Eternittag | Lang holdbarhed og god pris (se priseksempler pr. m2)

I dansk byggeri findes mange forskellige typer tagbelægning og der kommer løbende flere til. Samtidig er der stigende fokus på at bruge miljøvenlige materialer.

Skal husets matrikel have et nyt tag, kan eternittag meget vel være et godt bud herpå. Et nyt eternittag findes i forskellige udformninger, og kan både være en gør-det-selv opgave og en håndværkeropgave. Vil man lægge sine tagplader selv, kan det sagtens lade sig gøre. Bølgeeternit er et overskueligt gør-det-selv-arbejde. Samtidig er det et materiale med et miljøvenligt fokus og en overskuelig pris. 

Dette kan have større betydning for den fremtidige økonomi og i salgsøjemed. 

Materialet fungerer godt på mange typer bygninger og kan lægges på de fleste huse, da det er en meget let tagbelægning. 

Er taget lagt korrekt og vedligeholdt, kan det holde i op til 30 år eller mere.

Priseksempler på 3 typer eternittage

Foruden selve pladernes pris, er der også forskel på prisen for at få lagt et eternittag, afhængigt af typen. Et bølgepladetag er hurtigere at lægge end et eternitskifertag, hvorfor den samlede pris pr m2, vil være forskellig for disse typer. I nedenstående tabel ses priseksempler på, hvad det koster at få x antal m2 eternittag lagt af en professionel håndværker.

EternittagPris 100 m2Pris pr m2Inkluderet i beregningenAntals års levetid
Bølgeeternit B660.000 kr600 kr materialer, arbejdsløn, moms25-30 år
Skifereternit112.000 kr1.120 krmaterialer, arbejdsløn, moms30-40 år
Toscana140.000 kr1.400 krmaterialer, arbejdsløn, moms30-40 år

Få 3 gratis tilbud på nyt eternittag

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på nyt eternittag – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Eternittag – hvad er det?

De fleste som ikke er vant til at arbejde med byggematerialer vil stille spørgsmålet; hvad er eternit egentlig?

Hvis du går med tanker om at få et nyt eternittag, får du en let tagbelægning af tagplader som er lavet af fibercement. Dette materiale er en af de mest udbredte tagtyper i dansk byggeri og ses på alle hustyper, lige fra landejendomme og industribygninger, til sommerhuse og villaer. 

Materialet er i nyere tid blevet udnævnt til et af de mere miljøvenlige byggematerialer. Dette står i stærk kontrast til fortidens eternit, produceret i 70´erne og frem til midten af 90’erne. Dengang ville dansk eternit med sikkerhed indeholde asbest. I dag bruges i stedet cellulose, hvilket gør eternit stærkt og modstandsdygtigt. Eternittag er således et tag med lang levetid. 

Eternit kendes typisk på sit udseende af bølgende plader, men findes i dag med både små og store plader, samt i forskellige typer og farver.

Du kan læse mere om typer og farver længere nede i artiklen.

Hvad koster det at få udskiftet taget til eternittag?

Et eternittag kan koste mellem 600 kr og 1400 kr pr. m2. Prisen afhænger af hvilken type eternittag der skal lægges. Sammenlignet med øvrige tagtyper, er eternittag dog uanset typen, det næst billigste valg, indenfor de gængse tagtyper, som forefindes i et udvalg på det danske marked. 

Bølgeeternit er det billigste valg, mens eternitskifertag er det dyreste. Se søjlediagrammet herunder for uddybning

Søjlediagram 1: Sammenligning af pris pr m2 efter tagtyper

Hvad koster et nyt tag?

Typer af eternittag

Traditionelt set er et eternittag et tag med bølgeplader. Disse findes i 4 forskellige højder, hvor det er bølgens størrelse der angives i højdemål. Bølgeeternit findes desuden i en række forskellige farver. Derudover findes der eternitskifertag, som er et tag der ligner naturskifer, men er fibercement. Den tredje og sidste type er også den nyeste på markedet. Denne type kaldes for “Toscana”. 

Læs mere om de tre forskellige typer herunder.

Bølgeeternit

Den billigste type af eternittag er den traditionelle bølgeeternit. Denne type tag er meget anvendt på mange forskellige typer bygninger – lige fra landejendomme og industribygninger til parcelhuse og sommerhuse. 

Fordi bølgeeternit er et let og billigt materiale, er det økonomisk overskueligt at bruge til store tagflader. Montering af eternittag kan klares af én selv, hvis man har hænderne godt skruet på. Tagets udformning kan dog have indflydelse på, hvor nemt det er at lægge. Større tagflader kan desuden kræve udstyr og stillads, ligesom et tag med en lav hældning, kan være sværere at placere jævnt og lige.

Bølgeeternit findes i 4 størrelser. 

Typerne kalder man for B5, B6, B7 og B9. 

Tallene står for bølgens højde målt i cm. 

Typen B5 findes kun i den grå farve som er ubehandlede tagplader, men de øvrige tre typer fås i mange forskellige farver. Farverne mørkegrå og rødbrun er de mest populære farver. 

Ubehandlede eternitplader kan males i en ønsket farve. Her skal man dog blot gøre sig bevidst, at er de først malet én gang, opstår der kosmetiske hensyn. Maling skal således påføres igen og igen med nogle års mellemrum, for at taget holder sig pænt og ensartet at se på. 

Eternitskifertag

Et nyt eternittag kan næsten ligne et naturskifertag. Med eternitskifertag får du nemlig næsten samme look, men til en billigere pris. Som det fremgår af tabel 1, er naturskifer det dyreste materiale at lægge som tagbelægning. Eternitskifertag er den dyreste løsning indenfor eternittag, men kan du nøjes med dette fremfor naturskifer, er der penge at spare. 

Oftest vil man lægge et rektangulært eternitskifertag eller et kvadratisk tag. Tagtypen bruges typisk på klassiske boliger eller på arkitekttegnede huse. 

Eternitskifertag omtales gerne i tre forskellige udgaver; som rektangulært i plader på 30×60 cm, diagonalt med 40×40 cm eller 60×60 cm plader og Westerland som er rektangulære plader med en rustik og mere naturtro overflade. 

De rektangulære eternittag lægges også sagtens som vægbeklædning. Dette ses oftest på større byggerier og højhuse.

Toscana eternittag

Cembrit har i nyere tid startet produktion af et nyt eternittag som kaldes for “Toscana”. Denne type eternitplader lægges så det ligner tegl. 

Forskellen på et rigtigt tegltag og et eternittag er, foruden udseendet, at tegl er et meget tungt materiale som kræver en stærk konstruktion. Specielt ældre huse, som ikke er bygget med tegltag, kan have svært ved at bære tyngden af tegl i dets konstruktion. 

Eternit er derimod et meget let materiale som de fleste konstruktioner kan bære. Derfor kan Toscana være en middelvej mellem eternitplader og et tegltag. Toscana fås i 4 farver og kan lægges på tage med hældning helt ned til 20 grader.

Hvad følger med i prisen på et eternittag?

Ovenstående priseksempler tager udgangspunkt i en beregning hvor alle materialer, arbejdsløn og moms er inkluderet. 

I materialer er inkluderet håndtering af tagets inddækninger, herunder en eventuel skorstensinddækning og udluftningshætter, tagrender og nedløb samt alle afslutninger på rygning og kanter. 

Der er ikke inkluderet omkostning til nedtagning af den eksisterende tagbelægning og ej heller stillads. 

Muligvis kræver dit eternittag også andre tiltag. Ofte ses at konstruktioner kræver undertag – fugtspærre og isolering. Har der været større utætheder i taget tidligere, er det vigtigt at basis for at lægge nye eternitplader er, at der er tørt og isoleret inden det lægges. Mange håndværkere vil ved udarbejdelse af tilbud, gerne specificere hvad denne del vil koste, oven i det nye tags pris. 

Tid til nyt tag – brug for professionel hjælp?

Du kan godt selv skifte og lægge dit eternittag. Det nemmeste er at lægge et bølgepladetag. Sværere er det med eternitskifer, som skal lægges i meget lige linier. Med lidt snilde og god forberedelse kan det dog godt lade sig gøre. En taglægger vil dog sandsynligvis gøre det hurtigere og muligvis også pænere. Bed eventuelt flere udbydere om et tilbud, så kender du omkostningerne og kan vurdere dem op imod den tid du selv skal bruge på opgaven. Flere taglæggerfirmaer giver ganske lang garanti på arbejdet, så denne fordel skal også medregnes.

Husk og tjek hos kommunen

Uanset om du vælger at kaste dig over opgaven selv, eller vil have professionel hjælp, skal du huske at tjekke om der ligger eventuelle servitutter eller lokalplanskrav til udskiftning af dit tag. Det vil være ærgerligt, hvis du skifter taget og efterfølgende får påbud om, at farven eller typen ikke er tilladt i det område du bor i. Du kan nemt tilgå sådanne oplysninger på din kommunes hjemmeside og hvis ikke, kan du ringe til kommunens tekniske afdeling og forhøre dig. 

Eternittag – er det ikke noget med asbest?

Er den eksisterende tagbelægning på dit hus af ældre dato, kan det være værd at tjekke; er det et eternittag og blev tagbelægningen fremstillet før 1995? Bølgeeternit fremstillet før midten af 90’erne, var nemlig oftest lavet med asbestfibre. Disse fibre anses i dag for at være sundhedsskadelige og eternitplader fra gammel tid, kræver derfor særlig håndtering. 

Pladerne anses for at være så sundhedsskadelige, at det kræver særligt udstyr, maske og åndedrætsværn samt beskyttelsesdragt og handsker, at håndtere tagpladerne. 

Dette gælder både ved reparation, udskiftning og nedrivning samt rengøring, rensning for mos og alger og maling. 

Hvorfor har man brugt asbest?

Asbest består af en række mineraler som kan nedbrydes i meget små fibre. Foruden dets styrke og modstandsdygtighed, var det også med en brandhæmmende virkning, og derfor et populært materiale at bygge med. Det findes især i tagplader men også i vinyl, loftsbeklædning, asfalt, tagpap, maling og mange flere materialer.

Asbest gav taget lang levetid

Tagplader af eternit produceret før 1984 indeholdt altid asbest. Foruden disse fibres evne til at binde materialer sammen, kunne asbest også holde taget helt og stærkt i mange år. Fibrenes modstandsdygtighed i vind og vejr, gav særlige fordele som kunne forlænge levetiden på taget. Asbest gav således eternittag levetid som ellers ikke kunne opnås. Uden asbest, fik tagene altså en kortere levetid. Det var derfor ikke et materiale som producenterne af eternit, var særligt interesserede i at undlade at bruge. Af netop denne grund blev man efter 1984 stadig ved med at producere tage som indeholdt asbest. Med tiden blev man dog mere og mere bevidst om, at asbestfibre var skadelige. Gennem de første år af 90’erne, blev der således færre og færre tage lagt op, ved udskiftning af eternittag. I 1995 besluttedes det ved lov, at asbest ikke længere kunne være et anvendt materiale i byggeri m.v. 

Herefter fulgte derfor en periode, hvor tagpladernes kvalitet var dårligere og nærmest smuldrede væk indenfor 10 – 15 års levetid. Hurtigt skete der begyndende revnedannelser m.v.

Med udvikling kom alternativer til asbest

Efterhånden som teknologi og udvikling skete, fandt man ud af, at producere tage med andre materialer, og et eternittag er i dag produceret med materialet “cellulose” som har samme egenskaber som asbest, men ikke samme skadesfare ved håndtering. Derved gik man fra at få afskallede plader, til hele og pæne overflader, selv efter 10-20 års brug.

Har du et gammelt eternittag på din bolig, kan du være sikker på, at der er asbest i taget hvis det er dansk eternit produceret før 1984. Er det produceret mellem 1984 og 1995, kan der være asbest i det, men det er ikke sikkert. Efter 1995 er der ikke asbest i tagpladerne. 

Hvordan ser man om der er asbest i tagplader?

På oversiden af tagpladerne vil der ofte være trykt nogle cifre, gerne 5 til 10 stk. Du skal derfor tjekke oversiden af pladerne. Disse tal udgør en teknisk betegnelse for tagpladernes indhold. Hvis det første af disse cifre er et 4 eller 5 – tal, er pladerne fremstillet uden asbest. Hvis der i første ciffer er et 0 eller et 1-tal, er der derimod sandsynlighed for, at pladen indeholder asbestfibre. I så fald bør du ikke røre mere ved pladerne på dit eternittag, uden først at spørge en professionel til råds om det videre forløb. 

Eftersom tallene 0 og 1 angiver den tekniske betegnelse for asbest, er det et entydigt tegn på, at du skal lade advarselslamperne lyse. 

Det gælder hvad end du er ude efter en total udskiftning, en rengøring, maling af eternittag osv.

I nogle tilfælde er tallene på pladerne slidt væk, pladens overflade gået i stykker eller måske er der slet ikke påført nogen tal på pladen. Hvis dette er tilfældet på dit tag, vil det være bedst at bede et professionelt firma om, at analysere en prøve af en tagplade. På den måde kan det afgøres hvorvidt der er asbest i pladen eller ej. 

Hvorfor er asbest skadeligt? 

Det kræver nærmest kun én enkelt fiber af asbest, som kommer ned i lungerne, for at du kan ende med at blive alvorligt syg af den. Desværre er det de færreste der opdager det. Først mange år senere, når lungesygdom opstår, bliver man bevidst om, at der kan have været asbest involveret. Asbest er en meget langsom dræber, men er den først etableret i lungevævet, er der desværre ikke meget at gøre for at forhindre, at den ender med at tage livet af en. Udviklingen sker over 20-60 år.

Fibrene er små og nålespids-tynde og kan ikke ses med det blotte øje. De frigives fra blandt andet tagplader, når materialet rives i, knækkes eller kastes ned på jorden. Det støv der kommer ud af pladen, indeholder de små skadelige fibre. 

Særligt lungehindekræft kan relateres til asbestfibre. Denne cancer er uhelbredelig. Ligeledes ses andre lungekræftsygdomme, bughindecancer og hjertehindecancer som forbundne med asbest. 

Heldigvis findes asbestfibre ikke længere i byggematerialer, hvorfor man i nyere byggeri, ikke behøver frygte det. Ved håndtering af ældre huse og ejendomme, bør man dog altid have fornuften med sig. 

Hvordan vedligeholder man sit eternittag?

Rens taget for alger og mos

Den bedste vej til at få et tag som holder i mange år, er at sørge for at få det renset for alger og mos med jævne mellemrum. Opstår der huller og afskalninger er tætning af eternittag vigtigt at reagere på hurtigt. Eternit er godt nok et holdbart materiale, men er der først hul, vil vand og fugt på sigt sive ind. Rensning af eternittag kan ofte hindre sådanne udviklinger. Gror der meget mos og alger på taget, bliver overfladen hurtigere svækket og erosion opstår. 

Maling af tagflader

Er taget helt og rent men blevet slidt at se på, kan man godt vælge at male eternittag. Pladernes overflade er fint egnet til maling. Man skal dog gøre sig bevidst, at er taget først malet én gang, vil man være nødt til at male det med jævne mellemrum fremadrettet, for at bevare den pæne overflade. Malingen beskytter også taget og forlænger derved tagets levetid, så malingen har også en praktisk funktion. 

FAQ

Hvad koster et eternittag pr m2?

Prisen på eternit kan svinge en del afhængigt af typen. Den billigste er bølgeplader som koster cirka 600 kr pr m2 hvis lagt af en professionel håndværker. Den dyreste er skifereternit som kan koste op mod 1400 kr pr m2.

Hvor lang tid holder et eternittag?

Bølgeeternit holder i gennemsnit 25-30 år før pladerne kræver udskiftning. Skifereternit kan holde op mod 40 år, hvis ellers taget vedligeholdes og rengøres med jævne mellemrum.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere