Omfangsdræn pris | Undgå fugtskader i sokkel og kælder med omfangsdræn

Skal dit hus have lagt omfangsdræn, eller er du i tvivl om, hvorvidt det er aktuelt, kan du læse meget mere om, hvad omfangsdræn koster og kræver, i denne artikel.

Etablering af omfangsdræn kan godt være et projekt, som kræver en uddybende forklaring. Grundlæggende er det blot en underjordisk tagrende, som lægges rundt om husets fundament. Processen er dog ikke så simpel som det kan lyde og arbejdet kræver både en grundig forundersøgelse og et nøjagtigt gravearbejde, samt præcise opmålinger. 

Hvad koster omfangsdræn?

Pris for omfangsdræn måles som regel i meter. Det betyder, at du skal regne med, at du får en pris pr. meter der skal graves rundt om fundamentet på dit hus. Prisen vil variere alt efter hvad der skal graves frit, hvor dybt og jordens sammensætning. En præcis udregning af pris, kræver derfor nøjagtige tilbud, vurderet på netop dit hus. Det er desuden en god idé, at indhente tilbud fra flere forskellige firmaer, så du ved, at du får den bedste pris for projektet. 

Omfangsdræn koster mellem 2.000 kr og 10.000 kr pr. meter. Eftersom der er stor forskel på den endelige pris, afhængigt af om spektret er nærmere 2.000 kr end de 10.000 kr, er det kun muligt at kende prisen, ved at få et endeligt tilbud som er fast. 

Priseksempler på etablering af nyt omfangsdræn

Nedenstående tabel viser eksempler på gennemsnitspriser for alt inklusive, i en etablering af omfangsdræn. I prisen er dermed indeholdt omkostninger til selve omfangsdrænet, arbejdstid for en autoriseret kloakmester, selve gravearbejdet og omkostning til at skaffe jorden bort – den omkringliggende jord, som graves væk.

Priseksemplerne tager udgangspunkt i forskellige antal meters omfang af husets fundament. Et hus på 100 m2 i grundplan, har cirka et omfang på 40 meter. Vær derfor obs på, hvor mange kvadratmeter dit hus er i grundplan, særligt hvis du har et hus i to plan. Dine boligkvadratmeter vil her ikke være det samme som husets omfang i kvadratmeter. 

Omfangsdræn30 meter40 meter50 meter60 meter
Gravedybde 0,5-0,7 m120.000 kr160.000 kr 200.000 kr240.000 kr
Gravedybde 0,8-1,1 m150.000 kr200.000 kr250.000 kr300.000 kr
Gravedybde 1,2-1,5 m180.000 kr240.000 kr300.000 kr360.000 kr
Gravedybde 1,6-1,8 m210.000 kr280.000 kr350.000 kr420.000 kr
Gravedybde 1,9-2,0 m240.000 kr320.000 kr400.000 kr480.000 kr
Gravedybde 2,1-2,2 m270.000 kr360.000 kr450.000 kr540.000 kr
Gravedybde 2,3-2,5 m300.000 kr400.000 kr500.000 kr600.000 kr

Få 3 gratis tilbud på udgravning af omfangsdræn

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på udgravning af omfangsdræn – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvad bestemmer prisen for at etablere omfangsdræn?

Etablering af omfangsdræn koster mange penge. Prisen for omfangsdræn varierer desuden efter flere faktorer. Enhver som forventer at skulle etablere omfangsdræn håber at projektets pris, kan ende i den lave ende af skalaen. Det er dog ikke til at sige, førend projektet er vurderet af en autoriseret kloakmester. Selve etableringen i det pågældende område, kan enten kræve meget eller kun lidt gravearbejde. Jo mere arbejde, jo dyrere bliver projektet. Hvis du skal maksimalt udgrave, er prisen nær 10.000 kr pr.meter.

Nedenstående punkter er afgørende for den endelige pris for nedgravning af dræn:

 • Størrelsen på bygningen, antallet af meter dræn rundt om huset
 • Dybde fra bund (eventuelt kælder) til terræn
 • Behov for understøbning af kælder/fundament under terræn
 • Pumpebrøndens størrelse
 • Jordtypen (fx sandet jord, leret jord osv.)
 • Geografisk placering (variation i pris alt efter landsdel)

Hvad betaler jeg for når jeg får omfangsdræn?

Det er ikke altid nemt at vide, hvad der er med i et tilbud fra en håndværker. Det bedste er derfor, at spørge grundigt ind til, hvad der er med i tilbuddet og hvad der ikke er. Sommetider er selv de mindste ting med i tilbuddet, andre gange er der væsentlige elementer, som der ikke er taget højde for i udarbejdelsen. Fortæl gerne håndværkeren – og i dette tilfælde kloakmesteren, præcis hvad det er du ønsker dig tilbud på. 

I nedenstående liste kan du se de typiske indholdselementer i et tilbud om omfangsdræn:

 • Forundersøgelse af projektet
 • Udgravning rundt om huset
 • Nedvaskning og pudsning af nederste del af vægge og fundament
 • Fundament sværtning
 • Montering af brønde; sandfang og pumpe samt drænrør
 • Sammenslutning af brønd og kloak
 • Filterelementer rundt om drænrørene (fx ærtesten)
 • Hvis kælder, efterisolering af ydervægge hertil (lovkrav ved etablering af omfangsdræn)

Hvad er omfangsdræn egentlig?

Et omfangsdræn svarer til en nedgravet tagrende, som leder overskydende vand væk fra huset. Vand som ellers kan skade husets sokkel og forårsage vand og fugtskade. Når huset ikke selv kan lede regnvand og fugt væk, vil vandet stå ind mod huset og fugt sætte sig i husets vægge og med tiden forårsage omfangsrige skader. Det er derfor vigtigt, at der etableres omfangsdræn, når der er konstateret fugt op mod huset. Et omfangsdræn kan stoppe udviklingen af, og hindre, alvorlige skader i at opstå. I yderste tilfælde kan du risikere, at huset sætter sig, og i sidste ende, at huset styrter sammen.

Hvordan fungerer omfangsdrænet?

Når omfangsdrænet etableres rundt om hele huset, leder tagrenden vand ned i et regnvandsafløb med en pumpebrønd. Ved kraftigt regnvejr, vil et omfangsdræn lede overskydende vand væk og ned i brønden, og den tilsigtede effekt er opnået. Omfangsdrænet dræner altså fundamentet for fugt. I nyere tid er problemer med stormflod og kraftige regnskyl blevet hyppigere. Det er derfor vigtigt at sikre, at huset kan holde til mere og kraftigere regn i fremtiden, eftersom det forudsiges at blive tilfældet, rent klimamæssigt. 

Tegn på fugt kræver etablering af omfangsdræn

Der kan være flere årsager til, at fugtskader opstår på fundamentet, når vandet ikke ledes væk fra huset. I nedenstående afsnit, kan du læse mere om årsager til fugt. 

Uanset årsagen, er resultatet under alle omstændigheder det samme: vand vil skabe fugt, som vil give opstigende fugt i sokkel, i hele fundamentet, vægge osv. Fugt giver desuden anledning til skimmelsvamp, som både er usundt for husets beboere og huset selv. Foruden et dårligt indeklima, kan et direkte svampeangreb give anledning til sygdom, og i sidste ende, gøre huset ubeboeligt. Der opstår svamp hvis fundamentet suger fugt. Den eneste måde at stoppe udviklingen på, er ved etablering af omfangsdræn, og gerne før der er omfattende fugt i sokkel, vægge osv. 

Hvorfor opstår der fugt i husets fundament?

Opstået fugt i kælder

Tegn på fugt i fundamentet på et hus, sker ofte der hvor der er kælder. Samtidig er huse med kælder, ofte af ældre dato, hvilket øger risikoen for, at der allerede er fugt i kælderen. Mange ældre huse er bygget med en kælder, men med tiden har byggefirmaerne fundet ud af, at det er svært at bygge en vedvarende sund og tør kælder. Af denne grund ser du sjældent et nyt typehus med kælder. Fugtige kældervægge gør kælderen ubeboelig og dermed ikke muligt at benytte til diverse formål.

En fugtig kælder er ikke altid årsagen til fugt i fundamentet, men ganske ofte er den synderen. Vil du have en tør kælder, er det ikke sikkert at omfangsdræn alene kan gøre det, men det kan fjerne fugten i husets konstruktion. Fugtsikring af kælder kan kræve installation af ventilation, nye åndbare byggematerialer, nyt kældergulv med isolering m.v. I nogle tilfælde må man grave kælder ud, for at komme fugten til livs. 

Foruden det faktum, at en kælder kan give anledning til fugt og dermed at der er behov for etablering af omfangsdræn, er der flere faktorer som spiller ind på problemets omfang (og dermed prisen for at fjerne problemet).

 • Kælderens niveau, hvor dybt ligger den?
 • Utætte installationer, er der en tagbrønd eller et nedløbsrør der er i stykker?
 • Er der dræn i haven som ikke leder vandet ned i en afløbsbrønd?
 • Hvor stor er kælderen – følger den hele husets fundament eller er det kun noget af arealet hvor der er kælder?
 • Er der stoppede rør eller kloak?
 • Er der gjort øvrige tiltag for at minimere mængden af fugt i kælderen?

Forkert sokkel etablering på terrænets hældning

Foruden problemer med kælderfugt, kan der også være andre årsager til, at der opstår fugt i husets fundament. Et hus skal bygges sådan at terrænet skråner, for at regnvand ledes naturligt væk fra husets fundament. Særligt i ældre huse kan dette være et problem. Dels kan huset være placeret på et ikke skrånende terræn, dels kan det være jorden skrider med tiden og dermed giver anledning til, at hældningen på terrænet ændrer sig. Nogle typer jord kan resultere i et skred, hvis der ikke er funderet ordentligt under huset, inden det bygges. Resultatet er, at fugt sætter sig ved fundamentets underkant. Det er derfor essentielt, at huse bygges på stabile underlag med hældning. 

Hvordan opdager jeg fugt i fundamentet?

Det er ikke altid nemt at se, om der er fugt i dit hus. Nogle dele af huset kan du næsten ikke tilgå, for at inspicere dem. Det kan derfor være nødvendigt, at tilkalde en autoriseret kloakmester, som kan måle sig til mængden af fugt i fundamentet, med et specielt måleinstrument.

Hvis fugten kan ses, vil det oftest fremgå som mørke fugtskjolder på vægge, særligt ved gulv i underetagen på et hus. 

På vægge kan du ofte også opdage tegn på fugt, ved at malingen bobler ned ad væggen. Dvs. der opstår en slags luftbobler under malingen. Udvendigt kan fugt også opdages ved afskallende puds eller ved eftersyn af en sokkel, som ikke længere står tæt og fast op ad muren (altså med et mellemrum herimellem).

Nedenstående punkter er tegn på fugtproblemer:

 • Fugtskjolder (mørke, brune skjolder)
 • Afskallende og krakeleret puds på vægge og lofter
 • Saltudblomstring (hvide plamager med udstående små buler af salt på vægge og lofter)
 • Frostsprængte sokler og ydermure
 • Fugtig kælder: 
 • Fugtskjolder, løst puds, saltudblomstring, skimmelsvamp, dårlig lugt
 • Fugt og råd i bjælker mellem kælder og stueetage (kig særligt på enderne af bjælkerne)
 • Fugt indenfor:
 • Fugtige gulvbrædder og andre fugtige konstruktioner
 • Fugtigt træværk:
 • Mørke områder på træværk
 • Tegn på svamp og råd

Hvornår hjælper omfangsdrænet mod fugt?

Omfangsdræn hjælper:

 • Ved overfladevand som lægger sig langs soklen på huset

Omfangsdræn hjælper ikke:

 • Mod fugt som opstår på baggrund af utætheder og lækage ved brønd eller afløb (disse skal i stedet repareres)

Kan jeg selv lave omfangsdræn på mit hus?

At etablere omfangsdræn kræver en autoriseret kloakmester. Det skyldes først og fremmest, at der er tale om tekniske procedurer som kræver ekspertise. Opsætningen skal sørge for, at sammenslutningen af rør kan pumpe drænvandet ned i brønden, som skal være stor nok. Dernæst må etableringen ikke laves sådan, at du risikerer drænrøret stopper til. Både drænrør og brønd skal etableres effektivt og uden fejl. Ydermere kræver arbejdet også maskiner som du ikke nemt kan låne eller leje dig til. Det er en lovgivningsmæssig beslutning, at sådanne opgaver kræver autorisation. Selvom du føler dig kompetent, er det således ulovligt at gå i gang med projektet selv. 

Ønsker du dig et billigere alternativ til en totalentreprise, kan du godt aftale med kloakmesteren, at du hjælper til med gravearbejdet og bortskaffer jorden selv, efter projektet er lavet. På den måde reducerer du mængden af arbejdstimer. Det tager mange timer at grave ud til omfangsdræn, særligt hvis der skal graves dybt. Det kan derfor godt blive til mange timers arbejde, som du kan reducere, ved at deltage i processen. 

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Hvad koster en kloakmester i timen?

En kloakmester tager mellem 600 kr og 1.000 kr i timen, hvis arbejdet er planlagt arbejde indenfor normal arbejdstid. Prisen vil variere alt efter hvor i landet arbejdet skal udføres, samt efter projektet som helhed. Jo større et projekt der er tale om, jo lavere vil timeprisen være. Alle de timer som kloakmesteren har “solgt” for en periode, skal der ikke bruges tid på at sælge til anden side, hvorfor timeprisen falder lidt.  Indhent tilbud fra forskellige kloakmestre, så ved du cirka hvad timeprisen ligger på, både for opgavens omgang og det område du bor i. 

Tommelfingerregler ved anlæggelse af omfangsdræn

Når kloakmesteren skal grave ud til omfangsdræn, foreligger der tommelfingerregler som følges, for at der ikke sker alvorlige skader på huset. Hvis disse ikke følges, kan du risikere at huset sætter sig eller styrter sammen, at drænrørene stopper til, eller at der sker andre uopsættelige skader.

Tommelfingerregler:

 • Grav kun i 1 meters bredde ad gangen
 • Drænrør skal etableres minimum 30 cm under den tørre konstruktion
 • Drænrør og brønde skal lægges med fald efter mål
 • Pumpebrønd er nødvendig hvis der er niveauforskelle på grunden eller kælder.

Disse grundregler har kloakmesteren styr på, men skal du deltage i gravearbejdet, er det en god idé, at du gør det efter professionelle anvisninger, så du ikke risikerer, at der sker skader. 

Hvor meget tid skal jeg forvente det tager at lægge omfangsdræn?

Hvis dit hus er et “almindeligt hus” som fx et parcelhus, kan du forvente at arbejdet tager mellem 2 dage og 1 uge. Dels kræver arbejdet, at der med en vis forsigtighed, kun frigraves et område af husets fundament ad gangen og dels kan kloakmesteren have travlt i netop den periode, hvor du skal have arbejdet gennemført.

Skal jeg have en byggetilladelse til at anlægge omfangsdræn?

Når du beslutter dig for at huset skal have lagt omfangsdræn, er du nødt til at spørge kommunens tekniske forvaltning, om du skal søge en byggetilladelse hertil. Det er nemlig forskelligt fra kommune til kommune, om der skal ansøges før arbejde med omfangsdræn udføres. Nogle kommuner kræver det, andre beder blot om, at du anmelder det til dem, når projektet er gennemført. 

Sommetider kan du finde svar på sådanne spørgsmål, på kommunens hjemmeside, under den tekniske forvaltning. Andre gange bliver du nødt til at ringe til dem eller sende dem en mail. 

Kan jeg få skattefradrag for kloakarbejder?

Håndværkerfradrag er på tidspunktet for artiklens tilblivelse, kun til klimaforbedringer. Derunder hører kloakarbejder, hvorfor du godt kan få fradrag for at anlægge omfangsdræn. 

Du skal søge om at få fradraget og sørge for, at din faktura tydeligt angiver hvad der er timelønsudgifter og materialeudgifter og hvem der har leveret arbejdet til dig. Du får nemlig kun fradrag for arbejdstimerne. Vær samtidig opmærksom på, at arbejdet skal være betalt senest i februar året efter arbejdet er gennemført.

Du indberetter fradraget ved at logge ind på SKATs hjemmeside med dit MITID. Her vælger du, at du vil rette i din årsopgørelse og vælge rubrikken, hvor der står “håndværkerfradrag”. Heri er der en lommeregner som du kan bruge til udregningen. Der følger en vejledning med, når du klikker på denne, så du ved hvad det er du skal taste ind. Efter du har indberettet beløbet og gemt årsopgørelsen, bliver oplysningerne automatisk overført til skatteberegningen af din årsopgørelse. 

Hvad koster det at få lavet omfangsdræn?

Prisen for omfangsdræn afhænger af flere faktorer, herunder hvor dybt der skal graves. Jo dybere der skal udgraves, jo dyrere bliver arbejdet. Prisen udregnes pr. meter der er rundt om dit hus. Hvis huset er 100 m2 i grundplan, har du cirka 40 meter rundt om huset. Meterprisen svinger gerne mellem 2.000 kr og 10.000 kr. 

Kan man selv lave omfangsdræn?

At lægge omfangsdræn er et teknisk og ekspertkrævende arbejde, hvorfor det er lovpligtigt, at det udføres af en autoriseret kloakmester. Du kan dog godt hjælpe til i projektet, ved at bistå ved udgravning og bortkørsel af jord. På den måde sparer du en del arbejdstimer, som kloakmesteren ellers skal have betaling for.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Støbning af sokkel |

Hvis du vil blive klogere på, om du selv skal støbe dit fundament, kan du læse meget mere om processen, priser og forhold, i artiklen

Læs mere »

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere