Bortkørsel af jord | se priser

Bortkørsel af jord – Find din pris på bortkørsel af jord her

Har du noget overskydende jord, du ønsker fjernet? Bortkørsel af jord klares oftest bedst med professionel hjælp, men du kan også selv fjerne jorden, endda i større mængder. Metoden til bortkørsel af jord afhænger af forskellige faktorer, blandt andet den mængde jord, du vil af med og om jorden er forurenet. 

Er det forurenet jord, skal du snakke med kommunen om tilladelse til at bortskaffe jorden. Læs meget mere om alt det du skal være opmærksom på, når du skal af med en større mængde jord fra din grund.

Hvad koster bortkørsel af jord?

Hvis du hyrer professionelle til opgaven, ligger prisen for bortkørsel af jord normalt mellem 130 – 1000 kr pr. ton, afhængigt af jordens forureningsgrad. Den kan være fra let til svær og prisen vil svinge derefter.

 

  • Uforurenet jord koster ca. 130 – 180 kroner pr. ton
  • Let forurenet jord koster ca. 130 – 180 kroner pr. ton
  • Stærkt forurenet jord koster ca. 800 – 1000 kroner pr. ton

 

Både uforurenet og let forurenet jord kan køres væk med åbent lad eller i en åben container og derfor er prisen derefter.

Ved bortkørsel af forurenet jord er der andre og mere stramme regler for bortskaffelsen, da jorden ikke må spredes. Derfor skal den forurenede jord køres væk i en lukket beholder og prisen bliver derfor en del dyrere.

Din jords forureningsgrad

Hvis du er usikker på forureningsgraden af din jord kan du altid kontakte teknik- og miljøforvaltningen i din kommune. De kan fortælle dig om lige netop din matrikel er kortlagt og dens forureningsgrad.

 

Jord i byzoner er som udgangspunkt altid klassificeret som ‘let forurenet’ men der er kortlagt mere end 15.000 forurenede grunde, hvor jorden har fået klassificeringen ‘Stærkt forurenet’. Dertil er der et næsten lige så højt antal, som er mistænkt for at være forurenede.

 

Det strafbart at håndtere forurenet jord forkert jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Afhængigt af hvor alvorligt et lovbrud der er tale om kan du få op til 2 års fængsel, så det er en god idé at tjekke hos kommunens teknik og miljøforvaltning, hvis du er det mindste i tvivl.

Husk at søge om tilladelse til bortkørsel af jord hos kommunen

Hvis du skal af med under 1m3 uforurenet jord behøver du ikke at kontakte kommunen. Den kan du blot køre til nærmeste genbrugsstation.

Du skal altid søge om tilladelse, hvis mængden overstiger 1m3, eller hvis jorden er klassificeret som let eller svært forurenet.

 

Der er meget strikse regler for bortkørsel af jord der er stærkt forurenet, da den ikke må spredes og potentielt påvirke miljø og drikkevand. Derfor skal den køres  til særlige modtagecentre, der har ressourcer til at håndtere og bortskaffe jorden. 

 

Du finder ansøgningsskemaet på din kommunes hjemmeside. Det er nemt at søge med forvent op til 4 ugers svartid, så søg gerne i god tid. Dit svar fra kommunen vil også indeholde en henvisning til et modtagecenter, hvor de kan modtage jorden. Du skal medbringe henvisningen til modtagecentret, når du vil aflevere jorden.

Af samme årsag er det en god idé at vente med at arrangere professionel bortkørsel af jord til du har kommunens svar i hænde.

Sådan finder du ud af, hvor meget du skal have flyttet

Opgravet jord fylder op til en halv gang mere end det gjorde før. Det skyldes den naturlige komprimering, der er sket over tid og som tager lang tid at genskabe. Derfor kan du ikke beregne mængden udfra massefylden på den opgravede jord.

 

Mål i stedet det hul du har gravet: bredde x længde x dybde og så har du antallet af m3 jord, der skal bortskaffes.

 

Jord oftest er ret tungt, som regel tungere end for eksempel vand. Normalt vejer jord 50-60% mere end vand, hvilket vil sige, at en kubikmeter jord vejer ca. 1.5-1.6 tons. Hvis jorden er meget lerholdig vejer den lidt mere. 

 

Har du derfor 5 m3 jord, du skal arrangere bortkørsel af, kommer det op på cirka 7.5 tons, hvilket altså vil sige en pris på omkring 1.300 kr.

 

Hyr professionelle folk til bortkørsel af jord

Uanset hvor meget jord, der skal flyttes, og hvad enten det er almindelig jord, let forurenet jord eller endda stærkt forurenet jord, så håndteres bortkørsel af jord bedst af professionelle folk. 

Prismæssigt er der sjældent meget at spare for dig ved at gøre arbejdet selv, fordi du må leje gravemaskine, lastbil, container og så videre. I sidste ende bliver det måske dyrere.

De fleste vognmandsfirmaer kan klare bortkørsel af jord uanset forureningsgraden. Samtidig kender de til lovgivning og regler på området, så du er sikker på at det går rigtigt til.

 

På den måde kan du også få råd og vejledning om reglerne, når du skal søge tilladelse hos kommunen, og du sikrer dig, at jorden bortskaffes på korrekt vis. Så udover at slippe for det tunge fysiske arbejde, kan du også føle dig mere tryg ved projektet.

 

TIP: Hvis jorden ikke er forurenet, og den bliver indenfor din egen matrikel, skal du ikke have tilladelse til at flytte jorden, og du kan placere jorden, hvor du vil på din egen grund.

 

Vær opmærksom på traktose

Uanset om du vælger at få professionelle til at håndtere bortkørsel af jord, eller du satser på at klare det selv, skal du være opmærksom på at undgå traktose. Traktose betyder, at store maskiner kan presse jorden så hård, at regnvand bagefter ikke kan trænge gennem jorden. Det betyder, at du med traktose kan risikere oversvømmelser på din grund.

 

For at undgå traktose skal jorden dækkes med skinner eller plader af metal eller træ, hvor maskinerne skal køre frem og tilbage. På den måde trykker maskinerne ikke jorden helt flad og sammenpresset. 

Forurenet jord hos dig må ikke sprede forurening

Hvis jorden er forurenet, skal du have tilladelse fra kommunen til at lægge jorden et andet sted, også selvom den bliver inden for din matrikel. Dette skyldes, at forurenet jord ikke må forurene grundvand, og der må heller ikke være risiko for, at den forurenede jord spreder forurening til naboer, vandløb eller naturen i almindelighed. Søg derfor tilladelse.

 

Er du i tvivl om, hvor forurenet din jord er, må du henvende dig hos kommunen eller tjek på dingeo, og der skal måske tages jordprøver, inden du får tilladelse til at køre jorden væk. 

 

En del jord er forurenet, uden grundejeren er klar over det. Måske har der tidligere været deponeret affald på grunden, så jorden er blevet forurenet i nedre lag. Hos kommunen vil de vide dette, og reglerne for bortkørsel af jord fra din grund vil da blandt andet afhænge af hvor meget forurenet jord, der skal graves væk. Især af, hvor langt ned, der skal graves.

 

Det kan godt være, du tænker, at du på din egen matrikel kender din jord, og at der er tale om almindelig jord, der ikke gør skade andre steder. Men ved du rent faktisk, hvorfra jorden stammer på din grund? Jord er som sagt ikke bare jord, og jorden på din grund kan sagtens være blandet af mange ting, du ikke kender til. 

 

Forurenet jord fra erhverv

I den situation hvor du ønsker at flytte jord omkring på din egen grund, kan det i højere grad betale sig at klare arbejdet selv, i forhold til, hvis jorden skal flyttes langt væk og deponeres under særlige forhold, og så videre. Er du landmand, har du allerede maskiner til arbejdet, og du ved hvor på din ejendom, du vil anbringe jorden. Du kender også din jord.

 

Jord hos landbrugere og andre virksomheder kan være forurenet i højere grad end grunde hos private. Bortkørsel af jord fra erhverv vil derfor som regel være omfattet af særlige regler. Hvad er jorden forurenet med, er der tale om stærkt forurenet jord, let forurenet jord osv. Dernæst bestemmes rammerne for bortkørsel af jord i forhold til, hvor mange m3 jord, det drejer sig om.

At flytte forurenet jord

Du kan få tilbud på bortkørsel, og du kan bortskaffe stærkt forurenet jord, hvor transporten foregår i en container. Kommunen kan kræve, at den forurenede jord flyttes i en lukket container, så den ikke spredes uhensigtsmæssigt. En lukket container sikrer, at jorden ikke skader omgivelserne undervejs. Når du skal flytte forurenet jord, skal det derfor være professionelle, der flytter den forurenede jord.

En undtagelse kan være, hvis det drejer sig om kun let forurenet jord. Derfor må du tage kontakt til kommunen, hvis du er i tvivl om graden af forurening. I de fleste tilfælde er det bedst at hyre professionelle til bortskaffelse af jord, fordi hele processen, inklusive den faktiske flytning, kan være en ret stor opgave.

 

Kan man klare bortkørsel af jord selv? 

Du kan godt flytte jorden selv afhængigt af, hvor meget det drejer sig om og jordens beskaffenhed.

Hvis det drejer sig om mindre end 1m3 ren jord må du gerne aflevere den på nærmeste genbrugsstation selv.

Hvis der er tale om bortkørsel let forurenet eller stærkt forurenet jord skal du have tilladelse fra kommunen og sikre dig at den bliver flyttet rigtigt i forhold til gældende love og retningslinjer.

 

Vil du klare arbejdet selv, må du gå grundigt til værks og overveje hvilke maskiner, du får brug for og derpå sammenligne priser. Samtidig skal du så forberede dig på at tjekke kvaliteten af din jord, søge tilladelse til bortkørsel af jord hos kommunen, og sikre den korrekte håndtering af jorden og bortkøre jorden under de rigtige forhold. Selvom projekt ‘bortkørsel af jord’ kan være stort, er der også en tilfredsstillelse i selv at klare det.

 

Overvej om du kan genbruge jorden

Når du flytter jord, er det altid en god ide at overveje, hvad jorden eventuelt kan bruges til, inden du overvejer bortskaffelse. 

Graver du ud til fundament til en nybygning, eller måske graver du en trampolin ned i haven, så kan jorden måske bruges for eksempel til et højbed eller en vold et sted på grunden. På den måde slipper du for at spekulere over, hvordan du skal skaffe dig af med jorden.

FAQ

Hvad koster bortkørsel af jord?

Prisen på bortkørsel af jord varierer alt efter hvor store mængder og jordens forureningsgrad. Uforurenet og let forurenet jord koster mellem 130 og 180 kroner per ton og stærkt forurenet jord koster mellem 800-1000 kroner per ton fordi der skal tages specielle forholdsregler når jorden bortkøres.

Hvor meget jord må man aflevere på genbrugspladsen?

Du må som udgangspunkt aflevere mindre end 1 kubikmeter uforurenet jord på genbrugspladsen. Større mængder jord, let forurenet jord og forurenet jord skal du søge om tilladelse til hos kommunen for at bortkøre jorden.Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Ståltag pris – Find din M2 pris på ståltag her Skal du have nyt tag på huset, er ståltag en populær og god tagbelægning, som

Læs mere »

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere