Nedrivning af hus | Alt du skal vide om pris, regler og gode råd

Nedrivning er oftest noget vi taler om, når vi køber en grund med et faldefærdigt hus som er nedrivningsklart, eller når vi skal renovere et gammelt hus. Det er derfor, for de flestes vedkommende, ikke noget vi beskæftiger os med ret tit. Måske endda kun ganske få gange i livet. 

Af samme grund, vil de fleste nok vælge at lade et professionelt nedrivningsfirma, stå for nedrivningen af et hus.

Skal du nedrive et almindeligt etplanshus uden trapper og kælder, koster nedrivning hos et professionelt nedrivningsfirma i gennemsnit 500 kr pr. m2.
Prisen herfor vil dog stige i takt med husets størrelse, sammensætningen af materialer og husets konstruktioner. Er der kælder eller flere etager, stiger prisen. Er der asbest i taget, stiger prisen også. Er der forurening i huset, må yderligere udgifter desuden påregnes. 

Hvad koster nedrivning?

Nedrivning af et hus, med totalentreprise, på ca. 150 m2 koster 80.000 – 100.000 kr. Med totalentreprise menes, at det er et professionelt nedrivningsfirma som håndterer nedrivningsarbejdet fra opgavens start til slut. 

Det betyder dermed, at alle materialer og byggeaffald, er håndteret og miljøsanering gennemført af en professionel, efter at nedrivningen er gennemført.

Prisen for nedrivningen, påvirkes ikke kun af hvor stort hus der er tale om, men også af bygningen som helhed. 

I dag er der stort fokus på, at bortskaffelse og sortering af materialer, skal foregå med hensyn til miljø og sundhed. 

Prisen stiger når byggeaffaldet kræver sortering

Ældre huse, primært fra før 80’erne, indeholder ofte skadelige stoffer som PCB og asbest. Sådanne materialer skal håndteres forsvarlig og under hensyn til medarbejdere og arbejdsmiljø. 

Nedrivningsarbejdet kompliceres og forlænges, når der skal håndteres sundhedsskadelige materialer i en bygning. 

Prisen for en effektiv nedrivning, vil således stige hvis arbejdet involverer bygninger, som kræver særlig bortskaffelse og sortering af materiel. 

Du kan læse mere om skadelige stoffer i byggematerialer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Få 3 gratis tilbud på nedrivning af hus

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på nedrivning af hus – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvad dækker begrebet “Nedrivning” over?

Total nedrivning

Total nedrivning er noget der sker, når skader på en bygning eller bygningsdel, bliver graverende. Det kan være at bygningen bliver farlig at færdes i, er forurenet, eller ikke længere er beboelig, på grund af forfald og manglende vedligeholdelse. 

Hvor nogle faldefærdige bygninger nedrives for at bygge nyt, nedrives andre, forurenede bygninger for, at der kan ske en miljøsanering af området. 

Nedrivningen foregår altså ofte, på baggrund af ejers ønske om at bygge et nyt hus, eller fordi man tager hensyn til miljø og sundhed. 

Byg et nyt hus og få færre omkostninger

Ønsker man sig en særlig beliggenhed til et nyt hus, kan det ofte være en god løsning, at finde en nedrivnings værdig ejendom og så bygge et nyt hus på matriklen. 

I stedet for at renovere på en gammel og misvedligeholdt ejendom, kan det svare sig at rive ned og bygge nyt. Prisen for projektet er høj, men besparelsen ved drift og opvarmning af en ny bolig, kan være medvirkende til, at du kan spare mange penge på sigt. 

Samtidig holder du værdien på ejendommen oppe i mange år.  

Renover et gammelt hus

Andre typer nedrivningsprojekter handler om renovering af hus, hvor der skal bygges om eller bygges til. 

I sådanne projekter ønsker du måske at fjerne indre vægge, gulvkonstruktioner og gulvbelægning eller få udført andre opgaver, som ikke omhandler en decideret nedrivning, men som alligevel kræver, at der sker nedrivning af forskellige bygningselementer.

Total nedrivning eller indvendig nedrivning

Stort set alle nedrivningsfirmaer tilbyder, at lave både hel og delvis nedrivning. 

Det kan både være på hele bygninger og på indvendig nedrivning. 

Nedbrydning af hele bygninger, er selvsagt mere bekosteligt, end en delvis indvendig nedrivning. 

Skal du have væltet en eller flere indvendige vægge, er prisen herfor, oftest noget lavere end nedrivning af udvendige vægge og konstruktioner. 

Indvendig nedrivning
Indvendig nedrivning af f.eks. en eller flere vægge er også en mulighed.

Lav en delvis nedrivning med professionel hjælp

Vælger du at betale håndværkere for at hjælpe dig med nedrivning af indvendige vægge, eller andre konstruktioner, betaler du ikke kun for selve nedrivningen. 

Du betaler også for kompetencer og erfaring, som kan vurdere og håndtere fundamenter og materialer. Findes der materialer med sundhedsskadelige stoffer, som håndværkere skal håndtere, vil det kræve sortering. 

Denne sortering, handler derfor ikke kun om genanvendelse, men også om miljø og hensynet til mennesker.

Nedrivning kræver indvendig rydning

Når du skal i gang med dit nedrivningsprojekt, hvad end det er fuld nedrivning eller mindre opgaver, som for eksempel nedrivning af en skillevæg, kræver det, at området er ryddet indvendigt. 

Jo nemmere det er for et professionelt nedrivningsfirma eller håndværkere at komme til, jo hurtigere og mere effektivt kan opgaven udføres. 

Projektet bliver muligvis billigere, hvis din renovering er lige til at gå i gang med. Det er nemlig langt fra ofte muligt, at få en fast pris på et nedrivningsprojekt.

Prisen på nedrivning af dit projekt

Når nedrivning er noget de færreste ved ret meget om, bliver det relevant at involvere ekspertise, som har erfaring med nedbrydning og demontering. 

Hvis du har et forestående nedrivningsprojekt, kan rådgivere fra byggeri og nedrivning, give dig en vurdering af dit nedrivningsprojekt. 

Det kan både være med henblik på råd og vejledning, eller til at forestå hele projektet fra start til slut. 

Uanset om du vælger, at lade professionelle forestå hele processen eller blot benytter dig af råd og vejledning, koster det penge. 

Jo mere du ved om dit hus og dit projekt, jo nemmere det er for håndværkerne at komme i gang og komme til. Dermed holder den pris, som står i et udleveret tilbud, også bedre. 

Det handler om at minimere ubekendte faktorer i projektet.

Nedrivning koster mange penge

Selvom du forestår en del af dit nedrivningsprojekt selv, koster det mange penge, at få lavet en hel eller delvis nedrivning. 

Det er en god ide, at indhente tilbud fra forskellige firmaer og sørge for, at deres tilbud bliver så præcise og udspecificerede som muligt. 

Jo mere specifikke tilbud du får, jo bedre kan du forholde dig til, om prisen er konkurrencedygtig og korrekt estimeret.

Fast pris versus prisestimat

Kun ganske få firmaer tilbyder projekter med fast pris, idet der ofte ikke kan tages højde for, hvad der fremkommer af omkostninger, under nedbrydningen. 

Udgifterne til sprængning, affald eller miljøsanering kan stige uforvarende.

Der findes firmaer som tilbyder fast pris. Her lader du således et professionelt nedrivningsfirma stå med ekstraregningen, i tilfælde af uforudset problemer eller hindringer. Det kan derfor godt svare sig at indhente tilbud fra forskellige udbydere. 

En fast pris kan sommetider være forholdsvist højere end et estimat, idet der tages forbehold for diverse potentielle udgifter. 

Husk at prisen påvirkes af forskellige faktorer

Tilbud på nedrivning kan ofte vise et estimat på prisen for nedrivning af en specifik bygning, men sjældent en helt sikker pris. 

Nedrivningen kan ændre sig undervejs, afhængigt af hvilke materialer der kommer frem og dermed også hensyn til arbejdsmiljø, håndtering med videre. 

Den erfaring et firma har, som vurderer og estimerer dit tilbud på nedrivning, vil ofte kende til tidstypiske materialer og konstruktioner. 

Da der i dag er stort fokus på arbejdsmiljø og miljø og dermed miljøsanering, vil usikkerheden i et prisestimat, ofte handle om sundhedsmæssig sikkerhed og materialehåndtering. 

Et tilbud på nedrivning af en bygning, vil derfor udarbejdes betinget af, at der findes ubekendte faktorer, som kan øge omkostningen medmindre firmaet tilbyder dig en fastprisaftale. 

Container med affald fra nedrivning af hus
Det er vigtigt, at affaldet bliver sorteret. Der gemmer sig mange materialer i et hus alt efter, hvor gammelt det er.

Få professionel vejledning til dit projekt

Da nedrivning kan være en kompliceret og længerevarende opgave, kan der være fordele ved at entrere med en professionel.

Lader du et nedrivningsfirma stå for dit projekt, kan du således forvente følgende fordele:

 • Du har en kvalificeret estimeret pris for projektet at forholde dig til. Deraf kan du også bedre vide, hvorfra prisen kan stige, ved uforudsete udgifter. 
 • Firmaet tager ansvaret for processen, resultatet og overholdelse af gældende lovgivning
 • Du skal ikke selv håndtere sortering og afhændelse af miljø og sundhedsskadelige materialer. 
 • Nedrivningen er hurtigt gennemført på en forsvarlig måde.

Nedrivning kræver forberedelse

Et nedrivningsfirma går som regel ikke bare i gang med en nedrivning. 

Før selve nedrivningen skal der søges om tilladelse ved kommunen. 

Denne del skal du selv håndtere. Dernæst skal huset vurderes af en professionel. 

Materialer og husets konstruktioner skal undersøges

Nedrivningsfirmaet besigtiger sammensætningen af betonkonstruktioner og jernkonstruktioner samt behovet for nedskæring og sprængning. 

Kan der ved nedrivning opstå vibrationer i stål og beton, for eksempel ved en delvis fjernelse af bygningselementer, kræver det en særlig vurdering. 

Er der bygget med beton, kan sprængning være nødvendigt. Dette skal håndteres med særlig forberedelse og viden.  

Specialister i konstruktioner og sprængning, vil vurdere hvorledes et hus bedst og nemmest nedrives.

Dernæst vil firmaet vurdere mængden af materialer som kræver miljøsanering. Denne vurdering, beror på hvor mange forskellige materialer der er, idet disse skal sorteres og på om materialerne indeholder sundhedsskadelige indholdsstoffer. Er dette tilfældet, skal der ageres herefter og tages forholdsregler. 

Et nedrivningsprojekt kræver koordinering og kompetencer

En professionel i nedrivning, vurderer nedrivningsprojekter på baggrund af mange faktorer. Foruden viden om beton, nedskæring, sprængning og materialer, skal personen også kunne vurdere, hvor lang tid opgaven vil tage og omkostninger herfor. 

De forskellige opgaver skal tidsestimeres og ved forskellige udfordringer, kan forsinkelser opstå. 

Gør dit bedste for at få budgettet til at holde

Når du laver en forespørgsel om nedrivning, skal du altid forberede dig på, at forskellige opgaver, kan få både tid og budget til at skride. 

Du kan altid få et gratis tilbud, men medmindre tilbuddet er fast, kan det være svært at vide, om prisen der er beskrevet i tilbuddet holder. 

Bed gerne firmaet om, at estimere tid og omkostning, for de forskellige opgaver i dit projekt hver for sig. Så kan du nemmere gennemskue, hvad det er for elementer, som kan koste dig ekstra tid og penge. 

Søg om tilskud til din nedrivning

Nogle ejendomme kvalificerer sig til et såkaldt “nedrivnings tilskud”. 

Det skyldes at man hos By, Bolig og Landdistriktsministeriet, ønsker at landsbyer og naturområder i Danmark får udvikling og naturskønhed.

Tilskuddet søges gennem din kommune. Ansøgninger behandles to gange om året.

Kriterierne for at blive godkendt til tilskud er: 

 • Huset skal være bygget før 1950 eller have et “ikke nutidigt” og tidssvarende WC, bad eller opvarmningskilde
 • Huset skal være beliggende i en landsby med et indbyggertal på mindre end 3000 personer.
 • Vurderingen beror foruden ovenstående på om nedrivningen af huset vil gavne natur og omkringliggende omgivelser.

Husk at der findes regler for nedrivning

Selvom du vælger at bede et professionelt nedrivningsfirma om at hjælpe dig med din nedrivning, findes der en række regler som du selv er ansvarlig for at overholde. Firmaet vil gerne hjælpe dig med disse regler, men ansvaret vil være dit, når ejendommen der nedrives er din.

Du skal således huske følgende regler:

 •  Indhent tilladelse til nedrivning hos kommunen
 • Anmeld nedrivningen minimum to uger før du ønsker at påbegynde nedrivningen
 • En tilladelse til at nedrive en bygning er kun gældende i ét år. Er du ikke gået i gang med nedrivningen inden da, skal du ansøge kommunen på ny.
 • En række specifikke oplysninger om ejendommen som ønskes nedrevet, skal oplyses til kommunen ved ansøgning om nedrivning. Disse oplysninger vil kommunen automatisk bede dig om når du henvender dig eller logger ind på Borger.dk for at ansøge.
 • Vær opmærksom på at mindre udbygninger som for eksempel garager og udhuse ikke kræver en nedrivningstilladelse. Sådanne bygninger bør dog ændres på BBR meddelelsen. Dette kan du gøre på Bygnings og Boligregistret som du finder HER

Hvad koster nedrivning af hus

Nedrivning af hus koster ca. 500 kr pr. m2, hvis et professionelt firma skal udføre arbejdet. Det kommer dog meget an på, hvilke materialer huset indeholder, og om det er delvis eller total nedrivnng

Kan du selv rive dit hus ned?

Ja, men der findes rigtig mange regler for nedrivning, og du skal have en nedrivningstilladelse uanset om du selv vælger at rive huset ned eller får et firma til det.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere