Understrygning af tag | Overstrygning eller understrygning? (Komplet guide!)

Hvis du ejer et hus, ejer du sandsynligvis også et tag. Taget er en af de dyreste dele i husets konstruktion. Alle tage bliver slidt med tiden, sådan er næsten alt forgængeligt. Har du eksempelvis tegl på taget, har du sandsynligvis også et undertag herunder. Ligesom ældre tage, bliver dit undertag også slidt.
At skifte taget er ofte en post som koster mange penge. Derfor ønsker vi os at taget holder i mange år.  De fleste af os vil gerne forlænge tagets levetid, så længe som muligt, for at afholde udgiften til et nyt tag, så længe som muligt. Det samme gælder undertaget. Det kan dog være problematisk at skifte et undertag, uden at fjerne tagbeklædningen. Her kommer understrygning ind i billedet.

Hvis taget endnu har nogle års levetid tilbage, men undertaget er slidt, kan det forlænge tagets levetid at binde tagstenene sammen med understrygning. Formålet er, at få en tættere tagflade. Mange huse med tage fra 80´erne oplever, at de etablerede undertag af plastic, efterhånden bliver slidte. Særligt solens ultraviolette stråler påvirker et undertag lavet af plastic. 

Undertag fra nyere tid, er i højere grad lavet af vejr og sol-bestandige materialer. Understrygning er derfor ofte noget som kommer på tale på ældre huse, hvor undertaget ikke har haft samme slidstyrke. Ofte på huse med tegltag.

I gennemsnit kan understrygning forlænge levetiden på taget med to til tre år men ofte længere. Dog afhænger det af tagets alder og generelle tilstand. 

Læs mere om fordele og ulemper ved understrygningen længere nede i artiklen.

Hvad koster understrygning af tag?

Hvis du vil understryge taget skal du beregne omkostningen i en kvadratmeterpris. Det koster cirka 100 – 150 kr plus moms, at få en understrygning, pr. kvadratmeter. Har du 150 kvadratmeter tag, koster tagunderstrygning altså minimum 15.000 kr og maksimum 22.500 kr. plus moms.

Oveni denne pris kommer prisen for eventuelle “tudesten” som med huller sørger for optimal ventilation under tagbelægningen, hvis der ikke i forvejen er installeret ventilation. Hvis du gerne vil have et præcist estimat på, hvad understrygning på tagstenene vil koste, kan du med fordel indhente nogle tilbud på opgaven, hos mureren eller taglæggeren. 

Få 3 gratis tilbud på understrygning af tag

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på understrygning af tag – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvad er understrygning af tag for noget?

Understrygningen er en proces som etableres under dit eksisterende tag, for at hindre indtrængen af slagregn, fygesne og generel fugt, under tagbelægningen. Fugemassen placeres på indersiden af tagpladerne eller tagsten, indefra loftet på dit tag i huset. Fugen lægges i alle samlinger; vandrette samlinger og lodrette samlinger, inde under pladerne i tagets hulrum. Fugemassen hindrer på denne måde effektivt at tegltaget, betontagsten eller andre gamle tage, får indtrængen af fugt i tagkonstruktionen. 

Der findes flere typer af syntetiske fugemasse materialer, men der bruges i dag oftest elastisk fuge til understrygning. 

Understrygning findes overordnet set i to forskellige typer; Som løs mørtel og som den elastiske fuge, nævnt ovenfor. Du kan også få understrygning af tag med kit, men dette er ikke alment brugt. Der er ikke som sådan forskel på materialernes evne til at tætne, men nærmere forskel på, hvor gode de er til at bevare tætheden over tid og ikke få sprækker. Kan fugerne ikke holde tagbelægningen tæt på indersiden og fri for indtrængning af fugt, har understrygningen ingen reel effekt.

Mørtelstrygning

For nogle år tilbage var mørtelstrygning alment brugt til understrygning (eller overstrygning). I dag bruges mørtlen mere sjældent. Det skyldes at mørtel ikke er så fleksibelt som fuge og dermed med risiko for at revne. Revnet understrygning giver utætheder. Samtidig kan mørtlen falde af taget, i store klumper hvis det river sig løs, for eksempel i en kraftig storm. Mørtel har ellers ofte god hæfteevne, men kan med alderen kræve reparationer, for at det ikke skal ende med at få revner og løse stykker. Derfor er fleksible materialer, som kan tåle at taget bevæger sig en smule, mere effektive til understrygning. 

Elastisk fuge

Det danske vejr er foranderligt og til tider barsk og med store temperatursvingninger. Den slags skift i varme og kulde, fugt og tørhed, er hård for materialerne på gamle tag. Hvis du vælger elastisk fuge i stedet for mørtel, får du et materiale som kan klare meget vejr og vind, uden at det revner. Fugning kræver samtidig ikke nogen særlig vedligeholdelse, medmindre det er direkte ødelagt og kræver udskiftning. Får du understrøget dit tag med elastisk fugemasse, får du altså et godt og fleksibelt værn mod utætheder i taget.

Elastisk fugemasse findes i flere farver, så du kan få en farve som passer til tagstenene på tagkonstruktionen. At vælge fugens farve er mest aktuelt hvis du er nødt til at lave overstrygning.  

Overstrygning og understrygning

Hvis du både hører om understrygning af dit tag og overstrygning, kan det måske give anledning til forvirring. Hvis du vælger at understryge dit tag med elastisk fugemasse er overstrygning og understrygning basalt set det samme. Forskellen består i, om fugemassen er lagt på oversiden eller undersiden af taget. Det fleste gamle tegltage har et loftrum som du kan få adgang til og dermed lægge fugemasse på indersiden af taget. Altså understrygning. Er der mod forventning ikke et loftrum som du kan tilgå, kan du lægge fugemasse på ydersiden af taget, altså overstrygning. 

Kan understrygning betale sig?

Der kan være argumenter både for og imod understrygning. Fordelen er, at det kan forlænge levetiden på dit tag og dermed afholde udgiften for en total udskiftning af taget på huset, nogle år. Omvendt er det ikke sikkert at understrygning kan forlænge levetiden på tegltaget, tagstenene eller andre tagtyper særligt meget, hvis taget er i dårlig stand. 

Omend at understrygning koster meget mindre end et nyt tag, er udgiften alligevel af en sådan størrelse, at det skal kunne svare sig at få understrygning af dit tag. Skal taget alligevel skiftes indenfor 2-3 år, er de 15.000 kr – 25.000 kr du bruger på understrygning måske spildt. 

Hvis selve taget er i rimelig stand, men med et utæt undertag, kan understrygning hindre at isolering, murværk og spær rammes af fugt med risiko for udvikling af skimmelsvamp. Med gamle tegltage kan det hurtigt gå galt med indtrængen af fugt, hvis der ikke er sket renovering i mange år. Omvendt vil understrygning ikke hindre varmetabet som sker ved gamle tage, hvor undertaget er utæt og isolering utilstrækkelig. Ofte kan det således bedre svare sig at “tage tyren ved hornene” og få skiftet taget, efterisoleret og lagt et undertag, så du får en langtidsholdbar løsning for pengene. 

Kan du selv lave understrygning?

Understrygning af tag med fugemasse kan godt klares af egne hænder med lidt teknisk snilde og detaljesans. Det er vigtigt at være grundig og få lagt fugemasse i alle samlingerne under tagstenene. 

Det er nemmest at klare opgaven selv, hvis du kan stå inde under tagfladen og fuge. Hvis dette kan lade sig gøre, kræves der ikke mange andre materialer til understrygning af tag. Er du derimod nødt til at foretage en såkaldt “overstrygning” hvor du fuger samlingerne udefra tagets overside, kan det kræve stillads som skal lejes. Det er ikke så mange af os, der har en sådant stående derhjemme i garagen. Vær også opmærksom på, at en overstrygning kræver, at der er tørt og ikke for koldt udenfor. Sørg eventuelt for at afdække området med plast/presenning efter fugning, for at holde området tørt til fugen er helt tør. Hvor længe fugemassen skal tørre, afhænger af produktet. Læs derfor forskrifterne på pakken inden du går i gang, så du er ordentligt forberedt på opgaven fra start.  

Understrygning, sådan gør du:

  • Start med at fjerne løse dele på tagstenene og eventuelle rester af mørtel som har siddet på stenene.
  • Afrens tagstenene og fugt stenene med vand
  • Fugemasse eller mørtel påføres herefter i alle samlingerne mellem tagsten, både vandret og lodret i alle de områder som binder stenene sammen.
  • Glat herefter fugerne eller mørtlen ud med en finger eller et glattejern til fuger. 

Hvad koster det at understryge et tag?

Det koster mellem 100 kr og 150 kr pr. kvadratmeter at foretage understrygningen af dit tag. Uanset om du vælger en elastisk fuge eller mørtel til formålet, er prisen i samme niveau. Vær dog obs på at prisen er uden moms, hvorfor denne skal lægges ovenpå, for at du kender den endelig pris.

Hvad er understrygning af tag?

En understrygning betyder, at du lægger fuge eller mørtel i alle samlingerne mellem tagstenene på dit tag. Ofte vil det være aktuelt ved et tegltag, men også andre typer tage kan have gavn af understrygningen. Særligt hvis dit undertag har revner eller gammel utæt mørtel fra tidligere understrygning, kan det være en god investering at få foretaget denne renovering. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere