Brolægger

Drømmer du om en flot indkørsel, terrasse eller måske en unik sti gennem haven, kan du med fordel ringe efter en professionel brolægger. Denne kan både tilbyde dig kompetent rådgivning, fjerne eksisterende belægning, lægge nye fliser og sten, og hjælpe dig med at skabe helhed i din have, fx med kantsten afgrænsninger. Én ting er den praktiske lægning af fliser, en anden er, at en brolægger lægger efter mønster, havens forhold, jordens beskaffenhed og flisernes egenskaber. 

Det er ikke alle belægningsopgaver som nemt udføres i ren gør-det-selv stil. Mange vil godt kunne lægge almindelige betonfliser, men dels skal etableringen laves, så den kan holde i mange år, og dels er specielle fliser, særlige mønstre eller det at få lavet stensætninger, ikke nødvendigvis opgaver som kan håndteres uden den erfaring og viden som en brolægger har. Professionelle brolæggere vil ofte have flere perspektiver på belægningssten end vi andre har.

I afsnittene herunder, kan du læse meget mere om priser, materialer, arbejdsprocesser og muligheder indenfor brolægning. 

Hvad koster en brolægger?

Prisen for at hyre en brolægger vil variere efter projektets omfang og flere andre faktorer. I gennemsnit kan du dog forvente en timepris som ligger mellem 350 kr og 500 kr. Prisen er eksklusive moms og eksklusive omkostninger til materialer og maskiner m.v.

Ligesom i alle andre håndværkerfag, findes der forskellige brolæggere, og dermed forskellige priser. Samtidig vil en professionel brolægger på Sjælland ikke koste det samme som en på Fyn eller i Jylland. Det er derfor altid en god idé, at indhente flere tilbud på brolægning, uanset hvor i landet du skal have lavet belægning. Samtidig er der også udsving i materialepriser. Ikke nødvendigvis fra landsdel til landsdel, men måske fra udbyder til udbyder. 

Brolæggeren vil typisk give dig et samlet tilbud på at løse opgaven, medmindre der er tale om forskellige opgaver, – fx hvis der er to separate projekter, med indkøb af meget forskellige materialer. Prisen for at udføre opgaven inkluderer typisk både timeløn til brolæggeren, samt maskiner og materialer. Hvis du gerne selv vil indkøbe en særlig type belægningssten, eller hente natursten et sted, er disse ikke med i det tilbud brolæggeren tilbyder. Dette skal dog altid aftales på forhånd. Alternativt har brolæggere typisk adgang til mange forskellige typer belægningssten i udvalg. 

Når du skal finde den rette brolægger til dit projekt, skal du være opmærksom på, at den bedste brolægger ikke nødvendigvis er den billigste, og ej heller den dyreste. 

Vær opmærksom på, at tilbuddet du modtager, tager højde for følgende faktorer:

 • Opgavens beskaffenhed

Hvor stort et forarbejde skal der laves og i hvilket terræn?

Involverer arbejdet koordinering med andre aktører, fx en gartner eller en landskabsarkitekt?

Er der lavet en plan for anlægningen?

 • Opgavens omfang

Hvor stort et areal skal brolæggeren håndtere?

Hvor dybt skal der graves og skal der udskiftes jord?

Hvordan er adgangsforholdene for maskiner (fx gravko og pladevibrator)?

Hvor mange mand er på opgaven og er der en deadline?

Vil du hyre en brolægger til hele processen eller kun dele af den?

Skal projektet også inkludere fjernelse af gamle fliser?

 • Materialer

Hvilke belægningssten skal der lægges (fx brosten, herregårdssten eller belægningssten af beton)?

Hvor mange stk.  kræver opgaven og skal der laves et særligt mønster?

Hvem skaffer stenene?

Ligger stenene til rådighed ved opgavens start eller hvornår kan de leveres?

 • Tiden som brolæggeren skal bruge

Hvor lang tid estimeres projektet at tage?

Hvilken sæson skal arbejdet udføres i – hvad er sandsynligheden for gode vejrdage?

Hvordan har vejret været inden projektet skal påbegyndes?

Hvor “køreklar” er den plan der er lavet for projektet?

Men hvad koster det at få lagt fliser?

Den endelige pris for brolægning beror på alle de ovenstående spørgsmål. Der er mange faktorer som har betydning for, hvor mange penge du ender med at skulle bekoste på en ny indkørsel, ny terrasse eller ny belægning i haven. 

Samtidig er der også stor forskel på, hvad materialer koster. Fine belægningssten af granit er eksempelvis væsentligt dyrere end en flise af beton. Der kan ligeledes være stor forskel på, hvor lang tid den enkelte type belægningssten tager at lægge. Terrasser af piksten har fx også en anden pris end betonfliser. 

Foruden materialernes pris og bearbejdningstid, skal der også tages hensyn til placering af stenene. En indkørsel kræver et stærkt underlag, fordi biler ofte skal kunne holde på stenene. En lille solterrasse i haven har ikke behov for samme fundament under fliserne, men til gengæld behov for et visuelt udtryk, som harmonerer med resten af haven, både ift. placering, størrelse og mønster. 

Med arealets anvendelse følger altså også en række faktorer som påvirker prisen. Heri ligger også omkostninger til maskiner, fx en professionel pladevibrator. Tilføjende vil bortkørsel af overskydende jord også være med en omkostning. 

Slutteligt kan du forvente, at prisen afhænger af et skøn. En brolægger kan ikke vide nøjagtigt hvor mange timer der går med arbejdet og er derfor nødt til at bruge sin viden og erfaring til at vurdere, hvor omfattende projektet bliver. Af netop denne grund vil et tilbud ofte være et overslag og ikke en fast pris. Derved risikerer du, at prisen i sidste ende vil blive højere. Kan du få en fast pris, kan denne omvendt også ske at være højere end omkostningen egentlig er, fordi brolæggeren er nødt til at lægge en margin ind, som dækker arbejdsløn og eventuelt tab, hvis der går flere timer til projektet end fastprisaftalen dikterer.

Før du når dertil hvor du skal indhente tilbud fra forskellige brolæggere, kan det være rart at se et forventeligt skøn på opgavens omfang. 

Nedenstående er eksempler på, hvad det koster at få anlagt 15 kvadratmeter terrasse med henholdsvis betonfliser og skifersten.

Priseksempel på professionel brolægning af 15 m2 terrasse med betonfliser

Prisudregning hvis brolægning har en cirkapris som ligger mellem 700 kr og 800 kr pr. kvadratmeter og belægningen er betonfliser 

En terrasse på 15 kvadratmeter, svarer fx til et mål der hedder 3 meter x 5 meter. Hvis din brolægger tilbyder en timepris på 700 kr pr. m2, koster terrassen cirka 10.500 kr. Koster brolægning 800 kr pr. m2, koster en ny terrasse af betonfliser cirka 12.000 kr.

Priseksempel på 15 m2 terrasse lagt af en professionel brolægger, med skifersten

En terrasse på 15 kvadratmeter som lægges med skifersten, koster cirka 15.000 kr, hvis det antages at prisen pr. m2 er 2-300 kr højere end ved betonfliser. Skifersten er et dyrere materiale end beton.

Hvis kvadratmeterprisen på skifersten er cirka 1.000 kr, kan du således også forvente, at en terrasse som er dobbelt så stor, altså 30 m2, koster det dobbelte, nemlig 30.000 kr. 

Hvad er med i prisen for en brolægger?

I ovenstående priser er indeholdt: 

 1. Etablering af arealet med valgte fliser/belægningssten
 2. Udgravning og fræsning samt bortskaffelse af jord
 3. Aflæsning og udlægning af stabilgrus (10 cm) og lægge-grus (5 cm)
 4. Levering og aflæsning af fliser/sten

Det er vigtigt at have for øje, at priseksempler ikke nødvendigvis er sammenlignelige med et ethvert andet projekt, som umiddelbart anlægges under samme forudsætninger, som ovenstående baseres på. Det skyldes alle de faktorer som er beskrevet i de foregående afsnit. Du kan derfor først kende prisniveauet, når du indhenter tilbud på dit projekt. 

Få gerne tilbud fra flere brolæggere i dit område, så kender du det prisspænd, som du kan forvente, vil være aktuelt for dit projekt. 

Hvilke opgaver laver en brolægger?

Hvad end du gerne vil have etableret en ny indkørsel, en solterrasse eller stier, kan en brolægger hjælpe dig med opgaven. 

Nedenstående opgaver er typiske fagområder for en brolægger: 

 • Gangarealer, fx stier og fortorve
 • Indkørsler
 • Terrasser
 • Torve og pladser
 • Parkeringsområder
 • Støttemurer
 • Stensætning og stendiger
 • Hegn af natursten
 • Stentrapper
 • Kantsten og arealafgrænsninger
 • Bedafgrænsninger

Hvorfor vælge brolægning?

Der er typisk god æstetik i brolægning, men faktisk også andre fordele som du måske endnu ikke har overvejet: 

 • Brolægning beskytter jorden fra påvirkning af elementerne. Med tiden påvirkes jordoverfladen af regn, sol, vind og sne. Er arealet brolagt er den proces meget langsommere og din grund bedre beskyttet med udvikling efter vejret. 
 • Brolægning kan hindre tilskadekomst fra ujævne overflader. Det gælder både mennesker, dyr og køretøjer. Sidstnævnte får også mindre slitage når der ikke skal forceres huller og skader i overfladen på daglig basis. 
 • Brolægning reducerer mængden af mudder og støv, fx i blæst eller meget vådt vejr. Brolægning giver generelt et renere miljø udenfor.
 • Et valg af brolægning, fx med beton, betyder mindre vedligehold på udendørs arealer, fx parkeringspladser. Alternativet er græs eller grus, som kræver langt mere vedligehold. 

Hvorfor vælge en professionel brolægger til dit projekt?

Foruden det faktum, at brolægning kan være en fysisk krævende og omfattende arbejdsproces, er der flere tilføjende grunde til, at professionel assistance kan være en god investering. 

Foruden selve lægningen af belægning, kræver klargøringen hertil, god viden om jordlag og materialer, så din belægning bliver ved med at være lige og stabil i mange år frem. Der sker nemlig det, at en belægning som ikke ligger lige og stabilt, vil få nedsunkne sten og skævheder, specielt med udviklingen af vind og vejr over tid. Det kan betyde, at arbejdet skal gøres om, hvilket i høj grad er fordyrende, både i penge og tid. 

Foruden de praktiske forhold, kræver en flot belægning også planlægning. Har du lavet en sammenhængende haveplan, evt. i samarbejde med en havearkitekt eller anlægsgartner, så kan du godt selv gå i gang med arbejdet. Har du ikke en plan, kan en brolægger hjælpe dig med at lave den og få belægningen til at harmonere med resten af din have/indkørsel. Denne vil også tage hensyn til praktiske forhold iht. græsslåning, adgang til forskellige områder, placering af installationer m.v. 

Der er en del af arbejdet med brolægning, hvor du godt kan gøre noget selv. Du kan også fravælge at tilbud skal inkludere bortkørsel af jord eller levering af sten og grus, og så selv håndtere denne del. Husk blot at få det aftalt i tilbuddet fra starten af, så du og brolæggeren er enige om, hvad du skal håndtere, og hvad han/hun skal håndtere. 

Fordele ved anvendelse af en brolægger

 • Besparelse af egen tid
 • Opnåelse af et langtidsholdbart resultat
 • Sparring med input og kreative forslag til dit projekt
 • Korrekt brug af korrekte materialer i rette mængder
 • Et flot og professionelt udtryk på belægningen når projektet er færdigt.

Hvilke mønstre kan man lægge stenene i?

Der er selvsagt stor forskel på, om du skal have lavet stendiger opsætning, indkørsel med betonsten eller diverse stentrapper med særlige mønstre. Fælles for mange projekter indenfor brolægning er dog, at der findes en række flotte mønstre, som en brolægger kan lægge dine sten i. Det kan både være med brosten, herregårdssten, piksten eller forskellige andre flisetyper.

I nedenstående liste ses de 10 mest gængse mønstre som en brolægger vil lægge sten i:

 • Løbende bånd
 • Kurveflet
 • Europæisk vifte
 • Stabelbinding
 • Sildeben
 • Cirkulær
 • Brosten
 • Flagstone
 • Crazy
 • Sammentømret

Hvilke værktøjer bruger en brolægger?

Foruden den flise eller sten du ønsker lagt, skal du indkøbe sand, cement og pudssand til dit projekt. Sandet udgør underlaget for stenene og pudssand blandet med cement, lægges mellem åbninger mellem stenene, så de fastholdes i den position de lægges i. 

Derudover skal du bruge nedenstående værktøjer. Du kan bruge listen som en tjekliste: 

 • Mejsel
 • Kost
 • Rive
 • Målebånd
 • Vaterpas
 • Snor (gerne kridtsnor)
 • En murerske (lille)
 • Gummihammer
 • Fugeværktøj (brolægnings fugeværktøj)
 • Pladevibrator
 • Vinkelsliber
 • Sikkerhedsbriller
 • Støvmaske
 • Ørepropper

FAQ

Hvad koster brolægning pr. m2?

Prisen for en brolægger afhænger i høj grad af dit projekt. Gennemsnitligt skal du dog forvente en timepris der ligger mellem 350 kr og 500 kr ex. moms. Skal du anvende en brolægger til eksempelvis en solterrasse, skal du forvente en kvadratmeterpris på 7-800 kr for betonsten (fx herregårdssten) mens skiferfliser vil koste cirka 1.000 kr pr. m2. 

Hvad koster 1 m2 belægning?

En brolægger tager gerne et sted mellem 350 kr og 500 kr i timen, ex. moms. Dertil kommer så materialer, maskiner og leveringer af fx sand og sten. Hvis du skal anlægge med betonsten  er den samlede kvadratmeterpris mellem 700 kr og 800 kr, mens eksempelvis skiferfliser koster cirka 1.000 kr pr. m2 inkl. materialer, maskiner og arbejdstid. Boligmesteren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.