Tilskud til energirenovering | Få overblikket her

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du kan få energitilskud fra Energistyrelsen, hvis du ønsker at foretage nogle energioptimeringer af dit hus. Du kan få fradrag for mange tiltag, men dog ikke for almindelige energibesparelser i hjemmet, såsom brug af solceller eller udskiftning af hårde hvidevarer i boligen. Men alt dette kan du naturligvis læse mere om i de nedenstående afsnit, hvor vi også guider dig gennem ansøgningsprocessen, så du kan få tilskud.

Der er netop kommet en ny aftale på plads for 2021, hvor Energistyrelsen har 245 millioner kroner til rådighed, og derfor kan du få tilskud og fradrag for forbedringen af din bolig, hvis du blot ansøger om et tilskud til din kommende energirenovering. Det er altså et økonomisk smart valg, at søge om de tilskud du kan, da der så er penge at spare på projektet. Dette gælder, uanset om du skal have isat nye vinduer og døre, skiftet fra oliefyr eller gasfyr til varmepumpe, foretager efterisolering e.l.

Oversigt over hvad du kan søge om tilskud til

Er du i tvivl om, hvad du egentlig kan søge om energirenoveringstilskud til? I så fald er du kommet til det rette sted, da du i dette afsnit kan blive klogere på, hvilke forbedringer der kan resultere i et tilskud fra Energistyrelsen. Man kan inddele de forbedringer, som du kan søge om tilskud til i tre forskellige “områder”. Dem kan du læse mere om i dette afsnit og hvad der helt præcist hører ind under de forskellige punkter.

Energiforbedringer vedrørende bygningen klimaskærm

 • Isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg (udvendig) – der ydes dog ikke tilskud for hulmur eller en kælderydervæg
 • Isolering af terrændæk
 • Isolering af sokkel ved terrændæk (udvendig)
 • Efterisolering af tag og loft. Dette gælder bl.a. skunkvægge, flade tage og skråvægge der er direkte mod et tag
 • Udskiftning af facadevinduer, dørhøjt vindue (altså en skydedør, foldedør, terrassedør o.l.) og ovenlysvinduer til mere energivenlige varianter
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme, hvis det monteres på et eksisterende eller nyt vindue med et lag glas

Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning

Dette punkt gælder konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger frem for at benytte diverse kondenserende kedler e.l. Dog skal du opfylde følgende krav: 

 • Du skal konvertere fra en oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til en varmepumpe
 • Din bolig skal være beliggende uden for et fjernvarmeområde
 • Den nye varmepumpe, som du får installeret, skal være energimærket med A++ eller A+++
 • Installationen skal udføres af en VE montør eller -virksomhed

Energiforbedringer vedrørende bygningens drift

 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg
 • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
 • Etablering af en balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler

Hvem kan søge tilskud til energirenovering

Det er ikke kun privatpersoner, der kan få tilskud til energiforbedringer. Du kan også sagtens få tilskud til energirenoveringen, hvis du kommer som en privat andelsboligforening eller en moderejendom for bebyggelser, som er opdelt i ejerlejligheder. De skal dog anvendes som helårsboliger. Derudover kan virksomheder, heriblandt aktieselskaber, anpartsselskaber o.l., dog ikke interessentskaber, også søge tilskud fra Energistyrelsens pulje til tilskud til energirenovering.

Faktisk kan diverse foreninger, legater og selvejende institutioner også søge om tilskuddet, samt andre almene boliger, der vil gennemføre energiforbedringsprojekter og som er helårsbebyggelse.

Du skal altså ikke afholde dig fra at undersøge muligheden for energitilskud, blot fordi du bor i en andelsforening eller ønsker at energirenovere din virksomhed.

Så meget kan du som privat forbruger få

Det er svært at give et præcist tal på, hvor meget du som privat forbruger kan få i tilskud til din energirenovering. Det skyldes, at mange faktorer spiller ind i afgørelsen. F.eks. afhænger det af, hvilken slags arbejde du skal have foretaget og hvor omfattende forbedringen er. Derudover kigger Energistyrelsen på dit hjems opvarmede areal i BBR og udregner den forventelige tilstand efter et gennemført projekt.

Der arbejdes dog med et fast beløb i tilskud ud fra de ovenstående udregninger, så kan godt få en fornemmelse af dit tilskud, hvis du selv har oplysningerne til rådighed. Du kan læse mere om de nye satser og se eksempler på udregninger på energihjem.dk.

Tilskudssatserne til energimærkning

Alle bygninger skal have en energimærkning og for den nye aftale gælder det endda, at bygningen skal være energimærket efter 1. oktober 2012, for at du kan søge om og få tilskud til energirenoveringen (dog ikke hvis du blot skal konvertere til varmepumpe). Hele formålet med energimærkningen af bygninger er at synliggøre energiforbruget for en ny køber. Bygningen vurderes af en energikonsulent, der rangerer den fra A til G, hvor A er det højeste og G det laveste. Et energimærke er gyldigt i 10 år.

Energistyrelsen benytter de varmetabsberegninger, der fremgår af energimærket til at udregnet dit tilskud og derfor er det vigtigt, at bygning har sådan et mærke, når du søger om tilskud til energirenovering. Det er dog muligt at søge om tilskud til energimærkningen på samme tid som du søger om tilskud til din energirenovering. 

De nye satser for 2021 for et tilskud til energimærkningen af bygninger i forbindelse med et energiforbedringsprojekt er:

 • Tilskud på 3.000 kroner til energimærkning af bygningen, hvis energiforbedringsprojektet forventes at koste mellem 5.000 og 9.999 kroner
 • Tilskud på 2.000 kroner til energimærkning af bygningen, hvis energiforbedringsprojektet forventes at koste mellem 10.000 og 14.999 kroner
 • Tilskud på 1.000 kroner til energimærkning af bygningen, hvis energiforbedringsprojektet forventes at koste mellem 15.000 og 19.999 kroner

Du kan læse mere om energimærkning og tilskud til mærket på Energistyrelsens hjemmeside.

Tilskud til energirenoveringer og håndværkerfradrag

Du kan godt både få tilskud for din energirenovering og benytte dig af håndværkerfradraget, som løber over skatten. Ved benyttelse af håndværkerfradraget kan du trække op til 12.500 kroner per person i husholdningen fra (dog skal personerne være fyldt 18 år eller fylde det inden udgangen af året). Fradragets værdi er cirka 26 procent og du kan kun få fradrag for arbejdslønnen inklusiv moms. Fradraget gælder altså ikke for de materialer, der benyttes i løbet af projektet. Du skal desuden gemme dokumentation for det udførte arbejde og betale elektronisk, så du har bevis på, at arbejdet er udført og betalt.

5 energirenoveringer, der ikke giver tilskud

Det er desværre ikke alle former for energirenoveringer, der giver tilskud. Det er relevant at gøre sig opmærksom på, hvilke renoveringsformer der ikke tæller med, før du går i gang med et kæmpe projekt, så du ikke pludselig står og mangler finansiering.

 • Installation af solceller
 • Udskiftning af hårde hvidevarer til produkter med højere energimærkning
 • Udskiftning af ældre kondenserende kedel til en nyere kondenserende kedel
 • Udskiftning af kondenserende oliekedel til biokedel
 • Udskiftning af computer eller skærm

Selvom de ovenstående energirenoveringer ikke giver en udbetaling i form af et tilskud fra staten eller dit elselskab, så kan det dog stadig gøre en stor forskel for dig at udskifte diverse produkter eller få installeret solceller. Der er trods alt mange penge at spare om året, hvis du generelt lever mere miljøvenligt og energibesparende.

Spar penge på strøm- og vandforbrug

Som du kan se i de ovenstående punkter, så kan du altså ikke søge om tilskud til alle former for energirenoveringer. Du kan dog til gengæld være mere bevidst om dit forbrug af strøm og vand. For hvis du sparer på disse områder, kan der være en del penge tilovers, som du kan lægge i dit energirenoveringsprojekt. Derudover vil dette også være med til at mindske din egen belastning på miljøet.

Vil du gerne have gode råd til, hvordan du bedst muligt sparer på dit forbrug af vand og strøm? I så fald skal du læse vores artikler sådan sparer du på strømmen og sådan sparer du på vandet. I begge artikler guider vi dig til hurtige måder, hvorpå du kan spare på dit forbrug, uden at du skal til at lægge hele din hverdag om. Men hvis du er villig til at tage endnu flere skridt i den miljøvenlige retning, så kan du også finde forslag til, hvad der kan forbedres i hjemmet for at mindske spildet af vand og el yderligere i begge artikler.

Hvordan søger du om tilskud til energirenovering?

I midt-oktober 2020 blev der åbnet op for den nye pulje, som har et svimlende beløb på 245 millioner kroner. Disse penge skal udelukkende fungere som et økonomisk tilskud til de danske boligejere, så de kan få renoveret helårsboligen til en mere energivenlig en af slagsen. Det er Energistyrelsen, der står bag ordningen.

Én af de ting, som du især skal være opmærksom på, hvis du ønsker at søge tilskud til energirenovering i dit hjem er, at man skal ansøge om pengene FØR projektet går i gang. Du må altså ikke have lavet en aftale med en (eller flere) håndværkere, afmontere din gamle enhed eller have taget det første spadestik før du har fået godkendelse til projektet fra Energistyrelsen. Du må dog gerne planlægge selve energirenoveringen, hvorfor du udmærket kan forhøre dig om priser på projektet, mens du venter på svar tilbage på din ansøgning. På den måde er du også bedre rustet til, når sagen går videre i systemet.

Er du i tvivl om, hvordan du finder det bedste tilbud på din energirenovering? Så vil vi anbefale dig at lægge vejen forbi hjemmesiden 3byggetilbud.dk. På siden kan du blot indsende en beskrivelse af dit projekt, hvorefter 3byggetilbud.dk finder frem til de tre bedste virksomheder til jobbet og sender dig deres individuelle tilbud. Det står dig frit for, om du så vil vælge en af disse tilbud eller hellere vil finde et andet firma til arbejdet.

Sådan gør du, når du skal søge om tilskud til energirenovering

Du kan sagtens søge om tilskud, selvom du først regner med at påbegynde projektet på et senere tidspunkt. Du har nemlig to år til at gennemføre projektet, når du først har fået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen. Det er desuden også vigtigt, at du indregner noget tid til at ansøgningen kan blive godkendt, da du som beskrevet tidligere ikke må gå i gang med projektet før du har fået godkendelse af tilskuddet.

Du kan med fordel udregne dine tilskudsmuligheder før du ansøger. Dette kan gøres via Energistyrelsens tilskudsberegner. Ved at udfylde din adresse, får du deres generelle oplysninger om din bolig, som du derefter kan rette til. Derudover skal du også sikre dig, at du har et energimærke til dit hjem (læs afsnittet “tilskudssatserne til energimærkning”), da du ellers skal søge om dette, samtidig med din ansøgning om tilskud til energirenovering.

Step-by-step guide til ansøgning om tilskud til energiforbedringer:

 1. Find alle relevante dokumenter frem til din ansøgning. Dette gælder f.eks. dit energimærkningsnummer, dokumentation for ejerskab af dit hjem, en liste over de forbedringer som du ønsker at lave og en ansøgererklæring (find word-dokument på Sparenergi.dk)
 2. Log på Energistyrelsens ansøgningsportal med dit NemID og ansøg om tilskuddet
 3. Du skal nu blot afvente svar fra Energistyrelsen – husk på, at du stadig ikke må gå i gang før du har fået et “ja” og beløbet til dit energitilskud
 4. Hvis din ansøgning bliver godkendt, skal du nu på jagt efter en håndværker til at udføre arbejdet (eller gøre det selv, hvis du er autoriseret)

Hvornår skal jeg søge om tilskud til energirenovering?

Det er meget vigtigt, at du søger tilskud til din energirenovering FØR du går i gang. Du må altså på ingen måde være begyndt på projektet, da du ellers ikke kan blive godkendt til tilskuddet.

Er det let at søge tilskud til energirenovering?

Du skal muligvis bruge lidt tid på at sætte dig ind i processen før du søger om tilskud til energirenovering, men det er ikke mere indviklet, end at de fleste sagtens kan finde ud af det.

Hvor meget kan jeg få i tilskud til energirenovering?

Det er svært at komme med en præcis pris på, hvad du kan få i tilskud til din energirenovering, da flere faktorer spiller ind. F.eks. kommer det an på elselskabets sats og din besparelse i kWh.

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere