Solvarmeanlæg | Alt om pris og installering

Du har sikkert set solceller forskellige steder på din vej. Det er efterhånden mange steder, at en tagbelægning ses monteret med et solvarmepanel eller ti. Omend nogle måske vil mene, at et klassisk solfangeranlæg ikke ligefrem pynter på en taghældning, er den energibesparelse som opnås med det, stor nok til, at det alligevel er attraktivt at montere det. Solvarmepaneler kan nemlig spare dig for mange penge og kan roligt kaldes for energioptimering. I nyere tid findes der også mere diskrete løsninger, hvor solfangerne sidder integreret i tagplader eller som vinduer.

Hvad er solenergi?

Solvarme er vedvarende energi. Det betyder, at du udnytter solen som er en uudtømmelig energikilde og overfører varmen derfra til strøm eller varme. Ved at bruge solvarme, udnytter du en naturlig ressource, som kan erstatte kunstig energi som fx olie og gas. Et solcelleanlæg kan både producere strøm til elektriske installationer og opvarme brugsvand, gennem en varmtvandsbeholder som kører på elektricitet. 

Overvejer du at opføre solvarme anlæg derhjemme, er der flere ting du skal overveje. Dertil er det også en god idé, at få lavet beregninger, som viser dit totale varmebehov og dermed anlæggets størrelse – altså hvor stor en investering du skal foretage, for at få solvarme etableret. Når først beslutningen er taget og beregninger lavet, skal du finde ud af, hvor du mest optimalt kan placere anlægget og solfangerne hertil. Anlægget producerer nemlig bedst, når det får mest mulig sol. Jo mere sol, jo højere dækning af dit varmeforbrug. Montering af hele anlægget, fra solfangere til varmeveksler og varmtvandsbeholder, bør overvejende laves professionelt.

Hvorfor vælge solenergi?

For den enkelte husstand er solenergi først og fremmest et godt valg af økonomiske årsager. I den store skala er solvarme vedvarende energi, som ikke belaster miljøet og ikke skaber ressourceproblemer. Begge dele er vigtige elementer i den effekt som solvarme skaber i et større perspektiv. 

Hvis din nuværende varmekilde er baseret på olie eller gas, kan solvarme være en god og rentabel investering. Samtidig kan et solvarmeanlæg også nedsætte omkostningen til opvarmning af din bolig og varmt brugsvand, hvis du har en varmepumpe. Uanset varmekilden, er dit solvarmeanlæg mest rentabelt i sommerhalvåret, når der er tale om solceller i Danmark. I vinterhalvåret har solen ikke megen kraft i Norden, hvorfor det er om sommeren, at opvarmning og brugsvand i et elopvarmet hus, kan mærke effekten af solceller. Du får med solenergi en lavere varmeregning og en lavere omkostning ved opvarmning af brugsvand. 

Fordele ved solenergi

 • Du får vedvarende og ren energi
 • Solvarme er miljøvenligt og sender god signalværdi herom
 • Du får en højere værdi af dit hus og en bedre salgspris
 • Dit hus udleder mindre Co2
 • Omkostninger til opvarmning af din bolig falder

Hvad koster et solvarmeanlæg?

Når du køber solvarmeanlæg, køber du en løsning som bliver tilpasset dit og din families behov, samt husets og grundens udformning. Det betyder, at der kan være flere faktorer som afgør hvad omkostningen bliver. Det kan derfor være svært at fastsætte priser for et solvarmeanlæg. 

Omkostningen defineres dels af dit normale forbrugsbehov og dels af hvor omfattende en effekt du ønsker at få ud af anlægget.

Et solvarmeanlæg koster gerne et sted mellem 70.000 kr og 120.000 kr, afhængigt af typen, størrelsen og stedets udformning. 

Hvad skal dit solvarmeanlæg kunne?

 • Skal solvarmelægget kun opvarme brugsvand?
 • Skal solvarmeanlægget kunne supplere rumopvarmning?

Hvis anlægget kun skal bruge solens energi til varmt brugsvand, er investeringen mindre, end hvis du skal have rumopvarmning ud af systemet. Dette kræver nemlig at radiatorer udskiftes.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Eksempel på størrelsen på et anlæg til solvarme med elopvarmet varmtvandsbeholder

Hvis dine solfangere skal holde varmtvandsbeholderen i gang, skal du regne med 1 – 1,5 kvadratmeter solfanger per person som bor i boligen. Varmtvandsbeholderen skal være mellem 40 og 70 liter pr. kvadratmeter solfangere du opsætter. Er I 4 personer i husstanden, skal anlægget altså være med 4 -6 kvadratmeter solfangere og varmtvandsbeholderen være 160 – 280 liter stor.

Eksempel på størrelsen på et anlæg til solvarme med opvarmning af boligen og ny varmtvandsbeholder

Hvis du foruden dit vandforbrug, vil have at anlægget virker på husets opvarmning, skal der være dobbelt som mange solfangere, altså 2-3 kvadratmeter solfanger pr. person i husstanden. Varmtvandsbeholderen skal hertil have mellem 50 og 80 liter pr. kvadratmeter solfanger. Med 4 personer i husstanden, skal anlægget være mellem 8 og 12 kvadratmeter stort, mens vandbeholderen skal være mellem 200 og 320 liter stor. 

Hvad er inkluderet i prisen?

Når du køber solvarmeanlæg, koster anlægget x antal kroner, ud fra ovenstående beregninger. Dertil kommer desuden omkostninger til selve monteringen. Du kan godt stå for en del af monteringen selv, men ikke alle dele er gør-det-selv arbejde. Tilslutninger til vand og el kræver henholdsvis en autoriseret vvs installatør og en elinstallatør. Til denne del af projektet er du således nødt til at forvente en omkostning. 

Hvornår skal du overveje at købe et solvarmeanlæg?

Det kan være svært at vide præcist hvornår det er på tide at udnytte muligheden for at installere solvarmeanlæg. Nedenstående liste kan hjælpe dig med at definere, om det er nu du skal i gang. 

 1. Forestående udskiftning af olie eller gasfyr eller behov for besparelser på gas og olie
 2. Eksisterende opvarmning er elvarme med elopvarmet beholder til det varme vand.
 3. Ønske om en billig og energivenlig løsning til varmt vand og dele af rumopvarmningen i huset
 4. Forestående renovation af det eksisterende tag på huset
 5. Ønske om udvidelse af vinduesarealer i huset.

Hvordan fungerer et solvarmeanlæg?

Hvis du vil opvarme med solens varmeenergi, monterer du en solfanger, som optager solens varme. Dette kan både være pladesolfangere og rørsolfangere. Du kan altså vælge en type anlæg med en bestemt teknologi. Hvilken der passer bedst hjemme hos dig, kan du med fordel spørge en fagmand til råds om. 

Normalt vil man placere solfangeren på en tagbelægning i sydlig retning. Solvarmeanlægget kan dog også monteres på andre bygninger eller stå på jorden, blot det ikke er for langt væk fra huset. Et sydvendt tag vil dog oftest være at foretrække til solfangerne. 

Hvad er en solfanger?

Rent teknisk er en pladesolfanger en sort plade med en ramme, hvor i der ligger en frostsikker væske – også kaldet solfangervæske. Pladen absorberer hurtigt solens varme, som overføres til væsken. Rørsolfangeren er i princippet opsat ligesådan, men væsken løber blot over i lufttomme glasrør, hvor varmen overføres til. Rørsolfangere er mest effektive, men også dyrere end pladesolfangere. 

Begge systemer skal tilsluttes rørene i dit hus, for at give effekt. Rørsystemet leder frostsikret væske over i en varmtvandsbeholder, hvor den afgiver varmen til beholderen. Når den er afkølet, sendes væsken retur til solfangeren gennem cirkulationspumpen og processen starter herefter forfra.

Betegnelsen; “væsken er frostsikker” betyder, at den ikke vil fordampe ved høj temperatur eller kunne fryse om vinteren. Der kan altså hverken ske overophedning eller stagnation af væsken i solfangerne. Når cirkulationspumpen kører væsken mellem rør og varmtvandsbeholderen, holdes væsken hele tiden aktiv. 

Foruden solfangerne i et solvarmeanlæg, består systemet også af beholderen til det varme brugsvand og en styringsenhed. Den cirkulationspumpe som monteres, sættes som regel tæt sammen med styringsenheden og beholderen. Ved behov for opvarmning af huset, fx gulvvarme, vil man med en ekstra varmeveksler også sørge for, at varmen kan overføres til gulv og radiatorer.

Har du kun behov for et lille anlæg, vil det ofte være nemmere at montere delene tæt, mens større behov kan kræve mere plads og dermed andre foranstaltninger, for at dele kan sidde korrekt. En varmtvandsbeholder vejer typisk mellem 80 og 100 kr (ca 300 liter) og måler cirka 60x60x200 cm, men dette kan variere. 

Er solfanger og solceller det samme?

Det vil givetvis lyde som det samme i de flestes ører, men et varmeanlæg med solvarme, er ikke det samme som solceller. 

Solvarmen som kommer fra et anlæg med solfangere, opvarmer en væske, som især i sommerhalvåret, erstatter din almindelige varmekilde i huset. Det virker til opvarmning af vand til bad og håndvaske og varmt vand til gulve og radiatorer m.v. 

Solceller er derimod en anden proces, som omdanner solvarmen til strøm og som efter gennemgang i en inverter, bliver til vekselstrøm. Dette kan bruges i batterier eller sælges til din energiudbyder. I huset kan det både bruges til elvarme i et vandbåret centralvarmeanlæg og til regulær strøm. 

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber et solvarmeanlæg?

Når du skal indkøbe et solvarmeanlæg, skal du dels indkøbe det efter funktion og dels efter størrelse. Det betyder, at du skal beregne indkøbet efter, om det er beregnet til varmt brugsvand eller om det også skal give rumvarme, fx gulvvarme. Skal det varme både brugsvand og hus, er investeringen noget større. Samtidig skal du beregne anlæggets størrelse for netop ikke at gøre en større investering end nødvendigt, og omvendt heller ikke gøre en for lille investering. 

Hvis dit solvarmeanlæg bliver for lille, kan du risikere, at der ikke er kapacitet nok til at familiens behov bliver dækket. Det kan helt konkret betyde, at der ikke er varmt vand nok til bad til alle, eller at der ikke er rumvarme nok. Hvis dette er tilfældet, vil du være nødsaget til at supplere med almindelig elvarme eller anden varmekilde.

Hvis solvarmeanlægget bliver for stort, kan det være spildte penge, fordi dit varmeanlæg / solfangeren producerer mere varme end du kan bruge. En solvarmebeholder kan kun til en vis grad “gemme” på overskudsvarme. 

For at dit varmeanlæg passer til dit behov, er det en god idé, at involvere en fagmand. Samtidig kan det også være en god idé, at kontakte en energirådgiver, som er uvildig og ikke har interesse i at sælge dig et anlæg. 

Hvor skal jeg montere solvarmeanlægget?

Når du gerne vil have varme fra solen, er det mest optimalt at lave installation et sted, hvor der ikke er skygge. Solvarme er jo, som navnet lyder, meget afhængig af, at der kommer størst mulig mængde direkte sol på panelerne. Det betyder dels, at det er godt at placere solfangerne på en hældning mod syd (hvor solen er at finde det meste af dagen) og dels at der helst ikke skal være træer, buske og andre installationer som skygger. 

Nedenstående tjekliste kan hjælpe med at udnytte solenergien:

 • Anlæg placeres på tag mod syd (mellem sydvest og sydøst)
 • Anlæg placeres så der ikke er skygge på solfangerne mellem kl 9.00 og kl 16.00 mellem maj og september
 • Tagets hældning er +/- 45 grader (30 til 60 grader – ved fladt tag monteres solfangerne på stativ i 45 grader, stik syd)
 • Tagets hældning har plads til antallet af solfangere og kan holde til tyngden herfra (en solfanger vejer cirka 40 kg pr. sektion).
 • Husets varmtvandsbeholder er stor nok eller der er indkøbt en ny varmtvandsbeholder

Hvad kan jeg spare ved at installere solvarme?

Når solvarme afgiver sin varme, sparer du automatisk el, gas eller olie, på at producere samme varme gennem disse kilder som koster penge. Solens stråler er derimod gratis. Der er derfor givetvis mange penge at spare i de fleste husstande, ved at installere solvarmeanlæg.

Med udgangspunkt i, at 0,5-1 kvadratmeter solfanger dækker hver MWh årligt varme, vil solvarmeanlægget reducere forbruget af anden opvarmningskilde med 15 – 30 %. Det betyder altså, at et varmebehov som årligt koster 25.000 kr med en anden opvarmningskilde, fx olie, reduceres til mellem 17.500 kr og 21.250 kr. 

Hvis solvarme koster 80.000 kr at installere på et eksisterende tag, med et anlæg som både kan opvarme dit brugsvand og huset, er investeringen altså tjent hjem på mellem 10 år og 21 år. Reelt set bliver det til endnu færre år, da der er energitilskud at hente til at energioptimere. Samtidig er dit hus steget i værdi. Du kan se mere om tilskudsordningen på sparenergi.dk. En energibesparelse kan godt tage tid at hente hjem i kroner og øre, men giver oftest mange flere fordele end blot selve varmeprisen. 

Sådan vedligeholder du et solvarmeanlæg

Et solvarmeanlæg er rimeligt nemt at vedligeholde. Fordi solfangerne står med minimum 15 grader, vil de typisk gøre sig selv rene, fordi skidt og alger skylles af med vand fra oven. Sommetider kan solfangerne dog alligevel trænge til en rengøring. Den bedste håndtering sker med en haveslange som spuler solfangeren ren. Du kan eventuelt skrubbe pladen blidt med en blød børste efterfølgende. 

Den del af anlægget som har med VVS-installationer at gøre, bør efterses cirka én gang årligt, så du er sikker på, at der ikke opstår utætheder i en solvarmebeholder eller funktionsstop i en cirkulationspumpe. 

Omgivelserne som solfangerne står i, bør også gennemgås med jævne mellemrum. En solfanger som står under et træ, giver ikke megen varme, hvorfor træer og buske med fordel kan beskæres med nogle års mellemrum, så du kan udnytte solvarmen bedst muligt. 

Hvad siger bygningsreglementet om solvarme?

Når du vil installere solvarmeanlæg, både til varmt brugsvand og rumvarme, siger loven at anlægget skal etableres så det lever op til de almindelige krav til vand og varmeinstallationer (DS 469, DS 452, DS 439). Derudover skal cirkulationspumpen have et CE mærke og være godkendt indenfor energieffektivitetsindexet.

Der findes ikke krav til hvad anlægget skal kunne yde, men temperaturen som opstår, når solfangeren sender varmen videre, må ikke kunne skade hverken mennesker eller omgivelser. Da solvarmerør kan blive mere end 85 grader og muligvis op til 100 grader, må installationen ikke ske i nærheden af trækonstruktioner eller andre brandbare materialer. Det må heller ikke være muligt at kunne blive skoldet af solvarmeanlæg. 

Slutteligt skal der foreligge en manual til drift og vedligeholdelse, af en solvarme installation. 

Spørg kommunen til råds inden du køber et solvarmeanlæg

Selvom det er en god idé at hente varme fra solen, er der i nogle kommuner foranstaltninger og servitutter, som hindrer at elforbrug kan komme fra solfangere – i hvertfald dem som sidder på en taghældning. Det er derfor en god idé, at forhøre sig om lokalplaner og servitutter hos teknisk forvaltning, inden du indkøber et solvarmeanlæg. En sådan installation er ikke billig og dermed heller ikke noget som nemt tages ned igen, hvis din kommune stiller krav herom på et senere tidspunkt. 

Når en solvarme installation er færdiggjort, skal du huske at informere Bygge og Boligregistret og dit forsikringsselskab. 

FAQ

Kan det betale sig med solvarme?

Et solvarmeanlæg kan spare dig mellem 15 og 30 % af din udgift og forbrug af din vanlige opvarmningskilde, fx olie, gas eller varmepumpe. Det kan derfor godt svare sig at investere i et solvarmeanlæg. Samtidig med at varmeregningen bliver mindre, vil dit hus også stige i værdi og husets energimærke blive bedre. 

Hvor meget giver solvarme?

Der er forskel på om du har brug for solvarme til det varme vand til bad og håndvask, eller til varme i dit hus. Hvis du opsætter et anlæg som dækker begge disse behov, kan du forvente at det håndterer mellem 15 % og 30 % af dit samlede energiforbrug, som ellers ville blive brugt med din almindelige opvarmningskilde, fx olie eller gas. Bruger du normalt 25.000 kr om året i varme, kan du således trække mellem 3.750 kr og 7.500 kr fra denne omkostning. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere