Garage pris | Skal du bygge eller renovere din garage? (se prisen her)

Med udsigt til stigende mængder nedbør i Danmark, bliver det mere og mere aktuelt at overveje at anskaffe sig en garage. Megen regn, slud, sne og blæst tærer nemlig på bil, cykler, motorcykel m.v. Samtidig giver en garage mulighed for at opbevare ting som fylder i huset, men som måske reelt ikke behøver ligge i et fuldt opvarmet hus.

Det er gennem årene blevet populært, at have en garage som dels beskytter vigtige og dyre ejendele som bilen, giver ekstra plads til opbevaring og eventuelt plads til hobbyrum og lignende. Selvom en garage koster penge, kan den godt være pengene værd – både i brug og i den reelle værdi for ejendommen. Har et hus en garage, vil det oftest være mere populært, end et hus uden. 

Hvis du ønsker dig en garage tilknyttet dit hus eller en anden eksisterende bygning, vil du efter en hurtig søgning på internettet opdage, at du har mange muligheder at vælge imellem. Der findes mange forskellige udformninger af garager, med forskellige materialer og udtryk. 

Dels afhænger byggeri af en ny garage, af budgettet dertil, dels af hvad der passer til dine ønsker, drømme og dit hus’ udformning – og slutteligt dit grundareal. En ny garage kræver nemlig en tilladelse fra kommunen. Det kan du læse mere om længere nede i artiklen. 

Dit materialevalg og design har stor betydning for prisen, hvorfor det oftest er godt, at læse om garager og priser, inden du kaster dig ud i opførelsen af projektet. 

Læs videre herunder, for at blive klogere på priser, typer og byggeregler til din nye garage.

Hvad koster det at bygge en garage?

Det kan være svært at sige præcis hvad en ny garage koster at få bygget, fordi der er flere faktorer som definerer prisen. Estimaterne angivet, kan således blot anses for eksempler. 

Gennemsnitligt koster en garage mellem 7.000 kr og 10.000 kr eller mere, pr. kvadratmeter. Prisen vil sandsynligvis ligge nærmere de 7.000 kr, hvis garagen er lavet af træ, mens en muret garage, vil ligge nærmere de 10.000 kr +. 

I nedenstående pristabel ses eksempler på forskellige størrelser garager (disse er angivet uafhængigt af valg af håndværkere og geografisk placering)

Tabel 1: Priseksempler på forskellige størrelser garager

Garage pris,Antal kvadratmeterPris pr. kvadratmetertrægaragePris pr. kvadratmeter muret garageSamlet pris indenfor prisspænd(inklusive moms)
207.000-8.500 kr8.500-10.000 kr140.000 – 200.000 kr
307.000-8.500 kr8.500-10.000 kr210.000 – 300.000 kr
407.000-8.000 kr8.500-9.500 kr280.000 – 380.000 kr
507.000 kr8.500-9.000 kr350.000 – 450.000 kr

Hvad påvirker prisen for en ny garage?

Nedenstående faktorer vil definere den samlede omkostning for en garage. 

  • Materialevalg (træ, mursten, gasbeton, andet)
  • Det samlede areal der skal bygges på / hvor mange kvadratmeter
  • Dobbelt garage til to biler eller en enkelt (antal porte)
  • Om garagen er fritstående eller integreret
  • Tilslutning til el, vand og varme
  • Indsætning af isoleringsmateriale
  • Montering af x antal vinduer og døre
  • Involvering af en professionel håndværker til hele eller kun dele af projektet
  • Involvering af arkitekt og udformning af garage efter tegning.
  • Anvendelse af en færdigbygget garage

Hvilken slags garage skal du have?

Foruden materialepriser, vil en ny garage have omkostninger efter dine valg. Skal det være en garage med værksted, en enkel garage eller dobbeltgarage og skal den have to garageporte? Disse beslutninger vil, sammen med byggematerialerne, definere prisen. Hvis garagen bygges ud fra en arkitekts tegning, vil prisen stige yderligere og omkostningen til arkitekten komme oveni. En færdigbygget garage, som kommer som samlesæt, kan du godt spare penge ved at vælge, men oftest ikke mere end til den samme omkostning, som en garage af træ. Prisen for din garage afhænger som tidligere nævnt, af mere end materialernes omkostning. 

Hvad afgør den endelige pris for byggeriet?

En tilbygget garage er oftest et dyrere valg end en fritstående garage, ligesom en dobbelt garage er dyrere end en enkelt garage. En mindre garage er selvsagt billigere end en stor dobbelt garage, og en muret garage er dyrere end en garage af træ. Dette kan dog også afhænge af træsorten, som kan ende med samme omkostning som mursten. 

Antal kvadratmeter

Uanset hvilken type garage du drømmer om at bygge, vil det som udgangspunkt blive et billigere projekt, jo færre kvadratmeter du vil bygge. En lille garage bliver dog ikke altid den bedste investering. Jo mere brugbar den er, jo mere attraktiv er den også. Plads til opbevaring og haveting giver bedre funktionalitet. Samtidig kan det også medregnes, at kvadratmeterprisen oftest falder med antallet af kvadratmeter. Uagtet ønsker og behov, er det dog kommunens regler om bebyggelsesprocenter og lokalplaner som afgør, hvor stor din garage må blive.

Isolering

Vil du gerne have en isoleret garage, er dette forventeligt også et fordyrende element. Oftest er isoleringen dog en god investering. Den dyreste løsning kan også blive den bedste investering, både set i forhold til design, holdbarhed og driftsmæssige omkostninger. 

Tilslutninger

Skal der være elektricitet, varme og vand i garagen, vil den samlede pris stige, men garagen bliver også mere anvendelig og sund, hvorfor den i sidste ende kan blive billigere i drift, end en garage som med tiden kan få fugt i væggene og fundament. Dette forkorter levetiden på garagen og stiller større krav til opvarmning, for at hindre udvikling af fugtskade.

Materialepriser

Hvis du gerne vil have en billig garage, er anvendelse af træ umiddelbart den bedste løsning. Dit materialevalg kan ende med at koste mange penge, hvorfor det har stor betydning, hvilke materialer dit byggeprojekt består af. Spørg eventuelt en tømrer til råds, da denne oftest vil kende de aktuelle materialepriser. 

Færdigbygget garage

Hvis du ikke planlægger at din garage skal være bygget sammen med dit hus, men at den skal være fritstående, kan du vælge konceptet med færdigbyggede garager. Det kan lade sig gøre, uanset om du gerne vil have en garage af træ eller mursten. Flere firmaer har specialiseret sig i at lave færdige typer af garager, som kan kopieres og tilpasses efter behov. Hvis garagen skal være muret, er det et murerfirma med færdige løsninger du skal entrere, mens en garage af træ, typisk kræver involvering af et tømrerfirma, som tilbyder færdige løsninger. 

Færdigbyggede garager kan have samme kvalitet som arkitekttegnede garager, men vil ikke give samme tilpasningsmuligheder til dit hus. Det vil heller ikke nemt fungere som en tilbygning til dit hus, men ofte kræve at garagen er fritstående. Du kan dog godt få den tilpasset til to biler, fx antal døre, plads til værksted osv., selvom det er et byggesæt. Ser du et design du kan lide, kan du spørge firmaet bag, ind til tilpasninger mod merbetaling.

Prismæssigt er der ikke mange penge at spare, sammenlignet med en anden garage bygget af træ. Prisen vil således cirka ligge mellem 7.500 kr og 9.000 kr pr. kvadratmeter for en færdigbygget garage. 

Fritstående garage vs. integreret garage

I mange nye huse ses, at garagen er integreret med huset. Dette er der nemlig fordele ved. Dels kan du få en garage med isolering, gulvvarme og vand, som på den måde bliver en forlænget del af dit hus, fordi hele fundamentet støbes samtidig. Dels kan du gå direkte fra bil til bryggers/gang, uden at skulle udenfor. Særligt om vinteren kan det være tillokkende for mange. Byggeriet heraf er dog også en dyrere løsning, end mange øvrige typer garager. 

Bor du i et ældre hus, kan det godt lade sig gøre at sammenbygge garagen med dit hus. Det kræver dog en tegning og beregninger fra en arkitekt/bygningskonstruktør og efterfølgende byggeri herudfra. Dette kan være en bekostelig løsning, da fundament og stil, skal forbindes naturligt og funktionelt sammen med dit hus. En garage af beton passer ikke nødvendigvis godt sammen med et ældre murstenshus, ligesom et træhus muligvis bedst vil fungere sammen med en garage beklædt med træ. 

Dobbelt garage

Drømmer du om en ny garage med plads til to biler, er det måske en dobbelt garage du skal have. Her er der god plads til bilen, cykler og måske et hobbyrum. En bil nummer to, vil dog ofte kræve to porte og denne del af en garage kan være omkostningsfuld, alt efter udformning, funktionalitet og design. Vil du gerne gøre det billigere, kan du overveje, om der er elementer som kan få den samlede pris ned. Det kan fx være antal kvadratmeter, typen af byggematerialer eller antallet af vinduer og døre.  

Husk en byggetilladelse

Byggeri af en ny garage afhænger af, at du får en byggetilladelse. Det gælder uanset om du køber en færdigbygget garage, laver en dobbelt garage eller blot en enkelt ny garage. 

At få lov at tilføre nye bygninger til ens grund, kræver at kommunen ansøges herom. Du skal komme med et konkret projekt, som angiver præcise mål, placering, materialer osv. Der kan være mange spørgsmål som kommunen kan stille, hvorfor det er godt at være velforberedt inden ansøgningen indsendes. En tømrer eller murer kan ofte hjælpe med at afklare mange af sådanne spørgsmål. 

Garagen opfattes i byggeloven som sekundær bebyggelse, og tilladelser tager derfor udgangspunkt i bestemmelserne herfor. Garagen skal overholde en række bestemmelser om maksimal højde, afstand til naboskel m.v.  Således må garagen placeres minimum 2,5 meter fra skel og ikke være højere end 1,4 gange husets afstand til skel. Yderligere skal bebyggelsesprocenten overholdes. I mange områder er denne max 25 eller 30 %. Har du et grundareal på 1.000 kvadratmeter, må du således maksimalt bebygge 250 eller 300 kvadratmeter på grunden (inkl. alle bygninger). 

Foruden selve byggeloven, kan en byggetilladelse afhænge af, hvad der står i lokalplansbestemmelser eller servitutter. Det er langt fra alle områder som har en lokalplan, men findes den, skal den følges. Den kan foreskrive hvor langt fra vejforløbet din garage må placeres, hvad taget må være lavet af osv. Du kan undersøge om dit område har en lokalplan, på din kommunes hjemmeside, eller ved at ringe til den tekniske afdeling.

Der findes flere eksempler på boligejere som har fået tilladelse til at bygge, på trods af servitutter og andre bestemmelser. Muligvis er opførelsen blevet modificeret til at passe bedre til bestemmelserne, men en byggetilladelse er en mulighed for langt de fleste ejendomme. Så kan bilen komme i læ for storm og regn.

FAQ

Hvad koster 50 kvm garage?

Prisen for en ny garage afhænger dels af materialer og af design og størrelse. Gennemsnitligt koster en ny garage mellem 7.000 kr og 10.000 kr pr. kvm. Dette prisspænd inkluderer både en færdigbygget garage, et egendesign og en arkitekttegnet garage. 

Hvor meget koster det at bygge en garage?

En ny garage koster mellem 7.000 og 10.000 kr pr. kvm. Prisen defineres af byggematerialer, størrelse, funktionalitet og design, samt af om den er integreret med dit hus eller fritstående. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere