Tagisolering | En god investering for bedre indeklima (Se priser her)

Siden 1990’erne er kravene til isolering steget betydeligt. Husets konstruktion i ældre byggeri, levnede plads til isoleringsmateriale, men indtil 1950´erne fyldte man slet ikke rigtigt isolering i væggene. I årtierne derefter fyldte man ofte materialer som ler, halm og papir i vægge, lofter og ydermure. Isolering krævede ikke nogen særlige godkendelser.

Efter 1980’ernes hastige udvikling inden for byggeri, blev man i højere grad opmærksom på behovet for isolering og der blev stillet højere krav til tagisolering. Selv i nyere tid er mængden af isolering dog utilstrækkelig. Det er således først hen mod år 2000, at der begyndte at komme høje standarder for, hvor tykt et isoleringslag, der er nødvendigt i et byggeri. I dag kræver tagisolering høj kvalitet. 

Tagisolering er en god investering

Eftersom mange ældre huse er utilstrækkeligt isoleret, er det ikke svært at finde et hus, som har behov for få isoleret taget. Nogle gange ligger der et lag isoleringsmateriale, så der dermed kun er behov for efterisolering af taget. Andre gange er isoleringen nærmest ikke eksisterende. 

At isolere taget er en renovering som oftest er en god investering. Hvis du ejer 120 m2 hus og bruger cirka 15.000 kr om året, til opvarmning af boligen, kan du i gennemsnit spare 10 % + på din varmeregning ved at efterisolere. Da 250 mm isoleringsmateriale koster mellem 100 og 150 kr pr. m2, er investeringen i efterisolering således tjent ind igen efter maksimalt 12 år. Foruden at investeringen kan lave besparelsen og tjene sig selv hjem igen, giver isoleringen også et bedre indeklima, bedre energimærkning og generelt større sundhed i huset. 

Beregningen ser således ud: 
Opvarmning: 15.000 kr om året
Besparelse på 10 % ved efterisolering: 1.500 kr pr. år
Omkostninger til 250 mm isoleringsmateriale: max 150 kr pr. m2 x 120 m2 bolig = 18.000 kr
Besparelse på 1.500 kr pr. året divideret op i omkostning på 18.000 kr = 12 år før investeringen er tjent hjem. 

Hvad koster det at isolere?

Gennemsnitligt koster det mellem 750 kr og 1.400 kr pr. kvadratmeter, at få isoleret under taget. Priserne er beregnet ud fra, at det er en professionel der hyres til at udføre arbejdet. 

Jo ældre dit hus er, jo mere isolering skal der til, for at du opnår en effekt af isoleringen og dermed en energibesparelse i boligens opvarmningskilde. Dit hus er derfor katalysator for den pristabel, som isolerings omkostninger beregnes efter. 

Er der eksempelvis isoleret med 100 mm granulat eller skumkugler nogle år tilbage, skal du have tilført 150 – 200 mm isolering. Er der ingen isolering er det helt op til 300 mm du skal installere. Med en m2 pris på max 150 kr for 250 mm isolering dækker resten af beløbet pr. kvadratmeter over øvrige materialer, arbejds -foranstaltninger, redskaber og arbejdstid.

Der er forskel på hvor henne du skal isolere og hvilket materiale du skal bruge til det. I hulmur kan der både tilsættes flamingo kugler eller papirgranulat, som blæses ind i hulmuren. Tagisolering har ikke samme valgmuligheder. Isoleringen kan enten opsættes indefra loftet, under taget, eller ved at fjerne tagsten eller tagplader. Udvendig tagisolering af tag er en dyrere løsning end processen med indvendig isolering. Udvendig isolering er samtidig også en mere besværlig proces, som bedst egner sig til, når du alligevel er i gang med tagdækning eller tagopbygning under anden renovering.

I nedenstående tabel ses eksempler på priser for isolering af tag/loft med isoleringsmåtter.

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Tabel 1. Eksempler på priser for isolering af tag/loft

MaterialePris pr. m2Pris for en tømrer pr. m2Pris for materiale og tømrer pr. m2Tillæg for gangbro pr. m2
Isoleringsmåtter, 300 mm100-250 kr. inkl. moms200-500 kr inkl. moms300- 750 kr inkl. moms250-500 kr. inkl. moms

Hvis du vælger at isolere, kan du indkøbe isoleringen i forskellige typer og udgaver. På loftet og i taget vil der oftest være tale om såkaldte tæpper, ruller, måtter eller batts. Bats er trykfast isolering og koster pr. m2, mellem 25 kr og 70 kr for cirka 1×1,5 meter. Isolering som tæpper koster ligeledes mellem 25 og 70 kr pr. m2, men prisen varierer efter type og hvilken tykkelse det er. Det man kan kalde en klassisk isolering med Rockwool tagisolering koster mellem 40 og 80 kr pr. m2. Denne type er kendt for at have høj kvalitet. 

Tabel 2. Eksempler på besparelser opnået ved tagisolering

Tabellen viser eksempler på besparelser opnået ved tagisolering med et hus på 120 m2.

Antal år1 år5 år10 år15 år20 år
Varmeforbrug i kr, 120 m2 hus15.000 kr75.000 kr150.000 kr225.000 kr300.000 kr
Varmeforbrug i kr efter isolering er foretaget13.500 kr67.500 kr135.000 kr202.500 kr270.000 kr
Estimeret besparelse1.500 kr7.500 kr15.000 kr22.500 kr30.000 kr
7.500 kr

Hvorfor skal jeg isolere taget?

Taget er et af de steder hvor varmetab er størst. Den opvarmning som du betaler for i din bolig, forsvinder både ud gennem døre og vinduer og på dårligt isolerede steder, som fx i gulve, gamle vinduer og hulmure. Taget og loftet er dog en af de største syndere. Varme stiger nemlig rent fysiologisk opad. Er der ingen isolering på loftet og under dit tag, vil varmetabet derfor være størst ad denne vej. Tagisolering kan således blive en vigtig del af, at hindre varmetab effektivt. 

En generel efterisolering kan spare en husstand op mod 10.000 kr om året – heraf står taget alene for 1.500 kr til 3.000 kr for et almindeligt parcelhus. Hvis tagisolering og isolering af loft kombineres med efterisolering af vægge og gulve samt udskiftning af gamle vinduer og døre, kan besparelsen for et hus på 120 m2, være mere end 100.000 kr over en 20-årig periode. 

4 grunde til at investere i tagisolering

  • Besparelser på varmeregningen
  • En sund og tør bolig
  • Bedre indeklima og bedre overgang mellem sæsoner/årstider
  • Højere salgspris og bedre energimærkning

Kan du selv klare processen med tagisolering?

Ofte kan du sagtens selv udføre arbejdet med at isolere. Dog er det vigtigt at isoleringen kommer til at ligge korrekt, at dampspærren placeres så den er hel og tætsluttende, og at øvrige eventuelle krav til brandsikring, ventilation mv., er overholdt. Særligt ved ikke-brandsikre tagbelægninger er det vigtigt at have styr på hvad der kræves. Selvom et skråt tag er nemmere at isolere fordi der oftest er en loftsrum, kræver det muligvis udstyr som du ikke har liggende derhjemme og derfor skal bekoste penge på at leje. Det er således ikke nødvendigvis kun isoleringen du skal indkøbe og indregne i budgettet. 

Hvis det er nødvendigt at fjerne tagbeklædningen for at foretage efterisolering af tag, kan det være godt at involvere en professionel håndværker. Det er vigtigt at sådant arbejde foretages med høj kvalitet, så du ikke risikerer utætheder eller steder hvor taget og huset ikke kan ånde og derfor ophober fugt. Det er en forholdsvist hurtig opgave at isolere, hvis man ved hvad man laver, så lønomkostningerne er ikke ret store.

Hvad er U værdi for noget?

Alt hvad der kan måles og vejes har en værdi som substansen måles i. Isoleringen har en effekt og denne måles i den såkaldte “U-værdi”. Værdien fortæller om, i hvor høj grad varme kan passere gennem strukturer ved en bestemt varmegrad. Det betyder, at en lav u-værdi er lig med effektiv isolering, fordi varme trænger dårligt gennem materialet. Omvendt vil en høj u-værdi betyde, at isoleringens evne til at isolere, er mindre god. Et energieffektivt hus må eksempelvis have en u-værdi på 0,09, mens et isoleret tag, på et tilfældigt hus, må have en u-værdi på 0,13. Når man undersøger hvor meget man skal isolere, eller om isoleringen installeret er tæt nok, kan det således vurdere det med u-værdi.

Hvad koster tagisolering?

Vil du isolere taget skal du regne med, at det koster mellem 100 kr og 150 kr pr. kvadratmeter, ved 250 mm isoleringsmateriale. Prisen afhænger dels af typen af isolering og dels af udbud og efterspørgsel.  Derudover skal du indkøbe øvrige materialer, som fx dampspærre og skruer. Du må derfor påregne en merpris for tilbehør til projektet, som ligger udover selve isoleringens pris. 

Hvordan isolerer man et tag?

Førend selve isoleringen kan lægges, skal du forberede processen. Dels skal du finde ud af, om det kan foregå indefra loftet, eller om du skal have tagbeklædningen af. Dernæst skal du indkøbe materialer til byggeriet; foruden selve isoleringsmaterialet skal der indkøbes dampspærre og eventuelt træ, skruer og søm til gangbro og lignende. Dampspærren skal kunne dække HELE arealet, så sørg for at få købt nok af dette. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere