Uanset om det er en udvendig totalrenovering eller en indvendig renovering du drømmer om, er der ingen tvivl om, at projektet kan blive omfattende, dyrt og krævende. Samtidig kræver det, at du tager en masse beslutninger. De forskellige poster til blandt andet gulve, vægge og udskiftning af tag kan desuden, hver især, have udfordringer som skal løses. 

Mange boligejere vælgere derfor at hyre fagfolk til renoveringen og en entreprenør til at styre projektet. Du kan også selv være entreprenøren som styrer projektet. Dog skal du blot gøre dig klart, at denne proces kan være meget tidskrævende og svær at kombinere med et andet job samtidig.

Pris for totalrenovering pr. m2

Foruden udsving på priser i sæson, geografisk placering og i udbud og efterspørgsel, er der forskel på, hvor stor en omkostning en håndværker estimerer og giver sit pristilbud på. Nedenstående priser tager derfor udgangspunkt i gennemsnitsprisen og kan blot anses for vejledende.

Hvad koster totalrenovering?

Når du vil nedrive og bygge op, renovere og lave ændringer, kan det være svært at sætte præcise tal på, hvad de specifikke opgaver koster. Der kan være store forskelle på omkostninger til materialer og på projekter. Hvis du antager en entreprenør eller arkitekt, er det dennes opgave at give dig et estimat på udgiften på byggeriet. Både den samlede udgift og udgiften for delelementerne af projektet. Som bygherre skal du godkende de udgifter, som entreprenøren fremlægger for dig. Derfor er det en god idé, at du orienterer dig om byggeriets processer og omkostninger på forhånd. Så går du mere velforberedt ind i dialogen.

Udvendig renovering

Et ældre hus har ofte behov for at få skiftet udvendig beklædning, få nyt tag og muligvis nedrivning af dele af husets mure, spær og konstruktion. Når ældre huse totalrenoveres, opdager man ofte undervejs, at der er uforudsete forhindringer, som kan ændre på økonomien i renoveringsprojektet. Du gør derfor klogt i, at afsætte en buffer i budgettet, til sådanne uforudsete ændringer i planen. 

En udvendig totalrenovering indebærer ofte ændringer i den bærende konstruktion, hvilket kræver at en ingeniør eller arkitekt involveres i projektet. Hvis en del af konstruktionen fjernes, kan huset blive ustabilt og dermed med sammenstyrtningsfare. Muligvis kræver dit projekt flere entreprenører; både en tømrer og ingeniør eller arkitekt. Det er vigtigt at projektet planlægges og udføres med både praktik og håndværk og bygningskonstruktion for øje. 

Hvis du har kyndige øjne og hænder til at rådgive dig i din projektering, kan du nemmere træffe de rigtige beslutninger som bygherre. 

Indvendig renovering

Vil du totalrenovere indendørs, kan du forledes til at tro, at det blot handler om udskiftning af fliser, maling og indvendige døre. Desværre kræver indvendigt byggeri ganske ofte ligeså meget som udvendigt byggeri gør. 

Dit materialevalg kan ganske sikkert påvirke prisen, men grundlæggende handler prisen om, hvor omfattende arbejdet er. Skal der laves nye rør og nyt vådrum, koster det hurtigt mange penge. 

Et nyt gulv i sig selv er ikke nødvendigvis bekosteligt, men hvis fundamentet skal laves om, og fx tilføres gulvvarme, stiger prisen for gulv pludselig en del. 

Elektriske installationer er en dyr post i byggeri

De fleste huse af ældre dato, har også ældre ledninger og elektriske installationer. Gamle el-tavler kan kræve udskiftning og nogle typer ledninger kræve udskiftning, for at være lovlige og brandsikre. Derudover kræver indvendig totalrenovering ofte, at der laves nye stikkontakter, at eksisterende installationer flyttes og fx gulvvarme på el, tilsluttes. Hertil skal du bruge en elektriker. Omend der kan være store forskelle på omkostningen til elektrikeren, skal du regne med, at det kræver et forholdsvist stort beløb, at involvere en elektriker i dit projekt. 

Renovering af kælder kræver også penge

Har dit hus en kælder, kan økonomien endnu engang tage et hop og projektet give dig større omkostninger. Mange kældre mangler nemlig både ventilation og fugtsikring, samt efterisolering. Skal du renovere kælderen, sammen med resten af huset, skal du regne med, at denne vil trække udgiften til din renovering op. 

Det sker at boligejere og fagfolk må ændre i projektet

Et hus som har stået i mange år, måske endda uden at blive renoveret løbende, vil have mange elementer som skal udskiftes. Dels handler det om, at man i dag vil bygge helt anderledes end den tid som huset er bygget i. Dels handler det om, at de fleste materialer vil være slidte og dermed, kan flere ting kræve udskiftning, når du afmonterer en bestemt del. Projekter i gamle huse, har det med at ændre sig undervejs.

Priseksempler på renovering af rum

Renovering af badeværelse

At bygge et nyt badeværelse er et af de dyreste rum i et hus. At totalrenovere et badeværelse er mindst ligeså dyrt – dog afhængigt af rummets stand og størrelse.

Hvis du skal renovere badeværelset, er det en god idé at spørge fagfolk til råds. Badeværelset er nemlig et af de projekter som sjældent bliver billigere end forventet. Det skyldes ikke kun at fliser kan være dyre og at armaturer bedst købes i gode mærker for holdbarhedens skyld. Det skyldes også, at både VVS, murerarbejde og elektrikeropgaver koster penge. Vådrumssikring kræver finesse og fokus og rummet har mange installationer. 

Et badeværelse som totalrenoveres af fagfolk, koster mellem 130.000 kr og 200.000 kr at bygge.  

Renovering af køkken

Modsat badeværelset kan et nyt køkken godt blive billigere end gennemsnittet. Det betyder ikke at de tilbud du får fra byggebranchen, er billigere end til badeværelset, men nærmere, at der er stor konkurrence i køkkenbranchen. Det betyder, at du til forholdsvist små penge, kan få et fint og rummeligt køkken. 

Der kan være mange grunde til, at det ikke nødvendigvis er den rigtige beslutning for dig, at vælge det billigste køkken. Er du først gået i gang med renovering af dit hus, har du sikkert også nogle drømme som følger med. Ikke desto mindre kan du spare mange penge i din renovering, ved at handle egne indkøb af materialer og elementer. 

Et rummeligt IKEA-køkken kan erhverves for cirka 30.000 kr. Herudover kan du betale dig fra at få monteret elementerne af en håndværker. Dette koster mellem 10.000 kr og 30.000 kr. Dit pristilbud er ved denne løsning altså maksimum 60.000 kr.

Et rummeligt køkken fra HTH koster cirka 120.000 kr. Hertil kan du vælge at få montering fra en af deres samarbejdspartnere. Dette koster mellem 10.000 kr og 30.000 kr. Din pris er ved denne løsning, altså maksimum 150.000 kr inklusive montage. Et køkken fra et køkkenfirma koster dog nemt langt mere og gerne 200.000 kr plus+. Prisen afhænger især af mængden af skuffer, valg af bordplade og materialet som skabene skal være lavet af. 

Udskiftning af vinduer og døre

I en totalrenovering af et hus eller en lejlighed, er det forventeligt, at alle vinduer og døre skal skiftes. I et gammelt hus er vinduerne sjældent i 3 lag og energirigtige. Det er således ikke kun et spørgsmål om, at de ikke skal være rådne, men også om de koster for mange penge på varmeregningen.

Et nyt træ/aluminiumsvindue i en standard størrelse, koster cirka 5.000 kr, leveret og monteret af en glarmester eller tømrer. Selve vinduet koster 4.000 kr og montagen cirka 1.000 kr. Vil du hellere selv lave egne indkøb af vinduer og døre, kan du måske spare 10 – 20%. Ved denne løsning skal du dog også selv tage ansvar for at vinduet passer og virker.

Forbered dit renoveringsprojekt

Der kan være mange grunde til, at du vil i gang med dit renoveringsprojekt. Uanset grunden, er starten af processen dog, at du skal indhente tilbud på hjælp til processen. Det gælder både entreprenøren, eventuel hjælp til forudgående nedrivning eller til konkrete opgaver i bestemte rum – fx at sætte fliser op i badeværelset eller montere en ny varmekilde. Vælger du at hyre en totalentreprenør, vil denne kunne stå for hele processen, og du skal herved blot kommunikere med entreprenøren, til hele projektet.

Når du skal vælge dine samarbejdspartnere, er det først og fremmest vigtigt, at I har god kemi. Den gode dialog og kommunikation er nemlig afgørende, både for processen og for resultatet af arbejdet. Derudover skal du huske, at I sandsynligvis skal tilbringe ganske meget tid sammen, hvorfor det er for anstrengende, hvis I ikke passer godt sammen i arbejdet. Indhent gerne flere tilbud på en totalentreprenør, hvis det er denne løsning du vælger at gå med. 

Hvad har du råd til?

Hvis først en totalrenovering nærmer sig en – til halvanden million i omkostning, overvejer du måske, om du har råd til at gennemføre projektet. Hvis banken siger god for at gennemføre det skyldes det, at den kommende salgspris, efter renoveringen, forventes at svare til eller være højere end prisen for renovering + købsprisen på huset. Banken anser det således for en rentabel investering, hvor de forventer at de kan få deres investering hjem igen, skulle det være nødvendigt at sælge huset, og indfri dine lån. 

Er det bedre at bygge nyt?

Når først en renovering koster rigtig mange penge, overvejer nogle, om det mon bedre kan svare sig, at foretage en nedrivning og bygge et nyt hus. En sådan vurdering vil altid være individuel. I nogle huse (og i beliggenhed), kan det sagtens svare sig at totalrenovere. I andre kan det bedre svare sig at foretage en nedrivning. Om du skal have et nyt hus eller et renoveret hus, er således både op til dig, din økonomi og dine lånemuligheder.

Find den rigtige til dit projekt – Få 3 byggetilbyd i dag

Nemt,hurtigt og gratis • Over 520.000 formidlede opgaver • Håndværkere i hele landet

Hvornår skal du spørge kommunen om lov til dit byggeprojekt?

Hvis du går i gang med renoveringen og beslutter at dit hus skal have kviste, tagterrasse eller ændres i areal – fx i form af en tilbygning, skal du lave en ansøgning til kommunen om tilladelse til at bygge. Beholder du derimod husets nuværende form, kræver det ikke en tilladelse fra din kommune, medmindre der foreligger servitutter eller en lokalplan som foreskriver særlige vilkår. I nogle områder er der bl.a. begrænsning på, hvilke typer tage du må lægge på dit hus. 

Inden du går i gang med dit byggeri, er det altid en god idé, at tjekke på kommunens hjemmeside, eller kontakte den tekniske afdeling og spørge dem til råds. Så er du sikker på, at du har mulighed for at gennemføre dit projekt. Entreprenøren kan ofte også hjælpe dig med dette. 

Husk affaldshåndtering

I et renoverings og byggeprojekt er der altid meget byggeaffald. Dels skal dette sorteres og afhændes på genbrugsstation, dels skal det fordeles efter potentielt sundhedsskadelige stoffer. 

I gamle huse er der ofte brugt asbest i materialerne. Det gælder både plader, maling, væv og tagplader. Derfor er vigtigt, at du har styr på håndteringen heraf. Har du hyret en totalentreprenør, vil denne sørge for at affaldet håndteres. Skal du selv stå for håndteringen, findes der firmaer som specialiserer sig heri og ellers skal du selv køre på genbrugsstationen med de mange læs. Vær i den forbindelse obs på, at ikke alle genbrugsstationer tager imod asbestaffald og at det skal pakkes særligt ind, for at kunne afleveres på de stationer som tager imod det. 

Vær også opmærksom på, at asbest skal håndteres med forsigtighed og at du bør bære åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesdragt ved håndtering.

Hvad koster det at renovere pr m2?

Det koster alt mellem 5.000 kr og 26.000 kr pr. m2 at renovere. Prisen afhænger af arbejdets omfang, typen af opgave og om det er en udvendig eller indvendig renoveringsopgave. 

Hvad koster det at renovere et hus indvendigt?

Koster typisk 8.000 kr pr. m2 at renovere indvendigt, men prisen kan både være lavere og højere. En højere pris skyldes gerne renovering af baderum, køkken og bryggers, mens en lavere pris er i værelser, gang og stue. Den endelige pris afhænger dog altid af antallet af m2, husets stand og materialevalg.