Radonsug – Sådan virker radonsug

Måske har du ikke tidligere beskæftiget dig med radonsug eller med radonniveauet i dit hus. Ikke desto mindre er det fornuftigt at blive klogere på emnet. 

De færreste af os spekulerer på om vi indånder radon i vores hjem. Radon kan nemlig hverken ses, smages eller lugtes, og er derfor en noget uhåndgribelig størrelse at identificere. 

For at finde ud af om radonniveuaet hjemme hos dig er højt eller lavt, kan du få lavet en radonmåling. I en radonmåling kan man måle mængden af radon i indeluften. Radon bliver nemlig farligt hvis niveauet bliver for højt i indeklimaet.

Måske har du ikke tidligere beskæftiget dig med radonsug eller med radonniveauet i dit hus. Ikke desto mindre er det fornuftigt at blive klogere på emnet. 

De færreste af os spekulerer på om vi indånder radon i vores hjem. Radon kan nemlig hverken ses, smages eller lugtes, og er derfor en noget uhåndgribelig størrelse at identificere. 

For at finde ud af om radonniveuaet hjemme hos dig er højt eller lavt, kan du få lavet en radonmåling. I en radonmåling kan man måle mængden af radon i indeluften. Radon bliver nemlig farligt hvis niveauet bliver for højt i indeklimaet.

Hvorfor er radon farligt?

Radon er en gasart som stiger op fra undergrunden. Gas bliver giftigt når koncentrationen bliver for høj. Radon er en radioaktiv gasart, og eftersom vi ved, at radioaktive elementer kan give kræft, er der grund til at være opmærksom på radon. 

Hvis radonniveauet bliver for højt, kan gassen forårsage lungekræft. For at sikre at radon ikke udgør en sundhedsrisiko, skal et for højt niveau nedbringes. 

Et acceptabelt niveau er under 200 Bq/Bq/m3, men det anbefalede niveau, for at nedbringe risikoen for, at gassen kan forårsage lungekræft, er under 100 Bq/Bq/m3.

Hvad er et radonsug?

Et radonsug har til formål at reducere mængden af radon i dit indeklima. Et radonsug fungerer primært i villaer, parcelhuse, række, klynge og fritliggende huse. Et radonsug indsættes som en form for udsugning, hvormed der kommer mindre jordluft op under gulvkonstruktionen. 

Sugefunktionen vil nedbringe niveauet af radon i indeluften. Mængden af den radonholdige luft vil altså generelt blive lavere med etablering af et radonsug. 

Installationen anses for at være en effektiv løsning til reduktion af radon i din bolig.

Hvad koster radonsug?

Alt afhængigt af hvor omfattende radonsikring der er behov for, er en radonsug pris mellem 15.000 kr og 75.000 kr. 

Prisen afhænger af størrelsen på bygningen, konstruktionen og om du vælger naturlig udsugning eller mekanisk udsugning. Den mekaniske er den dyreste løsning. 

Montering gennem kælder er også typisk billigere end montering gennem tagkonstruktioner.

De to forskellige typer kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Få 3 gratis tilbud på Radonsug pris

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Radonsug pris – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvad kræver installation af et radonsug?

Et radonsug kan du etablere ved tagkonstruktionen og ned til fundamentet under gulvkonstruktionen. Placerer du suget på et centralt sted, fra rør over tagkonstruktionen og ned gennem gulvkonstruktionen, vil du få en effektiv reducering af radonniveauer, som kommer fra undergrunden. 

Oppe på loftet kan tværgående rør tilsluttes en udsugningsventilator, hvormed lufttrykket ændres og denne ventilator bliver en form for støvsuger.

Vil du gerne placere radonsuget ved fundament eller i krybekælderen, kan en ventilator også placeres udenfor huset i terræn. Herved fylder det ikke noget indendørs og larmer heller ikke. 

Der kan være støvgener ved en ventilator, hvorfor en placering udenfor vil reducere støj fra denne væsentligt. Vær dog opmærksom på, at naboer til huset heller ikke skal generes af en montering af systemet. 

Hvordan skabes effekt af et sug?

For at reducere radonniveauet skal et radonsug være effektivt. Det kræver derfor, at suget kan reducere mængden af den radon som siver op gennem undergrunden, og ind i bygningen gennem gulvkonstruktionen. Formålet med suget er at få sænket lufttrykket i bygningens nederste konstruktion. 

For at lufttrykket kan sænkes, skal der være et kapillarbrydende lag som der kan suges fra. Et kapillarbrydende lag er den del af konstruktionen som hindrer fugt i at trænge ind i husets indre dele. Laget er gerne lavet af et lag af singles, letklinker (Lecanødder) eller et lag grus. 

Laget skal være 150 mm tykt. 

Har du et nyere hus, kan laget dog også bestå af isoleringsplader som er trykfaste (EPS plader). Disse plader umuliggør en effekt af et radonsug. Med lidt held kan der i stedet suges i laget af grus under pladerne. 

I helt nye huse er der dog ofte taget hensyn til radongas ved opførsel af bygningen. Det betyder, at der i bunden af EPS pladerne er lavet kanaler som kan lede radon hen mod et sug. 

Hvad er en sugebrønd?

Derfra hvor installationen af dit radonsug suger luft hedder sugebrønden. Det kaldes også ved andre navne for “radonsump” eller “sugpunkt” og fungerer som en slags faskine som hjælper med, at der etableres et lufttryk under dit hus.

Ofte er det nødvendigt at montere flere sugebrønde, forskellige steder i huset. Mængden af sugebrønde som bør etableres, afhænger af mængden af radon i din bolig, hvordan huset er konstrueret og hvor stort det er. Samtidig defineres behovet af, om der er indvendige fundamenter som kan bryde laget af grus og dermed hindre effektiv udsugning af radon fra jorden under fundamentet. 

Hvilke slags radonsug kan man få?

Et radonsug kan fås i to forskellige typer. Det ene er mekanisk sug, altså det aktive radonsug. Det andet er et passivt sug som man kalder for naturligt aftræk. 

Passivt sug

Med ordet passivt følger, at der er tale en funktion hvor suget sker på grund af temperaturforskelle mellem inde og udeklima og vind. Monterer du en vindhætte i toppen af afkastrøret, altså en form for skorsten, vil sugeeffekten styrkes. Det passive sug er en mindre investering end et aktivt sug.

Aktivt sug

Hvis et passivt sug ikke kan reducere radonniveauet tilstrækkeligt, kan en mekanisk udsugning være en mulighed. Altså et aktivt sug. Funktionaliteten ved et aktivt sug, er egentlig det samme som ved et naturligt aftræk, bortset fra at det aktive sug har en ventilator som fungerer ved mekanisk udsugning. Nogle modeller kan monteres med regulator, som du kan skrue op og ned for ventilationen, alt efter hvor effektiv suget kan reducere mængden af radon. Hvor det naturlige aftræk er den billigste løsning, er mekanisk aftræk det mest effektive.

Radonindholdet er typisk højest i indeklimaet om vinteren, hvorfor det er i denne periode det kan være nødvendigt at skrue op for ventilationen, for ikke at øge risikoen for højt radonniveau i indeklimaet.

Et naturligt aftræk koster ikke penge på elregningen, mens et mekanisk aftræk koster lidt. Et anlæg koster typisk mellem 250 og 600 kWh i strøm for radonsikring.

Hvor effektivt er det at etablere et radonsug?

Undersøgelser viser, at det er meget effektivt at etablere radonsug, uanset om bygningen er stor eller lille. Det er dog afgørende at antallet af sugebrønde er tilstrækkelige. Det gælder uanset om der er tale om at etablere et aktivt sug eller naturligt aftræk med ventilator.

Dog viser undersøgelserne også, at det aktive sug er mere effektivt end det naturlige aftræk. Derfor er det bedst at montere et aktivt sug over undergrunden, som indeholder meget høje mængder af en radioaktiv gasart, mens du kan etablere naturlig udsugning til undergrunden med små eller moderate mængder radongas. 

Et radonsug er endvidere ikke kun effektivt til at hindre risiko for lungekræft, men også med effekt mod andre skadelige gasser som kan komme fra jorden, hvis der tidligere har været forurening på eller omkring din grund.

Fjerner radonsug al radon?

Gasser fra undergrunden kan aldrig fjernes fuldstændigt, men et sug kan reducere mængden væsentligt, så der kommer mindre jordluft i boligen. Hvis du er i tvivl om hvorvidt der er behov for et radonsug i din bolig, kan det være godt at søge rådgivning, og få lavet en måling som kan vurderes af nogen med forstand på radon. 

Der findes flere firmaer som specialiserer sig i radonsikring. 

Er der nogen ulemper ved et radonsug?

De primære ulemper ved radonsug er, at de ikke er særligt æstetisk yndige. De fleste eksisterende bygninger er ikke bygget til et radonsug, hvorfor etablering indebærer, at der føres en række rør som kan ses. Derudover kan der være et vist støjniveau og denne støj er også forbundet med nogle udgifter; nemlig strømmen som får dem til at larme.

Vælger du at etablere sug med rørføring ud af din bolig, vil både rør og støjgener ikke være nær så synligt, dog ses det så i omgivende terræn istedet. Det anbefales at lave støjdæmpende foranstaltninger, hvis du etablerer det udenfor, så hverken du eller din nabo bliver generet.

Hvad koster et radonsug?

Radonsikring koster alt mellem 15.000 kr og 75.000 kr afhængigt af hvor stor en bygning der skal sikres, hvordan konstruktionen er lavet og hvor stort et behov der er. Jo højere radonniveau, jo flere sugebrønde er der sandsynligvis behov for. 

Endvidere vil prisen defineres af om naturlig udsugning er tilstrækkeligt til at reducere radonmængderne, eller om der skal monteres mekanisk udsugning. 

Hvordan virker et radonsug?

Et radonsug reducerer mængden af luft som kommer fra undergrunden under huset, ved at suge luften væk i det lag grus, som ligger mellem gulv og fundament i husets konstruktion. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere