Tag reparation – Find din pris på tagrenovering her

Dit tag er til for at holde vind og vejr ude, og varmen inden. Taget indefra skal gerne være tæt, med undertag og isolering. Udefra skal tagfladen gerne være hel, uden huller, revner, flossede kanter eller afskalning, ligesom inddækningen omkring ovenlysvinduer, skorstene og kviste gerne skal være tæt og dækkende. Rundt om tagets kant skal tætte (og ikke stoppede) tagrender gerne tage imod det vand som (forhåbentlig) løber af taget.

Dit tag er til for at holde vind og vejr ude, og varmen inden. Taget indefra skal gerne være tæt, med undertag og isolering. Udefra skal tagfladen gerne være hel, uden huller, revner, flossede kanter eller afskalning, ligesom inddækningen omkring ovenlysvinduer, skorstene og kviste gerne skal være tæt og dækkende. Rundt om tagets kant skal tætte (og ikke stoppede) tagrender gerne tage imod det vand som (forhåbentlig) løber af taget.

Hvis ovenstående ikke helt beskriver dit tag og du kan identificere skader, utætheder og/eller ødelagte sten eller plader, er det en god ide at læse om reparation af tag og hvordan du får taget gjort helt og sundt igen. 

I artiklen her, kan du blive klogere på, hvad typiske skader kan være, hvad en tagreparation indebærer og hvornår der er behov for udskiftning af dele eller hele dit tag. 

Hvad koster det at få renovering af tag fra professionelle?

Omkostningen til en tagrenovering koster alt mellem 100 kr og 800 kr for simple problemer. Nedenstående er eksempler på priser for udbedring af tagproblemer. Priserne kan alene opfattes som vejledende. Ethvert projekt skal vurderes individuelt af en professionel taglægger. 

  • Fjernelse af mos og alger: 300 – 800 kr
  • Tagpaphuller lukkes: 200 kr
  • Skift af tagsten: 200 – 600 kr
  • Tætning af inddækninger: 100 kr
  • Skift af vindskeder: 150 kr
  • Tætning af huller i tagrender: 100 – 150 kr

Få 3 gratis tilbud på Tagreperation

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Tagreperation – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvordan ser du om du har et utæt tag?

Eventuelle skader på taget er ikke altid nemme at opdage – særligt ikke fra jorden. Du skal typisk op på en stige eller op på taget, for at kunne inspicere hele tagfladen. 

Alternativt opdager du skaden ved, at der fremkommer utætheder inde i huset – gerne i loftet. Er der først et utæt tag, som kan ses indefra huset, er det tid at reparere det, inden det udvikler sig til en større og mere omfattende skade. 

Du kan dog også forsøge dig med en kikkert og inspicere taget på denne måde. Rygningen vil dog nærmest være umulig at se nedefra. Nogle huse har en rygningsstige, så du kan kravle op og se hele rygningen oppefra.

Gennemgå taget et par gange om året

Tjek gerne taget et par gange om året. Både vinter og sommer kan være hårdt for taget. Der kan være mange grunde til at taget ikke længere står imod vind og vejr, men typiske skader skyldes nedfald af noget ovenpå tagfladen eller at taget er slidt og gammelt.

Start med at tjekke tagrygningen; er den hel? Dernæst skal du tjekke om der er løse sten eller plader eller om der er noget som er knækket, ødelagt eller revnet. Slutteligt skal du tjekke inddækninger rundt om installationer i taget. Det kan være kviste, vinduer eller skorsten. Samtidig skal skotrender være lige og uden mos og alger. Tætning af skotrender kan potentielt løse flere problemer på taget.

Dine tagrender skal gerne tage imod alt det som kommer fra oven og ned på taget. Hvis de er stoppede eller revnede, er det måske ikke tilfældet, hvorfor der kan opstå skader på taget. Sørg derfor også for at inspicere disse. 

Taget indefra

Et utæt tag kan resultere i indtrængen af fugt i loft, isolering og konstruktioner på indersiden. Først når indtrængende fugt til isolering og loftplader – særligt hvis der ingen undertag er. Dernæst går fugt ned i vægge og til sidst, hvis problemet bliver meget slemt, ned i gulvet også. Konstruktioner kan også blive påvirket. 

Utætheder i tag kan få store konsekvenser på indersiden af taget, hvis skader ikke stoppes og reparation foretages. Fugten ødelægger desuden ikke kun materialer, men forårsager skimmelsvamp. Det vil vi helst ikke have indenfor døren derhjemme. 

Når du gennemgår taget indefra, skal du kigge efter om der trænger lys igennem nogen steder – hvis lyset kan, kan regnen potentielt også. Samtidig skal du kigge efter fugtskjolder, særligt i hjørner af loftet, men også på selve tagbelægningen, lægterne og gulvet. Det er nemlig også tegn på et utæt tag. Fugtskjolder er generelt tegn på, at der allerede er utætte områder, som har forårsaget skade inde i huset. Står det blot og drypper en smule, kan det måske hurtigt repareres.

Ligeledes skal du tjekke efter skadedyr. Det kan være runde huller i trækonstruktioner samt huller med flossede kanter og noget som ligner fint mel eller støv i hullerne. Det kan være tegn på angreb af husbukke eller borebiller. Disse kommer også ind ved et utæt tag. 

Hvorfor bliver taget utæt?

Som beskrevet i ovenstående, kan der være forskellige tegn på, at der opstår lækager på et tag. Det kan både skyldes en utæt tagrende, en ikke-tætsluttende inddækning tag-installation eller at tagmaterialerne af forskellige grunde er ødelagte. 

Typiske årsager til eventuelle skader

  • At taget er gammelt
  • Manglende vedligeholdelse (tagrensning, rensning af tagrender, tjek af taget mv.)
  • At der er sket fejl ved montering af taget
  • Ekstreme vejrsituationer

Selvom der er forskel på årsagen til skaden, er der uagtet behov for tagrenovering for at komme problemet til livs. Der er dog blot forskel på hvad det er man skal reparere. 

Nogle skader kræver en større tagreperation, fx kan det være svært at undgå en omlægning af et tagpaptag, hvis større områder af banerne er løse. Skaderne kan både være små og omfattende, hvorfor det kan være svært at afgøre omfanget af reparation, uden også at se på hvilket tagmateriale der er tale om. 

Forskellige materialer, forskellige utætheder

Ligeså vel som der er forskel på tagpaptag, tagplader og sten, er der også forskel på hvordan og hvornår de bliver utætte. De forskellige materialer skal derfor også udskiftes på forskellige tidspunkter. Ved tætning af tag, kan din tagtype være afgørende for, hvor omfattende reparationen er, og hvad omkostningen hertil bliver.

Gennemgang af udvalgte tagmaterialer

Mens tagplader kan revne, kan tegltage få løse eller nedfaldne sten. Således har de forskellige tage nogle svagheder, ligesom de har styrker. Læs mere om udvalgte populære tagmaterialer i afsnittene herunder. 

Tagpap

Et tagpaptag har i gennemsnit en levetid på cirka 30 år. Når taget begynder at kræve reparationer, er det typisk fordi der opstår lækager mellem de sammensvejsede baner taget lægges i. Hvis du løfter i banerne, kan du hurtigt se, om det ligger løst og dermed om fugt, vand og skadedyr kan komme ind. 

Er problemet omfattende, kan det kræve at tagpappet pilles ned og erstattes med nyt. Ved en reparation af tag med tagpap, vil det ofte være en gensvejsning af samlingerne som løser problemet. Alternativt kan revner eller løse baner i mindre skala repareres med tagkit. 

Stålplader

Et pladetag med stålplader, også ofte kaldet et “Decratag”, har en gennemsnitlig levetid på cirka 40 år – nogle gange lidt mindre. Pladerne vejer ikke meget og kan derfor godt flyve af i et stormvejr. Af samme årsag kræver reparation af tag med stålplader, at man kan udskifte forslåede plader med nye, da de “forfløjne” kan have fået buler eller slag som gør at de ikke længere kan sidde ordentligt fast på taget. Trænger taget i forvejen til at blive repararet, vil det være endnu mere aktuelt, at udskifte til nye plader. 

Bølgeeternit

Et bølgeeternittag holder cirka 30-35 år, afhængigt af graden af vedligeholdelse. Pladerne kan knække eller revne og gør det i højere grad når der kommer bevoksninger på dem. Skaderne på sådanne tage skyldes typisk en kombination af dårlig stand og kraftigt vejr, som fx storm og skybrud. Begge dele er vejrtyper vi ser mere og mere af i nyere tid. En tagrygning med eternit kan desuden også få indtrængende fugt, fx ved sne eller regn. For at afhjælpe sådanne lækager, kan der monteres skumbaner under kanten.

Skifertag

Et tag af naturskifer er tagtypen med den længste holdbarhed. Gerne 100 år. Kunstskifer er også et holdbart materiale, dog knapt så holdbart som naturskifer. Typisk holder det gerne 80 år. Med kunstskifer opstår samme type skader som ved tagpap. Der kommer utætheder ved samlingerne – typisk på grund af mos. Fjerner du mosset, fjerner du dermed også potentielt lækager. 

Teglsten

I gamle dage lagde man mørtel under tagsten og denne vil med årene nedbrydes. Har du et gammelt tegltag, kan skader derfor godt skyldes at denne mørtel bør udskiftes med nyere tætningsmaterialer. Et tegltag har generelt en lang levetid, gerne på mere end 50 år, men der kan også her opstå både nedfaldne sten, revner og utætte steder mellem stenene. Håndværkere med forstand på tegl kan give dig et detaljeret bud på, hvad det kræver at gøre dit tegltag tæt. 

Få et gratis tagtjek

Hvis du er i tvivl om hvorvidt dit tag skal have foretaget tagreparation, kan det være en god ide, at få et gratis tagtjek. Mange håndværkere som arbejder med at reparere og udskifte tag, tilbyder at komme ud og inspicere dit tag helt gratis. 

Hos nogle tagfirmaer kan du tilmed få en rapport tilsendt som specificerer tilstanden på dit tag, estimeret restlevetid samt estimeret omkostning til reparation eller opsætning af et nyt tag

Får du udført et tjek, kan du bedre vurdere hvad taget har behov for, hvad det kræver af dig, og hvad omkostningen til reparation bliver. 

Samtidig er det vigtigt, at du ikke har et utæt tag som ikke får foretaget reparation. Jo længere det står på, jo større bliver skaden. 

Kan jeg selv reparere et utæt tag?

Hvis du opdager fejl og skader på taget og tænker, at du selv kan foretage en renovering, er der ikke noget til hinder for at du går i gang. Du skal blot vurdere, om du føler dig kompetent til at få taget repareret tilfredsstillende og sikkert.

Bestil eventuelt et tjek af taget af en professionel tagtekniker. Dennes vurdering og anbefaling, kan du bruge til din egen vurdering af, om du selv kan udføre arbejdet. Der er ingen tvivl om, at du kan spare mange penge ved at foretage renovering af taget selv. Der er blot heller ingen tvivl om, at det kan være et omfattende stykke arbejde du skal lave. Husk også at du med god sandsynlighed får brug for et stillads. Sådanne kan lejes hos forskellige udlejningsfirmaer indenfor byggeri og maskiner. 

FAQ 

Hvad koster det at få repareret tag?

Prisen for tagreparation afhænger meget af hvad problemet er. Det er typisk billigere at få tætning af tagrende, repareret inddækninger eller vindskede, end det er at få fjernet alger og mos, samt skiftet ødelagte tagsten. Er der konstateret omfattende angreb af borebiller eller andre dyr i konstruktioner, kan omkostningen ende i en noget højere skala. Få evt. et gratis tjek af taget fra en taglægger. Denne kan estimere omkostningen for dit projekt for dig.

Hvem kan reparere tag?

Der er typisk tømrerfirmaer i dit lokalområde som laver tagarbejde, og ellers kan du søge efter et taglæggerfirma på internettet. Tagteknikere har gerne taget et særligt kursus i tag eller lignende, som gør at deres viden om tag er mere detaljeret og bred. Både de lokale håndværkere og landsdels- eller landsdækkende taglæggerfirmaer, tilbyder typisk et gratis tjek af dit tag.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere