Spær priser | Alt du skal vide om typer af tagspær og tagkonstruktioner

Hvis dit hus trænger til nye spær, kan det nemt koste mange penge. Det behøver dog ikke være en unødigt stor investering. Prisen afhænger dels af tagets kompleksitet og dels af hvilke typer spær der er tale om. Samtidig afgøres pris også ofte af størrelsen på huset.

Nye spær kan være nødvendigt, for at dit hus kan forblive stabilt og sikkert. Selvom det kan være en irriterende sum penge der skal bruges, kan de være godt givet ud, for at dit hus også i fremtiden er sundt og attraktivt. En bolig med rådne spær vil ikke alene få problemer med den sikre konstruktion, men også tabe værdi og ikke være attraktivt på boligmarkedet.

Ofte lægges der nye tagspær i forbindelse med etablering af et nyt tag. Det er også i denne situation, at spærene er nemmest at tilgå og ændre på. Tagkonstruktionen afhænger af spærene, så det er først når taget er fjernet, at spær og loftsrummet problemfrit kan arbejdes på. Efter fjernelse af belægningen, bør tagspær og lægter inspiceres for skimmel og fugt – gerne af en professionel.

Hvad koster nye spær?

Tagspær koster gennemsnitligt mellem 600 kr og 1.000 kr pr. kvadratmeter. Hertil skal prisen for eventuelt undertag og tagbelægning lægges oveni. Et undertag koster cirka 200 kr til 400 kr pr. kvadratmeter, mens tagbelægning varierer i priser mellem 800 kr og 2.300 kr pr. kvadratmeter. I nogle tilbud vil et let undertag være inkluderet i tagets pris. Et tegltag ligger i den dyre ende af skalaen for et nyt tag, mens tagpaptag er den billigste form for tagbelægning. 

Hvad koster et nyt tag med spær?

Hvis du skifter spær, lægter og isolering, samtidig med, at du etablerer en ny tagbelægning, koster projektet samlet mellem 1.500 kr og 3.000 kr pr. kvadratmeter, alt i alt.

Få 3 gratis tilbud på opsætning af tagspær

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på opsætning af tagspær – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvad koster spær?

Priser på spær kan ligesom alle andre byggematerialer variere. Dertil er der også varierende priser, alt efter hvilken type spær du skal bruge. De materialer som skal bruges til at opsætte spær, koster heller ikke det samme, til hver slags spær. Får du samtidig nyt tag på huset, kan prisen for spær være svær at regne ud, da alle materialer oftest regnes sammen i et tilbud. Ved behov for udspecificering, skal du bede håndværkeren om dette, så du kan identificere omkostninger til materialer.

Hvis tagkonstruktionen på dit hus, har en høj hældning, er spær typisk dyrere, end til huse med en lav taghældning eller fladt tag.  Det skyldes, at konstruktionen af spær, er mere kompliceret på en tagkonstruktion, som er høj, altså + 25-30 graders hældning og opefter. Er der skorsten og ovenlysvinduer, bliver tagkonstruktionen endnu mere kompleks og dermed dyrere at lave. Der skal både mere tid og flere materialer til.

Timepriser for håndværkere kan være meget forskellige. Nogle firmaer er billigere end andre, nogle inkluderer flere ydelser til prisen, og prisforskelle varierer landet over. Oftest er den dyreste timepris at finde i Storkøbenhavn, mens den billigste er i Nordjylland. Bed altid om tilbud fra flere håndværkere, så du ved at du får den bedste pris.

Hvilke slags spær findes der?

Står tagbelægningen på huset for en udskiftning, kan det være godt at læse lidt om tagspærtyper. Særligt hvis din tagkonstruktion skal laves om, eller have udskiftet tærede og rådne spær, er det godt at vide noget om materialer. Samtidig kan en renovering af tagbelægning, også give anledning til fjernelse eller etablering af skorstene, ovenlysvinduer eller kviste. 

De fleste tagkonstruktioner har enten gitterspær eller hanebåndsspær, nogle har også saksebåndsspær. Udskiftning af gitterspær, kan være mere tidskrævende end hanebåndsspær og øvrige konstruktioner. 

Gitterspær 

Hvis du ikke udnytter tagrummet på dit hus, vil etablering af gitterspær være aktuelt. Disse passer til mange forskellige graders taghældning. Vil du gerne lave den indvendige hældning på taget højere, altså loft til kip, er gitterspær også en god løsning. Der opnås stor rummelighed, når der etableres fuld loftshøjde.

Hvis du gerne vil have udnyttet loftsrummet i huset, kan det godt lade sig gøre med gitterspær. Det kræver blot mere af konstruktionen som etableres under taghældningen. Et loftrum som udnyttes, giver anledning til at du får isoleret loftet godt, så rummet bliver anvendeligt. Måske er det ikke egnet til beboelse, men ihvertfald til opbevaring. 

Hanebåndsspær

Hvis du gerne vil have et loftrum under dit etablerede loft, som kan anvendes til beboelse, er spær med hanebåndsbjælker, en tagkonstruktion som egner sig hertil. Spærene sidder på en sådan måde, at der bliver god plads i tagkonstruktionen, til både højde i loftrummet og etablering af vinduer og eventuelt også kvist. Uanset hvad, kræver et loftsrum dog, at der er en fornuftig indvendig hældning, under din tagbelægning. Ellers bliver loftrummet ikke egnet til beboelse.

Saksespær

Nye spær med sakse form, fungerer på samme måde som spær med gitter. Spærfoden har blot en indvendig hældning. Denne slags tagspær bruges gerne hvis taget og loftet har forskellige hældninger – fx hvis der skal etableres loft til kip, der hvor loftrummet ellers vil være. Det kan give en stor rummelighed i boligen.

Nye spær til fladt tag 

Et nyt tag med en høj taghældning (35-50 grader), har nogle fordele som ikke findes i boliger med fladt tag. Skal tagkonstruktionen udskiftes, er det værd at overveje, om der skal ændres i taghældningen. Fladt tag har nemlig ofte en kortere levetid og større tendens til fugtskader. 

Dels vil tagbelægningen på et nyt tag med en højere taghældning, nemmere kunne lede vand væk fra bygningen, og dels er det nemmere at isolere tilstrækkeligt. Samtidig giver et nyt tag med høj hældning mulighed for loft til kip, udnyttelse af loftrum og mulighed for flere boligkvadratmeter. 

At etablere tagspær på et fladt tag, er en større opgave, som kan koste mange penge. Særligt hvis boligen har skorsten, kan projektet koste en større sum.

Hvornår skal tagspær udskiftes?

Ganske ofte er det ikke nødvendigt at foretage udskiftning af spærene, når der skal laves et nyt tag. Nogle gange kan man nøjes med at udskifte enkelte dele, af de eksisterende tagspær, når tagbelægningen skal udskiftes. I andre tilfælde kan fugtskader være så omfattende, at det er nødvendigt at hele konstruktionen udskiftes.

Hele tagkonstruktionen bør udskiftes når: 

  • Der konstateres fugtskader i alle tagspær
  • Hvis der konstateres skimmelsvamp i nogle tagspær

Det er en god idé, at rådføre sig med en bygningskonstruktør, når den gamle tagbelægning er pillet af. Herved kan en professionel nemlig vurdere, om der er behov for udskiftning eller ej. Hvis du ved selvsyn kan se skimmelsvamp, er sandsynligheden for en udskiftning rimeligt stor. Under alle omstændigheder vil det være klogt at lave en bygningskonstruktør undersøge samtlige tagspær, inden en ny tagkonstruktion etableres, eller en ny spærkonstruktion igangsættes. 

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Kan jeg selv lave om i tagkonstruktionen?

Hvor svært det er, at ændre i tagspær på et hus, afhænger af tagets kompleksitet. Hvis der er skorsten og vinduer samt en høj hældning på taget, kan projektet være omfattende. Det kræver dels noget know-how og viden, at ændre i bjælkespær på et tag med rejsning. Dels er det et stort arbejde at bygge tag, etablere loftrum i tagrummet osv. Du skal kende den rette afstand mellem spær, tagspærstyper og hældningen på taget, og kunne konstruere stærke og holdbare tagspær. 

Ved udskiftning, flyt eller etablering af tagspær, kræves der ofte involvering af en bygningskonstruktør og gerne en tømrer med speciale i tag. Det er yderst vigtigt, at tagspær bygges sikkert, rigtigt og er sunde og holdbare. Ellers risikerer du at huset får større skader og fare for sammenstyrtning. Installationer som skorstene, kviste og ovenlys, gør konstruktionen af tagspær endnu sværere at udføre, hvorfor det kræver fagfolk, at gennemføre et sådant projekt. 

Hvad koster nye spær?

Tagspær koster gennemsnitligt mellem 600 kr og 1.000 kr pr. kvadratmeter. Skal de etableres sammen med et nyt tag, skal prisen sammenlægges med omkostningen til den nye tagbelægning. Et tegltag er en af de dyreste løsninger, mens tagpaptag er en af de billigste. 

Hvordan beregner man spær?

Tagspær udregnes pr. kvadratmeter som husets grundlag rummer. Pris på spær er således angivet pr. kvadratmeter og ikke pr. løbende meter som man ellers kunne tro. Der er desuden forskel på materialeforbruget, afhængigt af hvilken type tagspær der er tale om. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere