Skimmelsvamp | Sådan opdager og fjerner du skimmelsvamp

Hvordan ser skimmelsvamp ud, og hvad kan man gøre for at fjerne det? I nogle tilfælde kan man selv fjerne skimmelsvamp, men ved større berørte områder, skal du have en professionel til det. Årsagen til skimmelsvamp skal nemlig findes! Ellers kommer det bare igen.

Skimmelsvampe vokser på langt de fleste organiske materialer og trives fremragende i høj luftfugtighed. Det er dog forskelligt hvor du finder skimmelsvampe, da der findes flere forskellige slags. Du kan selv gøre meget for at holde forekomsten nede, og det bør du. Skimmelsvampe er ikke skadelige for din ejendom, men det er de for dit helbred jo længere tid du lever med den.

Læs med her og bliv klogere på hvad du skal gøre hvis du har mistanke om skimmelsvamp i din bolig, hvad du selv kan gøre for at fjerne det, og hvad du skal gøre for at skimmelsvampe ikke opstår i første omgang.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvampe lever i naturen, af døde organiske materialer såsom blade og kviste. En skimmelsvamp, der har taget bolig i dit hjem lever, som i naturen, ligeledes af organisk materiale som dog her vil være træværk, maling, tapet, lim og andet. 

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Desværre er skimmel en anelse svær at identificere, da det kan have mange forskellige farver og former, og kan gemme sig bag tapet og under gulvtæpper. Skimmelvækst kan findes i så tyndt et lag, at det af og til gør det sværere at få øje på.

Symptomer på skimmelsvamp i hjemmet kan være store sorte skjolder eller pletter, ligesom det kan være mindre pelsede totter af skimmelsvampe i grå, grønne og sågar lyserøde farver. Oftest findes skimmelsvampe på kolde overflader og vil lugte kraftigt. 

Hvordan lugter skimmelsvamp?

Hvis der lugter muggent, jordslået, eller af gammel kælder i din bolig kan det være et kraftigt tegn på skimmelsvamp, som du skal få undersøgt og gøre noget ved. 

4 klassiske eksempler på skimmelsvamp:

Læs mere om hvordan du kan teste for skimmelsvamp i din bolig her.

Hvad forårsager skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er afhængig af en luftfugtighed på over 75 % hvilket er grunden til at skimmelsvamp ofte opstår i forbindelse med vandskade, kuldebroer eller et dårligt indeklima, hvor der er skabt grobund for fugt. Problemer i selve bygningens konstruktion, såsom manglende isolering kan også give gode forhold for skimmelsvampe. Hvis der har været gunstige forhold for svampen over nogle uger (meget fugt), er der dannet grobund for at den kan brede sig.

Hvad koster fjernelse af skimmesvamp?

Skimmelsvamp skal behandles korrekt og ordentligt. Ellers risikerer du, at det kommer igen. Derfor skal arbejdet udføres ordenligt.
Her er nogle af de arbejdsopgaver, der skal udføres:

 • Opsætning af støvvæg med lynlåsåbning til arbejdsområdet og div. afdækninger (for at afskærme området)
 • Fjernelse eller udsmidning af eventuelle møbler i rummet (dette kan du også selv gøre)
 • Slibning og skrabe berørte vægge
 • Skimmelsanering ved behandling med f.eks. Protox Hysan
 • Støvsugning og rengøring af arbejdsområdet samt bortkørsel af affald
 • Der skal også opsættes luftrenser til undertryk med godkendte HEPA-filtre

Prisen varierer efter alt efter hvor stort et område, der er berørt, og hvilket slags materiale der er berørt, samt skimmelsanering.

Priseksempel:
Skimmelsvamp på ca. 5 kvm i et værelse på ca. 10 kvm., hvor der er tapet på væggen koster fra 5.000 kr.

Priseksempel:
Et større kælderlokale på 15 kvm, hvor to vægge er berørt af skimmesvamp, og alle fire vægge skal slibes og skrabes for at undgå, skimmelsvampen kommer igen, kan koste fra 24.000 kr.

Få 3 gratis tilbud på fjernelse af skimmelsvamp

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på fjernelse af skimmelsvamp – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvor opstår skimmelsvamp?

Skimmelsvampe kan opstå alle steder i bygningen, men altid hvor der er høj luftfugtighed; vinduer, kældre, badeværelser, eller i rum der er dårligt isoleret.

Skimmelsvampe der tager bolig i dit hjem, opstår ofte som følge af svagheder i konstruktionen, såsom netop mangelfuld eller forkert isolation, eller ved opstået vandskade der giver meget fugt. Svagheder ved bygningen kan være svære at identificere før det er for sent. 

Hvis der trænger fugt og kulde igennem ved kuldebroer eller utætte vandrør og vinduer, vil der dannes kondens og der kan opstå skimmelsvamp i det ramte område (vinduesrammer, eller utætte kældre med gamle vandrør og vandskader). Desuden vil et dårligt indeklima skabe grobund for skimmelsvamp i hele din bolig.

Skimmelsvamp i vinduer

Det er ikke ualmindeligt at der opstår skimmelsvampe i vinduesrammen, og i området omkring vinduet. Det ses ofte som små sorte pletter og skyldes at der dannes kondens i rammen af vinduet. Sørg for at fjerne svampen med rodalon eller klor opløsning og luft grundigt ud, og sørg derefter for at tætne vinduet.

Skimmelsvamp på væggen

Skimmelsvamp på væg opstår på grund af utætheder og kuldebroer, eller hvis indeklimaet er ringe, eksempelvis på grund af manglende udluftning. Det kan også skyldes ældre vandskader fra loft eller kælder. Du kan vaske vægge og murværk fri for skimmelsvamp, men det er vigtigt at du vasker grundigt af efterfølgende, lufter godt ud og tager hånd om roden af problemet, så det ikke opstår på ny.

Skimmelsvamp på badeværelset

Badeværelser er her man oftest ser skimmelsvamp. Det er uanfægtet her fugtigheden er størst, og altså også her svampen vil have de bedste livsbetingelser. Det er essentielt at du altid lufter godt ud på dit badeværelse efter badet, og i øvrigt sørger for god ventilation så fugten ikke sætter sig.

Undersøg dit hjem for skimmelsvamp

Hvis du har mistanke om at der er skimmelsvamp i dit hjem er det vigtigt at du tager affære.

Der findes forskellige arter af skimmelsvampe og de gror hver især bedst på forskellige materialer (pap, træ, maling, puds) hvorfor det kan være afgørende at få undersøgt præcis hvilken type skimmelsvamp, der er tilstede i din bolig, så du har bedre mulighed for at finde årsagen. Der er flere metoder du kan bruge til at vurdere omfanget af skimmelsvampen, hvoraf teknologisk institut anbefaler disse 4 metoder:

Måling med aftryksplade

Måling med aftryksplade er den sikreste metode, og den skimmelsvamp test de professionelle tyr til, når det skal afgøres om der er skimmelsvampe tilstede. På en aftryksplade er der påført en klæbrig masse med organisk materiale som skimmelsvampe vil vokse på. Pladen trykkes simpelthen mod den mistænkelige overflade hvoraf der kommer et aftryk der kan sendes til et laboratorie for undersøgelse. Der vil de skelne mellem de forskellige arter af svampe der gør det lettere for dig at opspore hvor i boligen der er et angreb af skimmelsporer. 

Mycometertest

Mycometer test er en anden ofte brugt metode som oftest tages i brug i kontrol situationer. Har du f eks viden om at der tidligere har været skimmelsvampe i den bolig, og ønsker efter renovering at fastslå hvorvidt det er væk, kan du bruge mycometer testen. 

Den har den fordel at du selv kan lave testen og få svar med det samme. 

Testen foretages med en vatpind som derefter puttes i en væske som kan analyseres på stedet. Mycometer testen kan dog ikke oplyse dig hvilken type skimmelsvamp der er tale om, og den vil ofte give et udslag hvis der tidligere har været skimmelsvamp. Det vil altså være nødvendigt at krydstjekke med en anden metode.

En Mycometer test koster ca. 800 kr.

Luftmåling

Et luftgennemstrømningsapparat bruges til at måle forekomst af sporer fra skimmel i luften, samt hvilken type skimmel der er tale om. Da der altid findes en mængde, skimmelsvampesporer i luften, er det nødvendigt også at måle udendørs, for at kunne sammenligne resultatet. Er forekomsten af skimmelsvampe højere indendørs, end udendørs betyder det sandsynligvis, at der er tale om skimmelsvamp et sted i bygningen. Da du her også får svar på hvilken type svampe der er tale om, kan det give dig et praj om hvor du skal starte med at lede efter skimmelsvamp. Det er en god ide at tjekke alle rum, for at afgøre om skimmelsvampen har bredt sig.

DNA-test

EN DNA-test giver dig mulighed for selv at teste din bolig for skimmelsvamp. Når du har købt et test kit skal du tage en prøve af støv med en steril vatpind, og herefter sende den til analyse. Analysefirmaerne har en database med en række af de hyppigste skimmelsvampesporer der findes i bygninger, og kan give dig svar indenfor samme dag.

Ulempen ved en DNA prøve er dog at det støv der skal analyseres, skal være 3 uger til 12 måneder gammelt.

Er der konstateret skimmelsvamp i dit hjem? Sådan gør du!

Fjernelse af skimmelsvamp
Der bruges bestemte midler efter at skimmelsvampen er fjernet fra væggen, for at det ikke skal komme igen. Det er dog desværre aldrig en garanti, da du skal fjerne årsagen til fugten.

Hvis uheldet er ude og du har konstateret skimmelsvamp i dit hjem er det vigtigt at du tager hånd om det, men du behøver ikke at gå ikke i panik. Der er forskellige grader af skimmelvækst, og meget skimmelsvamp fjernes ved simpel, men grundig rengøring, og der er sjældent grund til bekymring for helbredet hvis det angrebne område måler under 1 m2. Findes der et ramt område af skimmelsvampen inde i selve bygningskonstruktionen, er du dog nødt til at få dem fjernet ved professionel hjælp.

Bekæmpelse af skimmelsvamp

Skimmelsvamp findes overalt hvor der er fugt og dødt organisk materiale. Oftest er der ingen grund til bekymring. 

Som en hovedregel gælder det at du skal få fjernet skimmelsvamp hurtigt hvis det måler over 1 m2 og forekommer et sted hvor du opholder dig ofte. Er det i en kælder eller garage hvor du kun er kortvarigt ad gangen, siger man at det ikke er presserende hvis det måler under 3 m2. Det er dog altid en god ide at gøre noget ved problemet, da sporer let kan sprede sig.

Du skal hurtigst muligt reagere hvis nogen i hjemmet viser tegn på allergi.

Professionel rådgivning

Det er en god ide at tilkalde professionel hjælp hvis der er skimmelsvamp på et større område af din bolig. Ved professionel bekæmpelse kan du sikre dig at skimmelsvampen ikke har bredt sig. Professionelle vil her teste graden af svampesporer i hele din bolig, for derefter at konstatere udbredelsen og gå i gang med at udbedre problemet. 

GUIDE: Sådan fjerner du selv skimmelsvamp

Her ses en, som selv prøver at fjerne skimmelsvamp. Undersøg ALTID hvad årsagen til skimmelsvamp er.

Findes der mindre områder af din væg eller vindueskarm der er angrebet, kan du bruge en rodalon opløsning eller en opløsning af klor og vand der er glimrende midler til skimmelsvamp bekæmpelse. Du kan, med lidt ihærdighed skrubbe svampen af. 

Der findes også naturlige produkter såsom Teatree olie og eddike der også har en god effekt. Alle tekstiler skal vaskes ved almindelig vask eller sendes til rens få at slå svamporer ihjel. Hvis du er angrebet af skimmelsvampe i dokumenter eller bøger, som du ikke bare kan smide, ud skal de også sendes til professionel rens.

Husk at gøre grundigt rent og lufte ud bagefter, ved at støvsuge med HEPA filter, og almindelig nedvaskning af møbler. På denne måde undgår du at sporene flyver rundt i luften og spreder sig på ny.

VIGTIG: Koncentrer dig derefter om at få fjernet årsagen til at skimmelsvampene er opstået i første omgang. Ellers kommer skimmelsvampen bare retur!   

Hvorfor er skimmelsvamp farligt?

Skimmelsvampe formerer sig i fugtig luft ved at sende sporer ud der indeholder giftstoffer. Sporerne kan findes i en levende skimmelsvamp i vækst eller i fra døde celler hvis der løsrives dele af vægge, fugtigt træ eller tapet, der indeholder skimmelsvamp. Når disse stoffer fra sporerne, også kaldet mykotoksiner, indåndes, kan det give hovedpine og træthed eller langt mere alvorlige symptomer hos folk med allergier og astma.

Fysiske symptomer på skimmelsvamp

Der findes ikke en decideret skimmelsvamp sygdom, men hvis du lever længe med skimmelsvamp i din bolig, kan det i værste fald give varige mén. 

De giftige stoffer der findes i skimmelsporer, giver symptomer der inkluderer; Hovedpine svimmelhed og træthed, koncentrationsbesvær, problemer med vejrtrækningen og forkølelseslignende symptomer, såsom røde og irriterede øjne og snue. Symptomerne forværres over tid.

Allergi over for skimmelsvampe

Skimmelsvampeallergi ses i hyppigere og hyppigere grad, og det anslås at ca 3-6 % af den danske befolkning er allergisk overfor skimmelsvampe, og vil opleve voldsomme gener. Det ses især hos mennesker der i forvejen har hang til allergier og astma. For mennesker der er allergiske overfor skimmelsvampe, kan der opstå irritation i luftvejene og åndedrætsbesvær. Symptomerne kan også være snue, hovedpine og koncentrationsbesvær. Det er ikke kun hos mennesker med allergi at disse symptomer ses, men det er her det er værst og kan have kraftige helbredsmæssige gener.

Dækker min forsikring ved skimmelsvampeangreb?

Husstandsforsikringer inkluderer ikke som sådan en skimmelsvamp forsikring, men der kan være en undtagelse, hvis en skimmelsvampevækst er opstået i forbindelse med en anden skade, der er dækket af din husforsikring. 

Forebyggelse af skimmelsvamp i hjemmet

 • Sørg for at gennemgå alle utætheder i din bolig. 
 • Tag hånd om problemet med det samme hvis der opstår problemer med vandindtrængen. 
 • Luft godt ud i din bolig  -10 minutter hver dag. 
 • Tør aldrig vasketøj inden døre da det skaber store mængder af vanddamp i luften og øger luftfugtigheden betydeligt.
 • Stil ikke store møbler/reoler tæt op af din ydermur.
 • Brug altid maling, hvor ydermuren kan ånde.
 • Lad hele dit hjem være varmet op til nogenlunde samme temperatur. Undgå at have f eks et meget koldt soveværelse kontra en varm stue, da temperaturforskellen vil være med til at øge luftfugtigheden. 

Hvad koster fjernelse af skimmelsvamp?

Fjernelse og bekæmpelse af skimmelsvamp koster fra ca. 5.000 kr. for mindre berørte områder, til 25.000 kr. for større kælderrum, hvor der skal slibes vægge. Pris afhænger bla. af skimmelsaneringen og størrelsen på det berørte område.

Kan man selv fjerne skimmelsvamp?

Ja, du kan godt selv fjerne skimmelsvamp fra mindre berørte områder med f.eks. en Rodalon oplæsning eller klor + vand opløsning, men større områder skal professionelle tage hånd om. Husk altid at fjerne grunden til at skimmelsvamp opstår ellers kommer det igen!

Boligmesteren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere