Kloakrenovering | Find din pris på kloakrenovering her

Kloakken kræver vedligeholdelse på samme vis, som alle andre dele af et hus og dets installationer. Derfor er det, ligesom med alle andre renoveringer, forbundet med en investering, at foretage en kloakrenovering. Det ved de fleste godt. Men det er langt fra alle som ved, hvad det reelt koster og hvad det kræver at få foretaget en kloakrenovering.

De fleste af os tænker på opgravning og udskiftning af rør, hvis man skal have foretaget arbejde i kloakken. Det kan også sagtens være tilfældet, ofte er det dog ikke. Kloakindustrien har udviklet en metode, kaldet “strømpeforing”, som ikke længere kræver, at du skal grave, for at udbedre skader på ledninger og foretage kloakrenovering. Det er en stor fordel. Dels fordi det kræver mindre ødelæggelse af de omgivelser, som ellers vil skulle graves op. Dels fordi mindre arbejde, betyder færre omkostninger til projektet. For at være sikker på, hvad projektet kræver, er det dog en god idé, at få rådgivning om hvad der skal foretages, og på hvilken måde det skal gennemføres. En strømpeforing kræver, at kloaksystemet undersøges, førend det kan gennemføres.

Priseksempel på kloakrenovering

Nedenstående pris er et eksempel på renovering af kloak, hvor der sker en forudgående vurdering af kloakken gennem tv-inspektion, med efterfølgende kloakrenovering uden opgravning. Arbejdet omhandler 30 meter eksisterende rør som får foretaget strømpeforing. Priserne er sat i den høje ende af gennemsnittet for tilgængelige priser på internettet.

OpgavePris pr. ydelse/meterPris i alt
TV-inspektion1.700 kr1.700 kr
Slamsugning og kloakrensning3.000 kr3.000 kr
Renovering af kloakrør med strømpeforing1.000 kr. pr. meter30.000 kr
Opgave
Samlet pris for kloakarbejde34.700 kr inklusive moms

Få 3 gratis tilbud på Kloakrenovering

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Kloakrenovering – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Skema over ydelser i kloakarbejde

YdelsePris pr. time/ydelseOmråde 
Slamsugning800 kr – 1.200 kr pr timeTømning af brønde, herunder regnvand, vej, dræn, septiktank, pumpe, kældre
Kloakspuling800 kr 1.000 kr pr timeKloakledning, brønde, stoppet faldstamme, afløb og stoppet vask, køkkenvask og gulvafløb.
Spuling mod fedtaflejringer800 kr – 900 kr pr timeRensning af kloak for skidt og indvendige aflejringer i kloakrør, faldstammer og kloakledninger med højtryksspuling.
Spuling med fjernelse af rødder fra buske og træer900 kr- 1.100 kr pr timeBortfræsning af rødder som er groet ind i kloakledninger, ofte lavet af beton med samlinger mellem rørene. 
Slamsugning og højtryksspuling i ét900 kr – 1.200 kr pr timeEffektiv indsats mod en stoppet kloak med en kloakrens og en efterfølgende spuling mod aflejringer.
Rensning af afløb fra vask eller køkkenvask600 kr – 800 kr pr  timeRensning for skidt i en stoppet køkkenvask eller håndvask med en elektrisk rensewire ned i afløbet
Montering af rottespærre1.500 kr – 3.000 kr (engangsbeløb)Prisen for indsætning af rottespærre skal kombineres med en TV-inspektion
TV-inspektion1.000 – 1.700 kr (engangsbeløb)Kloakken efterses for utætte steder og det vurderes hvorvidt der er rotter i systemet
Årligt eftersyn af rør og rottespærre500 – 700 kr (engangsbeløb)En gang om året kommer kloakservice ud og efterser om rørene er hele og rottespærren tæt og effektiv
Strømpeforing og afpropning700 – 1.600 kr pr. meter (afpropning inkl.)Der indsættes et nyt rør i det eksisterende kloakrør og afproppes eventuelle ubrugte rør

Hvad koster kloakrenovering?

En kloakmester koster i mange tilfælde mellem 600 kr og 1.000 kr i timen, på hverdage og inden for normal åbningstid. Hvis der kommer tilkald på, udenfor almindelig arbejdstid, skal påregnes et tillæg mellem 1.100 kr og 1.500 kr. En slamsugning og rensning af kloak koster gerne mellem 1.200 kr og 3.000 kr. Denne rensning vil ofte gå forud for en kloakrenovering, for at kloakmesteren kan komme til at foretage arbejdet, og for at indsætning af materialer, fungerer optimalt.

Hvis du skal have foretaget en kloakrenovering, og ved hvad opgaven består af, kan du påregne cirka 1.000 kr pr. meter kloakrør, som kræver renovering med strømpeforing. Det betyder altså, at du skal bede kloakmesteren fortælle dig, hvor mange meter kloakrør han/hun vil renovere/udskifte, for at kende omkostningen hertil. 

Prisvariationer på kloakrenovering

Selvom der kan være en nogenlunde ensartethed over prisen for en strømpeforing eller en rottespærre, afhænger prisen også gerne af andre faktorer. Det gælder næsten uanset hvilken type kloakarbejde der er tale om. Dels er der forskel på virksomheder og dermed på deres fastsatte takster, dels på prisen, afhængigt af hvor langt kloakmesteren skal køre, for at komme til dig. Samtidig er der også sæsonudsving for, hvornår kloakmesteren har travlt og hvornår vejr og vind gør det sværere for fagfolk at arbejde i og omkring kloakken.

Sidst men ikke mindst, vil din adresse også spille ind på prisen. En kloakmester i Nordjylland koster ofte mindre end en i Østjylland og en kloakmester i København mere end nogen andre steder i landet. Du kan derfor forvente, at din pris for projektet vil blive påvirket af din geografiske placering. 

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Få kloakrenovering uden opgravning

Arbejde med rør og samlebrønd, spulebrønd m.v., er umiddelbart noget man forbinder med, at grave rørene op og kunne tilgå dem med det blotte øje. Får du foretaget en strømpeforing af kloakrør, er det dog ikke tilfældet. I stedet for at grave rør fri, bliver rør indsat gennem kloakkens åbning. Det kan ikke altid lade sig gøre og nogle gange, er det måske heller ikke nok til at reparere utætheder ødelagte rør. I mange tilfælde er en foring af kloakrør, med et nyt indvendigt rør, dog en god og effektiv løsning, som tilmed koster mindre, end hvis kloakmesteren skal grave rørene op. 

Fordele ved strømpeforing

  1. Nem proces som giver et godt resultat som holder i mange år
  2. Meget lidt svineri
  3. Hurtigt overstået, ofte mindre end ét døgn
  4. Ingen opgravning af have, indkørsel eller andre dele af din ejendom
  5. Billigere end kloakrenovering med opgravning

Der findes gode grunde til at en strømpeforing er mere ønskværdig end en opgravning på din grund. Det er derfor altid godt at få en kloakmester til at give din kloak et eftersyn. Sommetider kræver projektet mange penge, og jo hurtigere der foretages noget, jo mere begrænser du en ellers eskalerende udgift. Jo længere tid der går, jo større bliver risikoen for, at du ikke kan nøjes med kloakrenovering uden opgravning. Dette er den billigste løsning. Håndteres problemerne ikke, kan det hurtigt blive den dyre opgravning som bliver nødvendig, på lige fod med en brøndrenovering. 

Kloakrenovering fra start til slut

I mange tilfælde, vil det være muligt at renovere eksisterende kloakrør med en strømpeforing, hvor du undgår en opgravning af kloakken og får repareret dine kloakrør på en nem og hurtig måde. Modsat en opgravning, vil kloakken være klar til brug igen indenfor et døgn eller to. En traditionel renovering, kræver dels en opgravning, og dels at du og husets øvrige beboere genhuses, så længe arbejdet står på. Det skyldes, at du ikke kan benytte vand og skyl i huset undervejs. 

For at finde ud af, om kloakken kan renoveres uden en opgravning, kræver det en TV-inspektion. Med et kamera undersøges kloakrør og brønd, for at det kan vurderes, om der kan gennemføres en strømpeforing ned i kloakken og ud gennem ledninger. 

Sommetider kræver arbejdet at der også laves en brøndrenovering og indsættes propper i rør som ikke bruges. Samtidig er det fornuftigt at få installeret rottespærre, så du fremadrettet ved, at rotter ikke har mulighed for, at komme ind i huset gennem kloakken. 

Processen af kloakrenovering er som følger: 

  • Forundersøgelse af en kloakrenovering

Der foretages en vurdering af kloakrør og brønd og om strømpeforing fungerer optimalt, under de forhold der er i kloakken. Undersøgelsen sker gennem tv-inspektion.

  • Kloakrenovering på baggrund af forundersøgelsens resultater

Der påbegyndes kloakrenovering af udvalgte rør, som enten renoveres gennem strømpeforing eller ved opgravning (og dermed åben udskiftning), af dele af rør eller hele rør.

  • Efter kloakrenovering foretages der afpropning af kloak og afpropning af afløb som ikke bruges. Derudover kan der ske renovering af spildevandsbrønd efter behov.

Vedligehold din kloak for at undgå en kloakrenovering

Kloakken kræver vedligehold på samme måde som alle andre bygningsdele. Vil du gerne undgå at skulle tage stilling til strømpeforing, brøndrenovering eller åben kloakrenovering, er det godt at vedligeholde dit kloaksystem. Du kan nemlig godt undgå situationen, hvis rørene holdes rene og hele. Med et årligt eftersyn og en spuling eller rensning, passer du på rørene. Samtidig kan du indsætte rottespærre, så du ikke får rotter ind i husets rør. Rotter ødelægger hvad de kan sætte tænderne i, og bide over. 

Foruden selve kloakkens tilstand og funktion, hindrer vedligehold dels manglende flow i systemet og dermed toiletter, som ikke kan skylle ud, og afløb som ikke kan tage imod vandmængderne. Du undgår også den klassiske stank af kloak. Hvis du ikke har opdaget problemer med kloakafløb tidligere, gør du det måske, når du begynder at møde en stank på daglig basis. 

Hvad koster renovering af kloakrør?

Hvis du skal have kloakrenovering af 30 meter kloakrør gennem strømpeforing (uden at røret graves op), koster det cirka 35.000 kr. Gennemsnitligt skal du regne med at kloakrenovering koster cirka 1.000 kr pr. meter rør der skal renoveres.

Hvad koster en kloakmester i timen?

En kloakmester koster mellem 600 kr og 1.000 kr i timen. Prisen afhænger dels af hvor du bor, dels af firmaet du entrerer og dels af arbejdets omfang. 

Boligmesteren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere