Fugt i væg | Sådan forebygger og behandler du fugt i væggen

Har du fugt i dit hus, er der potentiel risiko for, at det resulterer i en skade og i et dårligt indeklima, som kan have sundhedsskadelige konsekvenser som fx astma. Er der megen fugt, kan der ske uoprettelig skade og mange ældre huse kan få omfattende problemer med konstruktioner og indeklima.

Fugt i byggeri kan skyldes flere forskellige problemer. Ofte skyldes det dog opstigende fugt fra fundamenter, dårlig isolering eller problemer med taget, herunder tilstoppede tagrender, huller eller konstruktionsmæssige fejl. Sjældnere skyldes fugtige vægge et utæt rør eller andre problemer med installationer. Derudover er huse med kælder, ofte et sted hvor der opstår fugt i væggen. 

Kolde ydervægge og et varmt indeklima skaber kondens som kan forårsage skader. Det er svært at undgå kondens i gamle huse, hvis der ikke er udluftning. Opdager du fugt i væggen i tide, kan du udbedre problemet. Får bygningens konstruktion også fugt, begynder det at kræve et mere omfattende indgreb for at stoppe og udbedre skaden. 

Kan man undgå fugt i et hus?

Mange huse af ældre dato kan have fugt i væggene. Det skyldes ofte, at der ikke er tilstrækkeligt isoleret og at vægge får kondensdannelse fra et koldt ydre, som møder et varmt indre. God opvarmning kan dog ofte begrænse fugt i væggen. 

Hvis der er tale om kondensering i gamle huse, kan du stoppe problemet ved at efterisolere, installere ventilation, udskifte varmekilden til en med mere optimal varmefordeling, og sørge for at udvendige mure og sokkel er hele og uden revner m.v.

Et nyere hus med fugt i væggen bør få undersøgt konstruktionerne for fejl og skade. Særligt større skader vil hurtigt vise sig som indtrængning af fugt i vægge, gulve og lofter.

Der findes forskellige metoder til at fjerne fugt i væggen i et hus, men fugtige vægge kan godt kræve en større undersøgelse af problemets omfang. 

Hvis du gerne vil undgå problemer med fugt i væggene – og deraf følgende skimmelsvamp, bør du huske at lufte ud hver dag, sørge for at åbne vinduer når du laver mad og går i bad, og holde øje med at der ikke løber kondens i vinduer, på vægge m.v. Ofte kan rum som dårligt udluftes med almindelig ventilering, få installeret en udluftningsskakt, som kan løse fugtproblemer.

Hvordan opdager jeg tegn på fugt?

Fugt i vægge er et udbredt problem og der er gængse tegn på fugt som du kan kigge efter. Dels vil fugtskjolder vise sig, ihvertfald med tiden, dels kan der være andre tegn på fugtproblemer. 

I nedenstående liste ses en række spørgsmål. Hvis du kan svare ja til et eller flere af disse, kan det være tegn på, at der er fugt i din væg/murværk:

 • Er der mørke områder på væggen?
 • Er der gullige rander på væggen, runde eller ovale skjolder?
 • Er der tegn på skimmelsvamp? (sort, grøn, lyserød eller grå pletter og plamager)
 • Er der tapet på væggen og er der bobler heri?
 • Er der bobler i malingen som væggen er malet med?
 • Er der løsnet puds fra muren hvis det er en murstensvæg?
 • Er der tydeligt råd i synligt træværk?
 • Er der saltudblomstringer på væggen (saltlignende bunker på væggen som former sig som små blomster)

Fugt i væggene kan være et mindre område som kan se alvorligt ud, men ikke kræve en stor indsats, andet end affugtning, afskrabning af maling/tapet og vægmaling på ny. Andre gange kan fugt i væggene stamme fra en større skade, fx i kælderen eller fra taget, hvor indsatsen selvsagt er en anden. 

Ved større utætheder, kan der være betydelige mængder af vand i væggen og behandling heraf, vil dels kræve at skaden stoppes, behandling af fugt og muligvis en genopbygning af væggen. Affugteren fjerner vand, men ikke den skade som fugtigheden har forårsaget. Er der opstået skimmelsvamp, er problemet mere omfattende. Et mindre område med skimmelsvamp, kan rengøres med et klorholdigt rengøringsmiddel, men et større område kan kræve assistance fra et firma som specialiserer sig i at fjerne skimmelsvamp. 

Få 3 gratis tilbud på tjek for fugt og skimmelsvamp

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på tjek for fugt og skimmelsvamp – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvorfra kommer fugt i væggen?

Som tidligere beskrevet, er fugt i væggen et problem som kan have mange årsager. Har du kælder kan det være et godt sted at starte med at lede efter en årsag. Dernæst er badeværelser og manglende ventilering også hyppige syndere. Hvis du ikke kan finde en årsag, kan du involvere en fugttekniker, som kan hjælpe dig med at lokalisere skadens opståen og løse problemet.

I nedenstående liste kan du se hvorfra fugten kan opstå: 

 • Opstigende fugt

Hvis der mangler fugtspærrer eller denne er utæt, kan fugt fra fundament og sokkel trænge ind i huset. Det samme sker hvis der er sætningsskader i fundamentet eller revnedannelse i soklen. Er der for meget overfladevand, som ikke kan komme væk fra huset, kan man installere omfangsdræn for at afhjælpe problemet. Er der huller og udfaldne cementfuger i murværket, kan dette også forårsage fugtskader. Ofte ses denne type fugtskade på indervægge i ældre huse. 

 • Kondensdannelser

Er huset utilstrækkeligt isoleret og opstår der kuldebroer, vil der være tendens til kondensvand på væggene og i vinduer og døre. Årsagen hertil er, at det opstår når husets varme indre møder det kolde ydre udenfor. Luftfugtigheden stiger herefter indenfor, og kondens opstår. Et sådant problem kan være årsag til, at skimmelsvamp gror i en bolig. Fugtindhold i et indeklima, er nemlig afgørende for de levevilkår som skimmelsvampen har. 

 • Utætheder i badeværelset

Er der træværk, afskallende maling, revnedannelse eller udfaldne fuger i et vådrum, kan der ske indtrængen af vand. Eftersom der typisk spredes meget vand ganske tit i et vådrum, kan fugtskader hurtigt opstå. Det kan også være at din brusekabine ikke har en korrekt vådrumssikring. Luftfugtigheden er samtidig høj i et baderum, hvorfor det er vigtigt at lufte grundigt ud efter bad. Visuelt ses baderum typisk med mug i fuger og skimmelsvamp på væg (plamager), både med tegn på fugt i indervægge og loft

 • Fugtskade ved et utæt rør eller andre installationer

Der findes flere installationer i væggene som bærer vand, såkaldte “brugsvandsinstallationer”. Både rør til bad, køkken og bryggers, samt gulvvarme og radiatorer kan blive utætte. Sådanne skader kan godt sive et stykke tid før du opdager det, men da fugtskader af denne type oftest er meget lokal, vil du med god sandsynlighed opdage stedet og kunne handle herpå. Fugt i væggen kan sagtens komme fra et utæt radiatorrør, men andre rørtyper bør samtidig tjekkes, før du går i gang med behandling i området. Måske er rørene generelt tærrede og trænger til udskiftning

 • Vandskader udenfor

Udvendige skader kan, ligesom andre fugtskader, komme af forskellige årsager. Den fugtige mur vil dog hyppigt skyldes stoppede tagrender eller et beskadiget tag. Fugt i væggen opstået af vand fra oven, er således opstået fordi vand fra taget ikke kan løbe gennem tagrenden og ned i kloakken, men istedet løber ned på murværket. Til at starte med kommer der vand i væggen på ydersiden, senere kommer der også vand i indervægge.  Ydervæggene vil være mere modtagelige over for vand, hvis der mangler fuge, er skadede mursten eller sætningsrevner i muren.

Hvor meget fugt må der være i væggene?

Med en fugtmåler – også kaldet et almindeligt hygrometer, kan du måle hvor stor mængde vand der er i væggene derhjemme. Man måler mængden af fugt op imod hvor meget væggen vejer. Der er derfor forskel på, hvor meget vægt fugten skal måles op imod, afhængigt af materialet. Således er der forskel på, hvad fugtindholdet må være i hhv. beton, træ og mursten.

Når måleinstrumenter måler grænseværdier for fugt i vægge, vurderes det udfra følgende værdier: 

MaterialeMaksimalt fugtindhold målt i %
Murværk< 2-3 %
Gipsvæg< 0,85 %
Beton< 1 %
Træ og tapet< 16 % (sommer) / 10 % (vinter)

Få et gratis fugttjek

Det er ikke enhver som har en fugtmåler til væg-fugt liggende hjemme i værktøjskassen, hvorfor det kan være en oplagt idé, at ringe efter en fagmand. Ofte kan du få et gratis tjek for fugtproblemer af en fugttekniker. Denne kan dels finde årsagen til fugten, dels vejlede i behandling af fugt og dels hjælpe med at fjerne et fugtigt og usundt miljø i huset. 

Du finder typisk firmaer som tilbyder et gratis fugttjek overalt i landet, både i større og mindre byer.

Behandling af fugt i vægge; sådan gør du

Har du mindre fugtskader kan du sandsynligvis godt selv klare opgaven med udtørring og udbedring af skaden. Stammer fugt i væggen fx fra kondens, kan du energioptimere din bolig, og få lagt isolering i hulrummet mellem ydervæggene og de indvendige vægge, samt få indsat fugtspærre til væg. Samtidig bør du flytte møbler et stykke væk fra kolde vægge og sørge for at lufte godt ud, hver dag. Gerne 5-10 minutter to gange om dagen. I baderum skal der luftes ud hver gang du har været i bad.

Selvom det er godt at lufte ud, skal du huske, at huset ikke må blive for koldt om vinteren. Det vil sige, at udluftningen om vinteren skal vare knapt så længe. Nedkøling af huset kan nemlig også skabe kondensvand på væggene, hvormed samme udfordring opstår, som når du glemmer at lufte ud. Et bryggers med en tørretumbler og/eller vaskemaskine, bør dog altid luftes grundigt ud. Det er generelt altid bedst at tørre sit vasketøj udenfor hvis muligt. 

Har du fået en fugtskade i væggen hvor der kræves udtørring, skal du have gang i affugteren som du enten kan leje hos et specialiseret firma, eller som ejerskifteforsikringen eller husforsikringen leverer. Denne vil fjerne fugt i væggen og dermed årsagen til skaden. Du skal dog have i mente, at affugteren larmer og varmer og dermed kan kræve, at du tager hjemmefra en rum tid, mens den arbejder.

Hvordan fjerner man fugt fra vægge?

Fugtige vægge kræver en behandling, da fugt i væg kan blive årsagen til uoprettelig skade. Fugt i væggen i kælderen er ofte synderen, og ellers skyldes det hyppigt et utæt tag, opstigende grundfugt, hvor fugten vil stige opad i væggen, eller en slidt og eroderet murstensvæg, hvor fugten trænger ind mellem stenene. Uanset årsagen, kræver behandling af fugt i vægge, at de får lov at tørre. Herefter skal omfanget af skaden repareres. Udtørring sker med en affugter. 

Hvordan ser fugt på væggen ud?

Fugt i hus viser sig gerne som plamager med gule rander, udtræk af såkaldte “saltblomster” eller ved skimmelsvamp, som typisk er pletter eller større plamager i sort – skimmel kan dog også være både grønt, gråt og lyserødt. Det er vigtigt at du finder årsag til udvikling af skimmel, da denne er basis for et meget usundt indeklima, som kan skade mennesker og gøre os syge. Herunder hører fx udvikling af allergi eller astma. Skimmel vokser ofte godt i kælderen, hvorfor du her bør kigge godt efter tegn på fugtskade eller svamp på væggen. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere