Energimærke hus – Alt hvad du skal vide om energimærker

Din boligs energimærke er vigtigt. Hvis du skal sælge din bolig, er et gyldigt energimærke lovpligtigt. Selvom du ikke står for at skulle sælge din bolig, er et energimærke en god ide, fordi du vil kunne spare på energien i din bolig.

Et energimærke giver overblik over bygningens energiforbrug, så du kan se, hvordan du kan spare.

Hvad koster et energimærke til hus?

Prisen på energimærkning af dit hus afhænger først og fremmest af husets størrelse og alder. Priserne starter ved omkring 3.500 kr. op til et maksimum på op til cirka 7.500 kr. Jo større huset er, jo dyrere vil energimærkningen være. Der er fastsat omtrentlige maksimumspriser på energimærkning, i forhold til boligens størrelse, de ser sådan ud:

  • Bygning på under 100m2: Maks. cirka 6.000 kr.
  • Bygning på mellem 100-199 m2: Maks. cirka 7.000 kr.
  • Bygning på mellem 200-299 m2: Maks. cirka 7.300 kr.

Det kan betale sig at få udført energimærkning sammen med tilstandsrapport og el-rapport af samme udbyder. Mange udbydere af energimærkning tilbyder samtidig at lave tilstandsrapport og el-rapport. På den måde falder den samlede pris. 

Der findes i øvrigt grundlæggende to typer konsulenter for energimærkning, netop i forhold til størrelsen af ejendommen. 

Skillelinjen for energimærkning går mellem arealer på 500 m2. Bygninger på under 500 m2 energimærkes af én type konsulenter, bygninger på over 500 m2 af en anden type. Store bygninger er ofte til erhverv, offentlige kontorer og lignende. Uanset ejendommens størrelse bør energimærkningen kombineres med tilstandsrapport. 

Kan man sælge hus uden energimærke?

Det korte svar er nej. Hvad enten det er et hus eller en lejlighed, er det et lovmæssigt krav med et gyldigt energimærke i forbindelse med salg. Undtagelserne er boliger på under 60 m2 samt sommerhuse, men det kan tit være en god ide at få et energimærke også ved salg af en lille bolig eller af sommerhuset, fordi det giver køber en vigtig indsigt i boligens tilstand.

Hvor længe er energimærket gyldigt?

Energimærkningen mister sin gyldighed efter 10 år. Ejendomme, der ikke har været solgt inden for det seneste årti, vil derfor kunne genbruge ældre energimærkningsrapporter. Hvor længe er et energimærke gyldigt for hele ejendommen? Det kan være rart at vide, men det kan det være en god ide at få ny energimærkning i alle tilfælde, også inden dit energimærke udløber. 

Hvis energimæssige forbedringer af boligen er udført, er det endda et krav at få ny energimærkning. Svaret på spørgsmålet: ‘Hvor længe er dit energimærke gyldigt?’, afhænger derfor ikke kun af, om loven kræver energimærkning. 

Energimæssige forbedringer af boligen kræver reelt en opdateret energimærkning i alle tilfælde. Men nok så vigtigt er det, at din bolig energimærkes passende i forhold til de forskellige energiklasser. 

Det er til din fordel som sælger, og det er sælger, der har pligt til at få lavet energimærket. 

Ved salg af en ejendom betyder energimærkningen meget for salgsprisen. 

Energimærket giver køber mulighed for at vurdere udgifterne til opvarmning og energiforbruget generelt. Et godt energimærke betyder lavere løbende udgifter, hvilket gør boligen mere attraktiv. 

Hvis du skal sælge dit hus, kan du derfor forvente at få en højere pris, hvis dit energimærke er godt.

Energimærkningen er en investering

Selvom du ikke lige nu tænker på at sælge din bolig, kan det tit betale sig at få et nyt energimærke på huset. Dels kan du, ved at udføre energiforbedringer, spare på udgifterne til energiforbrug. Dels vil et bedre energimærke give dig en bedre pris, hvis du i fremtiden ønsker at sælge huset. Altså er et energimærke en god investering på flere måder.

Få 3 gratis tilbud på Energimærkning

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Energimærkning – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Energimærkning af huse er relativ

Et energimærke kan ikke altid forventes at være i topklasse. Energimærkningen angives med bogstaver fra a til g, hvor a er bedst. 

Som systemet vi kender fra eksempelvis hårde hvidevarer. Men ejendomme er forskellige, bl.a.i forhold til alder, hvilket betyder, at et energimærke bliver et relativt udtryk for en given boligs standard i forhold til energiforbrug. 

Hvilket energimærke en bolig har, er således afhængigt af en række faktorer. 

Energimærket er grundlæggende set udtryk for, hvor energieffektivt dit hus er. Men fordi bygninger indbyrdes varierer så meget i forhold til alder, konstruktion, størrelse og så videre, giver det bedst mening at vurdere energimærket i sammenhæng med den kategori, boligen tilhører.

Helt konkret vil det sige, at ældre huse sjældent opnår energimærke a, simpelthen fordi det kræver for store ressourcer at ombygge i det nødvendige omfang. Med fredede bygninger kan det endda være umuligt at ændre tilstrækkeligt til at få energimærke a. Dette betyder på den anden side ikke, at det er umuligt at forbedre energimærket. Alle boliger kan forbedres.

På den måde er energimærket en relativ størrelse, fordi det bedst kan bruges til at sammenligne boliger inden for nogenlunde samme kategori, i forhold til alder, størrelse og så videre. 

Når en bygning er spritny og hører til blandt de bedste lavenergibygninger, nytter det ikke at sammenligne forbruget her med forbruget i et 200 år gammelt stråtækt hus.

Eksempelvis kan energimærke c være et godt energimærke for ældre huse, mens det snarere er et dårligt energimærke for et nybygget hus. 

Uanset bygningens art, vil det dog næsten altid være muligt at energirenovere og dermed få et bedre energimærke. Desuden drejer det sig jo ikke kun om energimærket. Det gælder om at reducere forbruget af energi.

Hvad er energimærkningsordningen?

Energimærkningsordningen er lavet i første omgang for at begrænse udledningen af CO2. I Danmark energimærkes efter danske regler, men lovgivningen hænger sammen med et EU-direktiv, der igen er sammenhængende med den såkaldte Kyoto-aftale, der jo drejer sig om at begrænse udledningen af CO2 til atmosfæren, for at begrænse klimaforandringer.

Samtidig er energimærkningsordningen underlagt energikravene i bygningsreglementet. Energimærker sig ikke blot om, at du skal have et stort energimærke for at hæve prisen på din bolig. 

Når en bolig energimærkes er det i høj grad for at opfylde lovgivningen i forhold til at mindske udledningen af CO2 til atmosfæren. Men du vinder også ved det. Dit energimærke handler om andet og mere end prisen på din bolig. 

Det drejer sig om at reducere forbruget af energi, hvilket kan gøres via energiforbedringer. Disse forbedringer er en investering, som kommer dig til gode, fordi du sparer på udgifter til opvarmning og så videre, og fordi din bolig stiger i værdi. Samtidig begrænser du udledningen af CO2.

Energistyrelsen indsamler data og fastsætter regler

Boligens energimærke udarbejdes af en energikonsulent, der skal indlevere sin rapport til Energistyrelsen. Energikonsulenten behøver ikke være en beskikket energikonsulent, du har ret til selv at vælge mellem forskellige certificerede energimærkningsfirmaer. 

Priserne varierer, så det kan udmærket betale sig at sammenligne forskellige udbydere.

Uanset hvilken energikonsulent du vælger, skal vedkommende være uddannet som energikonsulent og samtidig repræsentere et certificeret energimærkningsfirma for at kunne udarbejde et energimærke. 

Dette betyder nemlig samtidig, at forskellige energikonsulenter skal følge de samme regler og indlevere de indsamlede data til Energistyrelsen.

Hvor finder jeg energimærket på mit hus?

Energikonsulenten udfærdiger energimærkningsrapporten på baggrund af en personlig gennemgang af den pågældende bolig. 

Energimærkningsrapporten udfærdiges efter det beregnede forbrug og efter regler udstedt af Energistyrelsen, så derfor kan rapporterne sammenlignes. Energistyrelsen har på sin hjemmeside lister over energimærker på boliger, og du kan tjekke det blot ved at søge på adresser. Noget andet er så: Hvad betyder energimærket egentlig? 

Energimærkningsrapporten giver først og fremmest et overblik over en given boligs energiforbrug, og hvor effektivt boligen udnytter energien. Dette med effektiviteten er naturligvis vigtigt, fordi det fortæller noget om kvaliteten af boligen i relation til opvarmning, ventilation, varmt vand med mere, i forhold til udgifterne til dette. 

Imidlertid er det vigtigt at være opmærksom på, at energikonsulenten forholder sig til det beregnede forbrug for boligen, og altså ikke det reelle forbrug, som jo kan variere fra beboer til beboer. Der er forskel på, om boligen bebos af en enlig ældre dame eller af en familie med to teenage-børn, der tager bad i timevis og fyrer godt op for radiatorerne om vinteren. 

Måske endnu mere vigtigt er det, at energikonsulenten – foruden sin konkrete vurdering af boligens forbrug og effektivitet – samtidig angiver en række tiltag, der kan forbedre boligens energieffektivitet. Det er her, du kan lære noget og desuden sandsynligvis spare nogle penge. 

Energikonsulenten kommer med forslag til energiforbedringer. Er der tale om et nyt hus, er der sikkert ikke så meget at komme efter. Men hvis huset er af ældre dato kan energikonsulenten angive mange forslag til at reducere energiforbruget. De foreslåede energiforbedringer omfatter helt konkrete ting som at udskifte et gammelt oliefyr med fjernvarme eller installation af varmepumpe, nye vinduer og så videre.

En bygning kan forbedre energimærket

Når boligen har lavere energimærke end forventet, skal du ikke fortvivle. Tværtimod er spændet fra a til g netop til at arbejde med, når du får en række konkrete forslag til at hæve boligens energimærke. Et dårligt energimærke er relativt, fordi det som nævnt afhænger af boligens karakter. Der er altid plads til forbedringer, både i private og offentlige bygninger.

Konsulenten vil nævne ting som isolering, vinduer, varmekilde som områder, hvor der kan sættes ind for at forbedre et energimærke. 

Det kan i mange tilfælde betale sig at energirenovere, og det er en god ide at gennemgå hele bygningen for at se, hvor bygningen kan forbedres. Dette kan naturligvis sammenkobles med andet end det rent energimæssige.

Især i ældre bygninger vil der være mangler, hvad angår isolering. Samtidig vil en sådan ældre bygning sikkert trænge til andet og mere end nye tiltag til energiforbedring. Der kan blive tale om en generel renovering. I denne situation er det en fordel at udføre energirenoveringen i sammenhæng med en tilstandsrapport. Her er penge at spare.

Grundlæggende to typer energimærkning

Skillelinjen for energimærkning går mellem arealer på 500 m2. Bygninger på under 500 m2 energimærkes af én type konsulenter, bygninger på over 500 m2 af en anden type. De store bygninger vil typisk være til erhverv eller til offentlige kontorer og lignende. Uanset størrelsen på ejendommen kan energimærkningen med fordel kombineres med tilstandsrapport.

Når en ejendom skal vurderes til salg, vil det ofte kunne betale sig at samle energimærkningen, tilstandsrapport plus el-eftersyn i én samlet rapport. På den måde kan hele herligheden fås for omkring 10.000 kr., selv for en ret stor ejendom. Dog skal du være opmærksom på særlige forhold for etageejendomme med mange boliger. Har du en ejerlejlighed eller andelslejlighed er det sådan, at energimærkning skal udføres af ejer- eller andelsforeningen for ejendommen i det hele taget, altså også for fællesområder som trappeopgange og lignende. Fokuserer du på energiklasser og vil gerne have hævet niveauet, må du derfor søge konsensus i foreningen.

Win-win

Samlet set er det givet, at energimærker er til fordel for alle over en bred kam. Som sælger af en ejendom kan du hæve prisen ved at have et godt energimærke. Det er en god investering. Som køber kender du din kommende bolig i forhold til energiforbrug, hvilket bogstavelig talt er guld værd. Og Kloden vinder ved en begrænsning af CO2-udledningen.

FAQ

Hvor mange forskellige energimærker er der?

Energimærkerne angives med bogstaver fra A-G, hvor A er det bedste, og G er det ringeste. A angiver således det laveste energiforbrug for en bolig.

Hvad er et godt energimærke?

Det afhænger især af boligens alder. Nye huse bør som udgangspunkt have energimærke B, mindst energimærke C, mens ældre boliger kan være OK med energimærkerne C eller endda D. Kun de nyeste og mest tjekkede boliger opnår energimærke A.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere