Carport pris | Hvad koster en ny carport?

Drømmer du om en carport til boligen derhjemme, så bilen kan stå i læ for regnen? Så kan du læse mere om carporte i artiklen her. En ny carport er ikke bare et færdigt produkt, ligesom et hus heller ikke er det. Der findes mange muligheder, både i forhold til størrelse, udformning, antal pladser til biler og materialer. Mange carporte kan rumme flere biler, ligesom mange typer, har et redskabsrum bygget sammen med carporten.

Carporten er et alternativ til en garage, som både kræver mere og koster mere, end en ny carport. Særligt hvis du kigger efter færdige carporte eller en carport af træ, kan der være store besparelser, sammenlignet med omkostningen til en garage.

I artiklen her, kan du læse om forskellige typer carporte, om prisen for din nye carport og om montering af carport, inkl. materialevalg, byggetilladelse, og involvering af en håndværker til projektet. 

Priseksempel på en carport

Hvis du bygger en tegnet carport i træ på 40 kvadratmeter, skal du regne med, at projektet vil koste cirka 300.000 kr. Det svarer til en kvadratmeterpris på 7.500 kr. inklusive moms. Udgifterne fordeler sig således:

  • Tegninger og projektledelse: 30.000 kr
  • Tagdækker og tømrerarbejde: 225.000 kr
  • Fundering og jordarbejde: 45.000 kr
  • Etablering og tilslutning af strøm: 30.000 kr

Samlet pris for 40 m2 carport i træ tegnet af arkitekt = 300.000 kr / 7.500 kr pr. m2

Hvad koster en ny carport?

Skal din nye carport være af træ eller stål? Eller foretrækker du en indbygget carport i mursten? Eller har du andre materiale-præferencer? Dit valg af materialer har betydning for prisen, hvorfor valget heraf, vil definere budgettet til din nye carport. Samtidig har størrelsen på carporten indflydelse på prisen. Vil du gerne have en arkitekttegnet carport, betaler du både for materialer og arbejdstid og tegninger, og vil også her, få en større omkostning til carporten. Kan du omvendt godt nøjes med en færdigbygget carport, bestilt i et byggemarked eller online, kan du få en billigere udgave, end en arkitekttegnet carport.

Carport i træ

En carport i træ koster i gennemsnit 7.600 kr inklusive moms, pr. kvadratmeter, hvis det er en fritstående carport du gerne vil bygge. Hvis du i stedet ønsker dig en tilbygget carport i træ, betaler du i gennemsnit 8.300 kr inklusive moms pr. kvadratmeter. 

Carport i stål

Stål carporte er en dyrere løsning end træ. Du betaler cirka 9.500 kr for en stål-carport inkl. moms pr. kvadratmeter, hvis carporten er fritstående. Hvis du ønsker dig, at lave en carport i stål, som en tilbygning til dit hus, koster det i gennemsnit 10.900 kr pr. kvadratmeter. 

Få 3 gratis tilbud på ny carport

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på ny carport – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvad bestemmer prisen på en carport?

I nedenstående afsnit uddybes, forskellige typer carporte og prisen herfor. 5 forskellige faktorer påvirker overordnet set prisen for projektet:

  • Dit valg af materialer.
  • Om carporten er færdigbygget indkøbt eller skal tegnes.
  • Hvor i landet projektet skal udføres: timelønnen for håndværkere er typisk højere på Sjælland end på Fyn og i Jylland.
  • Om carporten skal være fritstående til tilbygges dit hus
  • Hvor stor carporten skal være – skal der være plads til én bil eller to biler og indeholde et skur.

Carport med redskabsrum/skur

Foruden det en carport koster pr. kvadratmeter, skal du beregne en meromkostning til projektet, hvis du ønsker dig, at der skal være carport med redskabsrum indbygget i enden eller siden. Beregn cirka 20.000 kr til 30.000 kr ekstra, til en ny carport, hvis den er inklusive redskabsrum. Med et skur tilknyttet, har du plads til opbevaring, hvormed du betaler de ekstra penge for, at carporten får flere praktiske funktioner. Vælger du, at det skal være en carport med isoleret skur, bliver anvendelsesmulighederne flere, fordi rummet bliver frostfrit og mere tørt.

Dobbelt carport pris

Uanset om du gerne vil have en tegnet ny carport eller en færdigbygget carport, skal du regne med, at den koster mere, hvis der er plads til to biler. En dobbelt carport kræver flere materialer, mere plads og større fundament samt mere arbejde med montering. Du skal beregne cirka 20-40 % oveni prisen for carporten, hvis den er dobbelt. 

Færdigbygget carport

Uanset om du ønsker dig en ny carport i stål eller træ, en dobbelt carport med plads til to biler eller en med indbygget skur til opbevaring af diverse ting, kan du få den som en færdigbygget. Den vil sjældent kunne fungere som tilbygning, og er derfor en fritstående. Prisen for en fritstående enhed kan variere alt efter materialer, design og om den er dobbelt carport, eller lavet stål eller træ. I den billigste ende ses carporte til cirka 7.000 kr og i den dyrere ende ses færdigbyggede carporte til cirka 60.000 kr. 

Arkitekttegnet carport

Vil du gerne have en carport med et tilpasset design som du selv har valgt, kan du entrere med et arkitektfirma, som både kan yde dig professionel rådgivning til projektet, og lave tegninger som håndværkere kan bygge carporten efter. Med en arkitekttegnet carport bestemmer du selv materialevalget, størrelsen på overdækning, højde på carporten og om det skal være carport med skur. Den kan laves som carport monteret på hus eller som en fritstående enhed på grunden, med en valgfri opsætning ved siden af din bolig/indkørslen. Prisen herfor afhænger dels af materialevalget, og dels af hvor kompliceret der skal bygges, samt størrelsen på den arbejdsløn der kræves til byggeriet. 

En arkitekttegnet carport koster mellem 20.000 kr og 50.000 kr, eksklusive udgifter til grund og fundamentarbejde samt montering. 

Arkitekttegnet carport
Se dette smukke hjem med en tilhørende carport. Carpoten er lavet i et andet materiale, så den står i en kontrast til det hvide hus. En carport der er bygget med sans for omgivelserne og materialer.

Træcarport

Der findes mange huse som har en træcarport på grunden. Det skyldes ikke kun, at den er billigere bygget, men også at træ passer godt til mange huses arkitektoniske udseende. Har du ikke mulighed for bygning af carport, som svarer til husets design, fx med en sten som ikke længere kan skaffes, kan du i stedet bygge i træ. En åben carport i træ, koster gerne mellem 10.000 kr og 20.000 kr, hvis den er fritstående. Prisen er eksklusive fundament og jordarbejde samt monteringen. 

Muret carport

Der bygges oftere carporte af træ og stål, end der gør af sten. Dels er etablering af en carport i sten, en dyrere løsning til din bolig. Dels kan det være sværere at bygge et tilsvarende udseende til huset, hvis huset er af ældre dato. Derfor vælger mange at bygge med stål eller træ i stedet. Mursten er dog et meget holdbart materiale, og giver god og robust beskyttelse af dine køretøjer i vind og vejr. Vi vil altid gerne have bilen godt beskyttet. Et muret skur med isolering, er også et godt og tørt sted at opbevare grill, cykler og værktøj. Prisen for at bygge carport i sten, er en halv til en hel gang større, end en gennemsnitlig carport i træ eller stål. Ofte minder carporten så meget om en garage, at der ikke skelnes mellem garage og carport til projektet, hvis der er tale om mursten.

Carport i stål

En hel del færdigbyggede carporte er lavet i stål. Hvis du gerne vil have en robust ny carport som er nemt monteret, er en i stål måske den rette for dig. Hvis ellers din bolig og et udtryk i stållook kan passe sammen, er bilen godt og sikkert opbevaret i carporten af stål. De findes både som enkelt og dobbelt carport. Stål er et dyrere materiale end træ og en ny carport i stål koster mellem 20.000 kr og 50.000 kr eksklusive jord og fundamentarbejde samt montering. 

Få et retvisende billede af omkostninger til en ny carport

Når du lægger budgettet til carporten, fordi det er på tide, at bilen kommer i læ, skal du huske, at det ikke kun er selve carporten, som koster penge. Det koster også penge, at få grunden den skal stå på, gjort klar, og at få den monteret. Har du valgt at få carporten tegnet, skal arkitekten også have løn. Skal der trækkes el eller vand, kræver det også involvering af fagmænd som skal have betaling. Du skal således indregne omkostninger til alle disse poster i projektet, for at kende den endelige pris til opsætning af en carport og skur derhjemme.

Grundarbejde og fundering

En carport skal kunne stå imod i vind og vejr og beskytte bil, cykler og andre køretøjer og redskaber under den. Derfor kræver den også et ordentligt fundament at stå på. En ordentlig fundering kræver, at der laves jordarbejde som forberedelse til opsætning af byggeriet. Samtidig kan det kræve arbejde med el, for at du kan få lys på carporten eller strøm inde i dit skur. Nogle vil også gerne have en vandhane til vandslangen sat op, inde i, eller på siden af carporten. 

Bygningskonstruktioner, regler og tilladelser

Når du vil opsætte en bygning, skal reglerne for bygningskonstruktioner følges – herunder regler i kommunen vedrørende målene på, og placeringen af, carporten. Sådanne tilpasninger og udformninger kræver, at du enten selv har håndværksmæssige evner, eller at du entrerer erhverv som har. I dit budget skal derfor indregnes en omkostning til, at en håndværker på projektet, eller en entreprenør, bruger tid på at sikre den korrekte placering af carporten på din grund og at alle regler og love overholdes. Samtidig er det vigtigt, at du har styr på byggetilladelsen fra kommunen. Hvis du vil bygge mere end 50 m2, skal du have en byggetilladelse. Det er ikke nok at spørge dem til råds, du skal lave en rigtig ansøgning om byggetilladelse, førend du går i gang med projektet.

Hvad koster en carport nybyg?

Carporte kan koste alt mellem 7.000 kr og 300.000 kr. Prisen defineres dels ud fra materialevalg, dels om der kun skal være plads til bilen eller også være plads til et skur og dels af om den er færdigbygget eller skal være tegnet af en arkitekt. De billigste udgaver er færdigbyggede. De dyreste er tegnet af arkitekt. Samtidig har størrelsen på carporten indflydelse på prisen, herunder om det er en dobbelt carport eller blot til én bil. 

Hvor tæt på skel må man bygge en carport?

Du må gerne placere carporten nær skel, men dette begrænser højden på carporten. Carporten skal placeres mindst 2,5 meter fra skel og må ikke være højere end 1,4 gange husets afstand til skel. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere