Fugt i kælder – Sådan kommer du det til livs

Ejer du et gammelt hus med en mistænkeligt fugtig luft i kælderen, er det måske på tide at få kigget lidt nærmere på, om du ejer et hus med en sund kælder. Måske betyder din fornemmelse af fugt, at der er problemer i fundamentet, væggene, muren eller andre steder i huset. Fugtproblemerne vil sjældent fjerne sig af sig selv, og derimod kun blive værre med tiden.

Mange danskere ejer et ældre hus med en fugtig kælder. Har du observeret lidt fugt i kælderen, men ikke decideret våde vægge, skimmelvækst eller andre fugtproblemer, behøver bekymringen måske ikke være så stor. Har husets kælder omvendt fugtskjolder, skimmel på kældervæggene eller tydelig kondens, bør hele kælderen i huset gennemgås for fugt og skimmelsvamp.

Hvorfor kommer der fugt i kælderen?

Helt at undgå fugt i en gammel kælder kan være svært. Ofte er selve huset bygget i en tid hvor god ventilation, isolering og fugtsikret fundament mod jorden under huset, ikke var på tegnebrættet. 

Gulve i kælderen vil derfor næsten altid være kolde, ligesom en kældervæg vil danne en smule kondens. Samtidig er langt de fleste kældre ikke udstyret med vinduer. Hvis der er, kan vinduerne dog, i stor udstrækning løse problemet med fugten.

Kombinationen af opstigende grundfugt, kolde vægge og ophobning af den fugtige luft, hvis der ikke er ventilation i kælderen, giver fugtskader på sigt. Fugten skyldes altså, at al fugt som opstår, ikke kan forlade kælderen gennem udluftning og ej heller udtørre sig selv. Det skyldes at der ikke er luft eller varme nok, til at fjerne fugten. Ofte er problemet størst i ydervæggene og i gulvet som står direkte på jorden.

Få 3 gratis tilbud på Forebyggelse af fugt og fjernelse af skimmelsvamp

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Forebyggelse af fugt og fjernelse af skimmelsvamp – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Skaber fugten problemer i din kælder? 

Hvis du er i tvivl om, om du skal gøre noget ved den fugt, som er i kælderen derhjemme, må du kigge lidt nærmere på, om der er reelle fugtproblemer i huset og kælderen. 

Nedenstående tjekliste kan gennemgås, for at du kan vurdere om der trænger fugt ind i kælderen, som på sig vil gøre skade.

Tjeklisten for fugt i kælderen

Fugt i kældervægge

  • Skimmelvækst/mørke, grønne, hvide eller lyserøde plamager på væggen?
  • Saltudtrækninger gennem væggene? (ligesom små sandkornbunker der danner form som blomster)
  • Afskalning af maling, bobler under malingen eller afskalning af puds?

Fugt i lofter

  • Skjolder efter fugt på loftsbeklædning, gerne med gule rander?
  • Fremvækst af mørke plamager?
  • Revner og afskallende puds?

Opstigende fugt i gulv

  • Fugtskjolder med gule rander på gulve?
  • Mørke plamager på gulv og i samlinger mellem gulv og væg?
  • Problemer med opstigende regnvand rundt om huset eller med tilstoppede afløb?

Fugt i kælderen, hvad gør jeg?

De færreste af os synes det er fint at have en fugtig kældervæg og vil gerne have en tør kælder. En hvor vi kan tørre tøj, opbevare alt det vi ikke bruger til daglig, og måske også kunne bruge den til en overnattende gæst eller andet. Har din kælder fugt, vil du nok være i tvivl om, om du har lyst til at bruge kælderen til noget som helst. Så er det måske på tide at påbegynde nogle tiltag, som kan begrænse fugten og måske endda helt fjerne fugten, så kælderen kan blive en aktiv del af din bolig.

Fugt i kælder: Ventilation er første skridt

Den hurtigste måde at begrænse og undgå fugt i kælder, er at sørge for ventilation. Hvor der er luftgennemstrømning, trives ikke megen fugt og ikke megen skimmelsvamp

Hvis du har vinduer

Har du vinduer i din kælder, så lad dem stå på klem hele døgnet rundt. Den konstante udluftning kan gøre meget godt for at fjerne fugt i kældre og skabe et bedre indeklima. 

Hvis du ikke har vinduer

Uden vinduer kan det være svært at fjerne fugt i kælderen. Indsatsen kræver lidt mere og i så fald, kan ventilation i stedet komme fra ventilationsriste som monteres i vægge. Ristene placeres hvor man kan bore huller ud mod muren – ud på den anden side, og på den måde sende frisk luft ind i kælderen. Så kan du undgå fugt selvom du ingen vinduer har. 

Indvendig fugtsikring af kælder: Sæt varme på

Hvis kælderen ikke er opvarmet, trives den fugtige luft – og i særdeleshed også skimmelsvamp, rigtig godt i både vægge, gulve og luft. Det kan være rigtig svært at undgå fugt uden opvarmning. 

Danmark er et land med mange regnvejrsdage, skyer og forholdsvist lave temperaturer og dertil, er vores luftfugtighed ganske høj. Skal du blive fugten kvit, skal du derfor sætte varme på i kælderen. 

Omend en opstillet el-radiator kan fjerne fugt i kælderen nu og her, kan det være en dyr løsning at lade en sådan radiator stå tændt. På sigt vil det derfor være mere økonomisk, at finde ud af om dit varmesystem kan udbygges, til også at dække kælderen. 

Kolde vægge: Sørg for at væggene kan ånde

Hvis du ved at dine vægge er kolde og påvirket af opstigende grundfugt, kan du tage dine forholdsregler. En fugtig væg vil nemlig give afskalning af puds og maling, særligt hvis den ikke kan ånde. Ved at bruge diffusionsåben maling, sørger du for, at væggene kan komme af med fugten og dermed at væggene kan ånde. Herved opstår der ikke erosion af maling, puds m.v. Eftersom skimmelsvamp trives godt i sådanne afskalninger, hindres også udvikling af dette. Lader du væggene ånde, lader du også ventilation og varme, fjerne fugten fra væggen.

Fugt i ydervæggene og gulv: Find og afhjælp problemet

Det er ikke sikkert at du hurtigt og nemt, kan afhjælpe problemer med fugten, som kommer fra husets ydre fundamenter. Der findes dog virkemidler, som ofte gør en stor forskel for fugtsikring af kælderydervægge og generel fugtsikring af kælder.

1). Bed et professionelt firma komme og lave en måling af fugt i kælder, vægge, gulve m.v. Ved at måle fugt i kælder, kan det muligvis vurderes hvor akut fugten er. Dermed kan målingen blive en ledetråd til, hvad du herefter bør tjekke og eventuelt gøre noget ved.

2). Tjek brønde og afløb for forstoppelse og overløb. Hvis regnvand ikke kan fjerne sig, trænger det i stedet ned i jorden, som fundamentet på husets vægge omgives af. Er husets egne afløb tilstoppede, kan resultatet være det samme. 

3.). Har du omfangsdræn rundt om huset? Hvis ikke, kan disse sandsynligvis fjerne fugt i kælderen, som kommer fra fundament og vægge. Opstigende grundfugt giver ikke kun en fugtig kælder, men også et fundament under nedbrydning. 

Et omfangsdræn fanger vand som lægger sig rundt om husets fundament, og leder det ud i regnvandsafløbet i kloarken, gennem en skinne. Dræn er således på sin vis en form for udtørring af fundamentet på huset. 

Kontakt dit forsikringsselskab

Det er altid en god idé, at få tjekket om dit forsikringsselskab kan hjælpe dig med fugt i kælderen. Den type skade/problem hører under en husforsikring. 

Tjek din police

Vil du gerne vide om din kælder og/eller opståen af fugt i fundament og vægge, som følge af husets alder/tilstand er dækket, kan du tjekke din forsikringspolice. Ofte kan der være en tilvalgsdækning som sørger for, at du er dækket for skader, der gælder særligt for kælder-fugt. 

Eftersom forsikringsselskaberne ved, at der kan opstå problemer med kældre, særligt i ældre huse, kan der være betingelser for, hvornår forsikringen dækker. Denne dækning kræver ofte en tilvalgsbetaling herfor.

Har du købt huset for nylig og er der en tilstandsrapport på det?

Hvis du indenfor nyere tid har købt din bolig, er der oftest lavet en tilstandsrapport. Hvis denne angiver fugt i kælderen og/eller andre problemer i kælderen, som giver risiko for indtrængen af fugt, er problemer med fugt- og heraf følgende skimmelsvamp, ofte ikke dækket af forsikringen. 

Der tages altså forbehold for alt det som står angivet i tilstandsrapporten. Sådanne konstateringer vil derfor resultere i, at du selv skal betale, for at afhjælpe problemer med fugt i kælderen. Af samme årsag, er det en god ide, at igangsætte nogle af de “billige tiltag”, som ventilation og opvarmning, så problemet i din kælder ikke forværres og udvikler sig. 

Hvad skyldes fugt i kælderen?

Fugt og skimmelsvamp i kælder skyldes som regel manglende ventilation. Fugt og skimmel opstår nemlig der hvor luft ikke kan udtørre fugten, og dermed skimmelvækst. Ved at opsætte ventilationsriste og andre ventilerende tiltag, kan du sandsynligvis fjerne fugt i kælder og omgivende materialer.

Hvor meget fugt må der være i en kælder?

En smule fugt i kælderen gør ikke noget, så længe det ikke er så fugtigt, at der er tydelige udtræk i etageadskillelsen og bjælker m.v. Det er selvsagt bedst at undgå opstigende fugt. Grundlæggende kan man dog sige, at er der ingen mørke pletter efter skimmel på væggene, afskallende maling og puds, eller maling der bobler op, er der ikke umiddelbart tegn på, at din kælder er for fugtig. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere