Fladt tag konstruktion | Alt hvad du skal vide om flad tagkonstruktion

Vi kender huse med flade tage fra en særlig byggestil, hentet i USA og opblomstret i Danmark fra 1950´erne og fremefter. Flade tages opbygning er kendetegnet ved huse, som med en profil af træ, i kanten af taget, fremstår med helt fladt tag, hvor overfladen herpå, ikke kan ses i almindelig jordhøjde. I nyere tid kaldes et fladt tag også for et “built up tag”, men udseendet er grundlæggende det samme, som det var for 50 år siden.

Huse med det karakteristiske flade tag, bygget i 1950érne og gennem 1970érne, er sårbare byggerier. Dels handler det om indtrængen af regn og sne, gennem et fladt tag, som ikke nemt slipper af med nedbør. Dels er der mange forskellige faktorer i husets konstruktion, som kan resultere i, at der opstår fugt i spær, loftsbeklædning m.v. Hvis du drømmer om at få et hus med fladt tag, er det derfor vigtigt, at taget bygges på den helt rigtige måde, så du ikke risikerer at stå med en skade, nogle år frem i tiden. 

Eksempler på priser for tagpap på fladt tag

Antal m2Pris uden montering 1 lagPris med montering 1 lagPris uden montering 2 lagPris med montering 2 lag
5022.500 kr40.000 kr27.500 kr45.000 kr
10045.000 kr 80.000 kr55.000 kr90.000 kr
13058.500 kr104.000 kr71.500 kr117.000 kr
15067.500 kr120.000 kr82.500 kr135.000 kr
20090.000 kr160.000 kr110.000 kr180.000 kr

Hvad koster opbygning af fladt tag?

Hvis du får bygget et nyt hus med en flad tagkonstruktion, vil du opleve, at fladt tag er en fordyrende faktor. Saddeltag konstruktion er således billigere end et fladt tag. Det skyldes primært, at en “fladt tag opbygning”, er kompliceret og kræver nøje udregning. 

Du kan læse mere om fladt tag, hældning og opbygning, længere nede i artiklen.

Hvor konstruktionen på huse med fladt tag er dyr, er selve tagmaterialet billig. Det er almen praksis at anvende tagpap som tagbeklædning, på konstruktion af fladt tag. Prisen på konstruktionen, opvejes således af tagbeklædningens lave pris.

Nedenstående tabel viser priseksempler på opbygning af fladt tag med tagpap

Isolering under et fladt tag

Uanset om du skal have et fladt tag på et nyt hus eller lave tagrenovering af det flade tag på dit hus, er det vigtigt, at isoleringen under taget er tilstrækkelig og dækkende. Samtidig skal der lægges et dampspærre, som hindrer, at kondens og fugt trænger ind i husets konstruktioner. 

I nedenstående eksempel, ses en pris for isolering til huse, med opsætning af isoleringsplader som underlag, over loftsbeklædningen men under tagbeklædningen

MaterialePris pr. m2Pris for en tømrer pr. m2Pris for materiale og tømrer pr. m2
Isoleringsmåtter, 300 mm100-250 kr. inkl. moms200-500 kr inkl.moms300- 750 kr inkl.moms

Få 3 gratis tilbud på renovering af fladt tag

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på renovering af fladt tag – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Ulemper ved lave taghældninger

Manglende afløb til regnvand på fladt tag

Historisk set, har det flade tag fået et blakket ry. Det skyldes primært, at huse af ældre dato, med fladt tag, havde tagkonstruktion uden et fald. Det vil sige, at hældningen er 0 grader. Det betød, at regnvand, sne og anden nedbør, på helt flade tage, ikke kan ledes væk fra tagdækningen. Uden afløb for nedbør, vil fugten med tiden sætte sig i den bærende konstruktion og herefter den underliggende del, loftsbeklædningen. Ofte opdages skaden ikke, før der sker synligt nedsivende vand gennem loftet på huset. Af netop denne grund, er det i dag lovpligtigt, at der er en lav hældning på det flade tags konstruktion.

Ophobning af fugt indefra huset

Foruden problemer med afløb af vand, på et helt vandret tag, er det flade tag også problematisk, fordi der kan opstå fugtskade i konstruktionen, som følge af kondens, som kommer inde fra huset. Det skyldes primært mangelfuld udluftning under taget. Når der ikke er hældning på taget, er der heller ikke et naturligt hulrum, hvor der kan se udluftning. Hvis kondens ophobes under tagfladen, vil fugt ophobes. I nye huse som bygges i dag, er der dog nye konstruktionsmetoder, som hindrer denne fugtophobning. Kondens fra madlavning, bad og opvarmning, bliver herved ikke siddende i konstruktionen på huset, men fjernes med gennemstrømning af luft som tørrer fugten ud.  

Gode råd til hindring af fugtskade på det flade tag

Alle taghældninger har risiko for fugtskader. Det skyldes i mange tilfælde, at der kan være konstruktionsfejl, at taget er slidt, eller at det ikke har fået tilstrækkelig vedligeholdelse. Flade tage er dog den type tagkonstruktion, som oftest får fugtskade. Eftersom flade tage er særligt udsatte, er det en god idé, at orientere dig om, hvad du skal holde øje med, for at stoppe en skade, som ellers vil udvikle sig. Hver gang du sætter fokus på at vedligeholde det flade tag, forlænger du levetiden på taget.

 • Byg og renover altid et “built up tag” med gode materialer og sørg for at der ligger to lag tagpap, hvoraf det nederste første lag, skal hæfte til de underliggende plader
 • Hold øje med om der kommer løse steder i dit tagpap – altså hvor tagpap ikke hæfter til underlaget.
 • Gennemgå oversiden og undersiden af dit tag en gang om året. Mørke pletter kan være indikation på, at der er opstået fugtskader under tagpap og i tagkonstruktionen. 

Hvilken slags tag kan du montere på dit hus med lille hældning?

Der findes mange forskellige tagtyper på det danske marked. Desværre er der kun en type tag til konstruktioner med en lille hældning. Det som håndværkerne i daglig tale kalder et “built up tag”, er derfor altid lig med montering af tagpap. Et nyt tag på et hus med en vis hældning, som er meget lav, kan ikke blive tæt og holdbart med andet end tagpap. Ønsker du dig et pladetag eller et stentag, kræver det en større hældning.

Hvad påvirker prisen for en tagflade på et fladt tag?

Ligesom med alle andre tage, er der forskellige faktorer, som kan være fordyrende for dit projekt. Dels handler det om mængder, om tid og valg af materialer. Dels om det hus hvorpå du vil lægge taget. I værste fald, er husets konstruktion meget kompliceret, og dermed tidskrævende at lægge tagpappet på. 

Vigtige faktorer i omkostningen til fladt tag renovering eller nyetablering

 • Hvor mange kvadratmeter tagpap skal der lægges?
 • Hvor mange lag skal tagpappen lægges i? (2 eller 3?)
 • Hvor højt er huset, kræver det store stilladser?
 • Hvilken type tagpap vil du lægge (findes i flere typer og prisklasser)?
 • Hvor kompleks er konstruktionen på dit hus? (Fx udstyr og rør på taget, placeringen af sternbrædderne m.v.)
 • Skal isoleringen udskiftes eller suppleres, eller nymonteres?
 • Skal der laves et mellemrum i loftskonstruktionen, som kan give bedre plads til isoleringen?
 • Vil du gerne kunne gå på taget og eventuelt bygge en tagterrasse?

Hvor lang levetid er der på flade tage?

Det er altid svært at estimere, hvor lang levetiden er, på et tag. Dels handler det om vejr og vind, dels om vedligehold og konstruktionen. Gennemsnitligt kan flade tage holde cirka 50 år. Hvor huse med fladt tag før i tiden var mere udsatte for skader, er nyere huse med flade tage, ligeså holdbare som andre tagtyper. 

I nedenstående søjlediagram ses minimum og maksimum levetider på forskellige gængse tagtyper.

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Sådan monteres et nyt fladt tag

Når du vil bygge et nyt tag med lav hældning, kræver det et fast underlag, som monteres før det første lag tagpap. Nogle vil montere brædder, andre OSB-plader eller vandfast krydsfiner. Det er vigtigt, at det er et hårdt materiale som bruges. Brædder er det dyreste materiale, men også det mest stabile og hårde underlag. 

Efter underlaget er lagt, lægges der 2 eller 3 lag tagpap. Det er essentielt, at tagpappet hæfter godt til underlaget. Et fladt tag giver ofte fugtskader, når tagpappet ikke hæfter til tagkonstruktionen. Man taler om, at bygge underpap og overpap. Underpap skal hæfte til pladerne og være et beskyttende lag, som stopper fugt og indtrængen af vand, hvis hæftningen af overpap i 2. eller 3. lag, svigter. 

Ligesom med alle andre bygningsdele, er det vigtigt, at der placeres isolering under tagfladen. Isoleringen kan dog lægges på forskellige måder, enten som et “koldt tag” eller et “varmt tag”. Uanset metoden, skal dampspærre og et mindre hulrum over isoleringen, give plads til udluftning af tag og konstruktioner. Ellers ophobes der kondens. 

Varmt tag 

Rækkefølgen af opbygning af tagdækningen ved et varmt tag, er som følger, med nederste lag først: 

 • Spærkonstruktion
 • Faste plader
 • Dampspærre
 • Isolering
 • Tagpap

Ved et varmt tag, ligger spærkonstruktionen varmt, og dermed bedst beskyttet mod fugtskader. Denne opbygning vil dog ikke tåle, at man går meget på taget og metoden hindrer dermed etablering af en terrasse.

Koldt tag

Rækkefølgen af opbygning af tagdækningen ved et koldt tag, er som følger, med nederste lag først: 

 • Spærkonstruktion
 • Isolering
 • Dampspærre
 • Isoleret hulrum 
 • Faste plader
 • Tagpap

Et koldt tag lægger isoleringen tættere på husets loftsbeklædning og deraf kommer navnet “koldt tag”. Der vil nemlig være koldt over isoleringen, ud mod taget. Denne type opbygning, kan godt give mulighed for at taget kan bruges til terrasse og andre funktioner. 

Der skal være hældning på fladt tag

Modsat ordlyden “fladt tag”, skal der i dag være et fald på tag, uanset typen. På et udseende som er fladt, skal der således være et lille fald, som hindrer, at fugt bliver liggende på taget og giver risiko for fugtskade. Dertil bliver vedligeholdelse også nemmere. 

Flade tage bliver i dag bygget med en hældning der svarer til minimum 2,5 cm pr. løbende meter. Det betyder, at du ikke kan se hældningen, men der er en smule. Visuelt er flade tage helt flade, men i virkeligheden, sker der en gradvis hældning over fladen. 

Er det dyrere at bygge med fladt tag?

En tagkonstruktion med et fladt tag, er dyrere at bygge, end et hus med saddeltag. Tagmaterialet er dog samtidig billigere, da flade tage bygges med tagpap. Tagpap er det billigste materiale, som du kan bruge til tagdækning. Huse med saddeltag vil ofte være tag af plader eller sten, som er dyrere materialer. 

Hvad koster det at lægge fladt tag?

Et fladt tag koster mellem 130.000 kr og 150.000 kr for 150 kvadratmeter tag med 2 lag tagpap. Prisen afhænger både af husets konstruktion, af typen af tagpap og af hvor mange lag du vil lægge. 1 lag ses som regel kun på skure og sommerhuse, 2 lag er almindeligt og 3 lag, er en god sikring mod indtrængen af fugt. Samtidig kan prisen for professionel håndværkerhjælp svinge, alt efter hvor i landet du bor.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere