Nedrivning | Læs alt om nedrivningsopgaver i huset (priser + guide)

Nedrivning af ejendomme kan lyde simpelt; få fat i en maskine, rag bygningerne ned og fjern materiel med en grab og en container.
I bund og grund er det sådan set også det der sker, uanset om du gør det selv eller får en ekspertise til at stå for nedrivningsarbejdet og bortskaffelse af byggeaffald.
Dog er der lidt flere detaljer som hører med til opgaven.
Det kan derfor være en god idé, at læse lidt nærmere om nedbrydning, miljøsanering m.v.. Det er blandt andet vigtigt at du ved, om du skal have en nedrivningstilladelse fra din kommune, og om der er behov for særlig sortering af affald fra nedrivningsarbejdet.

Når du skal påbegynde en nedrivning, vil det i mange tilfælde være en god idé, at rådføre sig med en fagmand, som kender til regler og love vedrørende nedrivning af bygninger.

Dels handler det om at tage hensyn til mennesker og miljø, og dels om praktiske foranstaltninger. 

Kræver nedrivningen sprængning, vil det kræve tilladelse, og kræve erfaring og know-how, for at kunne ske på en forsvarlig måde. Miljøsanering kan desuden være en omstændig proces, og kræve både handling og dokumentation, ned til mindste detalje.

Du kan eventuelt bede flere firmaer om tilbud på nedrivning og herefter vurdere tilbuddenes pris. Måske er der dele af opgaven du kan klare selv, for at spare penge.

Nedrivning koster mange penge, så det er godt at se sig for, og vælge den rigtige løsning, som passer til både pengepungen og projektet. 

Er prisen for høj, kan du prøve at undersøge, hvad det er for nogle forhold der gør arbejdet omkosteligt at få udført.

Indvendig nedrivning & delvis nedrivning

Ofte er nedrivningen der skal foretages, ikke nedrivning af hus i dets fulde helhed. 

Det er ganske tit, at man vælger at foretage renovering af et hus, hvor bygningen blot har dele som nedrives. 

Det kan fx være at der skal etableres et nyt køkken, hvor der skal foretages nedrivning af køkken forud herfor. Det kan også være nedrivning af murstensvæg, eller måske har man købt et gammelt sommerhus som kræver nye materialer, eller i sidste ende, en total nedrivning. 

Renovering og delvis nedrivning, er ofte den løsning mange søger, når der entreres med professionelle. Nedrivningen foregår således under forhold, hvor der skal tages forbehold for bevarelse af dele af boligen, frem for totalnedrivning. 

Et projekt som indebærer nedrivning af sommerhus, kræver dog på lige fod med almen bebyggelser, at der foretages samme miljøsanering og sortering af materialer. Ligeledes kræves der byggeritilladelse, for at opføre et nyt sommerhus på grunden.

Hvad koster nedrivning af hus?

Prisen for nedrivning af din bygning afhænger både af størrelsen på hus og den grundflade som skal nedrives. Et stort hus koster mere at få revet ned, end et lille hus. 

Derudover er prisen også afhængig af hvad huset består af; materialerne brugt, samt hvor i landet det ligger. 

Kan du lave noget af arbejdet selv, kan du spare nogle penge. 

Nedrivning af hus er generelt en bekostelig byggeopgave. 

Det skyldes primært håndteringen af materialerne som skal sortering og afhændes efterfølgende. 

Hvad koster nedrivning pr.m2?

Prisen er beregnet ud fra totalentreprise, hvor et nedrivningsfirma klarer hele opgaven.

Du skal cirka regne med 500 kr. pr. kvadratmeter du skal have revet ned. Prisen for nedrivning stiger dog ikke helt eksponentielt med antallet af m2. Jo flere m2 du skal have revet ned, jo lavere er prisen pr. stk. Dertil skal du regne med, at jo simplere en bygning som skal nedrives, jo billigere er m2 prisen. 

Få 3 gratis tilbud på Nedrivning

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Nedrivning – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Undersøg forholdene på din ejendom

Udgifterne til nedbrydning af den enkelte bygning, kan være svære at gennemskue fra starten af. 

Ofte ved man ikke hvad der kan gemme sig når mure nedbrydes og fundament graves op. Du kan dog rådføre dig med en byggesagkyndig hos din kommune, og undersøge om der er beskrevet særlige forhold om din bolig i deres registre. 

Kommunens rådgivere står til rådighed for spørgsmål om sådanne forhold. 

Find matrikelbetegnelse for din ejendom frem og send det til dem, så kan bygge afdelingen undersøge forholdene for dig. 

Vær dog opmærksom på, at der ved særlige forhold vedrørende din ejendom, kan skabes forsinkelser på projektet – særligt hvis kommunen ønsker at undersøge forholdene nærmere. Når du kender til eventuelle detaljer på hus og areal, kan du udbede dig tilbud på nedrivning, så flest muligt ubekendte faktorer er undersøgt førend tilbuddet foreligger og eventuelt accepteres.  

Riv ned og byg nyt

Foretager du nedrivningen med henblik på at bygge nyt, er der flere hensyn og regler som skal følges. 

Byggeri kræver byggetilladelse og der kan være lokalplaner som skal følges. 

Hvis der er tale om byggeri i særlige områder, hvor der foreligger lokalplaner og/eller landdistriktsplaner, bør disse undersøges inden der foretages yderligere for nedrivningen. Det kan fx være der foreligger regler om bygningens omtrentlige højde eller regler om overdækkede terrasser.

 Den primære bebyggelse såvel som garager samt udhuse skal følge sådanne regler.

Entrerer du med et byggefirma, vil de oftest undersøge disse forhold for dig, som en del af jeres samarbejdsaftale, og derefter hjælpe dig med at få oprettet en byggesag.

Nedrivning af væg

Er væggen en bærende, stabiliserende eller bare en skille væg? Det har stor betydning for selve arbejdet. En skillevæg kan du nemt tage ned alene, mens det er en god idé at få hjælpe fra håndværkere, hvis vægen er bærende eller stabiliserende. Det kan nemlig have konsekvenser, hvis man ikke gør det ordentligt. Prisen på nedrivning af væg er derfor varierende alt efter, hvilken slags væg du skal have hjælp med.

Du skal forvente priser fra 4000 – 6000 kr., hvis en standard skillevæg eller gipsvæg skal ned. Hvis du bor i etage ejendom, er arbejdet en del mere komplicerede, og det vil også komme til udtryk i prisen.

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Nedrivning af væg

Nedrivning af sundhedsskadelige materialer

Er der asbest eller andre skadelige materialer, fx PCB, i betonkonstruktioner eller tag, er det vigtigt at omgivelserne holdes skadesfrie, herunder særligt at mennesker og dyr beskyttes. Et hus af ældre dato, har ofte giftige og sundhedsskadelige stoffer i konstruktion og materialer. Demontering kræver derfor, hvis ikke erfaring, så ihvertfald viden herom, således at det kan håndteres efter gældende regler og forsvarligt. 

Er der tale om forurenede bygninger kræves helt særlige foranstaltninger, og det kan være en nødvendighed, at involvere en professionel nedrivnings håndværker.

Selektiv nedrivning

Uanset om der skal foretages en totalnedrivning af et hus, eller blot nedrivning af murstensvæg, forsøger man ved sortering af materialer, at genanvende så mange af materialerne som muligt. Materialer som indeholder skadelige stoffer bortskaffes og destrueres, men resten forsøges genanvendt. Når du vælger at lave selektiv nedrivning af et hus, vælger du således også at fordre genbrug og besparelser af ressourcer. 

Nedrivning af bygning, kræver derfor således en detaljeret sorteringsproces – det hele blandes ikke blot i en container.

Hvad koster nedrivning af hus eller væg?

Omkostningen for en nedrivning afhænger af flere parametre, hvor stort er huset og hvilke materialer er det lavet af?. Dertil vil prisen også variere alt efter hvor i landet opgaven skal udføres. 

Hvad koster nedrivning pr.m2?

Det koster cirka 500 kr pr. m2 der skal nedrives. Prisen pr. m2 falder dog med antallet, således at en større bygning får en lavere m2 pris end en lille bygning. Dertil kommer også en estimering af pris ud fra hvor simpel bygningen er at rive ned og materialesortere.  

Boligmesteren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere