Facaderenovering | Typer af renoveringer, priseksempler og tips

Store dele af året, byder det danske vejr på vind, vand og kulde, og det påvirker vores huse. Både husets sider, sokler og tag, tager imod alskens vejr, året rundt. Det meget våde og kolde vejr i vinterhalvåret, såvel som det tørre solstrålende sommervejr, er hårdt for husets facade, som må stå forrest, uanset hvad. 

Det danske vejr vil sætte sine spor på et hus. På et tidspunkt vil ethvert hus derfor få behov for en facaderenovering. Foruden et behov for reparation af facadens udseende, kan der ligeledes blive behov for at opdatere dets look, så det bliver en moderne facade. En facaderenovering kan være en god investering. Dels for at få en lavere varmeregning, dels for at vedligeholde huset og dels for at bevare eller øge husets værdi.

Facaderenovering kan betyde flere ting. Det kan fx være en pudset facade med et tyndt lag mørtel, at facaden renses for alger og løst puds og får vandskuring eller en komplet facaderenovering. Den komplette facaderenovering betyder, at eroderet murværk udskiftes, gammelt puds fjernes og der lægges nye fuger. Efterfølgende kan væggen få en behandling, som kan bestå af forskellige processer. 

Alle typer renovering af facaden kan blive en dyr fornøjelse, hvis der er store skader og murværket er i meget dårlig stand. Ved beklædning med træ, kan det være at al træet er råddent. Revner og udfaldne fuger i murværk, er ofte en del af facaderenoveringer.

Hvad koster renovering af facade?

Renovering af facader koster gennemsnitligt mellem 300 kr og 800 kr i pris pr. m2. I et af artiklens angivne priseksempler, er pris pr m2 dog mere end 1.000 kr. Der må forventeligt ses udsving i priserne – også set i lyset af, at projektet kan involvere flere forskellige processer, herunder sandblæsning, isolering og malerarbejde. 

Et præcist estimat for facaderenovering, bør altid bero på tilbud fra professionelle, som har set din facade, for at du kan være sikker på, hvad en konkret pris, for renoveringen af huset er. Udbed dig gerne tilbud fra flere forskellige firmaer, så du har priser du kan sammenligne. Nogle tilbud vil typisk være lidt billigere end andre. Bed eventuelt udbyderen om, at gennemgå præcist hvad tilbuddet indeholder, så du har klarhed over, hvad der er med i tilbuddet og hvad der eventuelt kommer oveni.

Prisen for reparation af husets udseende, afhænger af hvilken type facaderenovering der er tale om. Skal de gamle fuger udskiftes og huset have en fuld omfugning af murværket, er dette en af de dyrere projekter – også fordi det kræver en professionel til at udføre arbejdet. Vandskuring og filtsning er omvendt en billigere løsning. Det skyldes primært, at det er hurtigere at renovere facaden med disse to muligheder. Jo flere arbejdstimer der går pr. m2, jo større bliver omkostningen. 

Du kan også godt foretage nogle typer facaderenovering selv – fx vandskuring. Herved kan der spares mange penge. Det er dog værd at bemærke, at det kan kræve erfaring og viden, at udføre arbejdet tilfredsstillende. 

Få 3 gratis tilbud på facaderenovering

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på facaderenovering – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Priseksempler på facaderenovering

Nedenstående eksempler viser forskellige omkostninger til hvad det koster, at få renoveret facaden, inklusive eller eksklusive forskellige processer, som fx sandblæsning og hulmursisolering. Eksemplerne tager desuden udgangspunkt i forskellige antal m2 og dermed differentierer priserne også efter, hvor stort et areal der er tale om. 

Vedrørende sandblæsning: 

Hvis gammel maling sidder på overfladen af huset og det er falder af og slår revner, kan du få sandblæst hele facaden, inden der foretages yderligere arbejde på murene. 

Priseksempel 1: Komplet omfugning af murværk 

Omfugning af 150 m2 murstensfacade, inklusive hulmursisolering af 100 m2 hulmur med 125 mm isolering. Prisen inkluderer udfræsning af eksisterende fuger. Efterfølgende laves pudsning af facade og slutteligt maling. 

Hulmursisolering = 12.000 kr

Omfugning af murstenene = 84.000 kr

Pudsning og maling = 38.000 kr

Samlet pris = 134.000 kr

Facaderenovering pris pr m2 = 893 kr

Priseksempel 2: Sandblæsning af murværk 

Sandblæsning af 200 m2 facade med en hushøjde på 6 meter inklusive 25 m2 afdækning af vinduer og døre. Eksklusive isolering men inklusive pudsning og maling.

Sandblæsning (våd eller rør) = 9.000 kr

Pudsning og maling af facaden = 50.000 kr 
Samlet pris = 59.000 kr

Facaderenovering pris pr m2 = 295 kr

Priseksempel 3: Komplet omfugning af murværk inklusive sandblæsning

Komplet omfugning af 160 m2 bolig, hvor murstenene får nye fuger, inklusive tør sandblæsning, afdækning af 35 m2 vinduer og døre, 160 m2 hulmursisolering i 125 mm tykkelse og pudsning og maling.

Tør sandblæsning inklusive 35 m2 afdækning = 9.200 kr

Hulmursisolering i 125 mm tykkelse på 160 m2 = 19.200 kr

Udskiftning og reparation af huller i mursten og nye fuger på 160 m2 = 90.000 kr

Pudsning og maling af facaden = 50.000 kr

Samlet pris = 168.000 kr

Facaderenovering pris pr m2 = 1.050 kr

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Hvornår er det nødvendigt at reparere facaden derhjemme?

Husets facade kan oftest holde rigtig længe, førend det er nødvendigt at få den repareret eller opkvalificeret. Det er dog en god idé, at efterse husets yderside og sokler med jævne mellemrum. Så er du på forkant med materialernes udvikling og eventuelle forfald. En murstensfacade kan ofte holde i flere hundrede år, men flere forhold kan forkorte levetiden, herunder vind og vejr, samt den omkringliggende natur. Samtidig er husets generelle sundhedstilstand, afgørende for husets bestanddeles levetid. 

  • Tjek soklen: Små revner og skader kan nemt repareres med mørtlen fra et byggemarked. Større revner i soklen bør efterses af en byggesagkyndig
  • Tjek fuger i murværk:  Hvis der er porøse eller udfaldne fuger i murværket, kan det være tid til at få nye lagt i. Tjek også for murbier som gerne ødelægger fugerne ved at lave huller. 
  • Fugt i fundament og facade: Tjek om der er fugtige områder eller plamager på murene, som indikerer fugt i væggene. Hvis dette er tilfældet, bør du finde kilden til fugten hurtigst muligt og få gjort noget ved problemet. Ellers kan skaden udvikle sig og blive en meget dyr reparation. 
  • Fugt i træværk: Hvis du har helt eller delvist træværk på dit hus, skal dette tjekkes lidt oftere end murværk og gerne med jævne mellemrum. Træ vil nemlig hurtigt reagere på indtrængende fugt, som derved skal stoppes hurtigst muligt, for at undgå større skader. 

5 gode grunde til at foretage facaderenovering

Det er altid godt at holde dit hus sundt og pænt. Nedenstående 5 punkter, er gode grunde til, at husets facade bør repareres og opkvalificeres.

  • Husets levetid bliver længere
  • Huset bliver mere værd (eller holder i det mindst sin værdi) og lever bedre op til gældende miljøkrav om energibesparelser og CO2 udledning.
  • Huset får et bedre indeklima og bliver dermed sundere at bo i
  • Huset bliver tidssvarende og får nyt liv
  • Huset bliver billigere at bo i, hvis der lægges isolering samtidig med reparationen. 

Hvilke typer facaderenovering findes der?

Der findes mange typer facader på huse. De mest gængse er facaderne af mursten – enten med det “rå” look, eller med en filtset eller vandskuret overflade. Ved facaderenovering vil man ofte vælge at pudse huset. Det giver både en hel og sund facade og også et pænt og tidløst look. Har huset forinden dette været mursten, skal du dog regne med at, der kræves samme vedligeholdelse som før. Denne består blot af en anden type, end på murværk – herunder algerensning. En filtset facade er dog forholdsvist simpel og kræver kun maling med jævne mellemrum og reparation af eventuelle huller, hvis facaden får skrammer.

Filset hus, hvad er det?

En filtset væg har fået et tyndt lag mørtel som får lov at tørre let, hvorefter et filtsebræt føres hen over laget, på kryds og tværs. Typen af filtsebræt afgør, hvorledes mønstret og overfladen bliver herefter. Denne type renovering af facade, kræver oftest en professionel murer, da udførelsen bliver afgørende for husets look. 

Facaderenoveringen med filtsning, er en af de billigste investeringer i facaden. Gennemsnitligt koster filtsning mellem 300 kr og 400 kr. pr m2, hvis arbejdet udføres af en faglært. Hvis du gerne vil klare arbejdet selv, er det en god idé, at starte med at øve dig på filtsning, et sted hvor udførelsen ikke er afgørende for resultatet. 

Vandskuret hus, hvad er det?

En vandskuring af murstenene på huset, er en renovering af facaden som giver et æstetisk look, hvor murens struktur stadig kan ses under pudset. Der påføres et tyndt lag mørtel, som med en våd mursten fordeles og skrabes. Det er en facade med et lidt grovere look, som mange godt kan lide. 

Filtsning giver i dag næsten samme mulighed for en facade, med et mere groft og naturligt look, hvorfor vandskuring ikke bruges nær så ofte som tidligere. Vandskuring, frem for filtsning, er dog den måde hvorpå originale detaljer på gamle huse, bedst bevares.

Det koster mellem 300 kr og 400 kr pr m2, at få facaderenovering når der er tale om vandskuring.

Omfugning af huset, hvad er det?

Huset med en facade af mursten, vil med tiden få udfaldne fuger og der kan blive tale om en reel omfugning, når problemet udvikler sig. Ofte vil fugerne få frostsprængninger og flere vil falde ud. Mursten hvor fugerne falder ud, vil på sigt slå revner og renoveringen vil med tiden ende med at være omfattende. Det kan derfor være en god løsning, at få en murer til, at foretage omfugning af facaden, for at bevare murstensoverfladen. En udskiftning af fugerne koster mellem 500 kr og 700 kr pr. m2.

Mureren blander en farvet mørtel, så fugen passer til huset og murstenene. Denne type renovering af facaden, er den der kræver mindst vedligeholdelse. Når først fugerne er skiftet, kan huset klare sig i mange år – gerne 20-25 år, uden behov for nogen særlig indsats i perioden. 

Netpudsning, hvad er det?

Skal facaden have en stabiliserende pudsning, kan der være tale om netpudsning. Denne vil styrke facaden og hindrer, at der dannes huller og revner i overfladen. Netpudsning koster mellem 500 kr og 700 kr pr.m2 plus moms. Denne type facaderenovering kræver faglært ekspertise, hvorfor det er et arbejde, hvor du må forvente en højere omkostning, på lige fod med omfugning af facaden. 

Mureren opsætter armeret fibernet som efterfølgende filtses. Vedligeholdet er meget lille ved pudsning af hus med netpuds, og er derfor en god investering i huset. Med jævne mellemrum skal du dog forvente at skulle male huset. 

Pudset hus, hvad er det?

Hvis facaderenoveringen kræver, at du skal skifte fuger og mursten, for at bevare og forbedre facaden, behøver du ikke nødvendigvis gøre dette. Du kan også vælge at pudse dit hus i stedet. Derved får du nemlig lukket huller og revner, som kan være opstået på facaden.

Det koster cirka mellem 400 kr og 500 kr pr. m2, at få pudset sit hus af en professionel. Prisen er eksklusive moms. Denne investering giver dig en minimal vedligeholdelse af væggene, som kun kræver maling efter behov. Med tiden kan der falde små stykker puds af eller komme små revner, som du skal forvente at skulle lappe løbende. 

Typer af renovering af facaden

I nedenstående skema ses de forskellige typer af facaderenoveringer og priser herfor. Priserne må alene anses for vejledende og må forventes at variere, alt efter landsdel, firma og huset størrelse og udformning.

FacaderenoveringPris pr. m2 inklusive moms
Vandskuring400-500 kr pr.m2
Filtsning400-500 kr pr.m2
Pudset facade450-650 kr pr.m2
Netpudsning650-900 kr pr.m2
Omfugning650-900 kr pr.m2
Facadeisolering1.200-1.700 kr pr. m2

Facadeisolering

Når vi taler om isolering, er det oftest med henblik på, at der lægges efterisolering ind i væggene. Det er da også tit tilfældet, men det kan også lade sig gøre, gennem facaderenoveringen. Efterisolering betyder, at der opsættes bats af isolering uden på facaden, hvorefter der laves netpudsning ovenpå dette lag. Denne reparation gør dit hus stærkere om mere energivenligt. Ved facadeisolering får du med energioptimering et bedre indeklima, såvel som besparelser på varmeregningen. 

Det koster mellem 900 kr og 1.300 kr pr. m2 plus moms, at få lavet en komplet facadeisolering. Du skal dog modregne dine energimæssige besparelser i dette regnestykke. Vedligeholdelsen af et hus med facadeisolering og netpudsning, er minimal og tilsvarende vedligeholdelsen på øvrige netpudsede huse. 

Kan du få håndværkerfradrag til ny facade på hus?

Generelt set kan renovering af facaden derhjemme, ikke udløse et håndværkerfradrag på tidspunktet for artiklens tilblivelse. En facadeisolering, i forbindelse med renovering af facaden på dit hus, kan du dog godt få fradrag for. Den udvendige isolering af et hus, er nemlig en energimæssig optimering, og dette er fortsat fradragsberettiget. 

Du kan læse mere om hvilke renoveringer der udløser et fradrag på SKAT.dk. Ved øvrige tvivl herefter, kan du kontakte SKATs kundeservice, som kan vejlede dig. 

Hvad koster en facaderenovering?

En gennemsnitlig bedømmelse af facaderenovering pris pr. kvadratmeter, viser, at omkostningen ligger mellem 400 kr og 900 kr inklusive moms. Prisen pr. m2 afhænger af, hvilken type opgave der er tale om. Vandskuring og filtsning er billigere end en omfugning eller netpudsning. Hvis der skal efterisoleres samtidig, koster denne mellem 1.500 kr og 1.700 kr pr. kvadratmeter, oveni prisen for reparationsarbejdet.  

Hvad koster facadeisolering pr. m2?

Det koster mellem 400 kr og 900 kr pr. m2 inklusive moms, at få facaderenovering. Prisen afhænger af, hvilken type facade der er tale om. Vandskuring og pudset hus er billigere end netpuds og omfugning m.v. Oftest kommer prisen for eventuel isolering oveni denne pris.  Facadeisoleringen koster mellem 1.500 kr og 1.700 kr pr. kvadratmeter.

Boligmesteren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere