Maling af lejlighed – Find din M2 pris her

Der er kan være mange grunde til, at du står overfor en maleropgave i en lejlighed. Det kan være din egen som trænger til en opfriskning med maling, eller en lejlighed som skal males ved udflytning eller indflytning. Det kan også være du har flere lejligheder, som skal males ved ind og udflytning af lejere. 

Uanset hvad, er det rart at vide, hvad det koster at male lejlighed.

Der er kan være mange grunde til, at du står overfor en maleropgave i en lejlighed. Det kan være din egen som trænger til en opfriskning med maling, eller en lejlighed som skal males ved udflytning eller indflytning. Det kan også være du har flere lejligheder, som skal males ved ind og udflytning af lejere. 

Uanset hvad, er det rart at vide, hvad det koster at male lejlighed.

Hvis malerarbejdet er standard maling af væg og loft og eventuelt træværk, er der blot behov for almindeligt maleværktøj. Er der derimod tale om maling af gulv, reparation af stuk i lofter eller opspartling af en enkelt væg, vil det kræve mere udstyr. I nogle situationer, er det også aktuelt med sprøjtemaling, for at det endelige resultat kan blive godt. 

Måske vil du selv i gang med at male, måske vil du hellere lade en maler udføre arbejdet. Uanset hvilken løsning du vælger, kræver det en økonomisk investering i projektet. En professionel maler er selvfølgelig en dyrere løsning, end hvis du selv går i gang, og den endelige pris vil sandsynligvis blive højere, end hvis du selv gør arbejdet. 

Der kan dog være fordele ved at lade en maler stå for selve malingen. De ekstra udgifter kan vise sig, at være pengene værd, både ved kvaliteten af malerarbejdet og meget tid, som ellers går hermed. 

Du kan læse mere om valg af arbejdsmetode, regler for maling af lejlighed, maling og priser længere nede i artiklen.

Hvad koster forskellige ydelser hos en selvstændig maler?

En maler gør mere end blot at stryge ruller og pensler med maling, op og af væg og loft m.v. Forud for arbejdet med at få malet, ligger ofte både spartling og slibning. Nogle bygningsdele, er nemmere at gennemføre sådanne processer på, end andre. De fleste malere har derfor en prisliste de går ud fra, som differentierer hvor og hvad der skal spartles, opsættes filt på eller slibes. 

Nedenstående lister viser priseksempler på, hvad forskellige ydelser koster, hvis der skal males med hjælp fra en faglært maler. 

10 priseksempler på maling af lejlighed pris

MalerarbejdeDetaljerPris inklusive moms pr enhed/m2
Timeprisafregning pr. time uagtet indhold300 – 500 kr pr. time
Slib, spartel & malFodlister35 kr pr. m2
Slib, spartel & malKarme400 kr pr. side
Slib, spartel & malDøre750 kr pr. dør
Slib, spartel & malVinduer, 2 fags750 kr pr. dør
Slib, spartel & malRadiatorer600 kr pr. stk.
Slib, spartel & malRør/faldstammer30 kr pr. stk.
FuldspartlingSpartling heldækkende + opsætning af filt230 kr pr. m2
Pletspartling og malingOmrådet males x 2110 kr pr. m2

Hvad koster det at male en lejlighed?

Der kan være stor forskel på, hvad en maler koster. Dels handler det om hvor du befinder dig i landet. Skal lejligheden males i København, betaler du langt mere for en maleropgave, end hvis du bor i Jylland eller på Fyn. Samtidig er der forskel på, hvordan maleren opgør omkostningen. Nogle malere beregner en pris pr. kvadratmeter, mens andre opgør omkostninger i timepriser. 

Hvad koster malerarbejde pr. time?

Gennemsnitsberegninger viser, at en maler koster mellem 300 kr og 500 kr pr time. Her betaler du altså for det antal påbegyndte timer der kræves, for at gennemføre et malerprojekt. Et præcist estimat kan være svært for maleren at give i timer. Maleren skal tage højde for den tid der går med klargøring, afdækning, eventuel spartling og slibning og to gange maling (eventuelt tre, hvis der for eksempel har været røget i lejligheden). 

Ulempen ved pris pr. time er, at du kan ende med at betale for en del timer, hvis projektet driller og der sker uforudsete udfordringer, som kan forlænge projektet. Maleren kan ende med at bruge flere arbejdstimer end forventet.

Hvad koster en maler pr m2?

Et forsigtigt estimat på maler-priser m2, er 100 kr til 150 kr pr stk. En del professionelle malere vil give dig en pris pr. kvadratmeter. Får du en fast pris på omkostningen, betyder det ikke noget, hvor lang tid forberedelse og arbejdets indhold tager. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er således en fast omkostning. Ulempen herved kan være, at du betaler en lidt højere kvadratmeter pris, end hvis den er udregnet pr. time. Maleren vil gerne være sikker på, at kunne få tilstrækkeligt med løn med hjem. 

Få 3 gratis tilbud på Maling af lejlighed

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Maling af lejlighed – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvad koster det at få malet hvis jeg gør det selv?

Hvis du entrerer med professionelle malere, er selve malingens pris inkluderet i prisen. Hvis du derimod vælger at male lejligheden selv, skal du ud og investere i maling, i en malerforretning eller et byggemarked. Ofte kan du også købe god maling hos et malerfirma. 

Hvis du vælger at dele arbejdet med maleren, hvor du selv laver en del af arbejdet og overlader andre dele til ham/hende, er det en god idé, at få al maling leveret af maleren. Dels skal farvetoner i maling harmonere, dels kan der være kvalitetsforskel på maling. Det handler altså om, at skabe en ensartet udtryk på tværs af vægge, lofter, træværk og gulve. 

Priser på hvid maling

Prisen på at få malet sin lejlighed, afhænger ikke kun af prisen for malerarbejde, og indkøb af maling, men også af hvilken farve maling der er tale om. Hvis der er tale om maling af lejligheden til fraflytning, er det standard, at man får malet med hvid maling. Det vil udlejer kræve i mange tilfælde. Er der tale om maling ved indflytning, kan lejeren bestemme sig for, at der skal være farve på væggene. Ligeså snart, der er tale om en farvet maling, stiger prisen. Skal der opsættes filt på vægge inden maling, er det også fordyrende.

Hvid maling til vægge, i glans 10, koster eksempelvis cirka 400 kr for 2,5 liter. De fleste mærker af maling, har varianter i størrelser der eksempelvis hedder 2,5 liter, 5 liter og 10 liter. 

1 liter rækker cirka til 8-10 kvadratmeter vægge i ét lag. Det vil altså sige, at har du 100 kvadratmeter væg som du skal male, skal du bruge mellem 10 og 12 liter maling, for at male væggene én gang. Det betyder også, at du skal bruge næsten det dobbelt antal liter, hvis du skal male i to lag. Hvor mange lag maling der kræves, afhænger af underlaget og farven det skal dække. Spørg eventuelt en fagperson indenfor de krævede felter til råds.

Hvilken type og glans skal jeg male med?

Lofter og vægge skal muligvis ikke have samme maling

Hvis dit projekt med at male lejligheden, involverer både vægge, loft og elementer af træ, får du det bedste resultat, ved at vælge typer af maling, som passer til det enkelte bygningselement. Samtidig er det vigtigt, at vælge den rigtige type maling, afhængig af underlaget, fx på vægge. Er der glasvæv eller filt på vægge, skal du vælge en vægmaling som passer til dette underlag. 

Vælg den rigtige glans på maling

Foruden typen af maling, skal du også vælge den rigtige glans. I værelser og stue vil man typisk vælge en maling med en lav glans, for eksempel glans 5 eller glans 10. I køkken og bad, skal vægge gerne være mulige at tørre af, og kunne afstå fra, at tage imod vand, sæbe og farve fra madrester. Her er det derfor bedst, at få malet med en glans 20 eller 25.

Hvad påvirker prisen for malerarbejde?

Hvis du har erfaring med malerarbejde, ved du, at der kan være stor forskel på, hvor nemt og hurtigt det går. Nogle projekter er lige til at gå til og hurtigt gennemført. Andre kræver forberedelse og længere tid.

Nedenstående faktorer påvirker prisen for en maleropgave. Disse faktorer skal du således tage højde for, ved maling af lejligheden.

  • Skal der males i alle rum eller kun nogle og hvilke type?

(bad, køkken og rum med stuk, spots og rosetter tager længere tid)

  • Hvor mange m2 skal der males i alt?
  • Hvilken farve skal du have malet i?
  • Hvor mange forskellige typer af maling og glans skal der bruges for at få malet hele projektet?
  • Hvor mange lag maling kræves, for at der males dækkende?

(hvis der er blevet røget i lejligheder, eller der er en stærk farve på vægge, kan det kræve at der males i 3 lag + en spærregrunder). 

Er der regler for maling ved fraflytning?

Ved fraflytning af lejlighed skal der istandsættes, så udseendet og kvaliteten svarer til det der var, da du som lejer flyttede ind. Dog er dette fraset, at der vil være slid, som er naturligt, og som du ikke skal kompensere for som lejer. Alt hvad der fremstod som nyt da du flyttede ind, skal se tilfredsstillende ud, når du flytter ud. 

Med en lejekontrakt lavet før juli 2015, kan udlejer kræve, at lejligheden fremstår nyistandsat ved fraflytning. Hvis kontrakten på lejligheden, er efter juli 2015, kan udlejer kun kræve en normal stand på lejligheden. Det vil sige, at der skal males vægge og lakeres gulve, men fx ikke spartles på loft eller væg.

Hvis din lejlighed har en udlejer som kræver, at der skal nyistandsættes, er det en god idé, at nærlæse kontrakten, for at se, om du reelt skal leve op til dette krav. Samtidig er det en god idé, at kende til Lejeloven, så du kender til de krav og forventninger, du skal leve op til ved leje af lejlighed.

Er det ligeså godt at jeg maler min lejlighed selv?

Der kan være ganske meget arbejde forbundet med maling af lejlighed, men har du hænderne skruet godt på, og tid til projektet, kan du sagtens gøre det selv. Det eneste du skal være bevidst om er, at gennemsynet af lejligheden, skal godkendes. Hvis du ikke har gjort arbejdet godt nok, kan udlejer forlange, at en faglært maler skal gøre det om, og at regningen herefter bliver sendt til dig. Du kan også risikere, at der i din kontrakt står, at istandsættelsen skal foretages af en maler, og ikke må være gør-det-selv. 

Hvis du ikke har mod på at male selv, eller er tvunget til at fravælge det, jævnfør din lejekontrakt, kan du bede en maler, om at lave et tilbud til dig, på arbejdet. Ved at indhente flere tilbud, er du mere sikker på, at du får en fair pris for opgaven. Den endelige pris for projektet, beror dels på, om tilbuddene du får, er et overslag, eller en fastpris aftale. Heri kan også være detaljer om, hvorvidt det er timeafregning eller pr. m2. Det er rart at få afklaring på det fra starten. Den endelige pris ses derfor først, når du får en fast pris. 

FAQ

Hvad koster det at få malet en 3 værelses lejlighed?

Hvis din lejlighed skal males, er det rart at vide hvad m2 prisen er. En lejlighed på 100 m2, vil cirka koste mellem 10.000 kr og 15.000 kr, at få malet. Prisen forudsætter, at du ikke skal have lavet et stort spartelarbejde, reparation af stuk i loft og lignende, og ej heller have sat filt op. Samtidig vil prisen også afspejle en gennemsnitlig lejlighed, som ikke er meget påvirket af røg eller andet, der kan gøre malerarbejdet ekstra omstændigt, eller med behov for ekstraordinært mange materialer. Normalt koster maling ikke ekstra hos en professionel maler.

Hvad koster det at få malet en lejlighed på 50 kvm?

Hvis du søger efter en maler til maling af lejlighed, til væg, loft og træværk, kan du få mange hits på internettet. Det er dog de færreste malere, som kan give en pris på dit malerarbejde, uden at have set det først. Der findes immervæk gængse gennemsnitlige priser for maling af lejlighed. Du skal regne med en m2 pris mellem 100 kr og 150 kr. Dermed koster 50 m2 lejlighed, cirka 5000 kr til 7.500 kr at få malet.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere