Kælderrenovering | Komplet guide af renovering af kælder inkl. M2 priser

Har du en kælder i dit hus, har du rum med masser af potentiale for udnyttelse til alskens formål.

Samtidig har du dog også nogle rum som ofte har meget fugt, som kan have behov for en grundig sanering, for at kunne bruges og som kan koste mange penge. Om din kælderrenovering kun kræver en smule kærlighed, eller en omfattende istandsættelse, fordrer gerne vurdering fra håndværkere. 

Professionelle kan give dig god rådgivning om din kælder, og en eventuel renovering heraf. 

Hvad koster det at renovere kælderen?

Gennemsnitligt koster en komplet kælderrenovering cirka 10.000 kr pr. m2. Denne pris gælder for en kælder, som kræver en del tiltag, og som ikke er godkendt til beboelse. Kvadratmeterprisen vil derfor falde lidt, hvis der er tale om en renovering af en kælder, som er godkendt til beboelse (fordi der i så fald allerede er foretaget renoveringer/opbygning tidligere, som gør kælderen beboelig ifølge BBR-registret).

Selvom gennemsnitsprisen er på 10.000 kr pr. m2, kan projektet blive både billigere og dyrere. Nogle projekter kan koste op mod 15.000 kr pr. m2, fordi der skal laves omfattende ændringer i kælderens opbygning og funktionalitet. Samtidig handler pris også om den generelle stand og alder på boligen.

Nedenstående tiltag kan betegnes som en komplet kælderrenovering, med en gennemsnitspris på 10.000 kr pr.m2: 

 • Dræning (fjernelse af omgivende fugt i kælderen og udenfor kælderen)
 • Efterisolering (vægge, gulve, lofter)
 • Ophugning af eksisterende kælder-gulv og etablering af nyt gulv med gulvvarme
 • Udskæring i vægge til nye større vinduer og installering af nye vinduer i kælderen
 • Almindelig indretning, maling og montering i rummene

Der er forskel på, hvor krævende forskellige opgaver i kælderen er, og dermed også hvad de koster.  Et nyt baderum eller køkken, kræver en del mere end øvrige dele, og et nyt gulv med varme mere, end nye plader på væggene. Udgravning til gulvvarme, færdig kælder til nedgravning, er et tidskrævende projekt, og en kloak er svær at tilgå, og kræver dermed forberedelse. 

Tid koster penge, så grundlæggende skal du regne med, at prisen stiger, når arbejdet kræver mere tid. Bed gerne entreprenøren om, at få udspecificeret hvad de forskellige opgaver koster at få lavet, så du kender omfanget af arbejdet, inden de påbegyndes. 

De fleste projekter med kælderrum bliver hurtigt dyrere pr. m2 end gennemsnitsprisen. Muligvis opdages udfordringer og tilføjende problemer undervejs i projektet. Nogle skader kan være mere omfattende end først antaget, eller problemer svære at løse. 

Prisen for professionel hjælp er, foruden ovenstående faktorer, afhængig af, hvor i landet arbejdet skal udføres, og hvor travlt håndværkerne har, i netop den periode. Mængden af materialer og typen af materialer, påvirker ligeledes prisen. Der er samlet set, flere faktorer som kan virke fordyrende for dit projekt.

Få 3 gratis tilbud på renovering af kælder

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på renovering af kælder – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

En kælder er ekstra kvadratmeter til huset

Mange ældre huse har en kælder. Ofte er sådanne brugt til vaskemaskine, tørretumbler og opbevaring af havemøbler m.v. Mange kældre egner sig dog heller ikke til meget mere end det, fordi der er fugtigt, måske dårlig lugt, træk og mangel på lysindfald. 

Vælger du at istandsætte kælderen, har du mulighed for at tilføje ekstra kvadratmeter til huset. Renoveringen af en kælder, betyder nemlig i mange tilfælde, at du ikke behøver flytte, hvis huset er blevet for lille til familien. I kælderen kan der blive plads til et ekstra baderum, et hobbyrum eller værksted, eller måske en hjemmebiograf. 

Omend at disse kvadratmeter ikke nødvendigvis bliver godkendt til beboelse af kommunen, kan du sagtens nyde godt af dem alligevel. Hvis ellers det er rart at opholde sig dernede, behøver du ikke gøre kælderen beboelig på papiret.

Vil du gerne gøre kælderen beboelig, så arealet tæller med i kvadratmeter opgørelsen i BBR, kræver det ofte både renovering af bygningsdelene og indretningen. Rent skattemæssigt, betaler du mindre skat for boligkvadratmeter i en kælder, så der er både plads og god økonomisk investering at hente, i en kælderrenovering. Dog kan projektet være omfattende.

Hvad er med i prisen for en komplet renovering af en kælder?

Med udgangspunkt i, at en kælderrenovering sker, fordi kælderen er ubeboelig som den er, kan nedenstående arbejde anses for værende aktuelt, i et tilbud om kælderrenovering: 

 • Udvendig dræning og udvendig fugtsikring (fx med faskine)
 • Efterisolering af mure og muligvis etablering af understøttende konstruktion til grundmure
 • Bygning af en trappe (kan både være indvendigt og udvendigt) – vigtigt med godkendte flugtveje.
 • Ophugning, inklusiv sænkning, af gulvet (mhp. at øge loftshøjden, lægge gulvvarme og give plads til større vinduer)
 • Installation af nye og rør og ledninger mens jordarbejde alligevel pågår (fx til et nyt badeværelse eller nye vandrør, stikkontakter m.v.)
 • Sammenkobling af kloak i kælder med det øvrige hus til udledning i den offentlige kloak. 
 • Indvendig isolering af loft, gulv og vægge efter behov.
 • Montering af el-anlæg
 • Montering af varmegenvindings-ventilationsriste for bedre udluftning og reducering af fugt i kælderen (eller andre lignende installationer)
 • Montering af nye vinduer og døre
 • Etablering af fliser, maling og andre ikke-organiske materialer samt møbler m.v.

Hvor lang tid tager det at renovere en kælder?

Hvis du laver renoveringen af kælderen med henblik på, at dit byggeprojekt får kælderen godkendt til beboelse, er der foruden selve arbejdstiden med projektet, en venteperiode. Et sådant projekt kræver nemlig en byggetilladelse fra din kommune. Du skal således ansøge om en ombygning af kælder, inkl. udgravning af fundament og det som eventuelt risikerer at måtte rives ned. Hvor lang tid det tager at få byggetilladelsen kan afhænge af flere faktorer, men ventetiden er grundlæggende forskellig fra kommune til kommune. Du kan således forvente at der kan gå alt mellem en uge og flere måneder førend du får tilladelsen eller et afslag. 

Når du har fået byggetilladelse til renoveringen, kan du forvente at projektet vil tage alt mellem 4 uger til 20 uger. Dels afhænger tiden af, hvor omfattende hele projektet er, og dels af om entreprenør og håndværkere har mange opgaver på det tidspunkt. Jo mere eftertragtet håndværkerhjælpen er, jo længere tid vil der gå. 

Skal du etablere badeværelse i kælderen, vil det forlænge projektet. Det skyldes dels, at et badeværelse har mange installationer som skal etableres og dels, at det kræver, at flere faggrupper skal arbejde sammen og skiftevis ind og arbejde i rummet. De bliver afhængige af hinandens tidsperspektiver, og må vente på at delopgaver udføres. På samme måde kan andre installationer kræve forskellige kompetencer, og dermed tage tid. 

Skal du bruge en entreprenør til projektet?

Når du skal i gang med renovering af kælderen, er der forskellige løsninger på, hvordan du sætter dit projekt i gang. Du kan vælge selv at være entreprenør på arbejdet, og dermed være den der finder og koordinerer, med forskellige håndværksfag og virksomheder. Du kan også vælge, at antage en entreprenør til dele af projektet eller få totalentreprise, hvor entreprenøren står for alt i arbejdet.

Hvis du selv vil være involveret i arbejdet med renovering af din kælder, er det vigtigt, at du har et håndværksmæssigt godt blik og teknisk viden. Du skal have styr på bygningsreglementet, hvordan man kan overholde energikravene, håndtering af eventuel forurenet jord og lovgivningen om kælder til beboelse – herunder brandsikring og flugtveje. Disse mange tekniske data og forskrifter, får de fleste til at entrere med professionelle til byggeriet. 

Hvad kan du bruge kælderen til?

Afhængigt af hvilken stand kælderen er i, er der mange muligheder for udnyttelse af den ekstra plads, som kælderen giver til dit hus. 

Hvis indeklimaet er godt og sundt, kan en hjemmebiograf, et gæsteværelse eller legerum etableres i kælderen. Får du lavet en gennemgribende renovering, som gør kælderen egnet til beboelse, kan du endda lave en lejlighed med køkken, badeværelse og indretning. Har du mulighed for, at etablere en udvendig kældertrappe, kan lejligheden også få sin egen indgang. 

Et mindre godt og tørt indeklima vil sætte nogle begrænsninger for, hvad kælderen egner sig til. Luften i en fugtig kælder er ikke god eller behagelig at opholde sig i. De fleste møbler og boliginteriør har heller ikke godt af længere tids fugt og derfra begrænses brugen af kælderen. Er kælderen ikke egnet til beboelse, kan du etablere værksted eller hobbyrum, eller bruge det til opbevaring af cykler, udstyr, haveting m.v.

Er fugt i kældervæggene sundhedsskadeligt?

For at kælderrum skal egne sig til beboelse, kræver det at indeklima og udluftning er sundt. Fugtproblemer i kældre er hyppige, hvorfor der ofte ikke er et sundt indeklima i en kælder. Dels handler fugtproblemerne om, at der ikke er tilstrækkelig ventilation, at der mangler isolering i vægge, gulv og lofter, og at der mangler dræn, som afholder vand fra at trænge op i ydervægge og fundament i kælderen. 

En fugtig kælder kan med tiden udvikle skimmelsvamp. Dels kommer det af manglende isolering som ellers kunne holde på denne tørre varme fra huset. Varmen i dit hus kan ofte udtørre den fugt som ligger i vægge og fundament i kælderen, men uden isolering, har varmen ikke samme effekt. Dels kommer skimmel af, at der ikke er udskiftning af luften i en kælder. Skimmel sættes sig gerne i organiske materialer som fx gipsvægge, ikke-diffusionsåben maling og træplader. 

Alle kældre vil have noget fugt i større eller mindre grad. En gennemgribende renovering af kælderen, vil ofte kunne fjerne det helt eller delvist. Er der megen fugt, er der dog ofte også skimmel. Særlig i huse af ældre dato. Det er derfor en god idé, at antage at en fugtig kælder, ikke er sund at opholde sig i, længere tid ad gangen. Har kælderen stået uden omfangsdræn, isolering og uden ombygning i mange år, må det i særdeleshed antages, at kælderen ikke har et sundt indeklima. 

En tjekliste til fugt i kælderen

Opstigende fugt i gulve

 • Plamager på gulvet og i samlinger mellem gulv og væg
 • Opstigende vand som efter regnvejr lægger sig rundt langs fundamentet på huset
 • Gule rander og fugtskjolder på gulvet

Fugt i væggene

 • Maling som falder af i afskalninger, som bobler eller bliver til dryssende puds
 • Saltudtrækning formet som blomster (ligner små sandbunker på væggen)
 • Skimmelsvamp i forskellige farver som fx grøn, hvid eller lyserøde pletter og områder

Fugt i loftet

 • Mørke plamager i loftsbeklædningen
 • Revner, huller og puds som skaller af
 • Gule rander eller skjolder på loftet

Hvor kommer fugten fra?

Fugtproblemer i kælderen kan komme flere steder fra. Nedenstående steder er ofte baggrunden for fugt i materialer og indeklima.

 • Opfugtning i kældervægge fra tag og tagrender hvor vandet ikke ledes ordentligt væk i regnvandsafløb og gennem omfangsdræn.
 • Sprængt eller utæt vandrør enten i væggen eller udenfor boligen
 • Forkert hældning i udendørs terræn. Ifølge bygningsreglementet skal vande kunne løbe fra husets fundament. Gør det ikke det, suger væggene fugt
 • Opstigende grundfugt under huset
 • Kloakering, utæthed i faldstammer og kloak i kælder og hus generelt
 • Kloak udenfor, blandt andet en utæt kloak brønd

Kom fugten i kælderen til livs med renovering

For at komme fugten til livs, kan det kræve forskellige renoveringer i både byggeri og indretningen. Det kan være en god idé, at få noget rådgivning fra en byggerådgiver om, hvad der skal til i netop dit projekt.

Uanset om der kommer fugt i vægge og fundament udefra, på grund af taget eller hældning på grunden, kan dette afhjælpes med omfangsdræn og faskiner. Et sprængt rør eller en utæt brønd kræver derimod, at fejlen findes og repareres. 

Opstigende grundfugt kan være svært at fjerne, men ved at foretage en udgravning af kælder og foretage en støbning af et nyt gulv, hvor der etableres gulvvarme, kan dette problem afhjælpes. Indvendig fugtsikring af kælder tæller desuden også, at der skabes ventilation i kælderen, gerne gennem varmegenvindingsriste. Beboelse i kælder kræver generelt, at der skabes optimal ventilation for et godt indeklima. Dette er en del af energikravene i lovgivningen om beboelse. 

Foruden ovenstående tiltag, er det samtidig fornuftigt at investere i materialer, som ikke er organiske og kan suge fugt og skabe grobund for skimmelsvamp. Det betyder bl.a. at sætte fliser på gulvet istedet for træ, eller støbe et betongulv. Samtidig skal gipsvægge erstattes med ikke-fugtsugende plader og maling være diffusionsåben, så fugten ikke ophobes i materialerne. Almindelig plastikmaling lader ikke væggene ånde. 

Hvad kan du gøre mod fugten i hverdagen?

Fugt og skimmel opstår, når der ikke er ventilation og varme som udtørrer det. Der vil altid være naturlig fugt i et hus, som udledes af mennesker og omgivelser. Det kommer bl.a. fra madlavning, bad og aktivitet. For at fjerne større mængder af fugtighed, skal luften kunne udskiftes og varme udtørre det. Derfor er den bedste måde at fjerne fugt på, at skabe udluftning. Åben vinduer og døre nogle gange hver dag, og få luftet ud efter bad og madlavning. I en kælder er det desuden en god idé, altid at lade et vindue stå på klem, for at der kan komme ventilation ind og ud. Stillestående luft giver ofte optimale betingelser for fremvækst af skimmelsvamp. 

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Hvad med forsikring af kælderen?

Ganske ofte er kælderrenovering en mulighed for at få en fuld forsikring af kælderen. Ved renovering af kælderen kan du nemlig fjerne eventuelle forbehold, som er beskrevet i husets forsikring, fra dit forsikringsselskab. Er der målt fugt i vægge i kælderen ved forsikringsgennemgang, vil forsikringen sandsynligvis ikke dække en skade som opstår i selvsamme væg, eller andre vægge i samme kælder på et senere tidspunkt. Samme omgang gælder ved vandskade, som kan have bredt sig ud i fundament, vægge og konstruktioner.

Hvis du foretager en renovering af kælderen, kan du bede forsikringsselskabet om, at gentage hele processen af husets gennemgang, så du kan fjerne gamle forbehold i forsikringsdækningen af kælderen. 

Du skal selv kontakte forsikringen og gøre dem opmærksom på, at du har foretaget renoveringen, så du kan få dækningen ændret og udvidet. Du kan dog alligevel godt risikere, at der er områder af forsikringen hvor selskabet ikke vil dække 100 %, alene fordi der er større risiko for vandskade, oversvømmelse og brand i en kælder, frem for øvrige dele af huset. Det er altid en god idé, at få rådgivning herom, fra en uvildig professionel. Forsikringsselskabernes formuleringer kan til tider tolkes forskelligt, hvorfor du skal gøre hvad du kan, for at en forsikringsaftale lavet bedst muligt for dækning af dig og dit hus. Det gælder uanset hvilket hus du har, og om det er et nyt hus eller et gammelt hus. 

Hvordan renoverer man en kælder?

En kælderrenovering kræver ofte, at der laves både dræn og kloak, isoleres og laves støbning af nyt gulv. Samtidig er det et projekt, som kræver installation af ventilation og måske nye vinduer og døre. De fleste vælger at entrere med en entreprenør til projektet, så der er en kyndig person som koordinerer og leder arbejdet. 

Hvad koster en kælder pr m2?

Det koster mellem 5.000 kr og 15.000 kr pr. kvadratmeter, at renovere en kælder. Gennemsnitsprisen er cirka 10.000 kr pr. kvadratmeter. Prisen ændrer sig alt efter hvad der skal laves i kælderen. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere