Kvist på tag | Få ekstra lysindfald, ekstra plads, udsigt og værdistigning på huset

Drømmer du om mere lysindfald i din overetage eller kunne du godt bruge lige et par kvadratmeter mere? Måske kunne det ligefrem være lækkert med en lille altan i overetagen? 

Så er det måske en kvist du skal investere i. Som navnet antyder, får du med en kvist nemlig mere loftshøjde i skråvægge, hvilket giver større rummelighed og dertil kommer, at en kvist øger etagearealet med én til tre kvadratmeter (afhængigt af hvor bred kvist der opsættes). Yderligere får du større lysindfald – for ikke at tale om bedre udluftning.

Der kan være mange gode grunde til at etablere en kvist i den eksisterende tagkonstruktion. Foruden de allerede nævnte, får nye kviste oftest huse til at stige i værdi. Den øger simpelthen herligheden af dit hus. Et godt lysindfald og ekstra plads, måske endda en fin udsigt, kan gøre en stor forskel for, hvor attraktiv din bolig opfattes af eventuelle købere i et salg. Får du monteret kviste, gør det desuden noget godt for husets facadeudtryk. 

Tænker du ikke på fremtidigt salg, men på at leve godt i dit hus, er attraktionsværdien vigtig for din friværdi i huset. Jo højere vurdering du kan få på din bolig, jo større friværdi får du. Den kan så bruges på andre boligforbedringer, som igen kan medvirke til at øge den offentlige ejendomsvurdering. Den slags kræver dog altid en specifik og individuel vurdering.

Hvad koster etablering af kviste?

Foruden materialernes pris, skal indregnes en timepris for den tømrer/håndværker, som skal gennemføre projektet for dig. Samtidig afhænger prisen af, hvor kvisten monteres. Skal det ske i den eksisterende tagetage kræver det, at tagkonstruktionen ændres, hvor du skal fjerne tagbelægning på en del af taget. Hvor krævende denne del af arbejdet er, gør en forskel for den pris du skal give for opgaven. Samtidig afhænger prisen af hvilken type kvist der er tale om. 

De forskellige kvisttyper kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Estimeret går der cirka 20-24 arbejdstimer for en håndværker som skal montere en mellem – til stor kvist. Håndværkeren har en timepris mellem 600 kr og 800 kr i timen, inklusive moms. Det giver altså en omkostning der cirka ligger mellem 12.000 kr og 19.000 kr. Nogle materialer kan dog øge denne omkostning langt mere.

Få 3 gratis tilbud på kvist på tag

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på kvist på tag – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvilke fordele er der ved at få monteret tagkviste?

Hvis man leder efter ulemper ved at montere en ny kvist, kan man sandsynligvis finde en eller to. Men fordelene er langt flere end ulemperne. Hvis blot kvisten monteres på den rette placering, i et godt og vejrbestandigt materiale, er det en rigtig god investering i dit hus. En hvor du kan tjene investeringen hjem igen og dermed gøre en god forretning. 

Nedenstående liste viser fordele ved at etablere kviste på huset:

 • Mulighed for masser af lysindfald, både fronten og i kvistens sider (kaldet flunkerne)
 • Bedre udsigt og præsentation udefra end med vinduer
 • Større herlighedsværdi i huset og muligvis udsigt
 • Konstruktion som holder i mange år
 • God rumhøjde under selvstændigt lille tag
 • Flere kvadratmeter ude i rummet som skabes – en karnap
 • Ekstra gulvplads i det indvendige rum i kvisten
 • Gør et rum med skråvægge nemmere at møblere, så du bedre kan placere skrivebord, tv, seng osv, i rummet.

Hvilke typer kviste findes der?

Kviste fås i mange forskellige typer og nye kviste i dag, kommer med mange muligheder for at sætte et personligt præg på den. Der er dog grundlæggende 4 forskellige typer af tagkviste:

 • Taskekvist (pultkvist)
 • Front og gavlkvist
 • Traditionelle kviste (fx rytterkvist og sadeltagskvist)
 • Fabrikskvist

Taskekvist eller pultkvist

En tagkvist med betegnelsen “taskekvist” kommer af en ensidig taghældning, som falder i samme retning som taget. Kvisten er altså et udspring fra tagets side, som følger samme hældning nedad som taget, men ud fra en kvist. En taskekvist kræver en større hældning på taget end andre typer kviste, for at der kan skabes tilstrækkeligt fald på kvisten. Den kan godt starte helt ved toppen af tagets rygning, men vil give det bedste visuelle udtryk, ved at starte et par sten nede.

Front og gavlkvist

Denne type kvist flugter med husets facade, og det er derfor nødvendigt at placere kvisten meget præcist, og med bestemte tagmaterialer. Når gavlkvisten flugter med facaden, betyder det, at den fungerer som en integreret indbygning i gavlen. Under denne type kvist hører også “Mansardkvist” og “Stråtagskvist”. Mansard typen passer specifikt til et mansardtag, som næsten ser ud som en fladtagskvist, blot på siden af taget, altså vertikalt. Stråtagskvisten passer, som navnet lyder, til et stråtagshus. 

Tagkviste af typen “front” og “gavl” kan være meget forskellige og have forskellig placering af ruder og typer af inddækning. Zink er et populært materiale til inddækninger. 

Traditionelle kviste

En tagkvist med et traditionelt udtryk, har et selvstændigt tag i tagkonstruktionen. Det kan både være med sadeltag (almindeligt tag med hældning), fladt tag eller et tag med buet rygning. Kvisten som sidder på disse tage kaldes traditionelle fordi, det er den mest gængse etablering af kviste. De findes både med valmet tag, små altaner og overdækket kant og kan placeres på de fleste typer huse, med almindelige taghældninger og tagtyper. 

Fabrikskviste

Kvisten med navnet “Fabrikskvist” minder om taskekvisten, men kvisten er bredere og fylder gerne to tredjedele af husets tags længde. Hvis kvisten placeres rigtigt, kan det være flot, men desværre kan den også blive for dominerende på tagfladen og dermed forstyrre det visuelle udtryk på husets linier og struktur. En sådan kvist skal man således placere med omhu og have lavet et stykke tegnet forarbejde på, inden den bygges. 

Hvor skal du placere en tagkvist? 

Hvor du placerer en tagkvist i tagkonstruktionen, kan have meget at sige for både det udvendige udtryk og den indvendige funktionalitet. Dertil også for det visuelle udtryk. Hvis huset har et proportionelt udtryk som svarer til en murermestervilla, skal der tilsvarende laves en kvist som passer til netop denne type hus. I dette tilfælde altså en traditionel kvist eller en taskekvist. Foruden placering i forhold til lysindfald og det visuelle udtryk look, har placeringen i tagkonstruktionen, også noget at gøre med placeringen af de eksisterende spær. Hvis der skal fjernes spær, skal der konstrueres en anden bærende konstruktion, så huset bliver ved med at være stabilt og sikkert. 

Kan du undgå at flytte spær, ved at placere kvisten optimalt mellem spær, er det at foretrække. Både økonomisk og byggeteknisk.

Hvilken type kvist passer til dit hus?

Det har stor betydning for husets udseende, at en kvist passer til huset, både i form og farver. Kvistens udformning skal passe til husets form og er huset for eksempel bygget af mursten, er en trækonstruktion ikke nødvendigvis forenelig med husets udtryk. Ligger der vingetegl på huset, er inddækninger af zink muligvis heller ikke det rette materiale til det udvendige udtryk. Det er en meget individuel vurdering som det kan være svært at tage beslutning om. 

Grundlæggende kan du starte med at stille dig selv de vigtigste spørgsmål: 

Tre vigtige spørgsmål du kan besvare i din beslutningsproces:

 • Hvilken type hus har du og hvilke tagkviste kan placeres på denne type?
 • Hvor stort er dit hus og hvor stor kan kvisten blive for at passe proportionelt hertil?
 • Hvilke materialer er dit hus og tag lavet af og hvilke farver – hvad skal kvisten laves af?
kvist på tag indefra
Her kan du tydeligt se, hvor meget lys en kvist på taget vil give. Det vil helt sikkert ændre jeres hus både indvendigt og udvendigt.

Få professionel hjælp 

Skal du placere nye kviste på din bolig, er det en god idé at involvere en arkitekt eller byggerådgiver. Ofte kan det nemlig være svært at vurdere husets størrelse op imod størrelsen på kvisten du vil etablere. Samtidig kan en arkitekt hjælpe dig med forslag til, hvordan du bevarer eller optimerer husets æstetiske udtryk, ved at vælge de rigtige materialer. Denne beslutningsproces gælder både kvistens opbygning, sider, kvistens tag og vinduer. 

Både opbygning, materialer og farver skal hænge sammen – og det skal alt sammen hænge sammen med økonomien. En byggerådgiver kan assistere med at få det hele til at gå op i en højere enhed, eller i det mindste give dig afklaring ift. projektets ønskede indhold og dine muligheder for at indfri projektet. 

Hvad bestemmer en tagkvist pris?

Den endelige pris på nye kviste kan gå op og ned, afhængigt af flere forskellige faktorer. Bestemte tagmaterialer kan blandt andet påvirke prisen. Nedenfor ses en liste over faktorer som kan få prisen på dit projekt til at stige eller falde: 

 • Husets placering i landet; København er typisk dyrest, hele Sjælland dyrere end resten af landet og Nordjylland ofte billigst
 • Bestemte tagmaterialer; Ligger der tegltag på dit hus, skal der oftest også tegl på kvisten og dette er et dyrt materiale. Ligeledes er flunker af zink eller kobber også bekosteligt. Har du fx tagpap på huset, bliver prisen noget lavere.
 • Husets konstruktion; Kræver placering af nye kviste, at der skal laves om på den eksisterende konstruktion og eventuelt flyttes spær, vil prisen stige en del. Kan kvisten placeres mellem to spær, giver det en mindre omkostning
 • Husets størrelse; Kvisten skal passe til husets proportioner. Hvis huset er stort, skal kvisten have en vis størrelse – jo større installation, jo flere materialer og flere arbejdstimer går der til projektet. 

Hvad med en præfabrikeret kvist? 

Ofte vil mange ty til at få bygget en kvist af en tømrer – og det er der også klare fordele ved at vælge. Alternativet hertil er, at købe en kvist som er lavet på forhånd. Altså præfabrikerede kviste som leveres færdige. Helt specifikt kan de fås som en helt færdig kvist eller som “byg selv” kvist på hus. 

Fordelene ved færdige kviste, eller såkaldt “præfabrikerede kviste” er, at de er nemme at håndtere på jorden, inden de monteres og er lavet i tørvejr. Fugt spiller derfor ikke en rolle og der er bedre praktik til samlingen og dermed muligvis lavet færre fejl. 

Ulemperne ved at vælge en præfabrikeret kvist er, at du ikke kan ændre væsentligt på dens proportioner og udseende. Dog kan du hos særlige specialiserede firmaer få specialdesignet din kvist, som så leveres færdig eller næsten færdig til montering. Som hovedregel kan man sige, at jo dyrere det er, jo større tilpasningsmulighed får du. Jo billigere kvisten er, jo mere standardiseret en vare får du. 

Husk og spørg kommunen inden du bygger

Uanset om du vil benytte dig af en tømrers design eller købe præfabrikerede kviste, kræver det en godkendelse fra din kommune. Du må derfor indsende en skitse af dit projekt sammen med en beskrivelse af størrelse, farver og former og afvente et svar fra teknisk afdeling. At bygge en kvist kræver nemlig en byggetilladelse fra kommunen.

Lokalplaner, fredning og naboer

Grundene til at en kvist kræver en byggetilladelse, kan være flere. Dels kan der være en lokalplan som foreskriver, at du kun må bygge i bestemte proportioner eller materialer, dels kan der være naboer som der skal tages hensyn til. Særligt hvis din kvist giver dig ekstra udsyn til andres huse og haver. I nogle tilfælde vil kommunen igangsætte en nabohøring, hvor dine naboer bliver spurgt, om de vil føle sig generet af din kvist. Ofte skal der dog mere til – for eksempel en tagterrasse som giver langt mere udsyn til naboen. Monterer du en lille altan på din kvist, kan dette dog godt sidestilles med en tagterrasse

Er du i tvivl om noget i forbindelse med dit projekt, kan du kontakte kommunens tekniske afdeling og søge svar. De kan som regel hjælpe dig videre.

Slutteligt kan der være en fredning på dit hus eller nabolag, som giver indskrænkede muligheder for renovering. Et fredet hus kan, afhængigt af fredningsgraden, være ensbetydende med, at der ikke må ændres på tagkonstruktionen på huset. Det skal dog ikke afholde dig fra ansøge. Som udgangspunkt må du forsøge at få opfyldt dine drømme og derfor lade dit projekt gå gennem sagsbehandlingen. Muligvis kan nogle justeringer på din plan få projektet godkendt.

Hvis du ikke kan få en kvist på dit hus

Hvis der af en eller anden grund, ikke er mulighed for at montere en kvist på din bolig, kan du alternativt få lavet en større vinduesparti. Dermed opnås alligevel et stort lysindfald og et fint æstetisk udtryk på huset, som kan øge husets værdi. Igen kan det være en god idé, at få en professionel rådgiver indenfor de krævede felter, til at hjælpe dig videre. 

Hvad koster en kvist på taget?

En kvist koster mellem 600 kr og 1.500 kr pr arbejdstime, inklusive materialer som kan være med meget varierende priser. Træ og en nordjysk håndværkerpris, får den samlede timepris ned mod de 600 kr, mens tegl, zink, kobber og en håndværker i København, får timepris op til eller over 1.500 kr. Projektet vil cirka tage 20 til 24 arbejdstimer at gennemføre, for en professionel håndværker. 

Kan man selv bygge en kvist?

Hvis du køber en færdigbygget kvist kan du muligvis godt selv montere den, men ellers vil det umiddelbart være en opgave for en professionel håndværker. En kvist er en rimeligt kompliceret opgave, særligt med henblik på, at montere den korrekt ift. husets konstruktion og bærende elementer. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere