Vicevært | Læs alt om viceværtens opgaver her

Er du i tvivl om, hvad en vicevært egentlig er? Eller hvad en viceværts arbejdsbeskrivelse lyder på? Så læs videre herunder og bliv klogere på hvad ordet dækker over.

Et kært barn har mange navne og en vicevært ligeså

Bor du i en boligforening eller i et område hvor du er lejer, er der god sandsynlighed for, at der er en vicevært ansat. Denne omtales dog ikke altid som vicevært, men fx som “ejendomstekniker” eller “ejendomsadministrator” eller “servicetekniker”. 

Titlerne dækker over forskellige kompetencer og arbejdsopgaver, som kræver evner indenfor både vurdering af skader, reparation, vedligehold, håndtering af grønne områder, sortering af affald og meget andet. 

Omend der er forskel på benævnelser og stillingsbetegnelser, er arbejdet typisk inden for samme spekter af funktioner, som alle relaterer sig til lejere, områder og bygninger i et boligområde eller boligkompleks.

Viceværten i gamle dage

Tilbage i tiden var viceværten ikke kun til stede på arbejdet i arbejdstiden. En typisk administrator boede nemlig gerne i ejendommen, som han håndterede. Denne var placeret sammen med de andre beboeres, gerne i stueetagen eller i kælderen. 

På den måde kunne han servicere området og bygningerne og sørge for drift af ejendommen døgnet rundt. Arbejdet krævede kompetencer, men ikke en uddannelse. 

Når viceværten her kun benævnes med “han”, er det fordi disse generelt kun er mænd, når vi kigger nogle årtier tilbage i tiden. Viceværtens opgave opfattedes ikke som arbejde, kvinder kunne håndtere. 

Mange opgaver var beskidt arbejde, fx opvarmning, at klippe hæk og koordinere med håndværkere indenfor forskellige fag. Den slags opgaver mentes ikke at egne sig til kvinder. 

Viceværtens opgaver

Viceværten er stadig en koordinator og administrator og nu også kaldet ejendomsservicetekniker. Omend der idag findes flere tekniske hjælpemidler som kan lette de normale opgaver på ejendommen, skal en vicevært stadig sørge for en bred vifte af opgaver – herunder koordinere og inddrage håndværkere, slå græs og vedligeholde ejendommen. Samtidig skal denne være bindeled mellem ledelse og administration og beboerne. 

En ejendom med mange beboere kræver koordinering, og administration, både for at regulere adfærd på fællesarealer, vedligeholde disse og hjælpe beboerne med praktiske ting, som fx at få repareret ting i lejlighederne. 

Ganske ofte går køleskabe i stykker, afløb stopper til eller radiatorer driller. Evnerne skal ofte række vidt i arbejdet.

I dag kan viceværten sagtens være en kvinde og arbejdet defineres nu af en uddannelse, fremfor naturligt kendskab til håndværksarbejde og erfaring med drift og vedligehold af ejendommens tilstand. 

Sådan bliver du vicevært

Ejendommens beboere, installationer, faciliteter og grønne områder kræver konstant og løbende indsats. Der skal kontrolleres og aflæses målere, hyres håndværkere til kloak, træværk, murer, el og meget mere. 

Det kræver ikke bare indsigt i håndværk, men også koordineringsevner og administrationskompetencer. Derfor er viceværten i dag uddannet til ansvar for en ejendom. 

Med en skoling i ovenstående, får man grundlaget for at kunne håndtere de forskellige og mangeartede arbejdsopgaver som jobbet indebærer.

Selvom der stadig er ejendomsteknikere som gennem tiden har oparbejdet mange arbejdskompetencer, uden at tage eksamen til vicevært, er denne i nyere tid en uddannet administrator af en ejendom. 

Uddannelsesforløbet tager 3,5 år og giver titlen som ejendomsservicetekniker. Denne kan kommunikere med beboerne, vedligeholde og administrere ejendom og fungere som koordinator mellem ledelse og beboerne. 

Med mange lejere, er det en fordel for både lejer og ejer, at have en ejendomsadministrator som bindeled.

Sociale viceværter

Viceværter har mange forskellige opgaver og herunder går en del af tiden med kontakt til beboerne. 

Ligeså forskellige som mennesker er, alle andre steder i verden, er der også meget forskellige mennesker med forskellige behov og udfordringer i et boligkompleks. 

Dette kan kræve særlige evner hos viceværten. Denne skal kunne snakke med mange forskellige personligheder og kulturer – og ofte løse mange forskellige problemer.

Den hyppige og nære kontakt til lejerne, stiller krav til medarbejderen som ligger udover praktiske og fysiske arbejdsopgaver. Mange ejendomsadministratorer, er også en kontaktperson som støtter lejere der har det svært eller som har behov for en livline ved problemer. 

Dette har givet basis for udtrykket “en social vicevært”. 

Det kan fx være godt for ældre eller indvandrere med begrænset mulighed for anvendelse af det danske sprog, samt lejere som ikke ved hvordan forskellige situationer i hverdagslivet bedst håndteres. 

Netop det sociale aspekt har givet større interesse for uddannelsen og arbejdet. Flere brænder for arbejdet med det sociale aspekt. 

Det er derfor et område som i de senere år har fået større fokus og det sikkert med rette. 

Mange mennesker har god gavn af at have en “livline” som kan kontaktes ved tvivl, utryghed eller problemer – og ensomhed.

FAQ 

Hvad hedder en vicevært i dag?

Hvor viceværten før i tiden blev omtalt som værten, der håndterede en eller flere beboelsesejendomme, er denne i dag omtalt som ejendomsadministrator og lignende udtryk. 
Dette er også retvisende, da der er mange forskellige aspekter involveret i arbejdet, som kræver administration og koordination. 

Hvad betyder vicevært?

Ordet betyder, at der forefindes en vært for en ejendom, som på vegne af ejer og ledelse administrerer en ejendom. 
Før i tiden boede denne vært oftest i selvsamme ejendom, men i nyere tid er dette meget forskelligt. 
Fordelen ved at bo i ejendommen kan være en billigere husleje eller andre fordele. Ulempen er, at man måske aldrig helt føler man har fri fra sit arbejde. 

Boligmesteren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.