Hækklipning pris – Find din pris her

I ganske mange danske haver står der stedsegrønne hække. Det kan for eksempel være tjørn eller bøgehæk, eller allermest populært; ligusterhækken som pryder i mange villakvarterer og kolonihaver. 

Næsten alle hushække skal nedklippes to gange om året for at bevare form, ønsket højde og tæthed. Særligt højdemål kræver ofte at klipningen foretages flere gange om året, da hækken ellers vokser sig så høj, at den til sidst ikke længere kan nås fra jorden eller en almindelig stige.

I ganske mange danske haver står der stedsegrønne hække. Det kan for eksempel være tjørn eller bøgehæk, eller allermest populært; ligusterhækken som pryder i mange villakvarterer og kolonihaver. 

Næsten alle hushække skal nedklippes to gange om året for at bevare form, ønsket højde og tæthed. Særligt højdemål kræver ofte at klipningen foretages flere gange om året, da hækken ellers vokser sig så høj, at den til sidst ikke længere kan nås fra jorden eller en almindelig stige. 

Uanset om du skal klippe bøgehæk, liguster eller tjørnehæk, kræver hækkeklip gerne en effektiv hækklipper som kan hjælpe med klipningen og gøre den lige, både på siderne og i højden. 

Hvis du ikke ejer en hækklipper eller ikke har kræfter eller lyst til at nedklippe selv, kan du søge hjælp fra en professionel gartner. Sommetider opstår behovet for hjælp fra gartneren også på baggrund af en aftale om dobbeltsidet hækklipning i samarbejde med naboen, eller fordi der skal nedklippes mange meter hæk, som efterfølgende også kræver afskaffelse af klippeaffaldet. 

Hvad koster hækkeklipning?

Hvis en gartner skal hjælpe dig med hækklipning, vil denne typisk give dig en pris på klipning pr. løbende meter. Samtidig kan der være forhold som udløser et tillæg til prisen pr. løbende meter. Yderligere vil prisen også differentiere alt efter om du selv sørger for bortkørsel af afklippet fra hækken, eller om gartneren skal stå for bortskaffelse.

Der kan være forskellige omstændigheder som øger prisen pr. løbende meter for at få nedklippet hushækken med professionel hjælp. De fleste hække passer ind i gennemsnitsberegninger, men er der for eksempel ikke tale om ensidet hækklipning, men derimod klipning på begge sider af hækken, vil prisen herfor øges over gennemsnittet. 

Derudover kan der være andre forhold som virker fordyrende. Skal gartneren stå på en stige for at nedklippe kan det udløse et tillæg, ligesom en hæk der stikker (fx tjørn) kan betyde, at der skal bruges mere tid på klipningen, end der vil gå med andre typer hække.

Hvad koster hækklipning pr. time?

Selvom du typisk vil få en pris for hækklipning pr. løbende meter hæk, kan du også hyre en gartner pr. time. De fleste gartnere koster cirka 300 kr pr. time inklusive moms. Der kan dog være forskel i pris alt efter hvilket firma der indhentes tilbud hos og hvor i landet det ligger. En hækklipning er typisk dyrere i København end i mange andre dele af landet. 

Gennemsnitlige priser for hækklipning

Nedenstående to priser angiver vejledende omkostninger til hækklipning pr. løbende meter, fordelt på enten ensidig klipning, eller at den nedklippes på begge sider. 

Pris inklusive moms for klipning på én side = 25 kr

Pris inklusive moms for klipning på to sider = 40 kr

Eksempler på hækklipning priser

Hvis du skal forsøge at regne ud hvad det vil koste at få hækken derhjemme klippet, kan det være rart at se et priseksempel. En pris på hækklipning kan dog være forskellig alt efter hvor i landet du bor, forhold omkring hækken, hvordan den skal nedklippes m.v. Et priseksempel kan derfor alene anses for vejledende. 

Eksempel på klipning af ligusterhæk nr. 1

  • 25 meter ensidig klipning af bøg
  • Hækken er under 2 meter høj
  • Hækken kræver ikke gødning
  • Bøgehækken klippes inklusive bortskaffelse af afklippet

Pris: 

Bøgehækklipning = 625 kr

Bortkørsel af affald fra klipning = 125 kr

Klipning af hæk = 750 kr inklusive moms

Eksempel på klipning af hæk 2

  • 30 meter dobbeltsidig klipning af liguster
  • Hækken er mere end 2 meter høj
  • Hækken kræver ikke gødning
  • Ligusterhækken nedklippes inklusive bortskaffelse af afklippet

Pris: 

Ligusterhækklipning = 1.200 kr

Bortkørsel af affald fra klipning = 240 kr

Tillæg for klipning af hæk over 2 meter =120 kr

Klipning af hæk pris = 1.560 kr inklusive moms

Få 3 gratis tilbud på Hækklipning pris

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Hækklipning pris – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Spar penge på professionel klipning af hæk

Hvis du gerne vil have bøgehækken omkring husets have klippet, vil du måske ty til kyndig hjælp. Hjælpen er oftest ikke gratis, men der kan være penge at spare alligevel. Kan du selv sørge for at få afskaffet affaldet fra din klipning, bliver regningen til en prof. hækklipper mindre. 

Faktisk kan du spare cirka 20 % på regningen. Eftersom prisen pr løbende meter justeres efter, om der skal køres affald væk efter klipning, vil besparelsen stige med antal løbende meter hæk. 

Kan din klipning deles med naboen?

Deler du hække med en eller flere naboer, kan der være penge at spare ved at deles om en professionel i klipning. Jeres fælles hække nedklippes nemlig optimalt set samtidig og bliver dermed i samme højdemål og drøjde, hele vejen rundt og på begge sider. 

Prisen pr. løbende meter bliver en del lavere hvis to eller flere naboer skal deles om regningen for klipning. Det skyldes ikke mindst, at din gartner kun skal køre til ét sted og have gang i opsætning af udstyr m.v.

Hvornår skal min hæl klippes?

Selvom der er forskel på typen af hæk, er det gængs at de fleste typer hækplanter bør klippes 2 gange om året. Typisk forår, sommer og i efteråret.

Ligusterhæk klipning

Klipning af ligusterhæk skal gerne foretages i to omgange hvert år. Det skyldes først og fremmest, at det er en hurtigt voksende type hæk. Får du ikke din hæk klippet, vil skuddene vokse sig meget tykke og blive svære at skære senere hen. Klipning af ligusterhæk skal gerne ske midt juni og i august/september. 

Prisen for denne type følger gennemsnittet for pris pr. løbende meter.

Bøgehæk klipning

I princippet behøver bøg kun nedklippes én gang i sæsonen, gerne i efteråret. Ofte vil væksten dog være så stor, at den også kan være nødt til at klippes i starten af sommersæsonen, særligt hvis du skal kunne kigge over den eller komme forbi den. Klip den gerne mellem juni og oktober måned. 

Prisen for klipning af bøgehæk følger gennemsnitlige priser pr. løbende meter. 

Tjørnehæk klipning

Har du en tjørnehæk skal den ligeledes klippes ad to omgange hvert år. Gerne i juni og i august. Da væksten i sommerhalvåret er stor, vil tjørn vokse sig stor, hvis den ikke klippes både i starten og slutningen af vækstperioden. 

Priser for klipning følger øvrige gennemsnitspriser.

Findes der regler for klipning af hæk?

Hvis der findes en lokalplan og servitutter i dit område, eller en særlig plan for dit kvarter, kan der være regler som dikterer hvor høj hækken må være og hvor bred. Hvis der er tvivl om hvorvidt den overtræder reglerne som står anført i Hegnsloven, kan der rettes henvendelse til Hegnssynet.

Husk at der er forskel på, om det er dit eget levende hegn eller et fælles levende hegn, som står i skel mellem dig og din nabo. Hvis der er tale om fælleshæk skal du og din nabo være enige om, hvordan hækken passes og hvor høj den må være.

Dit eget hegn på egen grund må max være 180 cm høj plus den afstand du sætter den i til skellet. Det betyder, at sætter du din hæk 50 centimeter fra skel, kan du lægge 50 cm oveni de 180 cm. Hække må uanset højde dog ikke tage luft, udsigt eller lys fra de omkringliggende naboer.

Hvis hækken står i skel er max højdemål (medmindre en intern aftale eller servitutter siger andet), 200 cm.

Sætter du hækplanter inde midt på din grund, eller med en vis afstand til skel, må de vokse sig ligeså høje og drøje som du synes de skal. De må dog fortsat ikke tage lys og luft eller udsigt fra de omkringliggende husstande. 

FAQ

Hvor lang tid tager det at klippe hæk?

Vil du gerne klippe hækken derhjemme selv, kan det godt være det tager lidt længere tid, end hvis du får professionel hjælp til klipning af hæk. Til gengæld er det dog så gratis. Hvor lang tid du bruger på hækklipning afhænger både af hvilke redskaber/maskiner du har til rådighed, hvor høj hækken er, hvor ferm du er til klipning og om du har en trailer (af en vis størrelse), til bortskaffelse af affaldet fra din klipning. 

Hvornår må man klippe toppen af hækken?

I princippet bestemmer du selv hvornår du vil i gang med at nedklippe hækken derhjemme, men vil du gerne være god ved hækken, skal den klippes til august/til efterår. I foråret og forsommeren kan hækken være i kraftig vækst og derfor også kræve klipning tidligere på sæsonen. Mange vil sige, at hækklipning skal ske til Sankthans i juni, men kan du undgå klipning indtil august, er det at foretrække. Det er både godt for hækken og for biodiversiteten, da der er mange dyr i hækken gennem sommersæsonen. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere