Asbest tag | Alt du skal vide om bortskaffelse og priser

Har du en mistanke om, at du har asbest i taget? Asbest kræver særlig håndtering, når du skal skifte tag, så få 3 tilbud her, så du kan vælge den bedste pris til dit projekt.

Asbest er et materiale som i dag er forbudt i dansk byggeri. Har du et gammelt tag med asbest, kræver det særlige sikkerhedsforanstaltninger at få det fjernet. Af samme grund, koster det også en del penge, at få hjælp til det af en professionel. 

Har du 50 m2 tag af bølgeeternit, koster det cirka 30.000 kr at få det fjernet, mens det koster cirka 60.000 kr, at få fjernet tilsvarende 50 m2 tag af skifereternit.
Læs flere priseksempler længere nede i artiklen. 

Hvad er asbest?

De fleste af os er på et eller andet tidspunkt stødt på ordet “Asbest”. 

Ordet dækker over et fibermateriale som siden 1920´erne blev brugt i materialer og elementer til byggeri. Stoffet findes derfor både i beklædningsplader, gulvbelægninger, tagplader, ventilationssystemer, cementrør til vandforsyninger, fugemasse og puds som anvendtes i byggeri, når vi går 30-100 år tilbage i tiden. 

Materialer med asbestfibre var gode at bruge, fordi stoffet tåler høj varme, megen kulde og megen brug, og dermed kunne man bygge med brandsikkerhed og lang levetid for øje. En estimeret levetid for materialer med asbestindhold, var således meget længere end den er i dag, hvor stoffet ikke længere er tilladt at anvende.  

Hvad koster bortskaffelse af asbest tag?

Selvom dit gamle asbesttag har holdt længe, vil det på et tidspunkt være slidt, få utætheder og kræve udskiftning til et nyt tag. Du kan sagtens vælge at få samme slags tag igen, denne gang har det blot ikke asbest som indholdsstof. Eternit er stadigvæk et meget holdbart materiale og vælger du, at dit nye tag skal være et eternittag, får du et tag med god holdbarhed, til en fornuftig pris. 

Har du brug for hjælp til at fjerne asbesttag, vil denne udgift dog selvfølgelig skulle lægges oveni det nye tags pris. 

Tabel 1. Priseksempler på professionel hjælp til nedtagning af asbesttag

Pris pr.m250 m2100 m2150 m2200 m2
Bølgeeternit30.000 kr65.000 kr100.000 kr130.000 kr
Skifereternit60.000 kr130.000 kr180.000 kr240.000 kr
Ståltag40.000 kr70.000 kr110.000 kr150.000 kr
Priserne er eksempler, og du skal altid få et tilbud for at få den konkrete pris til dit tag.

Asbest er et naturligt materiale

Asbesten kan nemt opfattes som noget industrien opfandt til brug for byggeri og montage. Det er dog ikke direkte tilfældet. Asbeststof er nemlig et naturligt materiale som består af mineralske fibre. Disse er meget tynde og bøjelige og med stor styrke. De kan både modstå varme og kuldepåvirkning, solens stråler og langvarigt slid. Samtidig tåler de også påvirkning fra andre kemiske stoffer. 

Der har derfor været gode grunde til at bruge asbesten i byggeri. Det gjaldt om at levere de bedste materialer og bygge holdbare huse. Når materialet allerede fandtes i naturen, kunne man ligeså godt anvende dens egenskaber.

Tilbage i tiden vidste man bare ikke, at disse asbestfibre, også kunne sætte sig i lungevæv og give lunge sygdom, både kronisk og akut.

Særligt huse bygget siden 50´erne kan have asbest

Foruden vægbeklædning, gulvbelægning og tagplader, brugte man tidligere også asbestholdige materialer til isolering. Både i vægge og i rør med videre. 

I starten af 70´erne kom de første forbud mod brug af asbestfibre i isoleringsmaterialer, og cirka 10 år senere, kom der forbud mod alle asbestmaterialer, undtagen i tagbeklædninger, pakninger, lejer med videre. Kun ganske få år senere, skete der yderligere skærpelser. I starten af 1990´erne, var der kun ganske få materialer tilbage, som indeholdt asbestfibre. 

Ældre huse er således, med stor sandsynlighed, bygget med asbestholdige materialer. Da Danmark over denne tidsperiode, oplevede et sandt byggeboom, er der mange boliger, som er bygget med asbestholdige materialer. 

Ved du hvilke materialer dit tag består af?

Hvorfor er asbest farligt?

Når man snakker om farligheden ved asbesten, handler det om luftforurening. Asbest er farligt fordi asbeststøv indeholder nåleformede fibre. De er ekstremt små og kan sætte sig i lungevæv ved indånding og forårsage kronisk lungesygdom. Det er så godt som umuligt, at få disse skadelige fibre ud af lungerne igen, hvis de først er kommet ind. Fibrenes meget lille størrelse, giver mulighed for, at de kan trænge ned i lungernes spidser, og dernede forårsage skade. Da stoffet sidenhen også har vist sig, at have kræftfremkaldende kapabilitet, er de små fibre særdeles uhensigtsmæssige, at få ned i lungerne. Derudover kan indånding af støv, med sådanne fibre, give kronisk åndenød og lungesygdommen KOL.

Asbest er sundhedsskadeligt

Når et materiale er sundhedsfarligt, er det vigtigt at man kender til risikoen og derfor håndterer sådanne materialer rigtigt. 

Arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse mere om den sundhedsskadelige effekt, ved forkert håndtering af asbest, og om hvor du risikerer, at finde materialer med asbest. 

Der findes skrappe forholdsregler ved håndtering af forskellige mineraler, som man ved har skadelige egenskaber. Korrekt håndtering af asbest kræver blandt andet en speciel støvmaske. Ved nedtagning og bortskaffelse, kan det muligvis være en god ide, at overlade arbejdet til en professionel, og ellers ihvertfald, at følge arbejdstilsynets vejledning. 

I mange tilfælde, kan det være svært at vurdere, om der er asbest i et materiale.

Asbest er ikke godt for miljøet

Når asbest ikke er godt for mennesker, er der også en skærpet opmærksomhed på, hvorledes vi håndterer materialer som står til bortskaffelse. Asbest kan således ikke blot afleveres på genbrugspladsen. Står du og skal renovere og forventer udskiftning og nedtagning af asbestholdige materialer, er der således særlige regler som du skal følge. De skadelige asbestfibre, må nemlig ikke kunne sprede sig under bortskaffelse. 

Asbest kræver særlig håndtering

Renovering og ombygning af eksisterende bygninger, i arbejde med asbest, kræver at du forbereder dig. Du bør læse gældende regler for håndtering og bortskaffelse af materialer som indeholder asbest. Skal du fjerne asbest, skal det pakkes i tætsluttende pose, og plader skal pakkes ind i afdækningsplast. Herefter skal asbestaffald afleveres på særlige genbrugsstationer, som håndterer materialer med særlig miljørisiko. 

Pas på dig selv under arbejde med asbest

Når materialer indeholder asbest, er det vigtigt, at du håndterer det med forsigtighed. Sørg for at have en tætsluttende maske på, som ikke tillader indtrængen af støv. Masken skal kunne filtrere meget små partikler, idet asbeststøv består af meget små fibre. Derudover er det en god ide, at bære handsker og dragt, så materialerne ikke får kontakt med huden. 

Når du saver i asbest, eller er tvunget til at rive byggeelementer fra hinanden, sker spredning af asbest effektivt. De små nåleformede fibre, spredes ud i luften og øger risikoen for, at der sker indånding. For at hindre spredningen, kan du lade en svag vandstråle løbe over materialerne. Skal du save en plade over, kan du fugte stedet med en blød svamp først. Vandet binder støv og begrænser luftforurening. Er materialerne porøse, er det en god ide, at lade vand løbe over dem, idet du ikke ved hvor de knækker. 

Den mest sikre håndtering sker, når materialerne er i hel tilstand og ikke skal saves, knækkes eller skilles ad. Af samme grund er det heller ikke en god ide, at kaste tagplader og lignende, ned på jorden nedenfor, når dit gamle tag skal udskiftes. Så snart du bryder overfladen på pladerne, vil asbeststøv spredes. 

Overvej at få professionel hjælp

Fordi asbestfibrene er potentielt sundhedsskadelige, kan det være værd at overveje, om det virkelig er et “gør det selv” arbejde. En professionel håndværker, indenfor de forskellige krævede felter i byggeri, ved en del om håndtering af asbest. 

Vælger du at lave arbejdet selv, kan du eventuelt rådføre dig med en håndværker, inden arbejdet påbegyndes. Vil du overlade arbejdet helt til en professionel, kan du bede om at få et tilbud og meget gerne et fast tilbud, som viser den endelige pris for opgaven.  

Det er sundhedsskadeligt, så overlad helst opgaven til professionelle, der ved hvordan de skal håndtere materialet.

5 materialer hvor du ofte finder asbest

  • Eternittagplader
  • Isolering
  • Loftsplader
  • Gulvbelægning
  • Cementrør til vandforsyning

Asbest i tag

Asbest kan være i mange materialer, men ofte er det bølgeeternittag, skifereternittag og ståltag, som kan indeholde asbest. Dette skyldes at asbestfibrene gav tagplader lang levetid. Af samme grund, var tagpladerne med asbest, de sidste byggematerialer som blev udfaset, da man besluttede at stoppe brugen af asbest i eternittage. 

De sidste tagplader med asbest, er eternit produceret i 1988. Har du et asbestholdigt tag, er det således sandsynligvis produceret før år 1988. Det kan dog selvfølgelig ikke udelukkes, at du alligevel kan have fået opsat dit asbesttag efter dette år, fordi der blot var tale om produktionsår og ikke opsætningsår. Eternitplader produceret herefter, har således ikke haft asbest. For at vide om dit tag af etermit, er med eller uden asbest, kan du derfor tjekke oversiden af pladen.

Tjek om dit tag har asbest 

Skal dit tag snart udskiftes til et nyt tag, er det en god idé at tjekke, om taget er lavet med asbest tagplader. Særligt hvis dit gamle tag er lavet af eternit, er det en god idé, at finde ud af om det er eternitplader med asbest. Et asbesttag har et særligt nummer, som du kan se på oversiden af tagpladerne. 

Hvordan ved du at dit tag indeholder asbest?

Se efter 5-10 cifre på tagpladerne

Kigger du på oversiden af pladerne på dit eternittag, kan du se en talrække på mellem 5 og 10 cifre i en række. Disse tal viser, om pladerne er med eller uden asbest. 

Er det første tal 4 eller 5, er det et eternittag fremstillet uden asbest. Er det første tal 0 eller 1, kan du antage pladen asbestholdig. 

Når du skal vurdere et eternittag, er det således vigtigt, at du tjekker disse tal, før end du påbegynder at udskifte til montering af nye tagplader. Tagrenovering bør altid påbegyndes med en vurdering af, om der er tale om asbest plader. 

Er tallene slidt væk, er det en god ide, enten at rådføre sig med en professionel, eller at antage, at der er tale om det asbestholdige tag. Således skal tagplader uden tal, give anledning til en fjernelse, som om det er et asbesttag.

Håndtering af det asbestholdige tag

Alle tagplader skal håndteres rigtigt

Ligesom med alle andre materialer der kan være asbestholdige, skal asbestholdige tage, nedtages med stor forsigtighed og uden, at pladematerialerne går i stykker. Som beskrevet i afsnittet “Asbest kræver særlig håndtering”, skal pladerne ikke kastes, hvormed de kan afgive støv som kan skade lungerne. Eternittage fra før 90´erne, vil oftest indeholde asbeststof, så dette er en god indikation for, hvilke eternit tage man skal håndtere med varsomhed.

“Skal du fjerne asbest, skal det pakkes i tætsluttende poser og plader skal pakkes ind i afdækningsplast. Herefter skal asbestaffald afleveres på særlige genbrugsstationer som håndterer materialer med særlig miljørisiko. Du kan orientere dig online, for at finde en sådan genbrugsstation, i nærheden af dig”.

På grund af den sundhedsmæssige risiko der er, ved fjernelse af det gamle asbesttag, vælger mange at få håndværkere til at hjælpe med nedtagning af den gamle eternit. Har du ikke lyst til eller mulighed for, at håndtere arbejdet selv, kan det være en idé, at kontakte nogle firmaer, og bede om tilbud på opgaven.

Uanset hvem der skal udføre arbejdet, skal Arbejdstilsynets vejledning At-vejledning C.2.2-2 følges.

Udskift dit asbesttag til et nyt tag

Når gamle eternittage trænger til udskiftning, skal du tage stilling til hvilket tag du i stedet skal have. Når der skal laves nyt tag, skal du desuden have vurderet, om der skal laves undertag, lægges nyt undertag, eller om der kræves montering af nye lægter. Dette kan være en nødvendighed, hvis der er råd i de eksisterende spær, for at tagkonstruktionen forstærkes. Forstærkning kan desuden være en nødvendighed, hvis du ønsker dig, at lægge et tagstenstag eller et skifertag. Tagsten og skifer er meget tunge materialer.

Asbesttag behøver ikke altid fjernes

Skal du have lagt et nyt tag, og har du for nuværende et asbesttag, forventer du måske, at du er nødt til at fjerne det eksisterende asbesttag, for at kunne få det nye tag etableret. Det er dog ikke altid nødvendigt. I nogle tilfælde, kan det gamle nemlig fungere som undertag for det nye tag. Det kræver dog, at det nye tag du vælger, er et let materiale, for at taget ikke bliver for tungt på tagkonstruktionen. Hvis du finder et tagmateriale, som ikke er for tungt, er denne løsning langt billigere, end hvis du skal have dit gamle asbesttag fjernet først. 

Vælger du at lægge et Decratag eller et bølgeeternittag, kan du regne med en kvadratmeterpris på cirka 750 kr.

Tjek taget for skader og utætheder 

Ønsker du at montere et tag ovenpå det eksisterende asbesttag, skal du sikre dig, at taget ikke har skader, huller eller andre utætheder. Når først det nye tag er lagt, er det svært at gøre noget ved skader i det underliggende tag. Det kan ende med en større omkostning, hvis det øverste tag skal fjernes for at besigtige og udbedre. Derudover kan du også overveje, om der på et tidspunkt, kan ske at komme lovgivning om fjernelse af asbestholdige materialer i byggeri. Dette kan potentielt koste dig penge, hvis der kommer et påbud. 

Tagtyper

Dit nye tag kan bestå af flere forskellige slags materialer. De forskellige tagtyper har alle fordele og ulemper og forskellige udtryk. Dertil kommer også, at de har forskellige priser. Hvor et eternittag og tagpap er prisvenlige løsninger, er skifer og stråtag mere bekostelige. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere