Arkitekt priser – Find din pris på arkitekt her

Et byggeprojekt starter gerne med en tegning, og til den skal du bruge en arkitekt. Det gælder uanset om du vil have nybyg, bygge til, bygge om eller have en anden type bygning på din grund.

Foruden arkitektens kompetencer til at tegne noget du kan bygge, kan denne også komme med nye ideer og inspiration til dit nye hus.

Et byggeprojekt starter gerne med en tegning, og til den skal du bruge en arkitekt. Det gælder uanset om du vil have nybyg, bygge til, bygge om eller have en anden type bygning på din grund.

Foruden arkitektens kompetencer til at tegne noget du kan bygge, kan denne også komme med nye ideer og inspiration til dit nye hus. 

Projektet bliver oftest bedst, når der er kvalificerede øjne involveret i processen, hvorfor det kan være en rigtig god investering, at få rådgivning og hjælp af en arkitekt

Foruden alle de fine detaljer som tegninger skal indeholde, har de også til formål at sikre byggeriet mod eventuelle fejl og forhindringer i byggeprocessen. 

Men hvad koster en arkitekt mon? 

Ligesom i alle andre fag, er priser for hjælp fra arkitekter forskellige, afhængige af opgaven og af firmaet du vælger at entrere med.

I artiklen her, kan du se priser for hvad arkitekter tilbyder til dit byggeprojekt. Der er potentielt mange penge at spare ved at vælge det rigtige samarbejde. Måske ikke ved den endelige pris arkitekten kommer med, men det som ender med at være den samlede byggesum. Får du et godt samarbejde med arkitekten, forhindrer du potentielt mange fordyrende ekstraomkostninger, som ville have tilkommet undervejs, uden professionel hjælp.  

Hvad koster en arkitekt?

Ligesom der er forskel på arkitekters priser for en bestemt opgave, så er der forskellige priser på forskellige typer opgaver. Således koster arkitekttegninger til et arkitekttegnet hus, tegninger til en tilbygning eller arkitektrådgivning, ikke det samme. Afhængigt af hvad arkitekten skal hjælpe med, defineres prisen herefter. 

Mange arkitekter tager en timepris for hjælp, i form af rådgivning eller sparring omkring arkitektoniske muligheder m.v. Skal arkitekten hjælpe med et nyt hus, vil opgaven typisk defineres i en samlet pris på hele opgaven.

Timeprisen ligger mellem 800 kr og 1.600 kr inklusive moms. Der er således et ganske stort spring fra den billigste arkitekt til den dyreste. Du kan også møde andre priser end de her angivne, da markedet altid vil være i forandring og under svingende konkurrencevilkår.

Når du bruger en arkitekt hele vejen gennem et projekt, hvor der skal bygges fra bunden, skal du forvente at rådgivning herfra koster mellem 10-15 % af den samlede byggeomkostning. 

Jo mindre et projekt er, jo større en andel af din byggesum vil rådgivningen udgøre. Denne kan som nævnt tidligere være baseret på en fast timepris eller på en samlet fast pris på hele projektet.

Hvad koster et skitseprojekt? 

Når du står med den gode idé til en tilbygning, ombyg eller nybyg, skal det ned på papir. En arkitekt laver derfor et skitseprojekt som definerer det du ønsker dig, kombineret med realistiske muligheder og forhold.

En skitse koster gerne mellem 40.000 kr og 60.000 kr, afhængigt af hvad der skal laves. Der er prismæssigt forskel på en skitse af nybyg og så en lejlighed eller et sommerhus.  

Priseksempler på en arkitekt

Herunder ser du tre forskellige priseksempler på hjælp fra en arkitekt, som er med i dit byggeri fra start til slut. Priserne er baseret på en timepris aftale, som typisk er en smule billigere end en fastpris aftale, men som så heller ikke tager højde for uforudsete tidsslugende forhindringer. Priserne tager dermed udgangspunkt i, at opgaven kan udføres på estimeret tid. 

Priserne er inklusive moms. 

Nybyggeri: 

Hvis du gerne vil opføre et nyt hus på 150 kvadratmeter og arkitekten er med dig hele vejen, koster det cirka 250.000 kr.

Tilbygning: 

Hvis du gerne vil lave en tilbygning på cirka 100 kvadratmeter, koster det cirka 130.000 kr. 

Ombygning:

Hvis du gerne vil lave en ombygning af din eksisterende bolig, som er cirka 170 kvadratmeter stor, koster det cirka 170.000 kr. 

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hvad bestemmer prisen på en arkitekt?

Forskellige arkitekter har forskellige priser. De fleste arkitekter forsøger at være konkurrencedygtige og lægger sig derfor prismæssigt i samme niveau. Du kan, som nævnt ovenfor, dog møde alle prisklasser indenfor denne branche. Arkitekterne kan selv bestemme hvad deres ydelser koster.

I nedenstående oversigt kan du se faktorer, som definerer prisen for hvad det koster, at få en arkitekt til at hjælpe dig med dit byggeprojekt.

 • Hvor stort er dit projekt? 

Opgavens omfang definerer i høj grad prisen for en arkitekt. Dvs. er der tale om tilbygninger til en eksisterende bolig, nybyg eller alene rådgivning. 

 • Hvor kompleks er opgaven? 

Skal der bygges noget som aldrig er set magen før, med høj kompleksitet, eller kan det sammenstilles med lignende projekter set før.

 • Hvor stor en del af dit projekt skal arkitekten deltage i?

 Skal denne blot rådgive, lave tegningerne eller være med igennem hele projektprocessen.

Er du usikker på, hvad dit projekt indebærer, kan en arkitekt hjælpe dig med at få overblik over hele forløbet. Det er oftest ganske gratis at få et tilbud og typisk også et indledende møde, hvor du kan fortælle om dit projekt. Herefter kan arkitekten vurdere hvad byggeprocessen indebærer. Har denne god erfaring, vil du hurtigt få bedre overblik og måske et økonomisk overslag over den samlede byggesum.

Det er en god idé at få flere tilbud fra forskellige arkitekter, inden du går videre med projektet. En endelig pris vil dog ofte være svær at estimere, førend et indledende møde er holdt. Nogle arkitekter tilbyder fast pris, andre fast timepris og nogle tilbyder begge dele. 

Skal en arkitekt hjælpe dig med større projekter, er det mest gængse at få en fast pris for hele byggeprojektet, hvor alle dele er indregnet i prisen. Er der tale om mindre rådgivningsopgaver, eller hvor arkitekten løbende skal være rådgiver/sparringspartner på et projekt m.v., vil det mest almindelige være, at arbejdet udføres pr. timepris. 

Hvad kan en arkitekt hjælpe med?

Hvad end du søger hjælp til hele byggeprocessen eller blot til udformning af et skitseprojekt, så er arkitektens kompetencer egnet til begge dele. Denne kan komme med forslag på et såkaldt “idémøde” eller være med hele vejen, fra der laves skitseforslag og til håndværkerne har sat den sidste sten eller bræt.

I nedenstående liste kan du se en række kompetencer, som en arkitekt kan tilbyde til dit byggeri:

 • Inspiration og nye ideer til ombyg, tilbygninger eller nybyg
 • Skitseforslag og byggetegninger
 • Et unikt tegnet projekt lavet efter dine ønsker, behov og særlige forhold
 • Overblik over al dokumentation, fx byggeansøgning, byggetilladelse og plantegninger m.v.
 • Rådgivning i hele processen
 • Hjælp til valg af håndværkere
 • Rådgivning og sparring omkring valg af materialer til din byggeopgave

Når du får arkitektbistand, sørger denne for, at de forskellige regler overholdes, at byggetilladelsen ansøges og at den samlede byggesum ikke overstiges. Arkitekten sørger endvidere for, at etablere bygningen mest optimalt og således, at det passer ind i sine omgivelser og sammen med andre bygninger på grunden. 

Hvad er et idémøde? 

Det er ikke altid nemt at forme alle detaljer i byggeriet fra starten. Der kan desuden være flere tvivlsspørgsmål, både hvis du vil lave en tilbygning som skal passe til din nuværende bolig og hvis du vil lave en ombygning. 

Arkitektens kompetencer skal hjælpe dig med at blive klogere på de valg du skal træffe og det sker gerne på et idémøde. 

På mødet vil arkitekten komme omkring: 

 • Klarlægning af hvad det er du ønsker dig af byggeprojektet
 • Vurdere hvilke muligheder der realistisk kan laves for dit budget
 • Fremlægge flere forslag og ideer, ud fra det du selv kommer med
 • Give dig en indikation på hvad tidsperspektivet i projektet vil være
 • Om dit budget kan holde og hvad det indeholder/ikke indeholder

Man kan på en måde sige, at idémødet er en slags smagsprøve på den arkitekt du har valgt at mødes med. Prisen er typisk et sted mellem gratis og 5.000 kr i omkostning. Her har I mulighed for at se hinanden an, og ligeså vel som du kan vælge arkitekten fra, har denne også mulighed for at frasige sig at deltage i projektet, hvis det ikke er en attraktiv opgave.

Fra idémøde til skitseprojekt

Efter det første indledende idémøde om, vil din arkitekt lave skitseprojektet som danner grundlag for, at arbejde videre med byggeprojektet. Skitseforslaget vil give dig en idé om hvordan byggeriet vil udformes, hvad tidsperspektivet bliver og hvad omkostningen er.

I denne liste kan du se hvad der typisk er med i skitseforslaget, hos de fleste arkitektfirmaer: 

 • Tegninger af bygningen
 • Tidsperspektivet
 • Et prisestimat
 • Ideer til materialevalg og designmæssig udformning
 • Eventuelle tekniske og lovgivningsmæssige forhold på din grund, som der skal tages hensyn til. 

Husk at få en byggetilladelse

Om du selv skal søge en byggetilladelse eller om du vil bruge en arkitekt til det, er processen den samme. Hvis du lader arkitekten om at ansøge om tilladelse til byggeprojektet, er processen som følger: 

 • Undersøgelse af hvilke informationer kommunen ønsker (der kan være forskelle mellem kommuner)
 • Beskrivelse af projektering udformes ned til mindste detalje
 • Beskrivelsen danner grundlag for selve byggeansøgningen
 • Når tilladelsen er givet, kan byggeprojektet gå i gang. I nogle kommuner går det hurtigt med at få tilladelse, i andre kan ventetiden være lang. Det vil arkitekten ofte vide noget om.  

Arkitekten laver hovedprojektet

Hvis du vælger at bruge en arkitekt til hele din byggeproces, vil denne lave et hovedprojekt. Dette udformes til brug for at indhente tilbud fra håndværkere. I den forstand bliver arkitekten altså entreprenøren på dit projekt. De fleste arkitektfirmaer er vant til at være entreprenører på store projekter, hvorfor de kender til mange af håndværkerne i dit lokalområde.

I et hovedprojekt finder du typisk følgende indhold:

 • En beskrivelse af byggeplaner og materialer
 • Selve tegningerne som er tegnet på tegnestuen
 • Planen for projektet i tidsestimering
 • Beregninger, både statiske og af varmetab
 • Et dokument med en udbudsbeskrivelse til håndværkerne
 • Et dokument som indeholder modtagne tilbud fra forskellige håndværkere

Når først hovedprojektet er lavet, kan det være dyrt at få nye ideer, for håndværkerne kan hurtigt sende en ekstraregning når de først er gået i gang. Det er derfor vigtigt, at du har været grundig og haft tid til at tænke dig om, inden hovedprojektet udformes. Ellers kan nye tiltag og ændringer, når planen er lagt, komme til at koste dig ekstra penge. 

Når arkitekten er med fra start til slut

Arkitekterne er ikke bare gode igennem hele processen, indtil dit byggeri står færdigt. De er også gode bagefter. Der kan nemlig være fejl og mangler som skal udbedres og med arkitektrådgivning, kan disse opdages og vurderes. En arkitekt har god erfaring med hvad håndværkerne bør udbedre og hvad der kan accepteres. 

Efter byggeriet er færdigt kan arkitekten hjælpe med: 

 • At gennemgå bygningen fra ende til anden for mangler og fejl
 • At vurdere hvilke fejl som må accepteres og hvilke som de forskellige håndværkere bør udbedre
 • At opsætte rammer for hvor lang tid der må gå førend fejl og mangler er udbedret
 • At estimere hvad fejlene koster at rette, således at disse trækkes fra det oprindelige tilbud.

Hvor lang tid tager det at bygge et hus?

Det kan være meget forskelligt hvor lang tid det tager at etablere et nyt hus. Et typehus er typisk hurtigere bygget end et, som er tegnet af en arkitekt, fordi elementerne og tegningen er lavet i forvejen og materialeberegninger m.v. allerede afmålt. En arkitekttegnet bygning skal projekteres helt fra bunden af, hvorfor der her beregnes meget længere tid fra skitseprojekt til færdigt hus. 

Det estimeres, at det tager cirka 250 timer for en arkitekt, at totalrenovere en bolig, hvor der bliver lavet nye lofter og gulve, gulvvarme, tagudskiftning med ovenlys samt nyt køkken og bad.  Denne er så med i processen hele vejen fra start til slut. 

Hvorfor skal jeg bruge en arkitekt til mit byggeri?

Når du involverer en arkitekt i dit byggeri, har du en professionel rådgiver og sparringspartner på din side. Det betyder, at du aldrig skal tage kampen alene og kommer bedst muligt fra start i projektet. Arkitektrådgivning er upartisk og uvildig, hvilket betyder, at det er arkitektens opgave at vejlede dig til at tage gode beslutninger. De har ingen aftaler med diverse håndværkere eller entreprenører og skal kun tilfredsstille dig. 

I nedenstående liste ses en række fordele ved at involvere en arkitekt i dit byggeprojekt: 

 • Sikkerhed for at love og regler overholdes hele vejen igennem processen
 • Mulighed for at lave en unik og tilpasset bygning, kun fantasien (og pengepungen) sætter grænser for hvad du kan bygge
 • Denne håndterer alle dokumenter
 • En arkitekt er kommunikationsled og bindeled mellem dig og håndværkerne, så du ikke selv skal koordinere
 • Denne udarbejder kontrakter, tidsplan og koordinerer med alle relevante involverede partner i din byggeproces
 • Arkitekten sørger for at alle fejl og mangler udbedres når bygningen står færdig. 

FAQ

Hvad koster det at få lavet tegninger til et hus?

Det er svært at estimere, hvad det koster at få en arkitekt til at lave en færdig byggetegning til dit hus, men timeprisen ligger gerne mellem 800 kr og 1.600 kr og en tegning gerne mellem 40.000 kr og 60.000 kr. En arkitekt kan både rådgive og tegne på basis af en timeprisaftale og efter en fast aftalt pris. Du skal forvente at rådgivningen og hjælpen udgør i alt cirka 10-15 % af byggeriets omkostning, hvis arkitekten skal være med fra start til slut. 

Hvordan finder jeg den rigtige arkitekt?

Når du skal finde en arkitekt til dit byggeri, er det en god idé at indhente tilbud fra forskellige firmaer. Det er rigtig vigtigt at arkitekten og du har god kemi, da jeres samarbejde og dialog skal stå last og brast med hinanden igennem lang tid. Potentielt måske et år. Indhent derfor tilbud og snak med de forskellige, så du ved at den arkitekt du vælger, kan være en god partner for dig. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere