Facade isolering pris | Typer af isolering, priseksempler og årlige besparelser

Et almindeligt hus, bygget før 1990érne, kan ofte godt bruge et ekstra lag isolering på den eksisterende facade. Ældre huse har ofte en utilstrækkelig mængde isolering, både på den indvendige side af vægge og på væggens yderside. Ligeledes har indvendige rum, ofte ikke nok isolering. Det gælder både gulve, vægge, lofter og tag.

Dels vil isolering få varmeregningen reduceret, så du sparer penge, dels giver det et bedre indeklima og er godt for husets stand og vedligeholdelse. Et hus i dårlig stand, er ofte et hus uden tilstrækkelig isolering og manglende vedligehold af essentielle bygningsdele. Økonomisk set, er efterisolering derfor en god investering.

Ofte tænker vi på hulmursisolering, eller isolering af indersiden af ydermure, når vi tænker på isolering af husets facade. Begge dele kan også sagtens være en del af en facadeisolering, men ofte er isoleringen opsat udefra – altså på facaden af dit hus. Det kan godt virke lidt mærkeligt, at skulle give huset en helt ny facade, for at indsætte isoleringen udefra. Umiddelbart virker det måske mere oplagt, at gøre det indefra eller gennem hulmursisolering. 

Der er gode grunde til, at udføre facadeisoleringen udefra. Dels er det ikke sikkert, at hulmursisolering er et tilstrækkeligt indgreb, til at isolere fyldestgørende. Dels vil en indvendig opsætning af isolering, og en ny indvendig væg, gøre boligens areal mindre og dermed mindske plads til beboelse. Hvis huset får en ny facade, bibeholder du i stedet pladsen indenfor og får en sund og dækkende isolering, gennem facaden. 

Hvad koster isolering af ydervægge og facade på huset?

Der er forskel på hvad isolering koster, afhængigt af hvilken metode som skal anvendes til renoveringen. Dels er isoleringsmaterialer forskellige i struktur og evne, dels er der forskel på, hvad omkostningen er, parallelt med, hvor nemt materialet er at bruge, eller hvor langt det rækker i brug.

En hulmursisolering koster cirka 100 kr pr m2, og indvendig isolering koster cirka 1.000 kr pr m2. Udvendig facadeisolering koster mest, med en pris på 2.000 kr pr m2.

Nedenstående skema viser eksempler på priser for isolering efter type, og anslår hvor lang tid der går, førend din investering er tjent ind igen, gennem besparelser på varmeregningen. Prisen er opgjort i kvadratmeter.

Isolering af ydermur & facadeCa. pris pr. kvm– inkl. moms og professionel hjælpAntal år før udgiften er tjent ind
Hulmursisolering100 DKKCirka 5 år
Indvendig isolering af ydermur1.000 DKKCirka 10 år
Udvendig facadeisolering for facadesystem, hvor isoleringsmåtter monteres direkte på facaden af huset2.200 DKK Cirka 10-15 år
Udvendig facadeisolering ved brug af skelet af træ, isolering og en ny facadebeklædning2.000 DKKCirka 10-15 år

Få 3 gratis tilbud på facadeisolering

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på facadeisolering – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Forskellige metoder til den udvendige facadeisolering

Alle huse har brug for isolering. Hvor tykt et lag det er bygget med, afhænger af, hvornår det er bygget. Samtidig kan et ældre hus være efterisoleret flere gange gennem tiden. For at vide hvor meget isolering der kræves til dit hus, må du derfor få en professionel håndværker, til at undersøge, hvilken type isolering der ligger i huset, og hvor tykt et lag der ligger.

En facadeisolering kan foretages på forskellige måder og det enkelte hus´ eksisterende isolering og tilstand, afgør hvorledes det kan gøres. Der findes overordnet 3 forskellige metoder til at foretage isoleringen. 

 • Hulmursisolering
 • Udvendig isolering
 • Indvendig isolering

Du kan se mere om de 3 typer af facadeisolering, når du læser videre i artiklen herunder.

Spar penge ved energioptimering med isolering

Hvis du ejer en ældre palævilla, en gammel landejendom, eller anden type ældre hus, kan det meget vel være aktuelt, at kigge på energirenovering. Husets facade, gamle vinduer og døre, rådden træbeklædning og afskallende puds indikerer, at huset trænger til opmærksomhed. Du skal selvfølgelig tage højde for, at gamle huse, ikke bliver nye fra den ene dag til den anden – heller ikke ved at isolere. Ikke desto mindre, vil boligen blive i dårligere stand gennem tiden, hvis du ikke vedligeholder den.  Samtidig er gamle huse, som ikke isoleres i ydervægge og får udskiftet vinduer og døre, tag m.v., energislugere. Energirenovering bør have samme fokus, som al anden renovering. 

3 grunde til efterisolering af huset

 • Få en tør og sund bolig med lavt fugtindhold
 • Få en lavere varmeregning
 • Få et bedre indeklima

Eksempler på besparelser ved isolering

Hvis du gennemfører isolering af hus og eventuelt andre bygninger, er der potentielt mange penge, at spare på dit varmeforbrug. Så behøver du måske ikke være bange for at skrue op for varmen, og slipper for at bruge en varm frakke og uldne sokker indenfor.

Hvis du i gennemsnit bruger 15.000 kr på varme om året og har en bolig på 120 m2, kan du cirka spare 10 % på dit forbrug, over en årrække, ved efterisolering af en eller flere bygningsdele. I nedenstående skema ses en prisberegning, som tager udgangspunkt i isolering af en enkelt bygningsdel. Fx gulv eller ydermur. 

Der tages ikke hensyn til opvarmningskilden i beregningen, og ej heller til mængden af isolering. Hvis du foretager isolering af flere bygningsdele, fx isolering af loft og udskiftning af vinduer og døre, kan du gange besparelsen med 2, – altså besparelser x antallet af isoleringsopgaver.

Mange familier med en gennemsnitlig størrelses hus, kan spare helt op mod 8.000 kr om året, ved en isolering af ydervægge.

Antal år1 år5 år10 år15år20 år
Varmeforbrug i kr15.000 kr75.000 kr150.000 kr225.000 kr300.000 kr
Varmeforbrug i kr når efterisolering er foretaget13.500 kr67.500 kr150.000 kr202.500 kr270.000 kr
Estimeret besparelse1.500 kr7.500 kr150.000 kr22.500 kr30.000 kr

Så meget kan du spare på efterisolering

Før du går i gang med den isolering af ydervæggene, indvendige vægge osv., er det godt at kende til husets isoleringsmæssige stand. Hvor meget isolering der skal bruges, og hvor mange indgreb der er aktuelle, vil definere prisen for projektet. Samtidig er det også indsatsen som definerer, hvor meget du kan spare ved at gennemføre renoveringen. 

Følgende faktorer afgør omkostningen og besparelsen, som kan opnås ved at gennemføre projektet: 

 • På hvilken måde er huset isoleret i forvejen?
 • Hvor godt er huset isoleret?
 • Hvor mange kvadratmeter, inkl. eventuel garage, har du?
 • Hvilken varmekilde er huset opvarmet med?

Facadeisolering – sådan gør du

Der er forskel på, om du vælger den indvendige eller udvendige isolering til facaden, eller isolering af hulmuren. Målet er, at der skal facadeisolering i ydervæggene, på en eller anden vis. 

Ved den indvendige isolering, opsættes isoleringen på den eksisterende ydervæg, hvorefter der bygges en ekstra, indvendig væg, som holder på isoleringen. Ved denne løsning, tager du altså en del af de indvendige boligkvadratmeter, og lægger dem til ydervæggene. 

Alternativt kan du få hulmursisolering, hvor granulat pustes ind i hulrummet mellem ydervægge og den indvendige væg. Herved påvirkes husets udseende ikke. Ved hulmursisolering kan det dog godt være svært, at isolere væggen jævnt og tilstrækkeligt. Nogle områder i ydervæggen, vil måske ikke få et tykt nok lag. 

Der bliver tale om udvendig facadeisolering, når ingen af disse to metoder er en mulighed.

Udvendig facade isolering af eksisterende ydervæg

En udvendig isolering af husets facade, er et større indgreb, som kræver professionelle håndværkere. Dels er projektet omfattende, dels kræver det erfaring, at få en flot ny facade på husets udseende, efter der er sat isolering op. Den udvendige efterisolering, er da også den dyreste løsning, men også den, som giver den største besparelse på varmeudgifter. 

Foruden en bedre isoleringsstatus og undgåelse af kuldebroer, vil en udvendig isolering give boligen en stærkere facade, som kan stå imod vind og vejr. Et nyt vindtæt lag på facaden, sikrer husets levetid, og at du kan undgå kuldebroer, som forringer husets isolerings evner.

Fordele ved udvendig facadeisolering

 • Energimæssige besparelser

Selvom den udvendige facade, er der dyreste måde at isolere, med investering i facadebeklædning, koster den ikke VVS og el-arbejde. Ved at isolere indvendig, kan der være udgifter til at flytte rør og strøm fra indersiden af ydervæggen. Samtidig skal den energimæssige besparelse, som opnås ved arbejdet, modregnes udgiften.

 • Stærkere facade på husets konstruktion

Når du vil isolere ydervæggen, opsættes en ny og stærkere mur på facaden. Ved mursten kan det laves med armeringsnet eller med et træskelet. Efterfølgende fremstår boligen i bedre stand og med mindre behov for konstant vedligehold, for at standen ikke forringes.

 • Bedre stand på boligen og bedre indeklima

Gamle kolde ydermure bliver varmedepoter om vinteren og holder på køligheden om sommeren. Luftfugtigheden indenfor falder, og giver et bedre indemiljø.

 • Mulighed for et nyt udseende på huset

Gamle revnede mure, skallende puds og maling, på ydervæggen, eller udfaldne fuger på murværk, fjernes i samme ombæring, med opsætning af en ny facadebeklædning. Du slipper således for, at påbegynde en renovering af facaden, på et senere tidspunkt. 

Ulemper ved udvendig isolering af husets facade

Såvel som der er mange fordele ved en udvendig efterisolering, er der også ulemper, som du skal gøre dig bevidst. For selvom du bliver fri for kuldebroerne, og bygningen får en ny og holdbar beklædning, er der også nogle visuelle ændringer ved bygningen. Disse kræver muligvis en stor indsats, for at boligen bevarer sit naturlige udtryk efter facaderenoveringen.

 • Udseendet af din bolig kan ændre sig ved udvendig efterisolering
 • Arbejdet kan blive omfattende, døre og vinduer bør eventuelt flyttes med udad, da husets mure vil blive dybere. Hvis de ikke flyttes med, risikerer du, at huset får et lidt klodset udseende og en mindsket mængde dagslys inde i huset. Det er typisk nødvendigt, at flytte vinduer og døre med, hvis isoleringen skal være mere end 50 mm tyk – nogle gange er det helt op til 250 mm, man lægger i væggen. 
 • Den nye facade kan få et for lille tagudhæng, så du kan blive nødt til at forlænge det.
 • Den nye facade anses som en ændring af husets areal og skal derfor indberettes til BBR – dette kan øge din ejendomsværdiskat.
 • Der kan være usikkerheder forbundet med et nyt udseende på boligen ved en facaderenovering, derfor kan der være omkostninger til en arkitekt, for at sikre udviklingen af det visuelle design.
 • Nedløbsrør, brønd, udvendige stik og belysning skal muligvis flyttes ved facadeisolering udefra. 

Hvad koster isoleringen til facadeisolering?

Der findes mange forskellige isoleringsmaterialer til byggeri. Nogle typer egner sig bedst til væg eller gulv, andre til loft og udvendig facade. Prisen pr. kvadratmeter kan samtidig svinge, alt efter udbud og efterspørgsel og sæson. 

Til hulmur er det oplagt at bruge isolering som indblæses, til gulv er det godt med isoleringsmåtter med lyddæmpende effekt og til lofter kan du få gipsplader med indbygget isolering, ligesom du kan bruge batts. Til indblæsning, er materialet typisk flamingo, som er en slags skum, eller papirgranulat. Til måtter og plader, bruges gerne stenuld eller glasuld. Udvendig isolering med flamingo og granulat, er dog kun aktuelt ved indblæsning i hulrum. Vær også opmærksom på, at indblæsning af isolering, kun kan foretages af professionelle. 

På samme måde, kan du anvende forskellige typer af isolering til udvendig facade. Isoleringsbatts / isoleringsmåtter monteret direkte på et skelet, vil være det mest typiske materiale brugt til facadeisolering.

Prisen for batts er typisk mellem 25 kr og 70 kr pr. m2. Isoleringen kan også fås som “tæpper” i ruller, som koster cirka det samme. Standard Rockwool isolering koster gerne mellem 40 kr og 80 kr pr. m2. Det vil være mest oplagt, at indsætte måtter inde i facadeskelettet.

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Søg rådgivning til isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge kan være et omfattende projekt, uanset om det skal foregå ude eller inde. Særligt en udvendig isolering af hus, vil kræve inddragelse af fagkyndig hjælp. Hvis du skal sætte en håndværker i gang med dit projekt, er det godt at have en plan for arbejdet. Den får du bedst gennem en energirådgiver. Samtidig er det en god idé, at inddrage en arkitekt, hvis du skal foretage isoleringen af ydervæggen udefra. 

Energirådgiveren kan hjælpe dig med, at finde den rigtige type isolering til ydervægge og lave energiberegninger som viser, hvad du kan spare i energiomkostninger, over en årrække. Samtidig kan denne også vejlede dig i, hvor tykt et lag isoleringsmateriale, som skal etableres. 

Arkitektens kompetencer i visuelt og arkitektonisk design på huse, kan hjælpe dig med, at finde den rigtige løsning, hvis du vælger at isolere ydervæggene udefra facaden. Er din bolig med et særligt tidstypisk look, fx et 70ér hus eller en murermestervilla, er det vigtigt, at stilen ikke ødelægges af renoveringen. Samtidig kræver isolering af ydervægge udefra, at der rent byggeteknisk flyttes på husets vinduer, døre og installationer. Under alle omstændigheder, er det en god idé, at få professionel rådgivning, inden du går i gang med facadeisolering.

Krav til isolering 

U-værdi

Ved energirenovering taler man om “U-værdi”. Denne beskriver mængden af varmetab. 200 mm isolering til murede vægge og 250 mm til vægge med træskelet, er tilstrækkeligt til, at U-værdien holdes under 0,18 W/m2K. Ved vindueskanter og dørkanter, må U-værdien være 0,03 W/m2K. Denne værdi, skal således overholdes i en energirenovering. 

Spørg kommunen

Husk, at en facaderenovering kan kræve en byggetilladelse, hvis husets dimensioner ændres. På lige fod med en indberetning til BBR-registret, skal du søge om tilladelse til renoveringen hos din kommune, hvis bygningen ændres i størrelse, form, højde eller andet.

Husk og snak med forsikringen

Det er altid godt, at inddrage dit forsikringsselskab i dine planer, før du går i gang. Dels er det godt vide/være sikker på, at du og andre er dækket for skader, mens arbejdet med renoveringen står på. Dels skal forsikringen vide, at du ændrer og forbedrer husets stand. Det ændrer nemlig muligvis også vilkårene på din police (til det bedre). 

Hvad koster det at isolere et hus udvendigt?

Isolering af ydervægge udefra husets yderside, koster cirka 2.000 kr pr. kvadratmeter. Denne pris er plus/minus 500 kr. Skal du have byggeteknisk rådgivning af energirådgiver eller arkitekt, i forbindelse med projektet, kommer denne omkostning oveni den angivne pris, på facade isolering.

Hvor meget hjælper facadeisolering?

Isolering af ydervægge kan potentielt spare dig for mange tusind kroner på varmeudgifter. Nogle eksempler viser, at indsætning af isoleringsmateriale i ydervægge, kan give op mod 8.000 kr i besparelse pr. år, for en gennemsnitsfamilie. Som minimum kan du regne med at spare 1.500 kr pr. år og ofte mere. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere