Hvis der opstår fugtskade i din bolig, er det vigtigt at få behandlet det så hurtigt som muligt. Fugt kan både skade dit hus og dit helbred. Kan der trænge vand ind i konstruktioner, kan det både kræve reparation, affugtning og behandling mod skimmelsvamp. 

Fugtskader kan være opstigende fugt i husets fundament, fx kælder, det kan også være fugt fra installationer – fx i badeværelset, eller fugt fra et utæt tag. Dertil kommer mange flere typer fugtskader, som kan starte med mindre fugt, som langsomt trænger ind i vægge, gulve eller lofter af forskellige årsager – herunder eksempelvis utætte vinduer.

Steder hvor fugt kan trænge ind: 

Konsekvenserne kan være mange, hvis der opstår fugtskader. Foruden en forringelse af husets stand, har fugt sundhedsskadelige konsekvenser, fordi der bliver et dårligt indeklima i huset. Det er ikke sundt at leve i et uventileret og fugtigt miljø.

Når fugtskader opstår, følger der desværre ofte skimmelsvamp med. Et godt indeklima kommer af med fugten, et dårligt indeklima ophober fugt, som giver skimmelsvamp gode vilkår for at vokse. Svampe elsker nemlig varme og fugtige miljøer. 

Fugtskader: hvor kommer fugten fra?

Opdager du fugtskade i dit hus, er det vigtigt at finde baggrunden herfor. Fugtskader kan, som nævnt ovenfor, opstå på baggrund af mange forskellige problemer i huset, så der kan være flere ting, du skal tjekke, når du leder efter årsagen til skaden. 

3 steder du skal lede efter årsagen til fugtskader

Hvis bygninger har indtrængen af fugt nedefra, skyldes det oftest opstigende grundfugt eller erosioner i sokkel og fundament, som fx revner. Det kan også skyldes manglende afledning af regnvand, som trænger ind gennem soklen. Vil du fugten til livs, skal revnerne altså repareres, regnvand skal kunne løbe væk fra fundamentet eller en ødelagt sokkel repareres. 

Er der tale om større områder, kan det være nødvendigt at få en bygningskonstruktør til at kigge på fundamentet, inden der igangsættes noget, da større reparationer kan resultere i manglende bæreevne i fundamentet mens arbejdet pågår. Omfanget er altså afgørende for indsatsen, som er nødvendig ved opstigende grundfugt.

Fugtskader som kommer oppefra, er typisk skader som opstår på grund af et utæt tag eller ophobning af kondens under taget. Her vil fugten typisk først ødelægge isolering m.v., herefter vil lægter og spær kunne rådne. Fugtskader fra taget skal tages meget alvorligt, da eventuelle følgeskader kan være omfattende. Samtidig kan opbevarede ting på et loft med kondens eller indtrængen af fugt blive ødelagt. 

Kondens opstår typisk, når der er dårlig isolering og manglende dampspærre/undertag, som skal holde fugt væk fra konstruktionerne. Utætheder i taget kan både skyldes huller og revner i taget, men også en forkert konstruktion af tag eller tagbelægning. Et gammelt tag får typisk fugtskade ved voldsomt vejr, fordi det ikke kan stå imod vind, regn og sne. 

Kan du se at huset har fugtskader på vægge, kan det både skyldes fugt i kælderen (hvis man har sådan en), utætheder i en kloak tæt på, en regnvandsbrønd med utætheder, eller en som ikke kan tage mængden af overfladevand, som ligger ved huset. 

Har du kælder, kræver denne fugtsikring at du kan undgå fugtproblemer, er der tale om fugtighed som kommer udefra, kræver det besøg af en kloakmester for at fjerne skaden/fjerne årsagen hertil. Der kan også opstå fugt i en væg, hvis murværk har udfaldne fuger, hvis der mangler ventilation eller hvis sætningsskader i fundamentet trænger op i væggene. Fugt i en væg kan være sværere at finde årsagen til, end et åbenlyst utæt tag.

Hvordan fugtsikrer man?

Det er godt at kunne forebygge fugt i huset, men ofte kan det være svært at forudse, hvor problemer med fugt i boligen vil opstå. Generel vedligehold er dog afgørende for at undgå fugt i indeklimaet. Samtidig bør isoleringsarbejde, ombygning og rørarbejde laves efter forskrifterne og gerne af professionelle. 

De fleste fugtskader, man gerne vil forebygge, opstår om vinteren, hvor der er koldt udenfor og varmt indenfor. Det skyldes både vejrets påvirkning af tag, mur og sokkel og kondens som opstår mellem det kolde ydre og varme indre i et hus. Fugtskader kan dog forekomme hele året rundt, hvorfor det er vigtigt at igangsætte tiltag, som kan fjerne fugtskaden og ikke mindst hindre det. 

Fugtsikring handler både om, at holde mure og konstruktioner hele og tætte, og om at sikre ventilation – særligt i kælderen. Gamle kældre er ofte årsag til, at der trænger fugt ind i beboelse. Det kan være godt at få et gratis og uforpligtende fugttjek af et specialiseret firma, til en sådan vurdering – der findes typisk flere firmaer på tværs af landet, som tilbyder tjek uden beregning. 

Har du fået en fugtskade?

Har du opdaget en fugtskade derhjemme, er første skridt at finde årsagen til skaden. Eftersom der findes mange tilstande, som kan forårsage fugt, er det essentielt at lokalisere problemet. Når denne er fundet, skal du udbedre skaden hurtigst muligt. Er der meget fugt, kan problemet være akut og kræve hurtig behandling. 

Foruden det faktum, at problemet som har fået fugten til at opstå, skal repareres, er første skridt mod fugtskaden, at lave en kontrolleret udtørring. Det betyder, at området skal have en gennemgående tørring, så de fugtige vægge, fugt i fundamentet eller loft, kan tørre. Herefter skal der undersøges for følgeskader. Der er nemlig ingen tvivl om, at fugt skader bygninger – også selvom de tørrer igen. Sådanne følgeskader er typisk skimmelsvamp.

Hvad kan jeg gøre mod fugt i hverdagen?

Selvom der ikke nødvendigvis er fugtsikring i din bolig, betyder det ikke at du ikke kan gøre en aktiv indsats mod fugt. Særligt i badeværelser og køkken er luftfugtigheden høj og denne giver skimmelsvamp gode vilkår for vækst. Du ser det typisk på fuger i et baderum – de bliver farvede, ofte sorte, når svamp har fået optimale vækstvilkår. Vil du hindre svamp i at gro og trænge ind i husets elementer, kræver det udluftning. Svampens fjende er udtørring. Med udluftning holder du antallet af svampesporer nede og forringer vækstvilkårene.

Er der utætheder i konstruktioner og opstår der vandskade, kan du selvfølgelig ikke blot nøjes med at lufte ud derhjemme – her skal der gøres en aktiv indsats for at stoppe fugten og opsættes en affugter som kan fjerne fugtigheden. Generelt er det dog godt at have i baghovedet, at frisk luft giver et bedre indeklima og dermed er vigtigt, uanset om du har en fugtskade, et hus med kondensfugt – på grund af for lidt isolering eller rum som ikke nemt ventileres. 

Gode råd mod fugtproblemer

Hvad er fugtskader?

Fugtskader er noget som opstår, når vand eller kondensfugt trænger ind i loft, vægge eller gulv. Fugtskader i en konstruktion kan være meget omfattende og alvorlig, hvorfor det er vigtigt at gøre noget ved problemet, når du opdager skaden. Derudover er fugtskade ofte årsag til fremvækst af skimmelsvamp i et hus, hvilket er meget skadeligt for mennesker – og også for huset. Fugten giver skimmelsvamp gode vilkår og en fugtskade kan derfor blive starten til et meget langt og kompliceret forløb, med skade og svamp i huset. 

Hvad gør man ved fugtskader?

En fugtskade skal behandles efter hvor problemet stammer fra og hvor omfattende det er. Har en revne i soklen på huset forårsaget indtrængen af fugt, vil du måske både se en revne og løs puds på jorden foran. En sådan skade kan du reparere ved at købe fliseklæb i det lokale byggemarked og lukke revnen, så der ikke kan trænge vand ind. Er der tale om en stor revne, kan det dog kræve en faglig vurdering, da der kan være tale om mere omfattende skade, som skal undersøges nærmere. Det er vigtigt at fugtskader udbedres, så der ikke opstår skimmelsvamp i boligen.