Radiator larmer | Sådan fikser du en larmende radiator

Hvorfor larmer min radiator? 

Har du lagt mærke til, at din radiator klikker, suser eller klukker, kan der være behov for at få kigget på den. Det er nemlig ikke meningen at du skal have en larmende radiator i dit hjem. Særligt en gammel radiator kan lave megen lyd af flere årsager.

Når en radiator larmer, bør der kigges på den. 

Ofte er synderen noget så simpelt som luft. Hvis din radiator larmer, vil den første indsats derfor typisk være at få radiatoren udluftet. Er der meget luft i systemet, vil radiatoren larme. Det kan være en svag og sporadisk lyd, eller en meget innoverende og rytmisk lyd. 

Når en radiator banker og klukker hele natten, kan den hurtigt sætte tålmodigheden på prøve. Har du egnet værktøj liggende, kan du selv forsøge at lokalisere problemet ved at løsne luftskruen og lufte radiatoren ud. Alternativt skal du have fat i en VVS-montør, som kan tjekke rørene og hvor larmen stammer fra. 

Faldende tryk eller problemer med ventilen, kan også være årsager til at radiatoren larmer.

Hvad koster professionel hjælp til en radiator?

Arbejde med radiatorer foretages af en VVS installatør og foregår typisk på timepris. Den endelige omkostning afhænger således af arbejdets omfang. 

En installatør tager gerne mellem 450 kr og 800 kr i timen.

Hvorfor larmer min radiator nu?

Der kan være flere grunde til, at en radiator suser eller på anden måde gør dig opmærksom på, at noget ikke er som det skal være. Bankelyde, kliklyde eller susen giver ikke i sig selv et entydigt billede af, hvad problemet kan være, og ofte vil en VVS montør afsøge omstændighederne omkring selve radiatoren for at finde årsagen til støjen.

I de fleste tilfælde ser man, at en radiator larmer af små og ukomplicerede årsager. I sjældnere tilfælde kan der være brud på rør i væg eller gulv, som i værste fald resulterer i, at man må brække gulvet op og afsøge en eventuel vandskade.

Langt de fleste tilfælde kræver kun en lille indsats for at komme larmen til livs, enten fra dig eller en autoriseret VVS installatør. 

Manglende varme i radiatoren

En kold radiator betyder, at der ikke kommer varme ind i boligen. Typisk er det et problem som du opdager om vinteren, hvor du har brug for opvarmning fra dit varmesystem. Radiatoren har måske ikke virket hele sommeren, men da en radiator sjældent er varm om sommeren, lægger du først mærke til det, når det begynder at blive koldt udenfor. 

Em kold radiator kan skyldes flere forskellige ting. Ofte skyldes det luft i rørene, at nålen i udluftningsventilen sidder fast, eller at pakdåsen er blevet for gammel. Det kan også skyldes at termostaten er gået i stykker. 

Alternativt kan du tjekke om de andre radiatorer også er kolde og dermed om din cirkulationspumpe kører i dit fyr / varmesystem. Hvis fyret ikke kører, eller hvis cirkulationspumpen ikke sender varmt vand ud i dine varmerør, kommer der ingen varme ud i radiatorerne. 

Hvis der er luft i radiatoren

Når du hører lyde i rør og radiator, er det mest nærliggende at tjekke om lydene skyldes luft som er fanget i systemet. Det giver vibrationer og støjer nemlig når der er luftbobler i anlægget. En udluftning indebærer, at du finder udluftningsventilen, løsner luftskruen en halv omgang og lufter radiatoren ud. 

Du skal dreje mod uret – ikke med. 

Sæt en skål på gulvet under ventilens placering når du åbner. Det tryk som skal være i radiatoren, kan få vand til at sive ud ved ventilen. Det er dog ikke farligt. En udluftningsventil er skabt til netop dette formål.

Når du drejer på selve ventilen med en tang, vil du kunne høre luft sive ud, hvis der er luft i rørene. Når der ikke er mere luft derinde, vil du ikke længere høre sivende lyd og der vil blot være sivende vand tilbage. Når du har tømt radiatoren for luft, skruer du ventilen tilbage igen, med urets viser. Herefter bør radiatoren virke igen / larmen bør høre op.

Få 3 gratis tilbud på radiatortjek

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på radiatortjek – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvis din radiator suser

En radiator, der larmer med en susende lyd, har oftest fået en utæt ventil. For at afhjælpe problemet, skal du derfor have selve termostaten skruet af radiatoren for at skifte til en ny ventil indeni.

Har du ikke arbejdet med en termostat eller ventiler før, kan det være en god idé at få professionel hjælp til en sådan opgave. En ny ventil er ikke svær at skifte i sig selv, men hvis radiatorventilen er vendt forkert, vil du opleve nye problemer med radiatoren – nemlig at din radiator banker. Termostaten kan godt købes i et byggemarked og har du prøvet at håndtere sådanne problemer før, kan du godt selv skifte den. 

Den nemmeste måde at vide, at ventilen er placeret rigtigt i termostaten, er ved at larmen hører op efter udskiftning. 

Hvis radiatoren fortsat laver lyde efterfølgende, kan det enten være fordi ventilen sidder forkert, eller fordi dens støj skyldes et andet problem.

Hvis din radiator siger kliklyde

Når radiatorerne står kolde og mere eller mindre forladte i sommeren, kan der komme stilstand i systemet og mangle vand til cirkulation. Det betyder, at der ved efterårets komme, ikke kan komme varme rundt i radiatorsystemet, og det betyder selvsagt, at der ikke kommer varme ud i dit hjem.

Løsningen herpå, er i første omgang den samme som med luftbobler i radiatoren, som beskrevet tidligere. Hvis du kan lufte radiatoren ud, så kan vandet nå rundt i hele varmeanlægget og dermed varme op. 

Fyld vand på systemet, hvis problemet ikke skyldes luftbobler og den i stedet mangler vand – det kan VVS’eren gøre dig klogere på.

Hvis radiatoren banker

En radiator der larmer med bankelyde, skyldes typisk at ventilen vender den forkerte vej, inde i termostaten. Det skyldes at ventilen som vender forkert, går imod strømretningen. Problemet løser derfor gerne sig selv, ved at du piller termostaten af og vender ventilen inden i den, den modsatte vej. 

Hvis din radiator er kold i nederste del

Radiatorer er konstrueret sådan, at det varme vand i rørene sendes ind i toppen, mens det brugte vand sendes tilbage i bunden. Er din radiator kold i bunden, men varm i toppen, er det således tegn på, at den fungerer helt som den skal. 

Hvis din radiator er varm i nederste del

Radiatorer skal helst være varme i toppen og lunkne eller kolde i bunden. Er din radiator ikke kold i bunden, er det tegn på et overforbrug. Det skal forstås sådan, at din radiator ikke har kapacitet nok til at varme det rum op, som den sidder i. Derfor overkompenserer den ved at indtage mere varme end den forbruger og derfor ender den med at sende varme retur til fyret igen, uden at varmen er forbrugt. 

Problemet med et overforbrug vil dels kunne mærkes på varmeregningen, men også være tegn på, at din bolig måske bliver utilstrækkeligt opvarmet og dermed giver grobund for fugt og vækst af skimmelsvamp. Kan du tydeligt mærke, at der er problemer med varmefordelingen i boligen, eller utilstrækkelig opvarmning, kan det således være en god idé, at overveje at få en større radiator eller flere radiatorer.

Hvis radiatoren ikke skal varme, men gør det alligevel

Det er ikke kun en radiator, der larmer eller som ikke kan varme, som kan være et problem. Ligeså problematisk er det, at have en radiator hvor rørene varmer uanset om den er slukket eller tændt.

Problemet skyldes ofte, at termostathovedet er løst og dermed ikke har forbindelse til ventilen. Det kan også skyldes at termostathovedet er beskadiget eller at pakdåsen trænger til udskiftning. 

Hvis det kun er halvdelen af radiatoren som bliver varm

Ligesom med flere andre problemer, fx når en radiator hyler eller klikker, skyldes ujævn fordeling af varme typisk, at det er tid til at tømme radiatoren for luft. Når radiatoren tømmes herfor, vil vandet frit kunne strømme og sprede varme i alle rør inde i radiatoren. 

Du skal således enten selv i gang med at tømme radiatoren for luften, eller bede en professionel om at gøre det for dig. Så får du bedre opvarmning derhjemme bagefter. 

reparering af radiator

Kan min radiator være blevet for gammel?

Radiatorer kan holde i rigtig mange år – også selvom de laver lyde, skal have ny termostat eller andet. Derfor kan de fleste problemer håndteres uden at du behøver investere i en ny radiator. 

Der kan dog være visse fordele ved en nyere radiator, fordi den er mere effektiv i varmefordelingen og jævn opvarmning af dens egen overflade. 

Medmindre radiatoren har problemer med utæthed, er det oftest ikke nødvendigt at foretage en reel udskiftning. Eftersom de fleste problemer med at den kan larme, kan afhjælpes med små udskiftninger og handlinger, er en gammel radiator stadig effektiv opvarmning i hjemmet, uden store omkostninger til reparation og vedligehold. 

Hvornår er det en god idé at få besøg af en VVS’er?

Selvom du har hænderne skruet godt på, er det ikke altid nemt at lokalisere problemet med radiatoren. Der kan derfor være god grund til at afsøge professionel hjælp fra en VVS’er, som kan finde fejlen. 

Nedenstående problemer kan give anledning til besøg af en autoriseret håndværker, med forstand på radiatorer:

  • Fald i trykket på anlægget på grund af problemer med en sikkerhedsventil. Resultat heraf: radiatoren vil larme
  • Utæthed i rør som får trykket i røret til at falde. Resultat: radiator larmer
  • Overtryk fra ekspansionsbeholderen gennem sikkerhedsventilen. Resultat: radiator larmer
  • Fejl og problemer med termostaten: Resultat: radiator larmer

FAQ

Hvordan får man en radiator til at stoppe med at larme?

Når en radiator larmer, er det oftest fordi der er luft i selve radiatoren. Når radiatoren tømmes for luftbobler, vil rørene ikke længere indeholde luft som er blandet med vand, hvormed lyde forsvinder og vandet frit kan opvarme radiatoren effektivt. 
Hvis problemet ikke sidder i radiatoren, bør du have kigget på kedlen og cirkulationspumpen som leder vandet gennem rør, til radiatorerne i huset.

Hvorfor klukker min radiator?

Hvis lydene fra din radiator holder dig vågen om natten, er det på tide at afsøge problemets natur. Når en radiator larmer med kluklyde, er det typisk fordi der er luftbobler i selve radiatoren. For at blive fri for lydene, bør du lufte radiatoren ud. 
Du kan læse vores vejledning til hvordan du lufter en radiator ud, her i artiklen. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere