Genvex anlæg priser | Hvad koster et varmegenvindingsanlæg?

Mange husejere prioriterer, at få den bedst mulige udnyttelse af den energi, som huset derhjemme forbruger. Dels vil vi gerne spare penge på strøm og vand, og dels vil vi gerne have et godt indeklima og en fornuftig opvarmning, så vi ikke skal fryse. I dag er en af de bedste og mest effektive varmekilder en genvex varmepumpe, som genvinder varme. Ofte installeres genvex anlæg, når man alligevel skal bygge om, eller den gamle varmekilde er slidt og trænger til udskiftning. Uanset årsagen, egner genvex anlæg sig både til nye og gamle huse.

Et genvex anlæg er et varmegenvindingsanlæg. Selvom det måske lyder kompliceret, er princippet egentlig simpelt. Anlægget bruger den varme du har i dit hus, til at lave mere varme. Det er både smart, energibesparende og sundt for dig og huset. Der suges hele tiden ny luft ind i huset, mens den gamle, varme luft sendes ud af huset. Der er altså to luftstrømme, men disse har kun en tynd plade mellem sig. På den måde kan den varme luft overføre varmeenergi, til den nye kolde luft som kommer udefra. Det sker gennem varmeveksleren i anlægget. 

Hvad koster det at installere et nyt genvex anlæg?

Det kan umiddelbart være en stor investering, at få genvex anlæg installeret. Det er blot vigtigt at huske, at omkostningen til selve anlægget, vil blive tjent ind igen med besparelser på dit varmeforbrug. Samtidig er det også en investering i husets sundhed og levealder, samt et sundt indeklima. 

Afhængigt af hvor stort anlægget er, koster genvex varmegenvinding gerne mellem 700 kr og 900 kr mere om året, på elregningen. Sparer du modsat 3.000 kr til 4.000 kr om året, fordi anlægget er effektivt, vil du opleve at spare flere penge end du har investeret. 

Genveksanlæg installering og pris?

Et genvex anlæg koster mellem 20.000 kr og 70.000 kr. Prisen afhænger af hvor stor anlægget skal være og hvordan den forrige opvarmningskilde har været installeret – altså hvilket arbejde ligger der i at installere det nye genvex anlæg. 

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvorfor er det godt at få et genvex anlæg?

Mange vil først og fremmest installere genvex anlæg for at få en bedre og billigere opvarmning af deres huse. Et genvex anlæg er dog også en god investering, fordi det giver et optimalt indeklima, at luften i huset hele tiden skiftes ud. Når fugtigheden i luften fjernes, er huset sundere at bo i. Frisk luft indendørs, er en vigtig faktor i, at mindske risikoen for vækst af skimmelsvamp. Samtidig behøver du ikke åbne døre og vinduer, for at lufte ud.

9 gode grunde til at investere i varmegenvinding med genvex

 • Genvex anlæg giver næsten lydløs opvarmning
 • Genvex anlæg har kræver ikke udluftning og gennemtræk i huset og dermed spild af varme ved indtrængen af kold luft
 • Genvex giver mindre risiko for vækst af skimmel
 • Med genvex anlæg er der ingen lugt og skadelige stoffer i luften, fx fra radon og materialer
 • Filtrering i genvex anlæg mindsker indtrængen af pollen og bilos
 • Genvex anlæg giver bedre indeklima
 • Genvex anlæg kan køle boligen let om sommeren
 • Genvex anlæg giver en besparelse på 3.000-4.000 kr om året på varmeregningen
 • Ved at installere anlægget får du bedre energimærkning og eventuel salgspris på boligen

Hvordan fungerer ventilationsanlæg med varmegenvinding?

Et genindvindingsanlæg fungerer således, at luften i dit hus, får luftskifte cirka hver anden time. Den kolde luft filtreres for pollen og andre partikler og opvarmes på vejen ind i huset. Systemet genvinder varmen fra den eksisterende luft, når denne trækkes ud, ved at gøre den kolde luft varm, når de to luftstrømme krydsveksler inde i anlæggets rør. I stedet for at anlægget skal opvarme den kolde luft med ny elektricitet, sørger den allerede opvarmede luft, for en del af denne proces. Genvex anlæg med varmepumpe, bruger derfor næsten ingen energi på at opvarme den kolde luft udefra. Derved kommer besparelsen på elregningen/varmeregningen. 

Er der ulemper ved ventilation med varmegenvinding?

Der vil altid være ulemper ved installationer vi vælger i vores bolig. Ventilationsanlæg med varmegenvinding har dog kun ganske få. Den største af disse ulemper, handler om den økonomiske omkostning ved købet. Priser på genveksanlæg gør det til en større investering og derfor måske penge du er nødt til at låne. Installatører som specialiserer sig i boligventilation, tilbyder dog ofte rimeligt attraktive lån, til at købe varmegenvindingsanlæg. 

Det kan ofte godt svare sig at få noget gratis rådgivning om installationen hjemme hos dig, før du får nogen til at udføre arbejdet. Anlæggene kan være forskellige fra producent til producent og der er flere specialist detaljer som skal indregnes i både metode, pris og funktionalitet. Sådanne detaljer kræver erfaring.

6 ulemper ved varmegenvinding med genvex

 • Genvex anlæg pris er mellem 20.000 kr og 70.000 kr og kan derfor kræve et lån
 • Besparelsen på varmeregningen kan ende med at gå lige op med udgiften til anlægget, målt i anlæggets levetid på 15-20 år
 • Det kan være svært at få plads til de rør som der kræves ved montering
 • Et gammelt hus som ikke er godt isoleret, får ikke optimal udnyttelse af ventilationsanlægget
 • Hvis der ikke er plads til rør på dit loft, kan de ende med at skæmme udseendet af dit hus
 • Installation af det nye anlæg kræver installation af udsugningsarmaturer i vådrum i huset ligesom der skal installeres indblæsningsarmaturer i andre rum som fx stue og soveværelse.

Hvilken betydning har et dårligt indeklima?

En af de store fordele ved genvex anlæg er et bedre indeklima. Særligt i ældre huse, er luftfugtigheden ofte høj, fordi der er et dårligt indeklima i huset og den friske luft udefra, har ikke adgang, medmindre der åbnes døre og vinduer. Samtidig er rørene og væggene sjældent optimalt isoleret. Varmeenergien bruges dermed ikke optimalt og koster mange penge på varme som ingen får glæde af. 

Når varmeenergien fra opvarmningskilden, møder den kolde luft fra vægge, gulv og loft, opstår der fugt. Denne giver skimmelsvamp gode vækstbetingelser. Indeklimaet bliver herved dårligt. Svampesporer fra skimmel, kan påvirke mennesker meget negativt og give kroniske symptomer på sygdom. Allergikere med allergi mod husstøvmider og skimmel, vil ofte opleve at deres allergi bliver mindre, med installation af genvex i gammelt hus, som tidligere har haft et uhensigtsmæssigt indeklima.

Skal genvex varmegenvinding installeres af en professionel installatør? 

Hvis installation af dit genvex anlæg overholder bygningsreglementet og du ved hvad du skal gøre, kan du godt selv klare montering af ventilationsanlægget. Du skal blot være opmærksom på, at selve tilslutningen kræver en elektriker/smed. Denne del må du ikke selv udføre. Samtidig er det vigtigt, at du er bevidst om, at det er en krævende opgave at installere det nye anlæg til varmegenvinding. 

Når du køber et varmegenvindingsanlæg skal du også købe filtre som passer hertil. Samtidig skal du isolere systemet og måle og købe rør, som skal bruges til varmeveksleren. Der vil opstå kondens som skal kunne løbe væk fra huset. Denne kondens kan kræve installering af en faskine til kloak, afhængigt af udedelens placering. Arbejde med kloak skal ligeledes håndteres af en autoriseret kloakmester. En faskine må du dog godt selv anlægge. 

Ved indkøb af rørene, er det vigtigt at disse har den nøjagtige størrelse og slutter tæt. Ellers kan du risikere, at der kommer fugt inde i din bolig. Sørg også for, at have det rigtige værktøj ved hånden, samt lim. Ved vægmontage af genvex anlæg, skal du ligeledes sikre dig, at montering sker sikkert og forsvarligt.

Skal den eksisterende varmekilde afmonteres før du kan foretage montering af ventilationsanlæg, kræver det ligeledes en elinstallatør og/eller smed. Du må gerne hjælpe og klare store dele af det hårde arbejde selv, men de tekniske og ekspertkrævende dele af rørarbejde og el installationer til sådan et anlæg, kræver en autorisation. 

Få professionel rådgivning af en autoriseret installatør

Selvom du gerne vil spare omkostninger til det et genvex anlæg koster, kan det være en god idé, at lade en professionel installere dit anlæg. Dels er der en del arbejde med strøm og rør involveret i arbejde med genvex ventilation. Dels kræver det stor indsigt i at montere anlægget, for at det sker forsvarligt og lovmæssigt korrekt. Det er ærgerligt, hvis der sker noget med dit anlæg, og du ikke kan lægge ansvaret hos et firma, men må tage ansvaret selv. Genvex koster mange penge og dermed skal det håndteres med omhu. 

Hvilket genvex varmegenvindingsanlæg skal jeg vælge?

For at varmegenvinding skal have den tilsigtede effekt med installationen, kræver det, at du får et genvex anlæg som passer til din bolig. Dels afhænger det af hvor mange kvadratmeter bolig du har – altså hvor mange kvadratmeter hus, som skal opvarmes. Dels er det afhængigt af, hvor godt indeklima du har. Med dette menes, hvor godt isoleret din bolig er. Montering af varmegenvinding er uholdbart, hvis huset er i dårlig stand og med utilstrækkelig isolering. Vil du montere anlægget i et gammelt hus, bør der tjekkes, om der er isoleret tilfredsstillende, eller om dette bør gøres inden montering af genvex. 

Hvad koster et genvindingsanlæg?

Genvex anlæg koster mellem 20.000 kr og 70.000 kr. Du kan dog godt spare penge på montering af dit genvex anlæg, hvis du selv hjælper til med tungt arbejde og som “ekstra hænder” til håndværkeren som skal installere dit anlæg.

Hvor lang tid holder et ventilationsanlæg?

Uanset om du har fået genvex anlæg monteret i et nyt hus eller i et gammelt, har genvex en levetid på cirka 15-20 år. Levetiden afhænger primært af, om anlægget står på en god placering, hvor det ikke skal kæmpe for at trække frisk luft ind i huset og nemt kan få den gamle luft ud igen. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere