Kloakmester og kloakservice priser

Aflejringer i kloakrør skal fjernes på en effektiv måde for at du ikke ender med en stoppet kloak, fyldt med fedtaflejringer fra affald og mennesker. Hvis den først stopper til, på egen grund, er det dit problem og konsekvenserne kan være omfattende. Kommunen har ikke ansvar for kloak på egen grund. 

Læs mere om konsekvenserne af en stoppet kloak længere nede i artiklen.

Hvad koster et besøg af kloakmesteren? 

Hvis du ringer efter assistance til kloaksystemet derhjemme, kan du forvente, at prisen varierer alt efter opgaven og omfanget af arbejdet som kræves, for at løse problemet. Samtidig kan timeprisen variere, både efter udbyder, placering i landet og tidspunktet på døgnet/ugen. 

Hvad koster en kloakmester i timen?

Et besøg af en kloakmester koster mellem 600 kr og 1.000 kr i timen, indenfor normal åbningstid i hverdagene. Timeprisen gælder for et besøg, hvor kloakmesteren undersøger dit problem i kloakrørene og vurderer hvad der skal til for at løse det. Er du nødt til at have assistance til afløb, kloakrensning eller slamsugning, uden for almindelig arbejdstid, koster kloakservice et tillæg, for at undersøge og udføre arbejde i dit kloaksystem. Tillægget kan variere og ligger ofte mellem 1.100 kr og 1.500 kr. 

Få den bedste pris

Det er ofte en god idé, at få flere tilbud på at få arbejdet udført, for at sikre, at du får den bedste pris. En døgnservice til udkald er dog ikke tilbudsgivende, hvormed du må forvente en fast pris på arbejde udført på et akut tilkald, som sker udenfor almindelig arbejdstid. Altså døgnet rundt. Søger du online efter en kloakmester i dit lokalområde, er der oftest en eller flere udbydere af døgnservice.  

Hvad koster en slamsugning og spuling af kloak?

Kloakservice priser fra en autoriseret kloakmester indebærer ofte, at der skal foretages en slamsugning og en kloakrensning. Ved behov for slamsugning, stiger timeprisen for en kloakmester, til mellem 800 kr og 1.200 kr. Priserne er inklusive moms. Slamsugning, kloakrensning og spuling, kan dog foretages på forskellige måder og med forskellige priser. Et enkelt tilstoppet afløb ved en håndvask kan ofte klares på én til to timer, hvorfor udgiften hertil vil være mellem 1.600 kr og 2.400 kr, hvis der beregnes 2 fulde timer til at udføre arbejdet. En slamsugning og kloakrensning koster gerne mellem 1.200 kr og 3.000 kr.

I nedenstående skema ses eksempler på priser, for en række ydelser, fra firmaer som tilbyder kloakservice. Priserne skal alene ses som eksempler, da eksakte priser skal indhentes individuelt, for den enkelte husstand. 

Skema med priseksempler på ydelser fra en kloakservice

Skal du have foretaget en slamsugning eller kloakrensning, er det rart at vide, cirka hvor meget du skal regne med, at det koster at få en kloakmester ud, og foretage noget på din ejendom. Priser kan variere alt efter udbud og efterspørgsel, geografisk placering og typen af opgave i kloakken. Nedenstående priser må således anses for eksempler, som er vejledende. Skal du have arbejde udført af en kloakservice, er det nødvendigt, at forhøre dig om dennes priser, for at kende den præcise udgift. Nogle firmaer udregner prisen pr. time, andre pr. ydelse. Hos nogle firmaer er den første time dyrest og de efterfølgende timer billigere.

Skema: Kloakservice ydelser

Ydelse Pris pr. time/ydelse Område 
Slamsugning 800 kr – 1.200 kr pr time Tømning af brønde, herunder regnvand, vej, dræn, septiktank, pumpe, kældre
Kloakspuling 800 kr 1.000 kr pr time Kloakledning, brønde, stoppet faldstamme, afløb og stoppet vask, køkkenvask og gulvafløb.
Spuling mod fedtaflejringer 800 kr – 900 kr pr time Rensning af kloak for skidt og indvendige aflejringer i kloakrør, faldstammer og kloakledninger med højtryksspuling.
Spuling med fjernelse af rødder fra buske og træer 900 kr- 1.100 kr pr time Bortfræsning af rødder som er groet ind i kloakledninger, ofte lavet af beton med samlinger mellem rørene. 
Slamsugning og højtryksspuling i ét 900 kr – 1.200 kr pr time Effektiv indsats mod en stoppet kloak med en kloakrens og en efterfølgende spuling mod aflejringer.
Rensning af afløb fra vask eller køkkenvask 600 kr – 800 kr pr  time Rensning for skidt i en stoppet køkkenvask eller håndvask med en elektrisk rensewire ned i afløbet
Montering af rottespærre 1.500 kr – 3.000 kr (engangsbeløb) Prisen for indsætning af rottespærre skal kombineres med en TV-inspektion
TV-inspektion 1.000 – 1.700 kr (engangsbeløb) Kloakken efterses for utætte steder og det vurderes hvorvidt der er rotter i systemet
Årligt eftersyn af rør og rottespærre 500 – 700 kr (engangsbeløb) En gang om året kommer kloakservice ud og efterser om rørene er hele og rottespærren tæt og effektiv

Hvornår er det nødvendigt at tilkalde en autoriseret kloakmester?

Det er langt fra altid du er klar over, at kloakrørene trænger til opmærksomhed. Ofte bliver du først bevidst om det, når der opstår problemer inde i huset, eller ved overløb af udendørs brønde og indendørs afløb.

Hvis dit toilet pludselig ikke kan skylle ud og fyldes med vand (og andre ting), er det grund til at undersøge kloakforholdene nærmere. På samme måde kan rotter, omkring eller i huset, være indikation på det samme. Mange andre husejere end dig, har oplevet uventet og uønsket besøg af rotter fra kloakken. Dette er ofte anledning til at få installeret rottespærre i kloakken under huset. Dårlig lugt fra dit toilet eller afløbene i gulv og vask, indikerer også gerne, at det er på tide, at få besøg af en autoriseret kloakmester, eller i det mindste, at du får renset afløb.

3 gode grunde til at få kloakrensning

Hvis kloakken fyldes med snavs som ikke fjernes, kan du som husejer forvente, at rørene på et tidspunkt vil blive stoppet. I værste fald kommer du ud i en situation, hvor du må betale en kloakservice for et udkald, udenfor normal arbejdstid. Det kan blive en dyr omgang. Endnu dyrere kan det blive, hvis der opstår følgeskader efter utætte rør, indtrængen af rotter, eller overflod af spildevand, inde i huset. 

Nedenstående 3 grunde giver anledning til, at du som husejer, sørger for at få kloakservice tilkaldt til hjemmet med jævne mellemrum.

Fugtskader

Hvis kloakrørene bliver utætte, løber vandet ud. Vand som siver fra rør giver fugtskade i omkringliggende konstruktioner og husets fundament. Har du kælder kan problemet blive udtalt. I kælderen er fundamentet på huset også væggene, hvormed både gulv og vægge vil få indtrængende fugt og deraf skader, usundt indemiljø og potentiel udvikling af skimmelsvamp. Ofte skyldes utætheder i rørene, at der sidder for meget snavs. Løsningen herpå er, at få foretaget jævnlig slamsugning og kloakrensning. 

Rotter

I det store kloaknet landet over, er der mange rotter. Den bedste måde at hindre, at rotterne også kommer til at bo hos dig, er ved at få installeret rottespærre i rørene under dit hus. Dog skal der ofte først en kloakrensning eller kloakspuling til, da en rottespærre skal slutte tæt i rørene under huset, og den må ikke obstrueres af skidt.

Hvis du tilkalder en kloakservice, vil denne først undersøge din kloak med en tv-inspektion, få foretaget en kloakrensning og/eller slamsugning og herefter installere en rottespærre. Denne sørger for, at dit spildevand kommer ud i kloaksystemet, men at rotten ikke kan bevæge sig opad gennem røret og ind i dit hus, fx gennem toilettet. 

Overløb af spildevand

Når kloakrensning og slamsugning ikke foretages jævnligt, ophobes skidtet inde i rørene. Den slags kan give blokeringer. Når vandet ikke kan komme gennem rør, søger det andre steder hen. Sådanne steder kan meget vel blive dit toilet og dine afløb i vaske og gulv. Det er ikke ønskværdigt, at få spildevand ind i huset. Dels er oversvømmelser potentielt skadesforvoldende på konstruktioner og bygningsdele, og dels er spildevand meget bakteriefyldt og med risiko for, at gøre både mennesker og dyr syge. Særligt bakterier som E-coli, Legionella og Leptospira fra rotter, kan gøre mennesker meget syge, og være potentielt dødelige. 

For at hindre en oversvømmelse i boligen, er både spuling af kloaksystemet og en slamsugning effektiv forebyggelse.

FAQ

Hvad koster det at få renset sin kloak?

Prisen for besøg af en kloakmester varierer fra landsdel til landsdel og fra firma til firma. Du skal regne med en timepris mellem 600 kr og 1.000 kr, for at få besøg og undersøgelse af din kloak. En slamsugning koster mellem 800 kr og 1.200 kr i timen, og skal din kloak spules ren med en højtryksrenser, skal du regne med en pris mellem 800 kr og 1.000 kr. 

Hvad koster en TV-inspektion af kloak?

En TV-inspektion koster mellem 1.000 kr og 1.700 kr. En efterfølgende montering af en rottespærrer koster mellem 1.500 kr og 3.000 kr. Hvis du ønsker at få rør og rottespærren efterset én gang årligt, koster det mellem 500 kr og 700 kr pr. gang/år. Alle priser må dog tages med forbehold for ændringer i udbud og efterspørgsel, inflation og geografisk placering i landet. Hvor Nordjylland ofte har de billigste priser, er København og Storkøbenhavn oftest dyrest. 

Boligmesteren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.