Skifertag pris | æstetisk smuk og lang levetid (Se priser og få tilbud)

Et skifertag er en æstetisk smuk tagbelægning. På grund af sin vejrbestandige styrke, med lang holdbarhed og dermed lang levetid, er skifer samtidig et populært materiale. Ligeledes er det dog også et dyrere tag, end andre tagtyper.

Leder du efter en billig løsning, er skiferplader ikke det rigtige valg. Ønsker du dig helt specifikt et skifertag, er det dog en god investering. Dets udseende, kombineret med holdbarheden og et begrænset behov for vedligehold, gør materialet ganske velegnet til næsten alle hustyper. 

Der findes to forskellige typer af skifertag. Den type skifer du vælger, afgør kvadratmeterprisen. Den ene type er nemlig dyrere end den anden. Hvis du vælger naturskifer, skal du regne med en kvadratmeterpris mellem 1.500 kr og 1.800 kr. inklusive montering og eventuelt nyt undertag. Hvis du i stedet vælger eternitskifer, som er et stenmateriale udformet med skifer-look, er kvadratmeterprisen mellem, 1.100 kr og 1.400 kr, inklusive montering og eventuelt nyt undertag. Eternitskifer kaldes også for “kunstskifer” og er 200 kr – 400 kr pr m2 billigere, sammenlignet med naturskifer.

Hvad er skifer for et materiale?

Skifer er et stenmateriale, som med sin lange holdbarhed, kan formes til fliser, facadebeklædning og tagsten. Som tagbeklædning er skifer blevet brugt i mere end 1000 år, særligt sydpå i Europa. Ligesom nu, ønskede man også dengang at få et tag som kunne holde i mange år. Med sin lange levetid og begrænsede behov for vedligeholdelse, sparede husejeren penge. Skifertaget har endnu ikke mistet sin popularitet og skiferen er stadig et af de mest brugte materialer til tagbeklædning. 

I dag findes der to typer af skifer; naturskifer og kunstskifer. Naturskifer er sten som er hugget ud af klippesider og er derfor et fuldt ud naturligt materiale. Kunstskifer er eternitplader, produceret til at ligne et naturskifertag. Begge slags skifer har en meget lang levetid, men naturskifer har næsten dobbelt så lang levetid, som et eternitskifertag. 

Hvad koster et skifertag?

Foruden selve pladernes pris, skal der beregnes en pris for en professionel taglægger og for et eventuelt nyt fast undertag til taget. Samtidig kan prisen variere alt efter tagets udformning. Hvis der er ovenlysvinduer, kviste eller særlige hældninger på taget, kan det påvirke prisen herfor. Det kan derfor være svært at beregne en specifik kvadratmeterpris på et tag, uden at kende forudsætningerne for tagfladens udformning, størrelse og installationer.

Mellem naturskifer og eternitskifer, er eternittag den billigste løsning. Tagets struktur er cirka den samme med begge typer, men prisen er forskellig. 100 m2 tag med naturskifer koster cirka 150.000 kr inklusive montering mens 100 m2 eternitskifer koster cirka 130.000 kr med montering. Der er altså en besparelse på cirka 20.000 kr ved at vælge et kunstskifertag. Med til denne præmis hører dog også, at kunstskifer ikke er nær så holdbart som naturskifer. Du betaler altså de ekstra 20.000 kr for 20-40 års længere holdbarhed med naturskifer.

Få 3 gratis tilbud på lægning af skifertag

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på lægning af skifertag – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvilken type skifer skal du vælge?

Det er måske tid til nyt tag på huset. Hvis du beslutter dig for at lægge skifertag på din bolig, får du uanset typen, et tag som holder i mange år. Næsten alle huse kan få skifertag; hvis ikke naturskifer, så ihvertfald eternitskifer. Det kan være svært at vurdere, hvilken af de to typer du skal vælge. Læs mere om de to typer i afsnittene herunder. Med lidt mere viden om de to forskellige slags, kan det være nemmere at træffe et valg. Foruden materialernes egenskaber og holdbarhed, bør en beslutning også træffes ud fra hvad der for dig og netop dit hus, er den mest rentable og praktiske beslutning.

Naturskifertag

Et nyt skifertag som er af den naturlige slags, er rå sten som hugges ud af klipper og bjerge i Kina, Indien og Sydamerika. Derudover findes der også skifer fra Europa, herunder det som kaldes for den “spanske skifer”. Stenene er generelt grå, men naturskifer fås både med rødlige og grønlige nuancer – altså et farvespil som forekommer naturligt i de bjerge som stenene er hugget ud af. 

Naturskifer er den dyreste tagløsning som findes på markedet. Det skyldes først og fremmest, at udhugning og håndtering, samt processen fra rå stenblok til formet tagplade, er krævende. Derudover er naturskifer så slidstærkt materiale, at det kan holde i mere end hundrede år- De mange år gør, at man ikke skal forvente en udgift til tagrenovering i egen levetid. Den højeste kvalitet er oftest også den dyreste. 

Her ses et helt nylagt naturskifertag.

Kunstskifertag

Modsat naturskifer, er eternitskifer ikke direkte et naturligt fremkommet materiale. Det er lavet af fibercement og har mere blankhed og glat overflade. Udseendet på kunstskifer svarer heller ikke helt til naturskifertagets meget personlige præg med forskellige farvenuancer, hvor farvespillet er unikt for hvert tag der lægges. I stedet giver eternitskifer et ensartet look på hele tagfladen. I denne sammenhæng er valget mellem de to typer, altså et spørgsmål om, om du bedst kan lide et levende farvespil, eller et mere minimalistisk, ensartet farvedesign, på dit tag. 

Der er mange faktorer, udover forskellige overflader, som kan afgøre hvilken type tag du vælger. Et skifertag af eternit er et tag som kan fungere på mange flader, fordi pladerne ikke vejer så meget som naturskifer. Hvis tagkonstruktionen på huset ikke kan holde til naturskifer, kan det måske i stedet holde til, at få oplagt skifertag af eternit.

Et skifertag passer sig selv

Tagskifer kræver ikke meget af dig som husejer. Eventuelle skader kræver oftest blot udskiftning af en sten eller to – særligt naturskifer er så hårdt et materiale, at det kan holde til rigtig meget påvirkning og modstand. Alle materialer kræver dog lidt vedligeholdelse – også dit nye skifertag. Naturskifer kræver næsten kun, at du vil fjerne mos og alger med jævne mellemrum, cirka hvert 4. – 5. år. Med eternitskifer er rensning en god idé, cirka hvert 2. – 3- år. Hvis du gerne vil være fri for meget vedligeholdelse, er skifertag en god løsning.

Skifer er den klimavenlige løsning

Skiferplader en den af alle tagtyper som har færrest klimatiske påvirkninger. Særligt naturskifer kan brøste sig af at være fri for skadelige stoffer. Naturskifer er jo nemlig et færdigt materiale, som ikke skal i-blandes forskellige bindemidler, hærder eller andet, for at blive produceret. Ej heller kræver det samme maskinkapacitet og dermed ressourcer. Eternittag er også blevet kendt for, i nyere tid, at der ikke er skadelige stoffer i materialet. Hverken skadelige for miljø eller mennesker. Hvis du ønsker dig en miljøvenlig tagløsning, er skifertag derfor et godt bud herpå.

Skifer er en god investering

Foruden det faktum at pladerne på skifertaget kræver meget lidt vedligeholdelse og har en god miljøprofil, er naturskifertag en rentabel investering af andre tilføjende grunde. Skiferen har en fin æstetisk profil som mange danskere anerkender som værende af høj kvalitet og godt design. Det er ikke sjældent at villaer med skifertag, får netop denne kvalitet nævnt i en salgsannonce hos ejendomsmægleren. Samtidig er der stigende fokus på, og trends i, anvendelse af naturlige materialer i vores boliger. Andre tagtyper kan ikke præsentere samme look fra naturens side.  Hvis tagkonstruktionen kan holde til taget, vil der fremadrettet sandsynligvis ses endnu flere huse med skifertag. I takt med at der dukker mange flere arkitekttegnede huse op i moderne byggeri, vil det også være attraktivt at vælge et tagmateriale, som kan lægges i atypiske vinkler, fås i lille tykkelse og købes som skiferplade efter mål, i stedet for målfaste færdigproducerede størrelser.

Foruden stil og look, er skifertaget en investering værd, fordi levetiden er så lang. I nedenstående søjlediagram ses forskellen på levetiden mellem de forskellige tagtyper. Naturskifer er det mest holdbare materiale, sammenlignet med de andre tagtyper.

Søjlediagram: Eksempler på estimeret levetid af forskellige tagtyper

Skifer er et tungt materiale

Hvis du altid har drømt om at få skifertag på dit hus, er det første skridt at finde ud af, om husets konstruktion kan bære taget. Særligt naturskifertag er et meget tungt tag. Derfor er det essentielt, at spær og mure kan bære taget, ellers kan det ende fatalt for både hus og mennesker. 

For nogle vil drømmen om naturskifer briste – enten fordi huset ikke kan klare tyngden af skifer, eller fordi det bliver for dyrt at føre det ud i livet. Hvis det ikke er muligt at få naturskifertag, kan det være muligt at lægge kunstskifer i stedet. Det er stadig et lidt tungere materiale, men ikke nær så tungt som naturskifer. Naturligt skifer kan dog lægges i små tykkelser, hvilket hjælper på tyngden.

Skifer koster mange penge

Foruden tagets pris, håndværkerens pris og måske et undertag, kan der tilkomme flere omkostninger til oplægning af et skifertag. Blandt andet er der visse udgifter forbundet med, at forstærke en konstruktion. Det kan kræve større indkøb af materialer, og øgede omkostninger til den arbejdskraft som skal montere materialerne. Mange tilbud på sådanne opgaver vil blive overslag, eller med forbehold for, at der kan dukke uforudsete udgifter op undervejs i processen. Du skal i sådanne tilfælde tage stilling til, om du har råd til, at projektet må blive dyrere i den endelige pris, end først beregnet. Bed i så fald taglæggeren om at lave en detaljeret beskrivelse af processen, så du kan følge med undervejs.

Skifertag “gør-det-selv?

Nogle af os vil gerne spare penge ved at lave “gør-det-selv” på tagbelægningen. Desværre er skifertag ikke en gør det selv venlig opgave. Taget kræver en særlig oplægningsmetode og erfaring. Kender du en taglægger som vil hjælpe dig i fritiden, er sagen måske en anden, men som udgangspunkt vil det være fornuftigt, at bruge professionel hjælp til din taglægning af skifertag.

Er m2 prisen på skifer reelt høj eller lav?

Kigger du på skifertag pris pr m2, er indkøbsprisen høj. Deraf kommer også en gængs opfattelse af, at skifer er meget dyrt. Her skal dog blot huskes, at levetiden for et naturskifertag, er væsentligt længere end for andre typer tage. Således kan en m2 pris på skifer ende med at være meget lavere end andre typer, hvis prisen beregnes ud fra antal leveår på taget.  Se eksempler på denne prisforskel i tabellen herunder.

Tabel: Priseksempler på skifertag, pris i indkøb vs. pris pr. leveår

Pris pr. m2Naturskifer100 årEternitskifer50 årInklusive fast undertag og montering
Pris for 100 m2 i indkøb150.000 kr130.000 krja
Pris for 100 m2 pr. leveår1.500 kr2.600 krja
Prisforskel på natur og eternitskifer pr. år-1.100 kr+1.100 krja

Som det fremgår af tabellen, er naturskifer i gennemsnit 200 kr dyrere end eternitskifer pr. m2 i indkøb, hvis du lægger 100 m2 tag. Ser man på tagets levetid, koster eternitskifer dog i gennemsnit 1.100 kr mere pr. leveår end naturskifer. Investerer du i naturskifer, betaler du altså 200 kr mere pr. m2 når du køber taget, men sparer reelt 1.100 kr pr års levetid, sammenlignet med eternitskifer, som holder cirka halvt som lang tid, som et (vedligeholdt) skifertag. 

Hvad koster naturskifer pr. m2?

Et skifertag koster mellem 1.300 kr og 1.500 kr pr. m2, men kan også have højere pris, afhængigt af forholdene det skal lægges under. Prisforskelle handler dels om højder, stilladser, placering af topstyrede vinduer, kviste og taghældning, dels om størrelsen på taget, samt om der er tale om naturskifer eller eternitskifer (også kaldet kunstskifer). Naturskifer er dyrere end eternitskifer, men de to typer har også forskellig holdbarhed.

Hvor lang tid kan et skifertag holde?

Et naturskifertag kan holde op mod 100 år eller måske mere. Holdbarheden afhænger dels af klimatiske forhold og dels af vedligehold. Hvis du jævnligt får algerenset taget og fjerner mos, samt nedfaldne blade mv. i tagrender, kan taget holde i virkeligt mange år. Det ses ofte at naturskifertag holder i 100 år +.
Et kunstskifertag, eternitskifer, kan holde mellem 30 og 60 år. Holdbarheden afhænger både af solens stråler, regn og rusk og af vedligehold, på samme måde som med naturskifertag. Jo bedre vedligeholdelse der er udført gennem årene, jo længere bliver holdbarheden af taget. Eternitskifer skal algerenses lidt oftere end naturskifer. Regn med hvert 4.-5- år for naturskifer og hvert 2.-3. år for eternitskifer. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere