Jordvarmeanlæg pris | Find din pris på jordvarmeanlæg 2022

Skal du have udskiftet din varmekilde og overvejer du et jordvarmeanlæg? Måske tænker du at det er dyrt? Læs alt hvad du har brug for her.

Et jordvarmeanlæg er pengemæssigt en tung investering, som kan virke overflødig, idet der er så mange andre former for vedvarende energi tilgængelige på markedet.

Men selvom det godt kan være en bekostelig affære at få installeret et jordvarmeanlæg, så kan det, fra et økonomisk synspunkt, faktisk godt betale sig. Så ønsker du at energioptimere dit hjem, er de kommet til det rette sted.

Jordvarmeanlæg kan godt betale sig

Over en periode, vil de besparelser som opnås gennem en energirigtig opvarmningskilde, betale investeringen hjem igen. Faktisk anslås det, at anlægget tjener sig selv ind efter en relativt kort periode, dvs. som hovedregel inden det 10. år. Det betyder altså, at du 10 år efter indkøb og opsætning, kan forvente at have sparet så meget energi, at besparelsen har betalt for investeringen. 

Med en jordvarmeanlæg levetid på mindst 20 år, og jordslanger som ofte holder i 40-50 år, er der mange år at tjene investeringen ind på. Således kan du godt regne med, at du efter 10 års investering, får yderligere mindst 10 år, hvor dine drifts og energiomkostninger er meget lave. Du kan altså forvente, at et jordvarmeanlæg er en investering, som det er værd at tage i betragtning, hvis du er på udkig efter en miljøvenlig og besparende varmekilde, som også er billig varme, og endda med lang levetid. Der findes desuden, under Energistyrelsen, et tilskud som du kan søge til etableringen.

Hvad er prisen på et jordvarmeanlæg, i anskaffelse og i drift?

Hvad koster et jordvarmeanlæg?  -Det kan koste op mod 200.000 kr at anskaffe et jordvarmeanlæg. Prisen er betinget af forskellige tilpasninger ved jordvarmeanlæg; mængden af slanger ifht størrelsen på anlægget, antallet af m2 i den eksisterende bolig og hvorledes installationerne i huset sidder. Der kan også være forhold der hvor man graver slanger ned, som gør opgaven mere tidskrævende. Hvis der fx er meget lerholdig jord eller fugtig jord i din have, kan det kræve mere, førend slangerne er lagt og anlægget etableret.  

Hvor meget kan du spare på varmeregningen ved at installere jordvarme?

I drift handler prisen om din boligs isolerings status og generelle tæthed og sundhed. Jo mere energirigtigt dit hus er, jo bedre udnyttes varmen som kommer fra varmepumpen. Derudover er antallet af m2 som skal opvarmes, og antallet af mennesker som bor i huset, afgørende for hvor mange kilowatt timer som løber gennem din måler. Et jordvarmeanlæg kan dog, uagtet boligens størrelse, reducere CO2 udslip med op til 75 %, sammenlignet med fx et gammelt oliefyr. 

Bruger du normalt cirka 25.000 kr om året på varme, kan du regne med at spare cirka 50 % heraf og altså fremadrettet nøjes med at bruge 12.500 kr om året. Du får altså to gange så meget energi ud af jordvarmeanlægget, for de samme penge som du har brugt på din tidligere varmekilde.  

Hvor du tidligere måske har brugt olie eller gas, er det eneste jordvarme kræver, el. Du skal altså fremadrettet blot holde øje med el-måleren for at beregne dit forbrug og omkostninger ud. 

Tabel 1. Priseksempler på etablering af jordvarme

Tabellen her viser priseksempler på etablering af jordvarmeanlæg hos boligejere med forskellige størrelser ejendom. Investeringen stiger med antallet af m2 og dermed bliver jordvarme dyrere jo større bolig du skal etablere det i. Dog falder prisen også med antallet af m2, hvorfor det er billigere at etablere jordvarme til 250 kvadrater end til 100 kvadratmeter, set ud fra kvadratmeterprisens omkostning. 

BoligarealPris i alt inklusive montering af teknikerPr pr. m2
100 m280.000 – 100.000 kr800 – 1000 kr
120 m2100.000 – 110.000 kr1000 – 1100 kr
140 m2110.000 – 130.000 kr1100 – 1300 kr
200 m2120.000 – 140.000 kr600 – 700 kr
250 m2130.000 – 150.000 kr500 – 600 kr
275  m2140.000 – 165.000 kr500 – 600 kr

Få 3 gratis tilbud på Implementering af jordvarmeanlæg

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Implementering af jordvarmeanlæg – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Bliv guidet og få svar på dine spørgsmål

Hvad er jordvarmeanlæg egentlig, og hvordan fungerer et jordvarmeanlæg? Hvad koster jordvarme? Kan du få tilskud? Og hvor meget kan du spare på varmeregningen ved at installere jordvarme?

Dette er blot nogle af spørgsmålene, vi vil svare på i denne guide til jordvarme og jordvarmeanlæg.

Hvordan fungerer jordvarme?

Jordvarme virker helt enkelt sagt som varme oplagret i jorden. Med sine stråler varmer Solen hver eneste dag de øverste jordlag op, og den varme forsvinder ikke bare ud i den blå luft.

Jordvarme fungerer således at varmen som ligger opmagasineret i jorden, kan udvindes ved hjælp af et jordvarmeanlæg og en varmepumpe. Slanger graves ned i jorden, hvori varmt vand lagres, mens varmepumpen transporterer varmen ind i dit hus. 

Det er dog ikke kun på solrige dage, at du får glæde af Solens stråler hvis du har jordvarme. Her er det vigtigt at understrege, at et jordvarmeanlæg også fungerer selv om det er frostvejr. Jordslangerne graves nemlig lidt ned i jorden (cirka en meter hvis vi taler om et vandret jordvarmeanlæg), til en dybde hvor frosten ikke når ned, i hvert fald ikke i Danmark.

Dermed kan anlægget fungere i alle slags vind og vejr, hvilket garanterer dig mulighed for at opvarme din bolig og have varmt brugsvand, også selv om der står minus 20 °C på termometret, fordi anlægget omdanner energien i de varme slanger, uagtet temperaturen udenfor. Anvendelse af frostsikker væske, isolering til slangerne m.v, er altså ikke en nødvendighed, når blot varmepumpen får det opvarmede vand transporteret ind i huset.

Typer af jordvarmeanlæg

Der findes to former for jordvarme, et lodret jordvarmeanlæg og et vandret. Hvilken form for anlæg du vil kunne/skulle installere på din matrikel kommer an på din grunds størrelse i forhold til husets opvarmede areal.
Det er mest almindeligt at få installeret et vandret jordvarmeanlæg, men der er tilfælde hvor det vil være nødvendigt med lodret jordvarme. Dette gælder specielt i tilfælde, hvor grunden huset står på, ikke giver mulighed for udlægning af det korrekte antal meter jordslanger, men det kan også blive aktuelt, hvis du ikke ønsker at ødelægge din prydhave. Lodret jordvarme giver mulighed for, at undgå at ødelægge en etableret have, hvorfor ældre ejendomme med opvoksede haver, kan have glæde jordvarme som er anlagt på denne måde.

NB. Normalt er lodret jordvarme en hel del dyrere end den vandrette, idet der skal helt specielle maskiner til at bore slangerne ned i den rigtige dybde (omkring 100-160 meter).
Har du en af ovenstående begrænsninger, enten en lille grund eller en flot prydhave du ikke ønsker revet op med rode, kan det dog være den bedste løsning.
Under alle omstændigheder vil vertikal jordvarme fungere på samme måde som vandret jordvarme – med den fordel, at det vil være langt mindre synligt udefra, at du har installeret et jordvarmeanlæg. Det er således oftest kun dig (og myndighederne – du skal nemlig søge tilladelse hos kommunen), som ved at det ligger der.

Fordele ved at vælge et jordvarmeanlæg som varmekilde

 • Jordvarmeanlæg er en miljøvenlig opvarmningskilde
 • Jordvarme kræver en minimal vedligeholdelse
 • Du kan opnå store besparelser på varmeregningen, dit varmeforbrug bliver billigere
 • Jordvarmeanlæg er, modsat alternative energikilder, ikke underlagt inflation
 • Jordvarmeanlægget kan nedkøle din bolig i sommerhalvåret
 • En miljøvenlig varmekilde øger salgsværdien af din bolig.
 • En miljøvenlig opvarmningsform er berettiget til tilskud til at installere anlægget

Ulemper ved at vælge et jordvarmeanlæg som varmekilde

 • Nyt jordvarmeanlæg er en langsigtet investering og det tager tid førend den er tjent hjem
 • Jordvarme egner sig ikke til bynære miljøer med risiko for tværgående rør og installationer i jorden i haven
 • Jordvarme kræver megen plads i haven da jordvarmeanlæg ligger udelukkende i jord
 • Det kræver en autoriseret kølemontør/jordvarme installatør at installere dit anlæg
 • Jordvarme koster op til 200.000 kr at indkøbe og montere
 • Det er nemmere at forbinde rør og ledninger i et nyt hus end i et gammelt, særligt ifht placering af installationer og de forbindelser som jordvarmeanlægget kræver
Jordvarmeanlæg

Kan du selv installere et jordvarmeanlæg?

Jordvarmeanlæg kræver installation fra en professionel montør, hvorfor du ikke blot selv kan gå i gang. Dels skal der søges om tilladelse til at nedgrave slanger m.v. Dels er der regler og lovgivning om jordvarmeanlæg; dybde, jordvarmeanlæg størrelse m.v. Foruden selve etableringen, skal der også laves service på jordvarmeanlæg og løbende tjekkes at systemet fungerer som det skal. 

Du kan godt selv lave en del af forarbejdet til anlægget og muligvis selv afmontere din nuværende varmekilde og herved spare nogle penge. Skal du afhænde en gammel olietank, kan du evt. kontakte et skrotfirma og få dem til at hente den. Den kan muligvis være en smule penge værd. Alternativt kan du oftest også få installatøren til at håndtere tanken. Det kan være en “uhandy” opgave at fjerne gamle opvarmningskilder, så det kan være godt at lave en aftale om, at alt det gamle anlæg skal fjernes som en del af aftalen og prisen.

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Alternativer til jordvarmeanlæg

Der findes nogle andre alternativer, som du kan blive klogere på her:

Luft til vand varmepumpe

Når du skal opvarme huset, kan du vælge forskellige varmekilder. De mest kendte er de klassiske baseret på fossile brændsler. Disse anbefales ikke længere at installere, idet der oftest ikke er ret gode forhold til miljøhensyn og energioptimering. 

Men der findes også andre varmekilder, som fx varmepumper som henter varme på anden måde, heriblandt jordvarmeanlæggene. 

Derudover er en anden miljøvenlig energikilde en anden type varmepumpe, nemlig luft til vand varmepumper. Ved denne type pumpe, får du udelukkende varmen fra varmepumpens omdannelse af varm luft til varmt vand som flyder ind gennem husets rør og varmer huset op. Der er således ingen slanger i jorden som ved jordvarme, men til gengæld er der, ved en luft til vand varmepumpe, en udedel som skal placeres ved huset. 

Fjernvarme, pillefyr og solvarme

Andre alternative varmeløsninger er fjernvarme og pillefyr samt solcellevarme. Pillefyr anses dog ikke for en miljøvenlig energikilde og solvarme kan ikke stå alene uden anden form for supplerende opvarmning. Det er således kun fjernvarme som er alternativet til en varmepumpe, enten til jordvarme eller med en ude og indedel. 

Luft til luft varmepumpe

Foruden luft til vand varmepumpen, findes der også luft til luft varmepumper. Som navnet antyder, er det en varmepumpe som bruger den varme luft til at lave mere varme med. Modsat jordvarmeanlægget og en luft til vand varmepumpe, kan denne således ikke bruge varme til opvarmning af vand. Denne type varmepumpe kræver en supplerende opvarmning til vand, oftest en vandvarmer med elpatron. På den måde kan anlægget producere varme og varmt vand, ved at kombinere to energikilder. Det er en løsning som gerne bruges i sommerhuse og lignende fritidsboliger. Det er dog ikke er en rentabel vej at gå, for langt de fleste boligers vedkommende, ved opvarmning hver dag året rundt. Her er det nødvendigt med fjernvarme, jordvarme eller luft til vand varmepumpe.

Hvordan fungerer jordvarme?

Jordvarme fungerer egentlig rimeligt simpelt, men det er en kompliceret teknologi som får det til at fungere.

Hvad er prisen på et jordvarmeanlæg, i anskaffelse og i drift?

Det kan godt koste op mod 200.000 kr at indkøbe jordvarmeanlægget, men oftest vil investeringen være tjent ind i besparelser efter 10 års brug. Prisen varierer efter hvor mange m2 bolig skal anlægget opvarme, pladsen i din have osv.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere