Typehus pris | Din komplette guide til din drømmebolig

Et typehus er allerede tegnet, men giver mulighed for at tage individuelle valg i husets stil og indretning. Det kan fx være valg som omhandler rumfordeling, indretning, materialer, loftshøjder og tagtype.

Et typehus er i nyere tid bygget med mange muligheder for individuel indretning. Du kan derfor designe dit nye hus næsten som var det et arkitekttegnet hus, bygget fra bunden, selvom det er et typehus. 

Ordet typehus vandt frem i 1960’erne, hvor producenter af byggematerialer etablerede logistik som kunne frembringe halvfærdige bygningsdele til et parcelhus, med levering på byggegrunden. Her kunne håndværkere så sammensætte delene nemmere og hurtigere, end hvis de skulle bygge op fra bunden. 

På den måde fik mange familier råd til at etablere sig i et nyt hus til en overskuelig pris. 

Samtidig fandt mange det attraktivt, at et nyt hus kunne bygges hurtigere og at processen ikke behøvede at være så lang, som med et hus tegnet fra bunden. 

Husene som blev bygget dengang, var typisk et enkelt hus, til en enkelt familie. Det er mange typehuse da også i dag, men mulighederne, og de præfabrikerede designs, er mange flere i dag. 

Idag kan du godt få dit drømmehus selvom det er baseret på plantegninger eller arkitektur som allerede er designet, og du kan også nemt få bygget med plads til to familier, et stort værksted eller et firma.

Priseksempel:

Et typehus på 150 – 160 kvadratmeter med et klassisk valmet tag koster typisk fra 1.800.000 kr . Hertil kommer alle de tilvalg du gør. Vil du have samme antal kvadratmeter, men med ensidig taghældning, starter prisen på cirka 2.000.000 kr. 

Et billigt typehus er således et hus med færrest mulige tilvalg, med en mellemstørrelse/ et lille antal kvadratmeter.

Hvad koster typehuse?

Arkitekttegnede typehuse er den betegnelse, du typisk vil møde, hvis du entrerer med et typehusfirma. Husene er, sammenlignet med et hus tegnet fra bunden, billige typehuse. 

Det betyder dog ikke, at de er af dårlig kvalitet eller er så billige, at de ikke er en god investering. 

Et hus bygget efter nutidens standarder, er både energirigtige og funktionelle.

Priser på typehuse kan variere alt efter størrelse og udformning. Der er ofte forskel på prisen for et typehus, afhængigt af antallet af kvadratmeter, om der skal tilbygges en garage eller carport og skur og hvilken taghældning der skal være på boligen

Kvadratmeterprisen for typehuse starter gerne omkring 12.000 kr og stiger ret hurtigt, afhængigt af hvor mange tilvalg du har. 

Vil du gerne have indretningen i huset lavet om, er der som regel ikke noget fordyrende derved, men ønsker du et hus med øget loftshøjde eller med nogle specielle fliser, kan der godt være en meromkostning.

Længehuse er typisk billigere end vinkelhuse, og H -huse er typisk dyrere end begge dele. Der findes også andre betegnelser, fx “gårdhavehuse”, som i denne sammenhæng vil ligge i samme prisniveau som et H-hus. Vinkelhuse er et meget populært valg, ofte til en familie med børn. 

Hvorfor vælge at bygge et typehus?

Generelt set er der mange gode grunde til at etablere sig i nye huse, fordi de er langt mere energi- og miljøvenlige og sundere at bo i. 

Hvis du beslutter dig for at typehuse er den rigtige vej for dig og din familie, kan det anbefales at besøge udstillingshuse fra forskellige firmaer, for at få en idé om, hvad du ønsker dig for de midler du har til rådighed. Samtidig får du også inspiration. 

Se på indretningen, plantegninger, størrelse på badeværelse og køkkenplads m.v. På samme tid kan du også lære firmaerne lidt bedre at kende. 

Fordele ved at bygge typehuse

 • Mulighed for veludnyttede kvadratmeter
 • Indflydelse på design og materialer
 • Et velafprøvet og funktionsdygtigt koncept
 • Hurtig proces, måske mindre end 6 måneder
 • Attraktive priser for huse med minimalt vedligehold
 • Huse med lavt forbrug af varme, vand og el
 • Miljøvenligt hus uden brug af farlige stoffer i materialerne

Hvad bestemmer prisen på et typehus?

Foruden taghældning og størrelse, defineres prisen på et typehus af de valg, du træffer ift. indretning og materialer. Måske forestiller du dig, at du ikke behøver ret mange tilvalg, og dermed at du kan holde prisen nede. 

Det er også en mulighed og mange typehusfirmaer har gjort en del materialevalg m.v, til standardvalg som er inkluderet i prisen. Der findes dog stadig en del tilvalg, som kommer oveni omkostningen. 

Yderligere afgøres prisen også af fundering på din byggegrund. Det kan du læse mere om længere nede i artiklen. 

Tilvalg til typehuse

Når du ser en standardpris på et typehus, følger der gerne en række standardmaterialer med i beregningen, hvor du kan vælge forskellige typer gulve, klinker m.v. Samtidig er der typisk sat mellem 100.000 kr og 200.000 kr af til køkken, bad og bryggersinventar, som er en del af standardprisen. 

Derudover er der flere tilvalg, som kan få prisen på projektet til at stige.

I nedenstående liste kan du se en række tilvalg, som typisk kræver en merbetaling for et typehus. 

 • Dyrere køkkeninventar end der er sat penge af til (ofte valg af bordplade, fronter og indmad i skabe, fx skuffer)
 • Dyrere gulve, fx sildeparketgulv
 • Indvendige døre som ikke er helt glatte standarddøre, samt valg af dørhåndtag
 • Andre typer tagrender end standard stålrender
 • Valg af armaturer og vandhaner
 • Indbyggede sæbehylder i bad
 • Væghængte eller rengøringsvenlige toiletter (er standard hos nogle firmaer)
 • Øget lofthøjde (fx fra 240 cm til 260 cm)
 • Loft til kip eller øget loft (til 25-30 grader indvendigt)
 • Installation af spots (ofte 7-10 med i prisen)
 • Ekstra el installationer, fx til udendørslamper
 • Valg af varmekilde. Typisk er fjernvarmeinstallation med i prisen, mens jordvarme og varmepumpe kommer oveni standardprisen
 • Overdækket terrasse (fx 10 m2 overdækning)
 • Sadeltag uden udhæng
 • Murede gavle (ellers er standard træbeklædning)
 • Ekstra sten over vinduer (øget bygningshøjde)
 • Andre typer tag end betontegl som udbydes af firmaets samarbejdspartnere
 • Sprossede vinduer eller flere gulv til loft vinduespartier
 • Vandskuring eller pudsning af facaden
 • Ekstrafundering af byggegrunden
 • Tilslutning til vand, kloak og el som ligger længere væk end mellem 15-25 meter
 • Forbrug af byggevand og byggestrøm (er inkluderet hos nogle firmaer)
 • Haveanlæg

Foruden alle ovenstående eksempler, findes der også andre tilvalg, som kommer oveni prisen hos et firma, der bygger typehuse. Nogle vil have en del af ovenstående tiltag inkluderet i deres tilbud, andre vil have andre tilvalg inkluderet. 

Byggefirmaet søger at give dets kunder det bedste tilbud og efterstræber derfor, at inkludere så meget som muligt i prisen. Ofte fremgår det af deres katalog, hvad der er med i prisen som standard. 

Alle de ovenstående tilvalg, er eksempler på hvordan det kan koste mere end standardprisen at bygge et hus. Men udgifterne ligger ikke kun i disse valg. 

Foruden alt hvad der vedrører husets udseende, struktur og indretning, er der også andre økonomiske poster i et byggeprojekt. 

Det gælder både ekstrafundering og andre ubekendte faktorer ved byggegrunden, behovet for at involvere en uvildig rådgiver, en advokat og ikke mindst omkostninger til banken og kreditforeningen.

Læs mere om de forskellige økonomiske poster i de følgende afsnit.

Lav et byggebudget til dit husbyggeri

Før du går i gang med byggeprocessen og skriver under på en aftale med et byggefirma, er det godt at lave et budget. Der er nemlig mange tråde at holde styr på i byggeprocessen til dit nye hjem. 

Når du laver dit budget, skal du ikke kun tage højde for hvad det koster at få selve typehuset, men også andre omstændigheder ved byggeriet. Sommetider har byggefirmaer tilmed en tjekliste som kan hjælpe dig med at få overblik over de forskellige udgifter. 

Nedenstående punkter er udgiftsbærende i en byggeproces: 

 • Fundering
 • Jordbundsprøver (ofte inkluderet i tilbud fra et byggefirma)
 • Tilslutninger (vand, el, kloak, evt fjernvarme  x antal meter ofte inkluderet i tilbuddet fra byggefirmaet)
 • Advokat
 • Uvildig byggerådgiver
 • Banklån og kreditforeningslån (inkl tinglysningsafgift)
 • Selve byggegrunden
 • Haveanlæg
 • Evt. nedrivning af bygninger på grunden

Fundering

En af de store jokere ved at bygge, er de penge som skal bruges på fundering. Der kan nemlig være store forskelle med omkostninger til fundering af jorden, inden dit nye hus kan bygges. 

Jordens sammensætning afgør, hvor dybt der skal graves, for at lave et fundament som kan holde til bygningen.

Huse står altid på et fundament som bærer det. Hvis underlaget under huset er ustabilt, vil det med tiden medføre sætningsskader i husets fundament. Det er derfor essentielt, at fundamentet sættes på et stabilt og sikkert grundlag. 

I værste fald risikerer man en sammenstyrtning i huset, hvis der ikke er ordentligt funderet. 

Omkostningen til at nybygge, kan altså i høj grad godt afhænge af udgiften til funderingen. Ofte ender prisen mellem 40.000 kr og 50.000 kr, men sommetider det dobbelte og i nogle tilfælde i det fire-fem-dobbelte. Når funderingen bliver rigtig dyr, er det typisk fordi der skal graves rigtig langt ned for at finde bærende jordlag, og fordi det bliver nødvendigt at pælefundere

Sommetider bliver fundering også et fordyrende element, afhængigt af de forskellige huse man kan vælge at bygge, og den grund man vil opbygge på. 

Et hus med niveauforskelle kan kræve både randfundament og punktfundament og ligger grunden i flere koter, kan der også være særlige foranstaltninger, som betyder noget for omkostningen til at bygge nyt hus. 

Netop her er det godt at alliere sig med en bygningskyndig rådgiver, som kan vejlede i, at tage de bedste beslutninger i projektet og afsøge relevant information fra firmaet du bygger med.

Jordbundsprøver

For at firmaet du bygger med, kan give dig en pris på fundering, tager de jordbundsprøver, som kan vise hvordan jordlagene er sammensat. Omkostningen til jordbundsprøver er cirka 13.000 kr til 15.000 kr og ofte inkluderet i prisen for et typehus. 

Alternativt kan du også vælge at få taget prøver selv, uden om firmaet, men vær blot opmærksom på, at prøverne muligvis kun accepteres, hvis de kommer fra samme udbyder som den samarbejdspartner, de selv bruger. 

FAQ

Hvor meget koster et typehus?

Prisen for huse som købes indenfor konceptet “typehuse” koster gerne fra cirka 12.500 kr pr m2 og opefter. Et hus på cirka 150 kvadratmeter, uden særlige tilvalg og med et standard tag, koster gerne fra 1,8 million og opefter. 

Hvad koster et typehus pr. m2?

Typehuse kan, ligesom med andre huse, have meget forskellige kvadratmeterpriser, afhængigt af de valg du træffer. Typehuse starter gerne med en kvadratmeterpris på 12.500 kr og opefter. Et hus med mange tilvalg koster gerne mellem 15.000 kr og 20.000 kr pr. kvadratmeter. Du kan evt. søge relevant information om priser for tilvalg i indretningen og strukturen, hos det enkelte firma. Et hus med få tilvalg ender gerne i en kvadratmeterpris mellem 13.000 kr og 15.000 kr. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere