Sandfangsbrønd | Forhindrer sand og snavs i kloakken (Tips til vedligeholdelse)

Store mængder regn betyder, at der kan blive behov for investering i en anderledes opbygning, anden højde, eller renovering af den eksisterende sandfangsbrønd på din ejendom.

I nyere tid ser vi, at der kommer stigende mængder regnvand i Danmark, året rundt. Alle prognoser siger, at kloakkerne vil få svært ved at modtage de større mængder vand. Vandet vil derfor overbelaste vores kloaksystem. Det betyder, at vi i højere grad end tidligere, er nødt til at forholde os til, om vores spildevand og nedbør flyder effektivt ned i kloaksystemer – også på egen grund.

Hvordan virker en sandfangsbrønd til regnvand?

En sandfangsbrønd har til formål, at opfange sand, som ellers følger med regnvandet ned i kloakrørene, når det regner. Sandfangsbrøndens opgave er derfor således, at hindre sand og grus i at komme ud i kloaksystemet. Ellers kan sandet resultere i en tilstopning af kloakken. Derved vil vand ikke kunne passere ud gennem rørene, og dermed komme til at ligge i den omkringliggende jord, når vandet stiger op fra bunden af kloakkens indgangsrør. Det er ikke ønskværdigt at få vand fra kloakrør op i jord og fundament på din matrikel. Dels kan det lave skade på bygninger og have, dels er der stor sygdomsrisiko ved uheldig indtagelse af kloakvand. 

Hvad koster en sandfangsbrønd?

Eftersom en sandfangsbrønd findes med forskellig indvendig diameter og vandlås, er prisen svær at fastsætte. Der er flere varianter af rørføringer og flere størrelser af hver. Hvert projekt kræver en individuel vurdering. Samtidig afhænger prisen af, hvor stort et areal der er tale om. 

Det er altid en god idé, at indhente flere relevante tilbud på opgaven, for at finde den bedste pris. Det nemmeste er, at søge efter kloakmestre i dit lokalområde.

Prisen for at få monteret en sandfangsbrønd, af en autoriseret kloakmester, koster cirka 3.000 kr – 5.000 kr. Prisen vil dog stige hvis der skal laves komplicerede tilslutninger til faskiner eller ekstra gravearbejde mv.

Få 3 gratis tilbud på installering af sandfangsbrønd

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på installering af sandfangsbrønd – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvorfor stopper kloakrørene til?

Når regnvandet løber ned i en sandbrønd, sorterer en si/vandlås alt hvad der ikke er vand fra. Hvis der ligger blade, sten eller jord, kommer disse elementer således ikke med videre, fra brønden til kloakken. Regnvandet ledes ned i brønden, direkte fra jordoverfladen eller gennem en regnvandsfaskine. På bunden af brønden, ligger alt hvad der ikke kommer med videre til kloakken. Med tiden vil der ophobes grene, blade, sand og jord, som lægger sig på sien. Hvis denne stopper til, eller slår revner på grund af belastningen, vil dit kloaksystem sandsynligt stoppe til på et tidspunkt. Det er derfor vigtigt med god rengøring af et sandfang, med jævne mellemrum. 

Læs mere om rengøring af sandfangsbrønd længere nede i artiklen.

Er én sandfangsbrønd nok?

Det kan være relevant at undersøge, om du bør have mere end én nedløbsbrønd på din ejendom. Der bør nemlig være en sandfangsbrønd på alle de steder, hvor du leder vand ud i dine kloakrør eller i faskiner. Det primære formål er, at hindre at der løber blade, sand og skidt ned i kloaksystemet og dermed i sidste ende, at undgå skader. Det kan blive en bekostelig regning, at få repareret en kloak hvor rørene har revner efter tilstopning, fordi systemet mangler vedligehold. 

Hvad er sandfangsbrønde lavet af?

Der findes forskellige typer af sandfangsbrønde, men oftest er de lavet af PVC eller korrugeret PP. Disse betegnelser dækker over et plastrør i hård plast som er bølgeformet. I bunden af det store korrugerede rør, er der en vandlås, som er et slags stående rør i PVC plast. Dette rør fungerer som en si. En vandlås ses ofte brugt ved tagnedløbsbrønd og andre steder hvor der opsamles regn. 

Hvor stor skal en sandfangsbrønd være?

Sandfangsbrønde findes i forskellige størrelser, og med forskellig diameter. Montering kræver derfor, at du kender de rette mål, målt på rette sted. Der er forskel på, hvor stort nedløbsrøret og brøndens størrelse skal være, for at der sker effektiv tilslutning. Når du skal montere sandfangsbrønde, skal du derfor først og fremmest kende tilslutningsdiameteren, der hvor regnvandsfaskinen eller brønden skal tilsluttes til kloakken. 

Det er også vigtigt, at du ved hvor meget vand sandfanget kan rumme. Forventer du, at brønden skal kunne rumme meget vand, skal du have den største størrelse. Er det alene regnvand fra en tagnedløbsbrønd på garagen, eventuelt fra en faskine, behøver brøndens diameter sandsynligvis ikke være så stor.

Tænk også gerne på, at røret godt må have en diameter, hvor du har nem adgang til vedligeholdelse og rengøring. Hvis der er plads til, at du kan få værktøj derned, gør det dit arbejde nemmere. Regn med at du skal foretage vedligeholdelse af brønden 1-2 gange om året. 

Kloakseparering, hvad er det?

Kloakseparering er dels noget du kan blive pålagt af din kommune, og dels en renovering du selv kan vælge at få foretaget på din ejendom. Grundlæggende handler det om, at få lavet brønde/faskiner som kan tage nedbør, og som ikke løber ud i de offentlige kloakrør. Vandet må ikke overbelaste kloaksystemet. Det man søger er, at forhindre, at der løber spildevand i gaderne, når det regner meget udenfor. 

Den nemmeste måde at håndtere separering på er ved at installere en eller flere regnvandsfaskiner på din grund. Disse opsamler nemlig vandet. De ligger skjult under dit græs og skæmmer derfor ikke haven eller andet. Fra faskinen vil vandet ikke løbe ud i kloakken, men i stedet ud i den omkringliggende jord. 

På samme måde kan du føre nedløbsrøret på huset ned i en sandfangsbrønd, som via kloak, leder vand hen i samme faskine og derfra videre ud i jorden. Det fungerer altså som en drænbrønd. Montering af faskine kræver blot, at der er forbindelse mellem nedløb, brønde og regnvandsfaskiner.

Er der regler for sandfangsbrønde ?

Uanset om du har en gammel brønd som skal tilsluttes en faskine, eller du vil montere nye sandfangsbrønde, kræver det assistance fra en professionel kloakmester. Montering og frakobling af sandfangsbrønd er kun lovligt, når udført af en kyndig professionel med autorisation. 

Der kan være regler i din kommune du skal overholde, for at du kan gennemføre et projekt med en sandfangsbrønd. Det kan fx være der er regler om, hvor stor en sandfangsbrønd du må/skal etablere, eller hvad den skal være lavet af. Det er derfor en god idé, at orientere dig på kommunens hjemmeside, og evt. spørge deres tekniske afdeling, førend du giver dig i kast med projektet. Spørg også gerne en kloakmester til råds. 

Etablering af en sandfangsbrønd er i sidste ende dit ansvar, når det sker på din grund. Dels går brønde ind over Byggeloven og dels er der Miljøbeskyttelsesloven, som kræver visse hensyn. Du bør derfor også tjekke, om der er bestemmelser i disse to lovgivninger, før gravearbejde og lignende startes.

Regler for etablering af regnvandsfaskine

Tiden der går fra vand kommer i en faskine og ført videre, er længere end hvis det blot ryger ned gennem sandfangsbrønden og ud i kloakken. Derfor er der særlige regler for faskine-etablering. 

Eftersom sandfangsbrønde findes i forskellige størrelser, er det vigtigt at den rette størrelse vælges, når den skal kobles sammen med faskinen. Lovmæssigt skal en sandfangsbrønd være minimum 70 liter stor, til dette formål. Ellers tager faskinen kapaciteten for hurtigt.

Overvejer du to forskellige størrelser diameter, er det bedst at tage en stor sandfangsbrønd, frem for en mindre. Med fremtidige udsigter til endnu mere regnvand, giver det bedst mening, at have så meget kapacitet som muligt.  

Sådan kan du rengøre en sandfangsbrønd

Hvis du 1-2 gange om året, kan rengøre din sandfangsbrønd, kan du regne med, at den holder sig effektiv. Selv etablering af en ny sandfangsbrønd, kræver vedligeholdelse efterfølgende. Hvis ikke vandlås og rør renses for blade og skidt, vil brønden på et tidspunkt stoppe til. Hvis det der ligger i brønden fryser om vinteren, kan materialet, som brønden er lavet af, skabe revner, fordi materialet udvider sig. Når du vil rengøre, skal det således helst ske inden frosten i vinteren kommer. 

Der findes redskaber, som gør det nemt at rengøre en sandfangsbrønd. Et sådant redskab kan være en “klaprenser”. Den kræver dog, at den indvendige diameter på din sandfangsbrønd, er mere end 200 mm. 

Hvor dyb skal en sandfangsbrønd være?

Hvor dyb din sandfangsbrønd skal være, afhænger dels af din ejendom og projektet og dels af den indvendige diameter på røret. For at kende de nøjagtige mål, er du derfor nødt til at bede en professionel kloakmester om at inspicere dit projekt og give dig en pris herpå. 

Hvad er en sandfangsbrønd?

En sandfangsbrønd har til formål at opsamle skidt i regnvand, så det ikke kommer med ned i din kloak. Brønden sorterer altså grene, sand og blade fra, så kloakrørene ikke risikerer at stoppe til. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere