Skimmelsvamp test | Sådan tester du for skimmelsvamp i dit hjem

Skimmelsvamp er mange boligejeres mareridt, og det kan i de værste tilfælde også vokse sig til et stort problem med helbredsmæssige konsekvenser, såsom hovedpine og åndenød.

Oftest opdages skimmelsvampe i boligen tidligt, da det enten kan ses med det blotte øje, eller frembringer en umiskendelig lugt af fugt og råd.

Men der er også tilfælde hvor skimmelsvamp kan skjule sig inde i boligens konstruktioner, og hvor det er sværere at afgøre, hvorvidt der er tale om skimmelsvamp eller en anden type svamp. 

Forskellige skimmelsvamp test

Hvis du er i tvivl om der findes skimmelsvamp i din bolig, findes der en række metoder til at teste dette. Det er ofte en god ide at få rådgivning fra professionelle fagfolk. 

Fagfolk kan hjælpe dig til at afgøre omfang af dit skimmelsvampe angreb, samt efter en renovering, at afgøre om skimmelsvampen er væk.

Få 3 gratis tilbud på test og fjernelse af skimmelsvamp

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på test og fjernelse af skimmelsvamp – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvordan tester man for skimmelsvamp ved hjælp af en aftryksplade?

Måling med aftryksplade kan bruges til at bestemme hvilke arter af levedygtig skimmelsvamp der er til stede, og er de professionelles foretrukne metode.

En aftryksplade er en lille form for stempelpude, hvorpå der påføres en klæbrig masse af organisk materiale -V8-agar tilsat antibiotika. Dette er specielt gunstigt for skimmelsvampe at gro på.

Aftrykspladen trykkes mod væg, eller loft, hvor du mistænker der er skimmel. 

Aftrykket med organisk materiale sendes derefter til undersøgelse på et laboratorium, hvor en eventuel vækst, vurderes ud fra det pågældende antal kolonier. Materialet på pladen skal dyrkes i ca 5 dage, hvorefter  der foreligger svar.

Fordele

 • Er hensigtsmæssig til at bestemme de forskellige typer skimmelsvamp tilstede. Artsbestemmelse kan gøre det lettere for dig at bekæmpe skimmelsvampene.
 • Aftrykket kan indirekte afsløre skjulte skimmelangreb hvis der er sporer til stede.

Ulemper

 • Metoden giver ikke udslag ved inaktive sporer, og der er altså risiko for falsk negativ.
 • Der er lang svartid på op til en uge, da aftrykket skal dyrkes.
 • Ikke hensigtsmæssig til kontrol, da resultatet påvirkes af midler mod svamp der ligger som rester på overfladen. 

Hvordan tester man for skimmelsvamp ved hjælp af et mycometer?

En mycometer test er videnskabeligt dokumenteret og bruges til at bestemme koncentrationen af skimmelsvampe ud fra tilstedeværende enzymer. 

Mycometer overflade test bruges som standard test i kontrol situationer, hvor du efter renovering og rengøring efter et skimmelsvampeangreb, kan bruge den til at fastslå om svampen er væk, eller stadig lever inde i konstruktionerne.

Med en steril vatpind tages en prøve på en støvet overflade, et sted i rummet du mistænker for at indeholde skimmelsvamp. Vatpinden dyppes i en væske, og resultatet kan kort efter aflæses på stedet.

En mycometer overflade test kan ikke stå alene, da den ikke fortæller noget om typen af skimmelsvamp, og kun indikerer mængden af skimmelsvamp i det område du har valgt at teste. Overvej derfor grundigt hvor testen foretages, og krydstjek med enten, DNA eller luft test for afgøre om der er forskellige skimmelsvampe tilstede.

Fordele

 • En mycometer test kan du selv foretage, og svaret fremlægger prompte.
 • En mycometer test er ideel til kontrol situationer for at afgøre om du har fået bugt med skimmelsvampen efter rengøring.

Ulemper

 • Mycometer tests oplyser dig ikke om hvilken type skimmelsvamp der er tale om.
 • Det er ikke en ret følsom test metode og der kan derfor gives falske negative svar. Ved negativt svar skal der krydstjekkes med en anden metode.
 • En mycometer test kan give falsk positive resultater, idet den kan give udslag på råd eller andre svampe. 

Hvordan tester man for skimmelsvamp ved hjælp af en luftmåling?

Man kan måle forekomsten af sporer i luften, samt typen af skimmelsvamp ved at bruge luftmåling. 

Til dette findes to forskellige metoder.

Luftgennemstrømning Apparat

Ved hjælp af et luftgennemstrømning apparat, suges den omgivende luft ind og svampe sætter sig på dyrkningsplader, som sendes til et laboratorium og vurderes ud fra antallet af svampekolonier. 

Mycometer Air test

Mycometer Air testen er en dansk udviklet metode som er både hurtig og sensitiv.

Du får her svar på din luftmålingsprøve indenfor en time.

Ved begge typer af luftmåling findes der to forskellige muligheder for prøve; 

En såkaldt aggressiv luftprøve der tages efter man har hvirvlet luften i hele boligen op, og hvor resultatet vurderes ud fra en skala. Der er her altid størst udslag ved en aggressiv luftprøve, da sporer fra svampen hurtigt daler og lægger sig på overflader. Hvis du vil have en præcis analyse af omfanget af dit skimmelsvampeangreb, er det nødvendigt at simulere bevægelse, ved at hvirvle luften op, så den afspejler den luft du lever i til dagligt.

Den mindre benyttede metode er en såkaldt passiv luftprøve, hvor man måler mængden sporer i luft der har været stillestående i omkring 12 timer. Her indikeres hvis der er sporer gemt i bygningens konstruktion. 

Idet skimmelsvampe findes naturligt i luften omkring os, er det ved begge metoder nødvendigt, også at foretage en måling af luften udendørs, så resultatet kan sammenlignes. Er der flere svampesporer udendørs end indendørs er det en indikation på at der findes skimmelsvamp indendørs et sted i konstruktionen.

En luftmåling vil altid oplyse dig hvilken type af skimmelsvamp der er til stede, hvilket gør det lettere at lokalisere den hvis den er skjult i bygningens konstruktion.

De fleste professionelle firmaer efterprøver en luftmåling med en aftryksplade måling, når man har lokaliseret angrebet.

Fordele

 • Luftmåling er relevant i situationer hvor man ønsker omfanget af skimmelsvampesporer i luften vurderet. 
 • En velegnet metode til at afgøre hvorvidt skimmelsvampen er forsvundet efter renovering og rengøring. 
 • Luftmåling fortæller dig hvilken type af skimmelsvampe der er tale om, så det kan undersøges nærmere.
 • Når det ikke er muligt at tage en støvprøve, er en luftmåling en fordel.

Ulemper

 • Luftmålinger kan kun foretages af professionelle. 
 • Det tager 4-6 dage før resultatet foreligger.
 • Denne metode bør aldrig stå alene, da luftens indhold af skimmelsporer kan variere meget af øvrige luftforhold. 
 • Du får ikke et svar på hvor i bygningen svampen er til stede.
 • Metoden er ikke brugbar til at påvise skjulte skimmelsvampe.

Hvordan tester man for skimmelsvamp ved hjælp af en DNA-test?

EN DNA analyse er en nyere metode, der baseres på en bestemmelse af støvets DNA profil, og dermed konkluderer hvorvidt der er skimmelsvamp tilstede. En DNA test giver også svar på hvilken type skimmelsvampe der er tale om. Der er en unik DNA sekvens i alle sporer, og det er ikke afgørende om sporerne er levedygtige eller ej. EN DNA test giver dig god mulighed for selv at gennemgå bygningen for de hyppigste skimmelsvampesporer, både synlige og skjulte, og giver dig et overblik over hvorvidt en skimmel har spredt sig.

Hvad enten det er dig selv eller en tekniker der tager prøven, gøres det ved hjælp af et komplet test-kit. Her kan du, med en steril vatpind, tage en overfladeprøve som derefter sendes til et laboratorium. Svaret vil oftest foreligge samme dag.

Fordele

 • Laboratoriet giver svar på DNA prøven samme dag som testen foretages (6-8 timer).
 • Dette er en meget følsom metode som let kan afsløre hvis der er skjulte skimmelsporer til stede.
 • Der kan laves en DNA profil ud fra både aktive samt ikke-aktive sporer.
 • Du undgår destruktive indgreb på bygningen.

Ulemper 

 • Støvet der skal bruges til en overflade prøve skal være minimum 3 uger gammelt, og må højst være 12 måneder gammelt.
Undersøgelse af skimmelsvamp

Hvilken testmetode er den bedste?

Disse fire metoder bruges hver især i forskellige situationer

 • Aftryksplade test : Bruges når skimmelsvampen er lokaliseret og man ønsker at fastslå skimmel samt hvilken type skimmelsvamp der er tale om. De professionelles foretrukne metode.
 • Mycometer test: Bruges stort set udelukkende til kontrol når angrebet er behandlet, og er forbundet med noget usikkerhed hvis den ikke bruges korrekt.
 • DNA test: Giver omfattende og præcise konklusioner, og desuden hurtige svartider, men er ikke brugbar i boliger hvor du færdes dagligt da støvet til prøven ikke må være friskt.
 • Luftmåling: Luftmåling foretages af professionelle, og står aldrig alene. Luftmåling bruges til at bestemme arten af skimmelsvampen samt omfanget af angrebet.

Hver test kan give forskellige oplysninger, såsom mængden af sporerne eller typen af svampen. 

En aftryksplade test giver dig f eks kun oplysninger om sporer på det eksakte sted du har valgt at tage testen, hvor en luftmåling analyserer indholdet fra hele lokalet. 

Hvilken af metoderne der er bedst egnet, afhænger af de individuelle tilfælde og hvilken viden man ønsker. 

Det er altid en god ide at krydstjekke ved at benytte mere end én metode når man undersøger for skimmelsvampe i bygninger.

Ved et større angreb af skimmelsvampe, er det desuden anbefalet at du rådfører dig med en professionel, for at være sikker på at metoden er fyldestgørende i din situation. 

Hvornår skal jeg teste for skimmelsvamp?

Hvis du har mistanke om skimmelsvamp i boligen, skal du få det undersøgt med det samme da det, specielt i bygninger med meget fugt, nemt kan brede sig. 

Oplever du f eks en jordslået lugt efter du har udbedret vandskader, eller oplever du fysiske symptomer som irriterede øjne, hovedpine og vejrtrækningsproblemer, er det noget du skal undersøge nærmere.

Tilstedeværelse af skimmelsvamp er sundhedsskadeligt, og nogle individer kan ligefrem have alvorlig allergi overfor specielt denne type svamp. 

Et større angreb af skimmelsvamp, kan i værste fald, give alvorlige helbredsmæssige udfordringer, men kan også blive langt mere uoverskueligt at komme til livs, end hvis der var grebet ind tidligere.

Skimmelsvamp under tapet
Når du ser antydninger til skimmelsvamp, skal du slå alarm.

Hvad er symptomer på skimmelsvamp?

Skimmelsvamp kan vise sig på mange forskellige måder. Hvis det er skjult i konstruktionen kan det være svært at opdage før du oplever fysiske symptomer eller oplever lugt af råd. Skimmelsvamp trives i fugt og viser sig derfor oftest i dårligt isolerede områder af boligen. 

Tydelige tegn på skimmelsvamp viser sig ved plamager på vægge og loft i sorte, grønne eller ligefrem lyserøde nuancer og det kan være et tyndt lag på væggen eller en pelset tot ved fodpanelerne eller ved vinduesrammen.Er du i tvivl om der er tale om skimmelsvamp kan du ved en test både fastslå typen og omfanget af skimmelsvampe.

Kan man selv teste for skimmelsvamp?

Der er gode muligheder for selv at foretage en skimmelsvamptest i dit hjem.
Ofte vil en mistanke om skimmelsvamp bero på synlige plamager eller en stærk lugt af råd, hvorfor det er muligt at teste det pågældende område, som i mange tilfælde kan give et fyldestgørende svar.

Hvad koster en undersøgelse for skimmelsvamp?

De forskellige typer af gør det selv skimmelsvamptest starter på omkring 800 kr og op til 2800 kr for et DNA-kit. Hvis du ønsker en tekniker ud til din bolig for at foretage en undersøgelse koster det typisk mellem 2000 og 4000 kr.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere