Rensning af tagrender | Stor guide (se priser)

Tilstoppede tagrender giver sig som regel til kende med et plask. Når det regner og du kan se vandet tippe over kanten på tagrenden, eller der løber vand uden på nedløbsrøret, så ved du at noget er galt fat. Det skulle jo nemlig helst være sådan, at alt det våde som kommer fra oven, løber fra taget og ned i tagrenderne og derefter ned i regnvandsafløbet ved huset.

Hvis først der står vand uden for tagrenden efter regn, ved du at det er tid til rensning af tagrenderne. Det er dog også muligt at opdage, førend denne situation opstår. Med en stige kan du rimeligt hurtigt se ned i tagrenden på husets kant, og konstatere, om det er tid til rensning af tagrender, eller om det godt kan vente lidt endnu. 

En tagrende som trænger til rensning, vil være fyldt med blade, mos, skidt og andre nedfaldsprodukter. Står huset i forbindelse med omkringliggende træers grene, kan nedfald bestå af alt det gode som typen af træ bidrager med. Er det for eksempel nødder, agern, æbler eller bær, vil disse rimeligt hurtigt fylde en tagrende op. 

Hvad koster rensning af tagrender?

Kan du selv rense tagrender, koster det kun din egen tid og arbejdskraft. Skal du derimod have hjælp til at få renset dine tagrender, er der en udgift hertil. 

Prisen for at få renset tagrender kan variere. Dels handler det om udbyderens fastsatte pris, dels om hvor i landet arbejdet skal udføres. Samtidig er der en række faktorer ved selve huset som påvirker prisen. Du skal derfor regne med, at prisen kan svinge mellem 350 kr og 900 kr 

Faktorer som får den endelige pris til at stige:

 • Mængden/længden af tagrender (udregnet pr. løbende meter)
 • Hvor meget snavs og tilstopning der er i tagrenderne
 • Hvor nemt det er at komme til at rense dine tagrender
  • Er det på høje bygninger som kræver stillads (højde i flere etager kræver stillads)?
  • Kræver rensningen specialudstyr?
  • Er der planter eller andre elementer monteret, som kan gøre det svært at komme til tagrenderne?
  • Er der lavet skjult tagrende indretning på taget?
 • Skal den professionelle sørge for oprydning af bladene/det som falder på jorden mens personen foretager tagrenderens?

Få professionel hjælp til rengøring af tagrender

Særligt hen mod efteråret bliver mange opmærksomme på, at det måske er tid til at bruge penge på professionel hjælp til rengøring af tagrender. Når sommeren slutter og efteråret trænger sig på, begynder blade at falde af træerne og der bliver mere plads til snavs, mos og alger på hustagene. En professionel i tagrenderens, kan hurtigt få udført opgaven for dig. 

Foruden at rense dine tagrender, kan en fagmand ofte også hjælpe dig med følgende opgaver:

 • Installation af tagrendebeskyttere (fx net som hindrer nedfald af større blade m.v.)
 • Udskiftning af tagrender
 • Algerengøring af tagrender
 • Fjernelse af fuglereder

Hvad sker der hvis du ikke får renset dine tagrender?

Tagrenderne har til formål at beskytte dit hus mod regnvandet som unægteligt vil komme fra oven. Med tagrender og nedløbsrør sørger disse for at vandet løber i nedløbsbrønde og dermed væk fra huset. Stopper tagrenderne til, vil der opstå stillestående vand, som dels skaber fugt og som dels vil skabe overløb ved kraftige regnskyl.

Hold huset sundt og tørt

Hvis ikke vandet kan komme væk fra huset og løber i jorden som omkranser dit hus, kan det resultere i vandskader. Den fugt som vil opstå i fundament og murværk, kan desuden medføre, at der opstår skimmelsvamp, hvilket ikke er godt for hverken hus eller mennesker. Det er derfor vigtigt at rense tagrenderne jævnligt, så du kan holde dit hus sundt og tørt. 

Undgå frostsprængning

Foruden det faktum, at det er vigtigt at holde huset tørt, må der heller ikke stå vand i tagrenderne af hensyn til frost. En tagrende med stillestående vand, kan nemlig lave frostsprængninger i både tagrender og nedløbsrør. Hvis der opstår revner og skader på tagrenderne, vil fugten løbe ned i jorden og dermed opstår endnu en risiko for fugtskader. 

Hvor ofte skal du rense tagrender?

Hvis du renser dine tagrender 1-2 gange om året, er det for det flestes vedkommende nok. Er der træer og dermed blade nær dit tag, kan det være dine tagrender skal renses 3 gange om året. 

Står huset helt frit og uden beplantning, er det sikkert nok med rensning af tagrender 1 gang om året. Hvor ofte et hus kræver rensning af tagrender afhænger dog også af vejr og vind. Nogle år har der været adskillige storme, hvilket påvirker alle typer huse og tagrender, andre år har der hverken været meget storm, vand eller sne, som kan gøre det aktuelt at rense dine tagrender en ekstra gang. 

Hvis du efter at have læst denne artikel bliver mere opmærksom på, at få kigget på dine tagrender, vil du med tiden også få en klar fornemmelse af, hvor ofte der er behov for rensning af tagrender på dit hus. 

Du skal rense dine tagrender, så de undgår at blive fyldt med døde blade, og andet der kan gøre det svært for vandet at løbe ned. Hold øje med dem regelmæssigt, så finder du ud hvor ofte dine tagrender har brug for rengøring.

Hvordan renser man tagrender?

De fleste professionelle renser tagrender med en tagrendeskovl. Ofte vil der dog også være gang i støvsugeren – en særlig type egnet til udendørs brug. 

Vil du selv i gang med tagrenderens, kan du både bruge en egnet skovl eller blot hånden, og så smide nedfald ned i en spand, som hænger på armen. Arbejde i en vis højde kræver, at du kan holde dine hænder frie. Både for at foretage arbejdet, men også for at kunne gribe fat, så du ikke falder ned ved eventuel ubalance eller hvis du snubler. 

Hvornår på året er det godt at foretage tagrenderens?

Til efteråret begynder bladene at falde af træerne. Dette er derfor et oplagt tidspunkt at få tagrenderne efterset og eventuelt renset. Det er dog også oplagt at få lavet tagrenderens til foråret, hvor meget vand og nedfald i vinterens vejr, placerer sig i tagrender. Vælger du at tegne en abonnementsordning med et firma, er det oplagt at få aftalte rensninger placeret på disse tidspunkter af året. 

Hvad koster det at få renset tagrender?

Rensning af tagrender foretaget af en fagmand i tagrenderens koster mellem 350  kr og 900 kr. Prisen afhænger dels af udbyder og dels af husets udformning, størrelser og omgivelser. Du vil oftest betale flere penge for at personen renser tagrender som sidder langt oppe, inde i øvrig beplantning eller med svær tilgang. Samtidig tager det længere tid at rense dine tagrender hvis der er meget at rense i dem. Ofte koster rensning af tagrender også mere på Sjælland, end i Jylland og på Fyn.

Hvor ofte skal tagrender renses?

Det kan være meget forskelligt hvor ofte tagrenderens er nødvendigt. På nogle huse er én gang om året nok. På andre kræves der rengøring af tagrender 2-3 gange om året. Hvis dit hus har tagrender på højde med et eller flere tilstødende træer, vil det ofte være nødvendigt med rensning flere gange om året.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Ståltag pris – Find din M2 pris på ståltag her Skal du have nyt tag på huset, er ståltag en populær og god tagbelægning, som

Læs mere »

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere