Tagterrasse | Priser, love og regler (Alt du skal vide!)

Hvordan er udsigten fra dit tag mon? – der hvor du ikke kan komme op, men ved, at der er potentiale til en skøn plet til hygge, sol og beskuelse af hustage, byliv, marker eller vand? Vejen til udsigten kan være en tagterrasse. Hvis det kunne være en mulighed hjemme hos dig, så læs gerne videre.

Hvad koster en tagterrasse?

Skal du hyre professionelle håndværkere til at bygge din tagterrasse, kan du indhente tilbud fra forskellige firmaer og sammenligne disse. Vær opmærksom på, at du skal specificere dine ønsker; hvilke materialer den skal bygges af, om det er flere etager oppe og kræver stillads, og om der skal efterisoleres i området omkring etableringen. Dertil kommer også om tilbuddet skal inkludere lovpligtigt rækværk, nye døre og/eller nye vinduer.

En håndværker tager gennemsnitligt 15.000 kr pr. m2 tagterrasse der skal laves. Oveni denne pris kommer tillæg som varierer afhængigt af landsdel, opgavens indhold m.v.
En tagterrasse på 10 m2 koster cirka 35.000 kr hvis den er lavet af træ. Tilsvarende koster en terrasse lavet af fliser 26.000 kr. Begge priseksempler tager sit afsæt i, at det er stueetage der er udgangspunktet for bebyggelsens etageareal, som terrassen skal etableres på. Eksemplet er baseret på håndværkerpriser i Jylland. Således skal der ved Sjælland tilføjes cirka 2000 kr mere for opgaven og 1000 kr mere på Fyn. 

Få 3 gratis tilbud på udbygning af tagterrasse

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på udbygning af tagterrasse – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Hævede terrasser giver udsigt, lys og luft

Måske bor du på en ejendom, hvor grundens areal er for lille til at bygge en terrasse på jorden, eller måske drømmer du om at udnytte udsigten, som fremtoner oppe i højderne, i niveau med husets tag. Begge præmisser kommer af lysten til, at få en dejlig terrasse, hvor solen og udsigten kan nydes og lys og luft komme én til gavn. Når man befinder sig hjemme i sin have og vejret er godt og bør nydes, er det dejligt hvis man har et sted at gøre det. 

Få en flot udsigt ved at etablere tagterrasse

En af glæderne ved en tagterrasse er udsigten som ofte kan opnås fordi terrassen kommer derop hvor bygningen er højest. Har huset mere end én etage, kommer tagterrassen selvsagt højere op og kan derfor placeres nærmere toppen, hvor udsigten bliver mere vidtskuende. Bygningen skal dog selvfølgelig være egnet hertil. Ikke alle bygninger har en konstruktion som gør det muligt at etablere tagterrassen på forsvarlig vis. Det kan du læse mere om længere nede i artiklen her.

Udsigt er godt, plads til udeliv er vigtigt

En god udsigt kan for nogle være en bonus som følger med, hvis ens matrikel har nået sin maksimale bebyggelsesprocent, og en tagterrasse er den eneste mulighed man har, for at få en terrasse. 

En tagterrasse kan danne ramme om have og udeliv for små ejendomme, og oveni give en god udsigt. Er bebyggelsesprocenten på dit enfamiliehus nået og kræver bygningsreglementet, at der ikke må etableres flere byggerier på din grund, kan terrassen etableres på taget. På denne måde kan du bygge og samtidig følge love og regler. 

En tagterrasse er en god investering

Hvad end den skal ligge i etageejendomme eller i enfamiliehuse, er tagterrassen et plus for et hus. Muligheden for at skabe et uderum for både familie og venner, kan gøre både etageejendomme og huse attraktive. Skal ejendommen på et tidspunkt sælges, eller lån omlægges, kan du således opleve, at huset er blevet mere værd, efter etablering af en tagterrasse. 

Foruden det at have en dejlig terrasse, kan en tagterrasse give udsigt, og det er også et stort plus på ejendomsværdien. For hvem vil ikke gerne købe hus med tagterrasse med udsigt? Hvis man som køber bliver præsenteret for en flot udsigt, bliver det sværere at sige nej til ejendommen, og nemmere at se gennem fingre med de ting, som ellers kunne få en til at vælge ejendommen fra. 

Yderligere er fordelen ved en tagterrasse, at den ikke fylder noget på din ejendom, som ikke stod der i forvejen. Ved at bygge opad, udnytter du altså din allerede eksisterende bebyggelse til et nyttigt formål. Bor du i lejlighed, måske med skrå lofter, kan en tagterrasse i særdeleshed give dig mere lys og luft. 

Indbygget tagterrasse findes i mange udformninger

Drømmer du om at bygge en tagterrasse, er der mange muligheder for at gøre det. – Ihvertfald rent konstruktionsmæssigt. Det kan være en overdækket tagterrasse, med rækværk eller stakit, etableres med træbrædder eller fliser og konstruktionen kan være klassisk, moderne eller med et twist.

 Kravene til udformningen er blot, at bygningsreglementet følges – herunder at regler for hævede terrasser overholdes. Læs mere om tagterrasse regler i de nedenstående afsnit.

Hvor skal din tagterrasse etableres?

Har du behov for at bygge til dit eksisterende hus, kan du lave en tilbygning med tagterrasse og har du en garage kan du lave tagterrasse her. En tagterrasse på garage kræver dog blot at konstruktionen her kan bære terrassen. Det gælder hvad end det er etablering af tagterrasse på fladt tag eller på et skråtstillet tag. 

På et fladt tag kan du som en ekstra fin detalje, etablere orangeri på tagterrasse. Det er både smukt, praktisk og hyggeligt. Dog skal du være opmærksom på, at et fladt tag kan give tendens til fugtskade og kondens, og det kan være svært at opdage i tide. I så fald kan det have større økonomiske konsekvenser. Fladt tag har sværere ved at komme af med fugt. Tagterrasser på skråt tag kan selvfølgelig opleve samme udfordringer, men det vil sjældnere været tilfældet, sammenlignet med tagterrassen som bygges på et fladt tag. 

Generelt kan en tagterrassen sidestilles med et fladt tag, set i sammenhæng med risiko for vandskade. 

Hvilke materialer kan du bygge en tagterrasse af?

De fleste tagterrasser er bygget af sten eller træmaterialer. Du kan i princippet godt bygge en tagterrasse af andre materialer, men sten og træ har fordele, som gør dem egnet til tagterrasser.

Stenterrasser kræver ikke så megen vedligehold som en ny tagterrasse af træ vil gøre over tid, og har længere levetid. Omvendt er træ blødere at gå på og kan virke som en forlængelse af indersiden af din bolig, hvis træet ligner det gulv som ligger indendørs. Begge løsninger har fordele og ulemper. Hvor en keramisk flise er tung men langtidsholdbar, er træplanker nemme at bygge med, men har en kortere levetid. 

Skal du alligevel i gang med at renovere?

Skal du alligevel i gang med et projekt som for eksempel en tagrenovering eller skal du have tilføjet ekstra isolering under taget, ligger det lige for at inddrage tagterrassen i projektet. En ny tagterrasse vil medføre en væsentlig ændring i udnyttelse af matriklens areal og muligheder. Står du overfor at skulle skifte dit tag, kræver det i begrænset omfang, ikke meget mere at bygge en tagterrasse-konstruktion, oven i projektet. 

Hvad siger love og regler om tagterrasser?

For tagterrasser gælder samme regler som for hævede terrasser. Det være sig både i et almindeligt hus til én familie, såvel som i etageejendomme. Nedenstående liste viser de gængse regler som skal følges hvis du ønsker at bygge en tagterrasse.

  • Tagterrassen må ikke placeres tættere på skel end med 2, 5 meter hertil. 
  • For sommerhusområder er afstandskravet 5 meter til skel 

(de fleste sommerhusområder tillader dog ikke to etager på huse og dermed ikke tagterrasser som tæller for en ekstra etage) 

  • Tagterrassen skal sikres med rækværk som er minimum 1 meter højt.
  • Lodrette åbninger må maksimalt være 120 millimeter brede.
  • En tagterrasse tæller som en ekstra etage
  • En overdækket tagterrasse tæller ikke med i bebyggelsesprocenten på din ejendom så længe overdækningen ikke overstiger 5 % af grundens areal

Kræver en tagterrasse byggetilladelse fra kommunen?

Det kræver en byggetilladelse fra kommunen at konstruere tagterrassen derhjemme. Det gælder uanset om den er overdækket eller ej. Kommunen har pligt til, at godkende en væsentlig ændring af din bolig. Når man bygger en tagterrasse, får du større udsyn til dine naboers ejendomme, hvorfor kommunen skal vurdere om din tagterrasse er til gene for omgivelserne. Derudover kan der foreligge en lokalplan som kommunen hæfter for at følge.

Tæller tagterrassen med i den maksimale bebyggelsesprocent?

Det korte svar er nej. Heller ikke selvom der laves overdækning på den. – Ihvertfald så længe overdækningen ikke overstiger mere end 5 % af ejendommens totale areal. Terrassen kan altså bygges uden, at du udnytter den maksimale bebyggelsesprocent. 

Da tagterrassen hører under bygninger, vil den dog altid kræve en byggetilladelse. Denne gives når kommunen har undersøgt dine indsendte tegninger/skitser og informationer om projektet og vurderet at der ikke ligger noget til hinder for det. En byggetilladelse kan trække ud, hvis for eksempel der skal være nabohøring, eller der er tvivl om bestemmelser i lokalplanen, bevaringsværdighed eller zonestatus. I så fald skal beregnes en længere sagsbehandlingstid hos kommunens tekniske afdeling. Tagterrasser er dog ofte hurtigt behandlede sager.

Er der ulemper ved en tagterrasse?

Foruden en let øget risiko for indtrængen af vand, har en ny tagterrasse den præmis, at flere vil kunne se på dig. Med vinduer og døre og en åben terrasse, vil det blive nemmere for andre at kigge ind til dig og familien på tagterrassen. Det skal du kunne leve med. Yderligere kan der være mere vind og træk, særligt fordi du kommer op i højden, og også fordi du sidder mere ubeskyttet. Disse vilkår kan du tage med i dine overvejelser om hvorvidt du ønsker at etablere en ny tagterrasse derhjemme. 

Hvad er en tagterrasse?

Tagterrasser er oaser som ofte kombinerer en dejlig udsigt med lys og sol, så du kan nyde godt vejr udenfor, oppe i højden. Tagterrasser bygges således ovenpå et eksisterende byggeri. Det kan både være en tagterrasse på tagpap på et fladt tag, på et tegltag eller et eternittag m.v. Hældningen på taget er ikke afgørende, men et fladt tag er nemmest at etablere tagterrasser på.

Hvordan laver man en tagterrasse?

Tagterrasser konstrueres som regel af træ og kombineres ofte med stenbelægning. Førend du når dertil, skal du dog have lavet en tegning/skitse af hvordan terrassen skal se ud, og med hvilke materialer den skal bygges. Herefter indsendes dine dokumenter til kommunen du bor i. Etablering af tagterrasser kræver byggetilladelse, hvorfor alle de informationer du har, skal videregives hertil, hvorefter de tager stilling til, om du må bygge tagterrassen eller ej. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere