Sandblæsning af hus | Giv husets facade nyt liv (se priser her)

Sandblæsning af hus sker ofte efter omfugning, gennemgribende renoveringer eller blot for at give facaden et kosmetisk løft. Samtidig er sandblæsning faktisk en meget miljøvenlig behandling, hvor sandet kan bruges igen og igen.

Når du sandblæser husets facade, fjerner du alt løst, som sidder på overfladen af facaden. Det kan fx være gammel maling, kalk, rust eller andet skidt. Udover facaderenovering er sandblæsningen altså en form for rengøring. En sådan rengøring kan både være våd og tør. Hvilken slags sandblæsning du skal bruge til en facaderenovering og hvad det kræver, kan du læse om her i artiklen.

Sandblæsning af huset koster mellem 30 kr og 100 kr pr. kvadratmeter hvis udført af professionelle. Typisk vil prisen pr. kvadratmeter ende et sted mellem 40 kr og 50 kr. 

Hvorfor vælge sandblæsning?

Hvis du drømmer om, at husets facade skal stå flot og præsentabel, er en sandblæsning typisk forløberen hertil. En sandblæsning af huset gør nemlig overfladen modtagelig over for nye lag; fx hvis der skal vandskures, lægges puds eller males. Facaden får en rengøring og sandblæsningen er vigtig for holdbarheden af den behandling du gerne vil give huset efterfølgende. Det svarer nogenlunde til effekten af at give en væg grunder, før du giver den maling, så malingen hæfter bedre til væggen.

Sandblæsning før en facaderenovering er en effektiv måde at rengøre overfladen på. En manuel afrensning af murværket kan være en større opgave. Vil du fjerne maling fra mursten med hænderne, kan dette blive et omfattende stykke arbejde, som måske ikke kan svare sig. Anvendelse af en sandblæser gør opgaven mere overskuelig og er sandsynligvis også mere effektiv.

Formålet med at få foretaget en sandblæsning, er altså at forlænge holdbarheden (og resultatet) af den efterfølgende behandling, som facaden får. Malingen vil hæfte bedre og ikke få fugtige eller tørre buler og afskalninger. En vandskuring vil ligeledes resultere i en hel og glat overflade på murværket. Generelt kan man sige, at sandblæsningen giver facaden en jævn og glat overflade, med et pænere resultat, end hvis du blot maler eller vandskurer overfladen, uden forudgående sandblæsning. 

Hvad er sandblæsning egentlig?

Får du murværket sandblæst, er det ikke nødvendigvis sand, der blæses ud. Det kan det sagtens være, men det kan også være jerngrit, stålgrit, soda, knuste nøddeskaller, glas, korund (aluminiumoxid i krystaller) eller plastikgranulat. Alle disse materialer kan fjerne skidt, svamp, kalk, gammel maling m.v. fra stål, beton og murværk. Efter sandblæsningen, kan sådanne materialer genanvendes igen og igen. Hvilken type sand / materiale som vælges, afhænger af firmaet som tilbyder ydelsen eller det materiale som du selv køber.

Hvad koster sandblæsning af dit projekt?

Skal huset sandblæses findes der et prisspænd pr. kvadratmeter. Dertil kommer tilføjende omkostninger som kan variere. Vil du gerne have at firmaet du hyrer, sørger for at vinduer og døre får afdækning inden arbejdet på facaden påbegyndes, er der en meromkostning hertil. Samtidig kan prisen variere alt efter hvilket firma du entrerer med, og hvor i landet arbejdet skal udføres. Der er ofte prisforskel mellem de forskellige landsdele.

Jo flere kvadratmeter der skal sandblæses, jo større vil omkostningen være hertil. Tilføjende kan omkostningen til afdækning af vinduer og døre komme oveni. Her gælder samme princip; jo flere døre og vinduer som skal afdækkes, jo mere tid kræver det og jo dyrere bliver arbejdet. Din pris pr. kvadratmeter skal altså sammenholdes hermed.

Priseksempler på sandblæsning

I skemaet herunder kan du se priseksempler på, hvad det koster at få professionelle til at udføre arbejdet med sandblæsning af facader. Eksemplerne kan alene anses for vejledende, da der er flere faktorer som kan påvirke den konkrete pris, som du kan blive tilbudt af håndværkere, når du henvender dig til forskellige firmaer, med henblik på udarbejdelse af tilbud. 

Priserne tager udgangspunkt i en kvadratmeterpris på henholdvis 30, 50 og 100 kr., holdt op imod forskellige antal kvadratmeter. 

Pris pr. m2 / Antal m250 m2100 m2125 m2150 m2200 m2
30 kr1.500 kr3.000 kr3.750 kr4.500 kr6.000 kr
50 kr2.500 kr5.000 kr6.250 kr7.500 kr10.000 kr
100 kr5.000 kr10.000 kr12.500 kr15.000 kr20.000 kr
Leje af lift (over 6 meter)2.000 kr2.000 kr2.000 kr2.000 kr2.000 kr
Afdækning, vinduer og døre, 20 kr pr. m21.000 kr2.000 kr2.500 kr3.000 kr4.000 kr

Få 3 gratis tilbud på sandblæsning af hus

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på sandblæsning af hus – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Om prisen pr. kvadratmeter ender i den høje eller den lave ende af prisskalaen, afhænger dels af behovet for afdækning, dels af firmaet og af den geografiske placering. Derudover afhænger prisen også af hvor høj bygningen er (over eller under 6 meter – leje af lift) og om der er tale om våd eller tørblæsning. En tørblæsning er typisk lidt billigere end en vådblæsning. 

Tørblæsning er typisk lidt billigere end vådblæsning, men tørblæsning er ikke en tilladt procedure alle steder og typisk ikke i bynære områder. Prisen ligger mellem 30 kr og 100 kr pr. m2, men vil typisk ligge mellem 40 og 50 kr pr. m2. En lift til en bygning over 6 meter i højden, koster cirka 2.000 kr. Du skal beregne cirka 20 kr pr. m2 til afdækning af glaspartier m.v.

Er facaden i dårlig stand, fx med revner, kan det kræve oppudsning. Det betyder, at du efter sandblæsningen muligvis skal reparere muren, inden du kan give den ønskede behandling. Er målet at få boligen vandskuret eller pudset, betyder det dog ikke så meget for den endelige pris. Du skal blot gøre dig bevidst, at omkostningen stiger, jo mere arbejde der er med overfladen. 

Når du indhenter tilbud på opgaven, så del så mange detaljer som muligt fra starten af, så du hurtigere får overblik over den endelige omkostning for projektet. 

Hvilken type sandblæsning passer til mit hus?

Der findes forskellige typer af sandblæsning, hvorfor det kan være godt at vide, hvilken som passer til din bolig. 

Nedenstående typer sandblæsning kan foretages: 

 • Tørsandblæsning
 • Vådsandblæsning
 • Kemisk rens
 • Støvfri blæsning
 • Hedvands rens
 • Lavtryksblæsning

Sandblæsning, tør

Ofte vil du kun se sandblæsning som er tør, i områder hvor der ikke er nogen naboer tæt på. Typisk må tørblæsning ej heller bruges i bynære områder uden afskærmende foranstaltninger. Sandblæsningen må ikke kunne skade omkringliggende byggeri m.v. I nogle kommuner er tørblæsning reelt ikke tilladt i bynære miljøer.

Sandblæsning, våd

Når du sandblæser vådt, blandes materialet i maskinen sammen med vand, hvorefter din facade får renset overfladen. Efterfølgende skal facaden rengøres med en højtryksrenser med rent vand. I blandingen opstår en slam som sætter sig på husets facade og som dermed skal fjernes når sandblæsningen er gennemført. 

Kan jeg selv sandblæse mit hus?

Vil du gerne renovere din facade og derfor foretage sandblæsningen selv, kan det godt lade sig gøre. Det kræver dog noget viden, teknik og sandblæsningsudstyr, som du måske ikke har liggende hjemme i skuret. Det vil derfor typisk være en håndværkeropgave.

Har du mod på at gennemføre sandblæsningen på egen hånd, kan du med fordel indkøbe/ leje følgende udstyr og materialer: 

 • En kompresser (8-10 bar, altså kraftfuld. Typisk 4.000-6.000 kr i et byggemarked)
 • En sandblæser (kan evt. lejes)
 • Sandet til sandblæsning (jerngrit, skaller eller kvartsand)
 • En højtryksrenser
 • En blød kost
 • Beskyttelsesbriller
 • Overtræksdragt eller lignende beskyttelse

Gør det selv sandblæsning af facade, fremgangsmåde

Sandblæsning kræver noget planlægning. Det er således ikke noget du beslutter dig for om fredagen, for at udføre det om lørdagen. Dette skyldes dels at du skal søge om tilladelse hos kommunen, dels at du muligvis skal leje noget udstyr, som skal være ledigt på ønskede dage. 

Følg gerne nedenstående tiltag ved sandblæsning

 • Få en tilladelse hos din kommune (muligvis 14 + dage før du forventer at gå i gang med arbejdet)
 • Vurder hvilken kornstørrelse du vil afrense facade med – jo større kornstørrelse, jo hårdere bliver afrensningen og trykket
 • Læs om foranstaltninger og beskyttelse på Arbejdstilsynets hjemmeside
 • Få afdækket glas og træarealer på boligen grundigt, så de ikke tager skade
 • Vær opmærksom på, om der kan være asbest i din bolig, som kan frigives til luften under sandblæsning

Fordele ved at lade en professionel sandblæse din facade

Vil du alligevel gerne have din facade sandblæst af en håndværker, med erfaring i denne type arbejde, er der fordele herved. Nogle af disse kan du se her: 

 • Det er dyrt at leje udstyr, og prisen kan ende nær det samme sted, som ved at lade en professionel gøre arbejdet
 • En professionel kan lave arbejdet korrekt, så det ikke skal laves om igen og denne skal kunne stå inde for kvaliteten – og rette til hvis kvaliteten ikke er god nok
 • En håndværker ved hvilken slags sandblæsning der egner sig til din facade og hvilken der bedst kan svare sig
 • En professionel vælger den rigtige type sand og indstiller den rigtige kraft på sandblæseren
 • Vinduer m.v. skal dækkes ordentligt af – ellers kan disse få skade. Hvis du gør det selv og det ikke er ordentligt, er det bare ærgerligt. Hvis håndværkeren gør det og der sker skade, er det dennes forsikring som skal dække skaden. 
 • Der kan være slam og skidt, som skal skovles op og køres væk efter en sandblæsning. Dette sørger en professionel for, for dig. 

Findes der alternativer til sandblæsning?

Ligesom med alle andre typer renovering, kan en sandblæsning af en facade godt give noget snavs, som skal fjernes efterfølgende. Når en facade sandblæses kommer der slam, som skal skylles af murene og skovles op. Dette er selvfølgelig ikke et problem som skal blive afgørende for, om du vælger at gennemføre sandblæsning eller ej, men det er dog et vilkår som du bør kende til. 

Hvis risikoen for omfattende snavs og skidt er høj, kan du evt. undersøge, om det er bedre at få en lavtryksblæsning eller en støvfri blæsning i stedet. Alternativt kunne det også være hedvandsrensning, med varmt vand som renser med 80 grader varmt vand, som har et vandtryk på 35 bar.

FAQ

Hvad koster det at få sandblæst et hus?

Prisen for sandblæsning afhænger dels af antallet af kvadratmeter på overfladen som skal behandles, dels af husets højde, antallet af glaspartier som skal dækkes af og dels af firmaet som skal udføre arbejdet. Samtidig defineres prisen af hvilken type sandblæsning der er tale om. 

Kan man selv sandblæse sit hus

Du kan godt selv sandblæse din bolig, men det kan være et svært stykke arbejde, som dels kræver udstyr og knowhow og dels kræver en vis omhyggelighed – både med forberedelse og udførelse. Samtidig skal du gøre klart, hvor meget du reelt sparer, hvis du både skal købe og leje udstyr og indkøbe materialer. Vær også opmærksom på, at der ikke sker skader på døre, vinduer m.v., når du skal dække af inden arbejdet påbegyndes. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere