvilket tag er billigst?

Når du sammenligner priser på tage, er det ofte tydeligt at se, at der er store forskelle på materialernes pris. 

Et tag af tegl eller skifer tag er dyre materialer, mens pladetage og tagpap er billigere. Den billigste løsning vil oftest være et tag af tagpap som koster cirka 800 – 1.100 kr pr.m2. Dels er det et billigt materiale, dels er det nemmere at lægge og kræver ikke en stærk konstruktion. Samtidig kan det fungere på alle taghældninger og til flere typer huse. 

Tagpap holder mellem 30 og 50 år. 

Den næstbilligste løsning vil ofte være eternitplader også kaldet bølgeplader. Disse er også forholdsvist lette at montere, og med en rimelig pris på 1.000 – 1.200 kr pr. m2.  

Ny tagbelægning er godt for dit hus

Foruden det faktum, at et tag skal holde tæt, er der flere grunde til, at udskifte taget på dit hus. Dit nye tag kræver nemlig kun lidt vedligeholdelse og har længere levetid – særligt hvis du husker at fjerne mos og alger på det med jævne mellemrum. Samtidig vil et nyt tag have undertag. Det betyder at du kan spare penge til dit energiselskab, for undertaget hjælper dig nemlig med at bevare varmen i dit hus, og hindrer udslip af energi, gennem et (måske utæt) tag uden et undertag. Dette gælder særligt hvis der lægges ekstra isolering i loftet på ældre bygninger, hvor der måske er begrænset isoleret. Lægges der undertagsbelægning og tag af en fagmand, vil du desuden være sikret, at denne vil tage højde for, at dit hus er korrekt ventileret med den valgte tagløsning. 

Du vil derved få et bedre indeklima i din bolig. 

Ultimativt vil du, med et nyt tag, være sikret mod fugtskader.

Et nyt tag er en langsigtet investering

Hvis dit gamle tag har set bedre dage, er det på tide at kigge efter en ny tagløsning. 

Der kan være mange overvejelser i dit tagprojekt og der er mange muligheder. Det kan være økonomisk nødvendigt at vælge et billigt tag, men grundlæggende er det sådan, at hvis taget udskiftes, må man forvente en økonomisk investering i projektet med alle tagtyper. Det vil endda også være tilfældet, selvom du vælger at lave gør-det-selv. Vær opmærksom på, at gamle tage kan have asbest, hvorfor gør-det-selv ikke altid er den bedste løsning når du skal have et nyt tag.

Det kan derfor være en god idé, at undersøge alle tagtyperne, om et nyt tag kan lægges ovenpå den eksisterende tagbelægning, eller om du bør få lagt et nyt undertag, monteret spær, få nye tagrender eller nye ovenlysvinduer. Det handler jo nemlig ikke kun om den regning som du betaler for et større tagprojekt nu og her, men også om den regning som skal betales gennem årene. 

Hvis tagets tilstand er tæt og sundt, vil varmeregningen falde og værdien af huset stige. 

Det kan blive til mange penge gennem årene. 

Hvad koster nyt tag til netop din bolig?

Hvad koster et nyt tag til et specifikt hus? 

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Et nyt tags pris kan svinge en del. Det skyldes ikke kun tagpriser afhængigt af materialet som kan være et naturligt byggemateriale som fx tegl eller syntetisk gummi som fx tagpap. Det skyldes også omstændigheder omkring taget, og ethvert projekt kræver derfor en individuel vurdering. 

Nedenstående priseksempler tager udgangspunkt i gennemsnitspriser for forskellige tagtyper og tager ikke højde for følgende forhold: 

  • Behovet for lægning af undertag og isolering
  • Om taget placeres på nuværende tag eller om dette skal nedtages først
  • Tagets hældning – flade tage kræver ofte mere arbejdstid for en professionel
  • Skorstene og tagvinduer/vippevinduer samt kviste
  • Behov for udskiftning eller tilføjelse af nye spær
  • Meromkostning ved påsætning af nye tagrender

Tabel 1. Priseksempler på pris for nyt tag med forskellige tagtyper

Faktorer der påvirker prisen på et nyt tag

Uanset om du ønsker dig et nyt eternittag/ ståltag, tagpap eller måske et tegltag, kan der være faktorer som øger omkostninger til projektet. Alle skorstene og vinduer kan øge prisen, ligesom nye spær og ny undertagsbeklædning kan få prisen til at stige betragteligt. Grundlæggende er et nyt tegltag dog ofte den dyreste løsning – foruden skifer og integreret solcelletag. 

En ofte anvendt løsning er at vælge et nyt ståltag. Dels er det billigere end tegl, dels har det lang levetid og kan ligne tegl, men findes i mange farver. Nogle farver kan dog ligeledes øge prisen for taget.

Hvor lang er levetiden på et tag?

Levetiden på et nyt tag kan påvirkes af flere faktorer, hvorfor det ofte vil være vejledende. 

Er taget meget udsat for blæst, særligt vestenvind, eller er der mange træer og skygge omkring huset, som giver mos og alger, vil det påvirke levetiden på taget. 

Vedligehold og renholdelse kan forlænge levetiden en del. Derudover kan levetiden også estimeres gennem producenternes garantiperiode. 

Jo længere den er, jo længere er levetiden som forventes det at taget har. 

Diagram 2. Oversigt over gennemsnitlig forventet levetid af tagtyper

Hvilken type af tag kan du få?

Lokalplaner 

Det er ofte ikke kun prisen på et nyt tag eller husets proportioner der afgør hvad du kan vælge for et tag. Der findes nemlig tit lokalplaner i din kommune som begrænser dine muligheder. 

Dels kan det handle om tagets farve eller glans; for eksempel at et tegltag ikke må være sortglaseret – muligvis fordi det er bestemt, at denne type tag ikke passer ind i lokalområdet, eller fordi det vender indad mod bygningen ved siden af, som så får genskin. 

Dels kan det handle om materialet. I nogle områder kræves at der lægges tegl eller ståltag, mens andre områder gerne må have huse med tagpap eller plader.

Tegltag kan ikke placeres på alle typer huse

Dit tag vil altid være betinget af den konstruktion det hviler på. Således er det vigtigt, at de spær og det fundament som taget skal placeres på, er solide og i stand til at bære tagets vægt. 

Tegltag kan af konstruktionsmæssige grunde, derfor ikke altid placeres på et hus. Dels kræver det en grundlæggende stærk konstruktion, og dels kræver det, at der er spær nok og at disse er sunde og med en vis diameter. 

Ønsker du dig et tegltag på dit hus, kan du derfor risikere, at det vil kræve opførelse af ekstra konstruktion, for at det kan lade sig gøre. 

Særligt ældre huse kan have udfordringer hermed. Kan det lade sig gøre, får du til gengæld så også et tag som har en længerevarende levetid og dermed er en god investering.

En lang levetid har du iøvrigt altid producentens garanti for – ellers er det der du skal henvende dig ved udfordringer. 

Fladt tag kan ikke opføres i ethvert miljø

Et nyt tag kan i en lokalplan være betinget af hældningen på taget. En lav hældning kan være beskrevet i lokalplaner med en vinkelbegrænsning og tage med plan vinkel kan være forbudte. Kommunens tekniske forvaltning kan hjælpe dig med at finde en eventuel lokalplan for dit område og også hjælpe dig med at vurdere, hvorledes dit nye tag kan overholde lokalplanens bestemmelser. Ligger projektet på grænsen af sådanne bestemmelser, kan du ansøge kommunen om en tilladelse til at gennemføre opføringen, men lokalplaner gives der grundlæggende sjældent dispensation fra. 

Derudover skal du også være opmærksom på, at fladt tage kan være dyrere at opføre, end andre tagtyper og at det kræver større sikring mod fugtskader, idet den flade hældning, ikke giver regnvand mulighed for at løbe af.

Skal taget skiftes eller kan du lægge et nyt ovenpå nuværende tag?

Hvis dit eksisterende tag har undertag og dette er tæt, sundt og velisoleret, kan det være en mulighed, at lægge et nyt tag ovenpå det gamle. 

Det kræver dog at der er plads til det, så taget kan ligge ordentligt. Det ekstra lag må ikke gøre belægningen for høj, set i forhold til husets proportioner, stern og kantbrædder samt placering af tagrender. 

De fleste tagtyper giver mulighed for at lægge samme tagtype ovenpå det etablerede tag, men tegltag kan sjældent lægges ovenpå tegltag. Det skyldes at det er et tungt tag. Teglsten kræver en stærk konstruktion og denne type tag vil være meget tung i flere lag. Mange andre tagtyper kan dog godt lægges i flere lag. 

Er det et let tag, som fx et pladetag, eller hvis man har valgt at bruge tagpap i sin tid, er det nemmere at montere et nyt tag herpå. 

Det vil dog oftest kræve en vurdering fra et professionelt tagfirma, om det kan lade sig gøre at lægge dit tag tilføjende til det nuværende.

Så meget kan du spare ved at udskifte dit tag

Et typisk varmetab sker gennem dit tag. 25-40 procent af al varmetab sker gennem loft og tag. Der kan således være god grund til at få kigget på tilstanden af isolering, undertagsbelægning og tagbelægning i din bolig. 

Betaler du 1000 kr om måneden for varme, kan en efterisolering og udskiftning af belægninger, således spare dig op mod 400 kr på varmeregningen, hvis man tager konkret udgangspunkt i ovenstående procenter. Om året bliver dette beløb således til 4.800 kr og over en tiårig periode til 48.000 kr. 

Omend der oftest er flere faktorer som påvirker varmeregningen, særligt i gamle huse, vil et varmetab gennem loft og tag med sikkerhed reducere din omkostning til opvarmning af boligen. 

Hvad koster et nyt tag pr. m2?

Der findes mange typer tage og derfor kan det også godt være svært at estimere en pris. Regn med en m2 pris mellem 800 kr og 2.500 kr. Skal der lægges nye spær samtidig, er der en meromkostning mellem 500 kr og 700 kr. pr. kvadratmeter. Skal der lægges undertag er der ligeledes en meromkostning på mellem 500 kr og 700 kr pr. kvadratmeter.

Skal taget skiftes eller kan du lægge et nyt ovenpå et gammelt tag?

Ofte kan der godt lægges et nyt tag på et gammelt tag. Det kræver dog dels at der er plads, og at det allerede placerede tag er tæt og gerne isoleret. Det kræver altid en individuel vurdering, om det er en mulighed at lægge nyt ovenpå gammelt eller ej. 

Boligmesteren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere