En omfattende renovering, også kaldet totalrenovering, indebærer ofte både ændring af tag, konstruktion, installationer, rør m.v. En større renovering kan dog også betyde, at du skifter gulve, maler og får nye køkkenelementer m.v. Omend dette er en mindre omgang, end en totalrenovering, kan det stadig være omfattende. 

Vil du i gang med dit renoveringsprojekt, af eksisterende bygninger på matriklen derhjemme, er forberedelse en god indgangsvinkel til projektet. Dels er det godt at forberede økonomien i dit projekt; hvad må det koste, hvad kan du aftale med banken, og hvilke dele prioriterer du, hvis du ikke kan få alt det du ønsker dig, for de penge du har til rådighed?

Priseksempel:

Skema over renoveringsudgifter ved husrenovering

RenoveringstypePris pr. kvadratmeter inkl. moms
Renovering af indvendige overflader5.000 kr
Totalrenovering af indvendige hus10.000 kr
Udvendig totalrenovering13.000 kr
Totalrenovering, både inde og ude10.000 kr – 26.000 kr

Hvad koster det at renovere?

Renovering kan blive en dyr investering, særligt når der er tale om totalrenovering. En dyr investering kan dog sagtens være pengene værd. Husets værdi, efter et vellykket projekt, vil gerne stige betragteligt. Har banken sagt ja til at låne dig penge til dit byggeprojekt, er det med en form for sikkerhed for, at de kan få pengene hjem igen, ved et eventuelt salg. Det kan give dig selv en form for sikkerhed for, at din investering vil koste mange penge, men også være pengene værd.

Der er forskel på priser, for forskellige projekter, fordi betingelser, indretning, ønsker, materialer og håndværkere er forskellige. Ikke desto mindre findes der “rettesnore” som kan estimere, cirka hvor stort et budget, forskellige typer renovering kræver. 

I ovenstående skema, ses estimerede priseksempler på forskellige typer af renoveringer. Priserne kan alene anses for eksempler. En nøjagtig pris til dit byggeprojekt, kræver konkrete tilbud fra håndværkere og øvrige fagkyndige. 

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Er der flere typer af renoveringsprojekter?

Som skemaet over omkostninger viser, kan dit projekt svinge en del i pris, alt efter hvad din renovering kræver. Overordnet set, skelner man gerne mellem en almindelig renovering og en totalrenovering. Ofte vil de to typer af renoveringsprojekter, defineres som nedenstående.

Renovering

En renovering kan både være et mindre og større projekt, men involverer ikke nye installationer, flytning af spær, ændringer af vægge m.v. Mange projekter med renovering, indebærer gerne maling, at der ordnes/skiftes gulve og installeres et nyt køkken. Elementerne skiftes, men rummet ændres ikke ellers. Der er altså grundlæggende tale om forskønnelse, som ikke kræver ændringer i konstruktioner, tekniske installationer eller rørføring.

Totalrenovering

En renovering som betegnes med “total”, indikerer at hele huset kommer under ombygning. Det er nok også ganske ofte tilfældet, men sommetider kan en totalrenovering også ske i etaper. Fx hvis man skal bo i huset mens renoveringen pågår. 

En totalrenovering indebærer udskiftning af væsentlige dele af husets bygningselementer, og kan involvere udskiftning af rør, et nyt badeværelse, opsætning af fliser, nye vinduer, ændringer i loftskonstruktionen m.v. Der er altså tale om, at der laves gennemgribende ændringer i huset, hvor bl.a. rumfordeling, installationer og tagkonstruktion kan ændres. 

Hvad kommer hele projektet til at koste dig?

Med udgangspunkt i kvadratmeterprisen, angivet i skemaet, kan denne ganges op med antallet af kvadratmeter i din bolig. Der kan dog vise sig, alligevel at være store udsving, mellem den angivne pris, og den pris du ender med at skulle betale, for det som renoveres. Foruden det faktum, at der kan være uforudsete udgifter, som dukker op undervejs, kan en række beslutninger du skal træffe, samt vilkår i din bolig, være afgørende for dine omkostninger til renoveringen. 

Nedenstående faktorer påvirker prisen for dit projekt:

Hvad er med i et tilbud fra en entreprenør?

Når du modtager et tilbud fra en entreprenør på projektet, er det vigtigt at få klarhed over, hvad der er inkluderet i tilbuddet, og hvad som ikke er. God kommunikation kan ofte opklare usikkerheder, men det bedste er, at få udspecificeret på skrift, præcis hvad tilbuddet inkluderer. De fleste entreprenører vil, til en vis grad, nedskrive hvad tilbuddet indebærer, men ofte er der elementer som er udefinerede. Spørg gerne ind til tilbuddets indhold, inden du giver nogen godkendelser til samarbejde. 

Nedenstående liste viser, hvad der typisk er med i et tilbud fra en entreprenør, og hvad der ikke er.

Inkluderet i tilbud:

Ikke inkluderet i tilbud: 

Der kan være store forskelle på, hvor stor din omkostning til indkøb er, udover entreprenørens pris. Den kan desuden nemt ændre sig undervejs. Et hurtigt estimat kan være, at du skal bruge 25.000 kr til fliser, 150.000 kr til køkken, 50.000 kr til trægulve og 50.000 kr til badeværelsesmøbler samt toilet, vask m.v. Det giver samlet 275.000 kr, som du skal bekoste til projektet, udover prisen for projektet bygningsmæssige dele. 

Hvordan kan jeg spare penge på renoveringen?

Der er altid noget man kan gøre, for at spare på omkostninger i projektet. Nogle gange er det dog nemmere end andre. 

Dels kommer besparelser af, at du fravælger nogle ændringer, som er meget bekostelige, dels om at vælge billigere materialer og dels om, at du laver en del af arbejdet selv. Både hus og lejlighed vil have opgaver i projektet, som du godt selv kan varetage. Nogle opgaver dog mere krævende end andre. Måske kan du selv gå i gang med maling, opsætning af fliser eller nedrivning af vægge. Hvad du selv kan varetage, skal selvfølgelig aftales med entreprenøren på forhånd. Få også tjekket i dit budget, om det du selv kan lave, overhovedet kan svare sig – hvis besparelsen er minimal, kan det næsten gøre mere skade end gavn, at du involverer dig selv i arbejdet. Du har ikke mulighed for, at koordinere med den enkelte håndværker, på samme måde som entreprenøren har, og det kan komplicere processen unødigt.

Nedenstående liste viser en række muligheder for at finde besparelser til budgettet:

Kan det betale sig at renovere hus eller lejlighed?

De fleste projekter, som skaber forbedring af en bolig, kan på den ene eller anden måde, godt svare sig. Dels handler det om husets værdi, dels om husets kvalitet og attraktionskraft, og dels om den energimæssige stand. En renovering af hus og omgivelser, kan give huset en højere salgspris, fordi det bliver mere attraktivt og funktionelt, men også fordi det bliver billigere at bo i, såfremt der er lavet tilstrækkeligt med energimæssige tiltag i renoveringen. 

Renovering af tag, isolering af vægge, loft og gulv og renovering af kælder, giver alle energimæssige fordele. Dels sparer du på varmeregningen, dels får du et bedre indeklima og dels forlænger du husets levetid. Hvis du får en aftale med entreprenør til projektet, vil denne sørge for, at møde krav til isolering ved renovering, ud fra gældende lovgivning. 

De dyreste rum er renovering af badeværelse og renovering af køkken. Her kan en kvadratmeter godt koste op mod 50.000 kr, hvis du skal starte fra bunden af. Ellers kan du regne med en kvadratmeterpris på 25.000 kr for badeværelset og 10.000 kr – 20.000 kr for køkkenet.  Disse priser inkluderer ikke rør, ledninger og andre tekniske installationer. 

Andre projekter, som renovering af trappe, udskiftning til nye gulve og nye baderumsmøbler, er mindre opgaver, men disse gør også en forskel for husets værdi. Grundlæggende kan man sige, at jo mere kærlighed huset får, jo mere vil det også være værd, og jo nemmere er det at sælge hvis den dag kommer. 

Hvad indebærer en renovering?

Hvor stort projektet med at renovere er, afhænger af, hvor store tekniske og konstruktionsmæssige ændringer, der skal laves i boligen. Skal du blot skifte gulve, køkkenelementer og male, eller skal du have lavet nye afløb, isoleret loft og væltet vægge, bliver projektet mere omfattende. De fleste entreprenører vil gerne hjælpe dig med at få overblik over, hvor omfattende din opgave er.

Hvad koster det at renovere pr. m2?

Der kan være store forskelle på, hvad et renoveringsprojekt koster, men gennemsnitligt koster det 5.000 kr pr. kvadratmeter. En total renovering koster som regel + 20.000 kr pr.m2, men kan også være billigere. Den billigste renoveringstype, er den hvor der blot skal skiftes gulve, males og indsættes nye fastmonterede møbler.