Rottespærre pris | Slip af med rotter og problemer med rør og afløbsinstallationer

Når du kører forbi kassebilen med teksten “TV Inspektion” hen ad siden, tænker du måske ikke umiddelbart på rotter. Det er dog ofte gerne det man leder efter, når en professionel sender et kamera ned i kloakken og ved hjælp af en skærm, gennemsøger rør og afløbsinstallationer under jordoverfladen.

Rotter lever normalt først og fremmest i kloakker, ved vandløb og i markområder. Når de ikke lever der, er det desværre en mulighed, at de i stedet lever hjemme ved dig. Rotter flytter gerne ind hos mennesker. Har de først fået adgang, flytter de næppe frivilligt ud igen.

Alle bygninger, nye som gamle, kræver vedligehold. Desværre er det sjældent nemt at se, når kloaksystem og installationen til toilettet, rørene og køkkenvasken, trænger til reparation eller vedligeholdelse. 

Gamle rør og installationer, med åben adgang mellem hovedkloakken og boligen, giver ofte skadedyr fri passage til husets rum, hvor der er en rør-installation. Her får rotter måske bygget rede, hvormed de bliver boende permanent. Samtidig med, at de hastigt formerer sig, laver de store ødelæggelser gennem tiden. 

Der ses gerne hyppige problemer med rør og afløbsinstallationer, hvor der er rotter. Den eneste måde at hindre rottens vej til dig, er gennem en rottespærrer.

Hvad koster montering af en rottespærre?

En rottespærre kan installeres i kloakken for en pris der ligger mellem 1.500 kr og 3.000 kr stykket. Skal du have undersøgt hele kloaksystemet inden rottespærren monteres, koster det et sted mellem 1.000 kr og 1.700 kr oveni prisen for installation af rottespærre.

Beslutter du dig for, at en kloakmester skal foretage en årlig inspektion af rottespærren, koster dette mellem 500 kr og 700 kr. pr. gang. Et eftersyn kan klarlægge, om rottespærren fungerer og ikke har defekte dele eller tilstopninger.  

Den endelige pris for selve spærren og at få den den installeret, kan variere alt efter kommune og udbyder. Du kan således forhøre dig hos den lokale kloakmester, og også gerne få tilbud fra andre firmaer, så du ved du får den bedste pris, for montering og rottesikring. 

Hvad er en rottespærre?

En rottespærrer er et metalrør, lavet af rustfrit stål. Dette materiale kan en rotte ikke gnave i, og derfor er det velegnet til formålet. Spærren består af et dobbelt spjæld, som blokerer adgang gennem røret for rotter. Den blokerer til gengæld ikke for gennemløb af vand, hvormed dit spildevand fra afløbet, stadig kan løbe ud i kloakken uhindret. 

Formålet med montering af en rottespærre er, at hindre rottens adgang fra det store kloaknet til kloakrørene som løber under dit og dine naboers hus. I rottespærrens åbning sidder et dobbeltspjæld med tænder og en række fjedre, som hindrer at rotter kan passere. En sådan rottespærre er effektiv i en hel og tæt kloak. Uheldigvis kan der dog være brud på rør andetsteds eller i stikledningerne, hvormed rottenspærren ikke vil have nogen effekt. 

Flere typer rottespærrere

Foruden en standard type rottespærre med to spjæld i et rør, findes der også forskellige typer rottedræbere med strøm i. Denne type rottespærre placeres samme sted som den anden slags, inde i kloakledningen, før det lokale kloaknet, under dit hus i skel eller samlebrønd. Den virker ved, at en sensor registrerer rottens passage i røret, hvorved en række syle presses ned i rotten, mod bunden, og slår rotten ihjel. Næste gang der skylles vand ud i dit kloaksystem – næste vandpåvirkning som fx toiletskyl, skylles rotten med ud med spildevandets vej. Sylene trækkes automatisk tilbage og selve rottespærren, er klar til næste rottes forsøg på at passere. 

Er rotter farlige?

De fleste danske husejere er godt klar over, at rotter ikke er ønskværdige gæster, hverken udenfor eller inde i huset. Det er dog langt fra alle som ved, at rotter kan bære mere end 50 forskellige smitsomme sygdomme, hvoraf flere af dem er livstruende og uden behandlingsmuligheder. Det er derfor ikke uvæsentligt, at bekæmpe indtrængen af rotter med montering af en rottespærre. Det gælder både udenfor og inde i bygninger. 

Er det altid godt at have en rottespærre i kloakken?

Hvis en rottespærre virker som den skal, vil den forhindre rotter i at tilgå kloaksystemet under dit hus og i sidste ende – at komme ind i dit hus. Er rottespærren elektrisk og dræber rotterne, er dette også godt. Desværre er montering af rottespærre dog ikke en garanti for, at du forhindrer rotterne i at komme ind.

Fordele ved montering af rottespærre

  • Rottefrit kloaksystem hvis kloaksystemet er tæt
  • Sikring mod indtrængen af øvrige skadedyr
  • Effektiv indsats mod dyr som kan bære smitsomme sygdomme
  • Økonomiske besparelser på længere sigt fordi rørene ikke tilstoppes og ødelægges af skadedyr
  • Bedre salgspris ved eventuelt salg (kendte rotteproblemer skal fremgå ved salget)

Ulemper ved montering af rottespærre

  • Rottespærren virker kun hvis kloaksystemet er tæt
  • Rotter kræver kun ganske små huller for at kunne passere et rør
  • Rottespærre kan lave tilstopninger i afløbene så store mængder affald fra spildevand ophobes og blokerer kloakken. 
  • Hvis rottespærren tilstoppes, kan rotter alligevel passere og trænge ind i dit hus.

Der er både fordele og ulemper ved at montere rottespærre, men for at fordelene bliver større end ulemperne, bør en montering ske ud fra en forudgående inspektion af rørene, og med et efterfølgende kontinuerligt årligt eftersyn, hvor en autoriseret kloakmester vil tilse rottespærren. Kan denne se tilstopning, kan han i samme ombæring spule rottespærren ren. Hvis ikke du får rottespærren rengjort, vil rotterne finde en vej, ind i din bolig. 

Hvorfor virker en rottespærre ikke altid?

Mange kloakker landet over, har slidte rør. Det betyder at der er utætheder. Rottespærren vil derfor ikke gavne, fordi rotterne kan komme ind mange flere steder, end lige der, hvor der sidder en rottespærre. Problemer med rotter, er et stigende problem i næsten alle landets kommuner. 

Når en rottespærre placeres der, hvor et hus danner afløb til kloakken, er det med forventning om, at den effektivt vil stoppe rotterne i at komme ind gennem afløbsrøret. Det vil den sandsynligvis også, hvis ellers røret ikke har utætheder. I så fald kræver rotterne kun et ganske lille hul, for alligevel at få adgang.

En montering af rottespærre, virker der, hvor der er tætte rør. Når der på tværs af landet, er mange utætte rør, kan det således være svært at komme rotterne til livs.

Hvad siger loven om rottebekæmpelse?

Enhver grundejer er forpligtet til at bekæmpe rotter jævnfør bygningsreglementet. Herunder hører blandt andet, at der skal sikres lovpligtig afpropning af afløbsinstallationer i ens hus. Således har grundejere pligt til at foretage nødvendige foranstaltninger, til at hindre indtrængen af rotter. 

Hvis rotterne alligevel finder vej ind i boligen, skal det meldes til kommunen. I kommuneskatten betaler du for rottebekæmpelse, hvorfor du blot skal benytte dig af den service der findes i din kommune. Montering af rottespærre vil dog oftest stå for egen regning. 

En autoriseret kloakmester kan bistå med undersøgelse, diagnostik og montering af rottespærre, mens kommunens rottebekæmpelse kan rådgive dig og opsætte rottefælder inde og ude. 

Får du monteret en rottespærre, er det vigtigt at den vedligeholdes og efterses for funktion og gennemstrømning. I en rottespærre til brønd, kan du tjekke og rense spærren med en spand vand, men i afløbsrør under huset m.v., kræver det en professionel kloakmester, med det rette udstyr til rottespærre – både montering og rensning. 

Hvad koster montering af en rottespærre?

Prisen for montering af rottespærre kan koste mellem 1.500 kr og 3.000 kr. Hertil kommer prisen for en TV-inspektion som foretages før montering. Denne koster mellem 1.000 kr og 1.700 kr. Et årligt eftersyn af rør og rottespærre, koster mellem 500 kr og 700 kr. 

Hvor skal en rottespærre sidde?

En rottespærre placeres i et afløbsrør som forbinder dit hus med hovedkloakken. I røret placeres spærren som med spjæld eller elektriske syle, hindrer rotterne i at fortsætte fra kloakken og op gennem afløbsrøret og ind i de lokale rør under dit hus.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere