Solcelletag | hvad koster solceller på taget?

Allerede tilbage i 70´erne begyndte man at vende opmærksomheden mod forurening og klimaproblematikker i samfundet. Men solcelleenergi kom især på dagsordenen, da man så olie og elpriser stige stødt over ganske få år. Kunne man således generere billig strøm og varme med solceller, var mange danskere ikke afvisende overfor tanken.

Det var først i slutningen af 80´erne og starten af 90´erne, at danskerne begyndte at investere i solcelleanlæg. Dengang var intentionen at opvarme brugsvand, spare på elregningen og ikke mindst, at tage de første skridt mod et bedre klima. Historisk set, har investeringen dog taget mange år før den var tjent hjem. Udnyttelse af solenergi er nemlig begrænset. Særligt på grund af vores placering på den nordlige halvkugle, hvor solen kun har stor styrke ganske få måneder og dage om året. 

Idag er det stadigvæk svært at opnå et tilstrækkeligt stort udbytte af solcellernes energi. Det er der flere årsager til, hvorfor investeringen, rent økonomisk, bedre kan svare sig ift. den tid det tager, at have sparet samme beløb på el opvarmning fra den traditionelle elforsyning. Idag er udnyttelsen sammenholdt med pris, således blevet langt mere attraktiv.

Vedvarende energi

Vedvarende energi betegner varmekilder som er Co2 neutrale. Solcelleanlæg har, foruden forbrug af naturlig energi, et meget lille klimaaftryk. Selve opbygningen af systemet har ganske lille påvirkning af klimaet og indholdselementerne er også naturlige. 

Læs mere om solcellernes bestanddele længere nede i artiklen.

Grønne energikilder og den grønne omstilling

Både på verdensplan, EU-plan og landsplan, er planen for at bruge vedvarende energi, under stor udvikling. Solceller kan komme til at spille en afgørende rolle for den grønne linje og den rigtige balance, som vi allesammen arbejder henimod. 

Foruden at være en driftssikker teknologi, er solceller en af de ressourcer, som er nærmest uudtømmelige. 

olens energi bliver mere og mere kraftfuld, og i takt med klimaforandringerne, bliver det et vigtigt “grønt element”, at kunne udnytte solens stråler til, at generere strøm som ikke tærer på klimaet og jordens øvrige ressourcer. 

Det danske klimamål er overordnet set, at Danmarks samlede energiforbrug reduceres over en årrække. Følger du klimapolitikkere på sociale medier, hører du sikkert om det jævnligt.

Fremadrettet forventes, at vi i endnu højere grad kan udnytte solenergi til dagligdagens forbrug. Det kan for eksempel være til at oplade bilen, i takt med at langt flere elbiler kommer på markedet. Flere vil også investere i et nyt solcelletag som kan producere strøm, hvor den overskydende el kan sælges til elselskaberne. Et integreret solcelletag er et af de nyeste tiltag i dansk byggeri og udvikling af vedvarende energi. Med et solcelleintegreret tag, er der taget endnu et skridt om i udviklingen af grøn energi og den grønne omstilling. 

Hvad er solceller egentlig?

Solceller består af energipartikler som producerer elektricitet. Den elektricitet bruges til at lave varme gennem et solvarmeanlæg. Det kan både være varme i varmesystemer og varme til brugsvand. Eksempelvis gælder det bad og varmt vand i vandhanen til husholdnings behov. Altid på en miljøvenlig måde.

Monokrystallinske solceller og polykrystallinske solceller

De fleste typer solceller som forhandles i Danmark, er enten baseret på mono eller polykrystallinske solceller. Begge dele er en slags silicium celleteknologi. Afhængigt af mønsteret dine solcelleplader har, er det enten den ene eller anden slags krystal som er brugt. Den polykrystallinske teknologi tillader dog indfarvning efter ønske farve. Når du skal vælge dit solcelleanlæg, kan du dog forvente at begge typer systemer, er effektive. Idag produceres dog ikke så mange monokrystallinske celler. 

Der findes også ikke krystalliseret silicium celler, men disse ses ikke ofte forhandlet i Danmark. 

Solceller producerer elektricitet

Selve cellerne består af energi – altså elektroner. Når direkte sollys rammer elektronerne, vil de optage energien. Den energi føres til en boks som omdanner energien, så den producerer strøm. Strømmen gemmes i et indbygget batteri, så du kan forbruge elektriciteten døgnet rundt – altså også om natten.  

Hvad koster solceller?

Priser på solceller kan variere en del. Det handler både om hvilken type der skal anvendes, størrelsen og hvor de skal placeres. Et helt solcelletag koster givetvis mere end et enkelt solpanel. Med stigende pris, følger dog oftest også bedre og mere effektivt anlæg som kan betale sig selv hjem igen. De besparelser det kan resultere i, når det er installeret og udnytter solenergien effektivt, kan være betydelige. 

Solcellepaneler er billigere i indkøb, end integrerede solceller. Omvendt er det integrerede tag billigere at reparere og udskifte. Her kan man nøjes med udskiftning af enkelte mindre plader, skulle det ske at gå i stykker eller blive slidt. Går panelet i stykker, skal hele panelet skiftes. Der er således forskelle i indkøbspris, men også i vedligeholdelses og reparationsomkostninger. 

Pris på solcellepaneler

Et solcelleanlæg med paneler vil koste mellem 40.000 kr og 60.000 kr, inklusive opsætning, af en autoriseret installatør. Prisen afhænger af antallet af paneler, af deres placering, samt mulighederne for sammenkobling med anlægget, som skal placeres i et af husets rum.

Pris på solcelletag

Integrerede solceller er en del dyrere at indkøbe. Prisen afhænger ikke kun af tagets størrelse og dermed mængden af solceller, men også af, om taget skal lægges på et eksisterende tag, og om dette er stabilt. Det kan også være, at der skal lægges et nyt undertag, inden det integrerede tag kan lægges. 

Er der vinduer, skorsten og ventilationskanaler som skal indregnes i projektet, vil prisen stige herefter. 

Et solcelletag med en størrelse der passer til et gennemsnitligt hus, vil koste mellem 350.000 kr og 450.000 kr. Jo flere m2, vinduer eller vinkler, jo højere pris. Med et integreret solcelletag, betaler du desuden ikke kun for materialer, montering og teknologien, men også for et æstetisk udtryk. 

Et solcelletag koster måske 100.000 kr eller 150.000 kr mere end et almindeligt tag. Men kan du over en årrække spare mellem 10.000 kr og 20.000 kr om året, fordi du får et billigere forbrug, er den merpris hurtigt tjent ind. Derudover vil din bolig også stige i værdi. Boligkøberne har nemlig også fokus på energioptimering. 

Hvor kan du montere solceller?

Typisk vil man placere solcellerne på taget, for på den måde at få mest ud af systemet, når solen er fremme. På dette tidspunkt producerer det mest strøm. En sydvendt flade er den optimale placering for solceller, for at få mest energi ud af systemet. Cellerne er dog uanset placering, mest effektive midt på dagen. 

De kan også placeres på jorden eller på bygningsfacader med forskellige hældninger, afhængigt at husets arkitektur. Deri ligger også et hensyn til et æstetisk udtryk, på hus og ejendom.  

Panelerne med celler er forbundet til et solcelleanlæg. Man vil oftest placere anlægget i et byggers, gang, udhus eller lignende. Dette er herefter ofte tilsluttet elnettet. Anlægget kan også være koblet sammen med andre varmekilder som starter, hvis solvarmenenergiens elektricitet slipper op. Elselskabet vil så levere strøm herefter. 

Du kommer på den måde, ikke til at mangle varmt vand midt under tøjvasken eller badet, selvom solens lys forsvinder. 

Systemer som ikke er tilsluttet elnettet, lagrer sin energi i et eksternt batteri. Når dette batteri er tomt, skal det genlades. Med denne løsning, som ikke længere ses så ofte, vil det således være muligt, at miste strøm midt i et forbrug.

Hvorfor er solceller en god energikilde?

 • Solceller er vedvarende energi, altså uden klimabelastende drift og vedligehold
 • Solceller udnytter naturens egne ressourcer og reducerer forbruget af ikke -bæredygtig energi, hvilket er den mest optimale løsning.
 • Du kan købe solceller til en fornuftig pris, da denne har været faldende over en årrække.
 • Paneler og anlæg kræver et minimum af vedligehold. Du kan tørre panelerne af med en fugtig klud hvis der kommer alger, blade el. andet skidt på dem. Ellers kræver installationen ikke yderligere vedligehold. 
 • Solceller er en støjsvag energikilde
 • Investeringen kan tjene sig selv hjem på cirka 10 år. Det vil sige, at besparelsen på varmeregningen, vil have tjent anlægget hjem efter et årtis forbrug, og du kan herefter spare mange penge. 
 • Solvarmeanlæg kan øge salgsprisen på din bolig ved et eventuelt salg
 • Overskydende strøm kan sælges til dit elselskab, hvis anlægget producerer mere strøm end du bruger, hvilket kan være en god forretning.
 • Solcelleanlæg estimeres at have lang levetid; op til 35 år, før det kræver udskiftning
 • Anlægget har ofte en lang garanti periode. 
 • Dit elforbrug fra traditionel el vil reduceres væsentligt, særligt i sommerhalvåret.

Spar penge ved investering i et solcellesystem

Hvis du beslutter dig for at investere i grøn energi, investerer du også i energibesparelser på varmeregningen. De seneste år er prisen på solcellesystemer faldet væsentligt, hvorfor investeringen i dag, ikke er så omfattende, som for blot 10 år siden. 

Dog er der selvfølgelig stadig forskel på, hvor stor investeringen er, afhængigt af anlæggets størrelse, placering og type. 

Du kan læse mere om de forskellige typer længere nede i artiklen. 

Afhængigt af anlæggets pris, kan du cirka estimere, at investeringen er betalt ud efter 10 år. Hvis du oveni dit almindelige forbrug, også producerer mere strøm end til eget behov, og sælger denne til elselskabet, kan tilbagebetalingstiden forkortes. Derudover kan du få reduceret din elafgift, ved et forbrug over 4000 kWh årligt. Du kan indgive ansøgning herom, gennem dit elselskab. Herved vil din investering være tilbagebetalt endnu hurtigere. 

Sælg overskydende strøm fra dine solceller

Hvis du har overskudsproduktion af den strøm dine solceller producerer, kan du ligeså godt få noget ud af det. Du kan derfor lave en aftale med en el leverandør. Søger du efter sådanne på nettet, vil du finde, at en del elselskaber specialiserer sig i køb og salg af overskudsstrøm. Både hos privatkunder og virksomheder. Solcellerne kan således producere så godt, at der i mange boliger, er nok strøm til flere formål, end husets eget forbrug. 

Ældre villaer med dårlig isolering, utætte vinduer og gamle installationer, vil måske i lavere grad opleve, at deres solceller kan producere overskudsstrøm. Derfor kan det også godt betale sig, at undersøge hvor meget overskudsstrøm der findes i ens husholdning. 

Et nyt hus kan sandsynligvis lave mest overskudsstrøm, og dermed sælge mere el. Jo mere du sælger el, jo bedre investering har du gjort ved køb af dit solcelleanlæg. Dog skal du huske, at det beløb du tjener, skal der betales skat af. Så jo mere strøm du sælger, jo mere skat skal du betale.

Når du sælger el har du et fradrag på 7000 kr pr. år. Er I to i husstanden, gælder det for jer hver. Det vil sige, at I kan sælge for op til 14.000 kr strøm, uden at blive beskattet af det. På jeres elregninger kan I se hvad I har tjent. Husk og få beløbene indberettet til SKAT. 

Hvor længe holder et solcelleanlæg?

Solceller kan holde i op til 35 år. Vælger du at investere i et anlæg, og antager man, at det er betalt tilbage efter 10 år, får du således måske 25 års billig el, efter investeringen er tjent hjem. Varmeveksleren, som er en del af solcelleanlægget, har dog en levetid på 10-15 år. Investeringen i udskiftning af denne, er dog på linje med computerudstyr, og derfor ikke en stor post i budgettet. Der er af flere beskrevet, at det forventes, at prisen på varmevekslere vil falde yderligere i de kommende år. 

Vil du være sikker på at der er taget højde for service og vedligehold i dit budget, kan du beregne max 0,8 % af investeringen til det formål Har du således brugt 200.000 kr p at købe dit solcellesystem, skal du lægge 1.600 kr fra til service og vedligehold pr. år. 

Hvor kan man købe solcelleanlæg henne?

Du finder nemt firmaer online, som tilbyder levering og opsætning af solceller. Vil du selv i gang med indkøb og opsætning, finder du også “kits” og systemer i diverse byggemarkeder mv. Tænker du omvendt, at du gerne vil have en professionel til at opsætte solcellerne, kan dy også henvende dig til din lokale VVS-installatør eller smedeforretning. De vil ofte også kunne levere systemet og øvrige dele. 

Ved denne løsning slipper du således for at skulle indkøbe anlægget, men har til gengæld ikke indflydelse på, om du får et anlæg til den bedste pris. En professionel installatør vil ofte vælge det bedste anlæg, som findes indenfor et gennemsnitligt prisleje. 

Du kan vælge flere typer af solceller

Når du har besluttet dig for at investere i solceller, skal du også tage stilling til, hvilken type solceller du gerne vil have. Der findes nemlig flere typer. Overordnet set, skelner man mellem 2 hovedgrupper af solcelleanlæg. 

 • Solcellepaneler
 • Integrerede solceller

Hvor solcellepaneler er dem du ser monteret på hustage, som større eller mindre sorte firkanter, er integrerede solceller det samme som indbyggede solceller. Solcellerne er således ikke monteret ovenpå overflader, men er istedet indeni tagbelægninger. 

Begge typer solceller har lang levetid, og er en god investering. Nogle vil dog mene, at de integrerede celler giver et bedre æstetisk udtryk, idet montering ikke bryder med andre materialers udseende. 

Ofte vil integrerede solceller også betegnes som et solcelletag. 

Hvad er integrerede solceller?

Du kan både vælge at lægge solcelletag som husets tag, eller som et ekstra lag tag ovenpå det eksisterende tag. Du monterer altså solceller som tagbeklædning. 

Solceller på taget har været brugt i mange år, men at solcellerne ligger inde i taget, er nyt og endnu ikke så anvendt som traditionelle solcellepaneler.

Du kan godt lægge solcelletag på et almindeligt tag, hvorfor systemet er ligeså velegnet til ældre huse, som til nybyggeri. Ofte vil man dog se solceller integreret i tag, på de nye huse som bygges i disse år. Dels bevares det æstetiske udtryk og dels sparer boligens ejer, mange penge på varmeregningen. 

Selvom et nyt tag med integrerede solceller er en stor investering, skal nybyggere alligevel investere i et nyt tag. De kan således vælge, at lægge et tilføjende beløb til tagbudgettet og få et solcelletag, som kan spare dem for mange el-omkostninger i fremtiden. 

Hvordan virker integrerede solceller?

Bygningsintegrerede solceller har samme funktionalitet som solceller i paneler har. Forskellen er, at de tagintegrerede solceller ligner et almindeligt tag og fylder en stor flade – nemlig hele husets tag. Paneler vil ofte lægges på dele af et tag, hvorfor tagintegrerede solceller, vil være en større og effektiv flade til udvinding af energi fra sollys. 

Kan solceller producere mere, fordi der er flere celler, vil de gøre det. De tagintegrerede solceller, er således et effektivt system, som udnytter teknologiens ressourcer. 

Sådan opsætter du solceller

De indbyggede solceller skal enten lægges som et heldækkende tag, eller lægges ovenpå et tag, som en heldækkende flade. Det vil altid være en professionel installatør som skal gøre dette arbejde. Dels foreskriver loven, at sådanne anlæg skal udføres certificeret, og dels vil montøren ofte være den der leverer anlægget. Denne har dermed kendskabet til hvorledes processen udføres hurtigst og bedst. 

Æstetik og praktik

Solcellepaneler opsættes der hvor de udnytter solens energi bedst. Det vil sige, at det kan være på hustagets sydvendte side, på terrassen mod syd eller på garagens tag. Du kan sammen med en fagmand vurdere, hvorledes systemet bedst placeres. Det er både i forhold til udnyttelse af solcellerne og til et æstetisk udtryk, der bliver som du ønsker det. Solceller på taget, kan sommetider bryde tagets visuelle udtryk så meget, at man bør overveje om andre placeringer kunne være bedre. 

Solceller på taget er ikke altid nemt at forene med et æstetisk udtryk. 

Solceller på fladt tag

Har du et hus med fladt tag, kan æstetikken på huset bedre bevares. Her behøver du ikke nødvendigvis investere i tagintegrerede solceller, for at få et pænt look til dit hus. 

Solcellerne kan sagtens komme på i paneler, uden at det kan ses på huset. Panelerne monteres via en klæbeløsning og fordelene herved er, at vægtbelastningen på taget er lavere, vindmodstanden mindre, og der ophobes hverken blade eller sne bag panelerne. Derudover udnyttes tagarealet bedre, så solcellerne kan producere mest strøm, ud fra deres udnyttelsesmuligheder. 

Omkostningerne ved solcelletag på fladt tag kan også vise sig mindre, end på øvrige typer, idet det er nemmere at montere. Dog kræver det, at taget er dobbeltbelagt, så det kan bære panelerne, og forblive stabilt. 

Få professionel hjælp til montering af dit solcelleanlæg

Solcelleanlæg skal installeres af en autoriseret installatør. Dette er besluttet pr. lovgivning og du har derfor ikke mulighed for, at montere solcelleanlæg selv. Dog kan du sagtens gøre forarbejdet. Har du gjort taget klar til paneler, sørget for hvor enheden kan stå, og boret hul til sammenkoblingen mellem paneler, tag og anlægget, kan du spare noget på montagen. 

Før du siger ja tak til et tilbud fra en el-installatør eller anden fagmand, er det en god ide, at indhente tilbud fra flere udbydere. Ellers kan det være svært at vide, om du betaler den rigtige pris for systemet. 

Bed altid om at få et udspecificeret tilbud, så du kan se hvad der er inkluderet i tilbuddet. 

Vil installatøren kun give dig et overslag, kan du risikere at projektet bliver langt dyrere end forventet. Derfor vil det altid være at foretrække, at tilbuddet baseres på en fastpris aftale. Skal det uintegrerede solcelleanlæg monteres, vil omkostningen generelt være mindre og deraf også en eventuel merpris. 

Skal du derimod investere i et helt solcelletag, vil det være vigtigt at prisen på tilbud er fast. Der kan nemlig være flere uforudsete forhindringer forbundet med udskiftning og fornyelse af tagflader. 

Regler og lovgivning om solceller i Danmark

Den gældende lovgivning og regler om solcelleanlæg, ændrer sig løbende. De seneste år er solcellesystemer generelt blevet billigere, fordi samfundet ønsker, at vi bevæger os mere henimod energioptimering og reducering af klimabelastningen på vores miljø. 

Derfor er reglerne for indkøb, tilskud og montering også løbende blevet justeret. 

Uagtet løbende ændringer, skal solceller monteres af en professionel. Denne del er fast. Yderligere er håndværkerne i disse år meget travle og deraf stiger prisen for montering. Så selvom systemerne bliver billigere, er den professionelle hjælp blevet dyrere. 

Tidligere fandtes der meget fordelagtige tilskud, som kunne opnås ved indkøb af et solcelleanlæg. Disse blev dog meget populære og tilskudsordningen fik derfor en ende. Siden hen har håndværkerfradrag i Skat, givet mange lyst til, at investere i nye energikilder. Muligheden for at benytte dette fradrag, er dog heller ikke længere gældende. 

Således har der været varierende muligheder for statslig støtte til investering i solcelleenergi. 

Skal du investere i et solcellesystem, er det derfor en god idé, at orientere dig, om den aktuelle lovgivning og muligheder for tilskud, fradrag mv. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere