Strømpeforing – Find din pris her

Du forbinder måske ikke umiddelbart ordet “strømpeforing” med kloakarbejder, men det er ikke desto mindre det vi taler om, når dette lidt specielle ord dukker op i samtalen. 

Med strømpeforing kan du få repareret ødelagte rør og derved få en funktionel kloak. Særligt gamle rør kan have gavn af strømpeforing. En korrekt udført strømpeforing kan forlænge levetiden på dine kloakrør og dermed udsætte en fremtidig investering i nye rør.

Du forbinder måske ikke umiddelbart ordet “strømpeforing” med kloakarbejder, men det er ikke desto mindre det vi taler om, når dette lidt specielle ord dukker op i samtalen. 

Med strømpeforing kan du få repareret ødelagte rør og derved få en funktionel kloak. Særligt gamle rør kan have gavn af strømpeforing. En korrekt udført strømpeforing kan forlænge levetiden på dine kloakrør og dermed udsætte en fremtidig investering i nye rør. 

I artiklen her kan du læse om strømpeforing af kloak og dets funktion, om reparation af eksisterende rør og om hvordan en kloakrenovering foregår.

Du kan også læse om prisen på strømpeforing og holdbarheden heraf.

Hvad er en strømpeforing?

Utætheder og huller i kloakledningen er ensbetydende med tilstopninger, forurening og indtrængning af rotter. Sådanne problemer er ikke ønskværdige. Med strømpeforing af kloakken, kan en større renovering af systemet undgås, og selve strømpeforingen hindre de førnævnte problemer, eller i hvertfald reducere problemets omfang.

Strømpeforing fungerer således, at det ved indførsel i et kloakrør, skaber et nyt rør indeni, som strømpen danner. Det hele sker ved oppustning af strømpen inde i røret, som har et konstant lufttryk. Hvis du forestiller dig en aflang ballon inde i et kloakrør, er det nogenlunde det samme princip ved strømpeforing af kloakrør.

Når strømpen indføres i kloakledninger, sker hærdningen af materialet ganske hurtigt, hvorefter kloakken er tætnet. Det samme gælder ved faldstammer. Selv kloakledninger med mange huller vil hurtigt blive tæt efter indføring.

Hvad er strømpeforing lavet af?

Strømpeforing foregår med en ganske blød strømpe, der er lavet af glasfiber og polyester, filt, epoxy eller silikat. Med en fiberslange beklædt med polyester, kan strømpeforinger effektivt lukke af for revner, huller og andre utætheder. Strømpen danner altid en barriere mellem kloakrørets indersider og strømpens materiale, som isolerer mod udtrængende væsker og indhold fra røret, såvel som mod udefrakommende skadedyr.

Tidligere var det almindeligt at bruge Styren som indhold i den slange, som indføres i kloakrøret. Med tiden blev man opmærksom på, at dette er et skadeligt stof som hører under gruppen af “hormonforstyrrende stoffer”. Derfor bruger man ikke længere dette til slange og beklædning af strømpeforing. Stoffet står nu på Miljøstyrelsens officielle liste over uønskede stoffer.

Strømpeforing af faldstammer

I nyere tid er strømpeforing af kloak blevet udvidet til også at kunne reparere faldstammer. Strømpeforing behøver altså ikke længere kun at være muligt i reelle kloakrør, men kan også ske i selve faldstammen under huset, som kommer før kloakken. Det kræver dog besøg af et autoriseret kloakfirma, som er vant til at renovere faldstammer, der kan vurdere om det kan svare sig at strømpefore dine gamle rør, eller om der bør en hel udskiftning til.  

Få 3 gratis tilbud på Strømpeforing

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Strømpeforing – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvad er prisen på strømpeforing?

En pris på strømpeforing af kloak eller faldstamme, varierer alt efter tilstanden, størrelsen og adgangsforholdene. Jo mindre problemet er og jo nemmere det er at tilgå det, jo billigere er arbejdet som regel også. Skal de gamle rør blot repareres et enkelt sted eller to, vil det typisk være en hurtigere opgave, end ved en kloak, hvor kloakmesteren skal reparere kloakken mange steder. Kun hvis der er mange knæk i kloaksystemet, kan strømpeforing blive en svær opgave.

TV Inspektion

Før kloakmesteren kan vurdere om der er mulighed for strømpeforing af kloak, vil denne typisk starte med at lave en TVInspektion. Derved er det langt nemmere at vurdere, hvilken arbejds- og materialeindsats der kræves. 

En TVInspektion koster mellem 1.000 kr og 1.700 kr. Den foretages enten med en fast pris eller med timebetaling. Pris pr. time er typisk mellem 700 kr og 900 kr og tager 1-2 timer. Sørg gerne for at aftale med kloakmesteren, om det tilbud de laver, er med fast pris eller et overslag. Prisen kan også variere alt efter hvor i landet arbejdet skal udføres og hvilket firma du vælger til opgaven. Dertil kan prisen også påvirkes af, hvor nem adgang der er til dit kloaksystem. 

Prisen for TVInspektion inkluderer gerne at rørene spules, at rørene inspiceres og at der laves en rapport på baggrund af aktuelle fund.  

Pris på strømpeforing af rør

Priser på renovering af kloakledninger beregnes gerne pr. løbende meter. Dvs. at du betaler for x antal meter som skal have strømpeforing. Foring af kloak koster gerne mellem 800 kr og 1.200 kr per meter kloakledning. 

Foruden selve meterprisen for foring af kloakrør, kan der også være omkostninger til kørsel og servicevogn for en kloakmester. Dertil kommer også TVInspektionen foretaget i kloaksystemet inden kloakrenovering.

Priseksempel på strømpeforing af kloakledninger

Hvis du skal have foret 15 meter rør og får en forudgående TVInspektion udført, ser regnestykket således ud: 

15 meter x 800 kr – 1.200 kr = 12.000 kr – 18.000 kr

TVInspektion = 1.000 kr – 1.700 kr

Samlet pris for 15 meter = mellem 13.000 kr og 19.700 kr

Vær opmærksom på, at servicebil og kørsel kan komme oveni prisen anslået.

Vedligehold af afløb og kloaksystem

Hvis udgiften til strømpeforing skal udsættes så længe som muligt, er vedligehold svaret. Der er nemlig mange penge at spare ved at sørge for at kloaksystemet jævnligt efterses og rengøres. 

I nedenstående skema ses forskellige ydelser, som udføres af en kloakmester, og som kan være effektiv behandling af kloaksystemet. 

Priserne kan alene anses for vejledende eksempler. Enhver ydelse bør beregnes individuelt af en kloakmester.

YdelsePris pr. time/ydelseOmråde 
Slamsugning800 kr – 1.200 kr pr timeTømning af brønd, herunder regnvand, vej, dræn, septiktank, pumpe, kældre
Kloakspuling800 kr 1.000 kr pr timeKloakledning, brønd, stoppet faldstamme, afløb og stoppet vask, køkkenvask og gulvafløb.
Spuling mod fedtaflejringer800 kr – 900 kr pr timeRengøring af kloaksystem for skidt og indvendige aflejringer i rørene, faldstammer og kloakledninger med højtryksspuling.
Spuling med fjernelse af rødder fra buske og træer900 kr- 1.100 kr pr timeBortfræsning af rødder som er groet ind i kloakledninger, ofte lavet af beton med samlinger mellem rørene. 
Slamsugning og højtryksspuling i ét900 kr – 1.200 kr pr timeEffektiv indsats mod en stoppet kloak med en kloakrens og en efterfølgende spuling mod aflejringer.
Rengøring af afløb fra vask eller køkkenvask600 kr – 800 kr pr  timeRensning for skidt i en stoppet køkkenvask eller håndvask med en elektrisk rensewire ned i afløbet
Montering af rottespærre1.500 kr – 3.000 kr (engangsbeløb)Prisen for indsætning af rottespærre skal kombineres med en TV-inspektion
TV-inspektion1.000 – 1.700 kr (engangsbeløb)Kloakken efterses for utætte steder og det vurderes hvorvidt der er rotter i systemet
Årligt eftersyn af rør og rottespærre500 – 700 kr (engangsbeløb)En gang om året kommer kloakservice ud og efterser om rørene er hele og rottespærren tæt og effektiv
Strømpeforing og afpropning800 – 1.200 kr pr. meter (afpropning inkl.)Der indsættes et nyt kloakrør i det eksisterende og afproppes eventuelle ubrugte rør

Hvilken effekt har strømpeforing?

Hvis du strømpeforer en kloakledning, fjerner du eventuelle lugtgener. Det kan både være fra kloakken eller fra en faldstamme i huset. Lugtgener kan betyde mere end man tror. Hvis der lugter grimt i huset hver eneste dag, bliver de fleste ganske trætte af den innoverende odor.

Note: ofte kan rengøring af kloak i sig selv gøre meget for lugt fra kloakken. Endvidere er et for lavt fald på kloakrør, ofte årsag til opstigende vand og dermed også lugt.   

Derudover vil strømpen kunne hindre tilstopninger og dermed behovet for at have en svupper stående i hjørnet af badeværelset. Hvis vandet i toilettets afløb ikke synker efter skyl, eller hvis afløb i brusehjørnet ikke kan absorbere vand fra bad, tyder det på at kloaksystemet trænger til opmærksomhed.

Slutteligt har renoveringen den positive effekt, at den hindrer indtrængning af rotter. Eftersom rotter bærer farlige sygdomme og gerne ødelægger kloakker, er rottestop en meget vigtig effekt af strømpeforing.

Strømpeforing holder i mange år og virker stort set som at skabe et nyt rør. Det er en meget effektiv metode, som fordelt på antallet af effektive år, er en god investering. 

Praktiske fordele ved strømpeforing

Ved strømpeforing er det “operationelle indgreb” minimalt, omend effekten er som at skabe et nyt rør. Det er derfor en populær metode som ofte bruges. 

En strømpeforing af en kloakledning, kan laves helt uden opgravninger af gulve eller udendørsarealer. Dertil kræver det heller ikke, at vægge skal væltes. Ikke engang ved faldstammer skal der bankes gulv eller vægge. Indsætning af en strømpeforing i et afløb, er derfor med minimale gener, men med stor effekt i mange år. 

Herunder kan du se en opsummeret oversigt over fordelene ved strømpeforing af kloakledninger og faldstammer.

  • Ingen opgravning er nødvendig
  • Du kan spare mange penge ved foring af rør fremfor at udskifte rør-
  • Foring af kloakledninger kan holde i helt op til 100 år og oftest mere end 50 år. 
  • Uden opgravning af rør, kloak eller gulve og nedbrydning af vægge m.v., er arbejdet forholdsvist hurtigt gennemført (en til to dage)

Det skal du vide før strømpeforing

  • Skal du have lavet arbejde i kloakken derhjemme, kan det kræve at forbindelsen til den offentlige hovedledning afbrydes mens arbejdet pågår
  • Stofferne som strømpen er lavet af, kan give midlertidige lugtgener i omgivelserne
  • Området omkring din kloak hvor arbejdet foretages fra, vil være utilgængeligt i en periode, mens arbejdet pågår. Er det fx i din indkørsel skal du finde alternativ parkering i perioden. 
  • Skyl i faldstammer og brug af bad kan ikke ske mens arbejdet foregår. Lav derfor en aftale med naboen om at låne toilettet eller bad imens. Typisk varer arbejdet ikke mere end en dag eller to. 

Slipper du for investering i nye rør med strømpeforing, er det ofte nogle dages gener værd at få arbejdet gennemført. Hvis afløb derefter ikke lugter eller oversvømmer, er det tydeligt hvilken forskel arbejdet har gjort. Kombinationen af den økonomiske besparelse og færre gener i dagligdagen, giver gerne tålmodigheden et nøk opad. 

FAQ

Hvad betyder strømpeforing?

Strømpeforing er alternativet til at investere i nye rør i din kloak. Med strømpeforing indføres en strømpe i kloakken, som virker ligesom et nyt rør. Det fungerer som om der kommer et rør indeni i et rør. Det reparerer samlinger som revner eller huller, som er opstået med tid og alder, fordi det tætslutter indeni det eksisterende rør. Strømpeforing kan både ske i kloakrørene og i faldstammer fra afløb.  

Hvad koster en strømpeforing?

Det koster mellem 800 kr og 1.200 kr pr meter rør, at få strømpeforing. Dertil kommer en omkostning til rensning og inspektion af kloakken forinden. Denne koster gerne mellem 1.000 kr og 1.700 kr.  Yderligere kan der tilkomme omkostninger til servicevogn og kørsel. Sammenlignet med omkostningen til udskiftning af rør ved opgravning, er prisen for strømpeforing beskeden. 15 meter rør koster mellem 12.000 og 20.000 kr og er uden opgravning.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere