Kloakseparering | Se priser for separering af regnvand og spildevand

Problemer med lokal afledning af spildevand, oversvømmelser af kloakker, og nedbør som skyller ned ad gaderne, er aktuelle problemer i næsten hver eneste kommune i Danmark. Vi ser det i nyhederne, hører det i radioen, eller oplever det selv, hvert eneste år, når vind og vejr byder os store mængder regn og sne.
Dels er kloaknettet gammelt, dels har klimaforandringer og befolkningstilvækst gjort det sværere for kloaknettet at følge med. Det betyder, at der ofte sker overbelastninger i kloakker landet over, og at oversvømmelser som følge af regnskyl, bliver både sværere og dyrere at håndtere, når kloakken ikke kan tage imod vandet. Derfor er der behov for bedre sikring mod nedbør og spildevand, både på den enkeltes ejendom og i hele kommunen du bor i. Mange steder kan problemerne afhjælpes med kloakseparering.

I nyere tid er der kommet mere fokus på kloakseparering. Hvis der laves kloakseparering, lettes belastning på rensningsanlæg, fordi mængderne ledes ud i vandløb og søer. Separatkloakering er derfor en form for ekstra kloaknet, som leder regnvandet uden om det almindelige kloaksystem og tilbage i vores natur. En adskillelse består dermed i, at spildevand ledes til rensningsanlæg, mens regnvand ledes ud i det fri.

Hvad koster kloakseparering?

Separering af spildevand og regnvand kan blive en dyr investering som koster mange penge. Der findes dog forskellige løsninger på, hvordan du kan adskille regnvandet fra dit kloaknet. Prisen varierer herefter. Samtidig findes der ikke fradrag for denne type renovering,

Adskillelse af kloakkerne kan koste op mod 100.000 kr moms inklusive. Prisen starter ofte omkring 40.000 kr. Ved en LAR-løsning kan du dog spare en del, og slippe med en regning på cirka 15.000 kr til 20.000 kr. 

Få 3 gratis tilbud på kloakseparering

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på kloakseparering – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Læs mere om LAR løsningen længere nede i artiklen. 

Mere regn og spildevand

Kloakseparering er et fænomen, som er opstået på baggrund af en verden i forandring. Dels har klimaet ændret sig gennem de seneste årtier, så vi får mere regn, kraftigere regnskyl og generelt mere nedbør. Samtidig er den danske befolkning vokset med næsten én million flere mennesker, sammenlignet med antallet for 50 år siden. Med flere mennesker kommer også mere spildevandsafløb. 

Både regnvandet og spildevandet er en udfordring for en kloak, som ikke er bygget til at håndtere så store mængder. Ofte vil kommunen forsøge at bibeholde den gamle kloakinstallation, så vidt muligt, fordi det er bekosteligt at adskille regn og spildevand, med en udbygning af kloakken. 

På et eller andet tidspunkt, vil langt de fleste kommuner dog blive tvunget til at påbegynde kloakseparering. Det forventes, at mængden af regn, vil fortsætte med at stige i de kommende år. Desværre er det ikke kun det kommunale kloaknet som overbelastes, det gælder også private boligejere, som også vil kunne mærke en overbelastning af kloak på egen grund. 

En adskillelse af kloakken derhjemme, kan ende med at ske på baggrund af et påbud fra det offentlige. Det er ærgerlige penge, men også en sikring mod oversvømmelse og invasion af rotter og dermed større sikkerhed for, at dit hus kan blive ved med at være sundt og tørt, og miljøet ikke skadeligt for mennesker at bo i. Det gælder både omgivelser, natur og sygdomsfremkaldende bakterievækst. 

Hvor kommer spildevandet fra?

I et hus, er der som oftest en indretning som indeholder minimum ét toilet, et køkken og ofte et bryggers. Mange huse har også indretning med mere end et badeværelse. Hver gang der skylles ud i toilettet eller hældes vand ud gennem vasken i dit køkken, bliver det til spild, som ryger ud i kloakken. 

Modsat regnvandet, er spildevand udledning fra mennesker. Regnvandet kommer blot fra oven og er generelt uden for menneskers kontrol. 

Hvem står for en kloakseparering?

Der er forskel på, hvem der skal vedligeholde kloakkerne som er etableret hos dig, og omkring dig. Kommunen har pligt til at vedligeholde den offentlige kloakering, som ligger udenfor de matrikler som boligejere råder over. Modsat er det dit ansvar at vedligeholde kloakken på egen grund.  Du skal derfor forvente, at kloakseparering vil koste penge, hvis det er på din ejendom det skal udføres.  Du kan også risikere, at der kommer påbud på, at installere separatkloakering, fra din kommune, hvis det skønnes nødvendigt. Det kan også være en beslutning du selv tager, hvis der er tydelig overbelastning af dit lokale kloaknet. 

Hvornår har du brug for kloakseparering?

Ofte vil du kun lægge mærke til behovet for kloakseparering, hvis du oplever oversvømmelse på ejendommen, eller hvis du får et påbud fra kommunen, om at der skal laves en kloakseparering. Uanset hvad, kræver det besøg af en kloakmester, som kan gennemse kloakken og miljøet omkring den.

Få installeret en LAR-løsning

Separering af kloak koster som nævnt mange penge. Der kan dog være penge at spare, ved at installere det, som benævnes som en “LAR-løsning”. En sådan løsning kræver, at du enten laver en lille sø i haven eller, at du får monteret en faskine rundt om dit hus. Begge dele betyder, at du bevarer afledning af regnvandsafløb til kloakken – du sender dog blot ikke vandet ned i kloakken, men i stedet ud på egen ejendom. Ofte kræver en sådan løsning, at du har rimeligt god plads på din matrikel og i din udendørs indretning. Det kan eventuelt være en god idé, at få en kloakmester ud og kigge på opgaven sammen med dig. Denne vil oftest have god erfaring med sådanne projekter.

En LAR kloakseparering koster gerne mellem 10.000 kr og 20.000 kr, at få udført. Denne løsning er således den billigste løsning du kan få. Skal der lægges faskiner rundt om huset, kan det dog godt kræve en ændring af din indretning uden om dit hus, som kræver yderligere arbejde. Ligeledes kræver udgravning af en lille sø i haven, også yderligere arbejde, som må påregnes prisen. En LAR kloakseparering, er også en god løsning til at spare energi. Du kan nemlig genbruge nedbøren til at vande planter inde og ude. 

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Hvad påvirker prisen på en kloakseparering?

Der kan være stor forskel på, hvad regningen beløber sig på, ved etablering af en adskillelse af kloakken. Dels vil omkostningen stige, hvis dine kloakledninger ligger meget dybt i jorden eller hvis et fundament skal fjernes – for eksempel i en indkørsel. Hertil kommer en omkostning for at få en belægning genetableret bagefter. Samtidig kan omkostningen til den enkelte kloakmester variere. Både efter firma og efter geografisk placering i landet. Sjælland er generelt dyrere end Fyn og Jylland, ligesom Københavnsområdet er dyrere end øvrige Sjælland. 

Kan du få tilskud til kloakseparering?

Desværre er ændring af afledning af regnvand til kloak, en renovering som du selv skal afholde udgiften for. Der findes hverken fradrag eller energi- tilskud til en sådan opgave. Dog kan du søge om lån til projektet, for eksempel gennem indefrysning af ejendomsskat. Det kræver dog, at du er på pension, sociale ydelser eller efterløn. Sommetider kan du også være heldig, at der er mulighed for at få en tilladelse til, at få fristen forlænget på ubestemt tid, hvis ejendommen er uden vandtilførsel og dermed uden spildevandsafløb. 

Hvad er kloakseparering?

Kloakseparering er det samme som en adskillelse af spildevandet fra dit hus og regn som falder i naturen. Det betyder, at de to typer vand skal udgå til hver sin afledning. Hvor vand fra huse skal sendes til rensningsanlæg, skal regn sendes ud i naturen igen, til søer og vandløb. 

Hvornår skal der separatkloakeres?

Hvis der opstår oversvømmelse i kloaknettet eller du får opstigende vand ved dit hus, kræver det kloakseparering. Du kan også risikere at få et påbud fra kommunen, om at du skal foretage kloakseparering, for at fjerne overbelastningen på kloaknettet. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere