Tagrensning pris – Find din M2 pris her

Alle typer tag er lavet til at beskytte mod vejr og vind. Det betyder, at et tag skal kunne modstå både regn, slud, sne og blæst, og ikke at forglemme; solen. Hvis taget skal være modstandsdygtigt i mange år, kræver det vedligeholdelse.

Alle typer tag er lavet til at beskytte mod vejr og vind. Det betyder, at et tag skal kunne modstå både regn, slud, sne og blæst, og ikke at forglemme; solen. Hvis taget skal være modstandsdygtigt i mange år, kræver det vedligeholdelse.

Både lys og nedbør fra oven, slider på et tag. Med tiden vil taget blive slidt, uanset hvad. Der er dog stor forskel på, hvor hurtigt sliddet sker. Et ældre tag vil med årene stå dårligere imod alt hvad der kan ødelægge taget, særligt hvis det ikke er blevet vedligeholdt gennem tiden. Hvis tagets overflade skal være modstandsdygtig, skal taget renses med jævne mellemrum. Det forlænger tagets levetid, og dets styrke. 

Et tag som står uden tagrensning og vedligehold over en årrække, vil hurtigere blive slidt og kræve udskiftning. Et tag som holdes flot og rent, har længere levetid. Sidder der meget mos og alger, har du glemt at rense tagrender, eller er taget ikke repareret i tide, vil dit tag være sårbart og nemt få skader. Konsekvensen er indtrængen af fugt, udvikling af skimmelsvamp, forøget varmeforbrug og et dårligere indeklima. Når taget ikke er helt, vil huset hurtigt begynde at tage skade. 

Hvad koster en professionel tagrensning?

Rensning af tag består typisk af en renvaskning, børstning og koncentreret algeopløsning, som påføres taget. Det er det man vil kalde at “algebehandle taget”. Efter opløsningen har siddet et stykke tid, vil regnvand fra oven, over en periode, skylle døde alger og mos af.  Denne proces tager nogen tid fra algemidlet påføres, til algerne er væk. Det kan såldes vare et stykke tid før du helt får renset taget. Sommetider vil det være nødvendigt at gentage behandlingen, for at komme helt af med grønne belægninger. Hvis det uheldigvis regner lige efter påføring af en algebehandling, skal arbejdet sandsynligvis gentages.

Samtidig med algerensning, kan en professionel fagmand også rense tagrenderne og skylle taget ned for løst skidt. Et flot og rent tag er både godt for huset, for taget, for udseendet og for en eventuel salgspris. 

Skal du have taget renset af et professionelt firma, koster det i gennemsnit mellem 1.000 kr og 2.000 kr pr. 100 kvadratmeter tag. Prisen varierer både efter tagets tilstand (mængden af mos, tagpladernes tilstand m.v.), udformning og adgangsmuligheder, samt efter hvor i landet opgaven skal udføres. 

Ønsker du at taget males, eventuelt efter rensning, skal du regne med en pris der ligger mellem 10.000 kr og 13.000 kr pr. 100 kvadratmeter tag.

Få 3 gratis tilbud på Tagrensning

Vi samarbejder med 3byggetilbud, og tilbyder dig 3 gratis tilbud på Tagrensning – få svar indenfor 24 timer fra kompetente håndværkere nær dig.

Forstå konceptet på 60 sekunder:

Tagrens kan forlænge tagets levetid med mange år

Vælger du at rense taget på huset derhjemme, kan du godt regne med, at levetiden på taget forlænges væsentligt. Det anslås, at et tag som løbende har fået tagrensning, fået udskiftet enkelte ødelagte plader ved skade og som har fået vedligeholdt eventuel maling, kan få helt op til 20 års ekstra levetid. Det er ikke så lidt endda – særlig hvis du ellers skal regne med en udgift til en ny tagflade, som for 100 kvadratmeter, kan koste helt op til 250.000 kr (og ofte har huset mere end 100 kvadratmeter tagflade). 

Du kan altså potentielt spare rigtig mange tusind kroner, ved at sørge for rensning for mos, algebehandling og eventuelt maling af dit tag. 

Få en professionel til at tjekke taget

Et tagtjek fra en professionel fagmand, er ikke det mest sexede emne at tage op. Det kan dog alligevel være et ganske vigtigt emne.  Tagtjek er måske ikke noget du ofte spekulerer over eller snakker med andre om, og du er helt sikkert ikke alene. De færreste af os kigger op på taget til daglig, og overvejer at bestille en tagrensning. Men vi burde nok gøre det.

Der kommer øjeblikke i de fleste husejeres liv, hvor man bliver bevidst om, at tagets tilstand, har ganske stor betydning for huset. Måske er du i tvivl om, om taget skal skiftes, eller måske frygter du, at der er sket skade under taget. I begge tilfælde er et tagtjek en god måde, hvorpå du kan blive klogere på, hvordan dit tag har det. Får du taget renset i tide, slipper du for større udfordringer i fremtiden.

Hvad koster et tagtjek så?

Der findes forskellige landsdækkende firmaer som renser tag. Mange af dem tilbyder et tagtjek uden beregning – du kan altså få det gratis. Sammen med tjekket kommer oftest også en rapport, som vurderer tagets restlevetid, nødvendige og mulige tiltag og nogle gange også konkrete tilbud på udførelse af arbejdet (særligt hvis du selv beder om det). Der er i og for sig, altså ikke rigtig nogen undskyldninger for ikke at gøre det – man kunne fristes til at sige; “Hellere én gang for meget, end én gang for lidt”. 

Hvorfor hjælper det at algebehandle taget?

Når alger og mos og skidt får lov at sidde på taget, eroderes tagpladernes overflade. Når regn, sne eller sol så rammer en sårbar og blottet overflade, kan der opstå huller i taget. Er der først ét lille hul, kan det brede sig, og der kan komme flere. Det er derfor vigtigt, at holde taget rent og fjerne alger fra tag og render. Det gøres bedst og nemmest ved at få renset tag og få en algebehandling.

I dag er der oftest tale om en miljøvenlig tagrensning, hvor man vil rense taget med midler, som ikke skader hverken mennesker, dyr eller natur. Du skal dog altid have for øje, at ældre tage kan indeholde asbest eller pcb, som er meget skadelige stoffer. Bestiller du en professionel fagmand til rensning af tag, vil denne hurtigt kunne fortælle dig, at et tag med asbest skal håndteres på en særlig måde. 

Rensning af tag med skadelige stoffer kræver en særlig procedure, som ikke alle tagfirmaer udbyder. Det drejer sig typisk om nogle bestemte tagtyper. Bølgeeternittag eller anden type eternittag, som er produceret i en bestemt tidsperiode, kræver altid en nærmere undersøgelse. Andre tagtyper kan også indeholde skadelige stoffer, så det er en god ide, at spørge en fagmand til råds – særligt hvis du vil foretage “tagrensning – gør det selv”. 

Hvorfor er det en god idé at rense tagrenderne?

Uanset hvilken type tag som ligger på dit hus, vil tagrenderne på et tidspunkt stoppe til af blade, skidt og grene. Hvis renderne er fyldte, skal vandet løbe andre steder hen. Det betyder dels, at regnvand måske ikke kan komme væk fra taget, at det løber ned ad husets vægge og at det lægger sig langs soklen på huset, hvorved fugt kan stige op i husets konstruktioner. 

Ligeså vel som tagbelægningen kan slides hurtigere uden vedligehold, gælder det samme for tilstoppede tagrender. Jo mindre de vedligeholdes, jo hurtigere vil de blive utætte eller slår revner. Det gælder særligt hvis skidt og vand fryser inde i dem om vinteren, hvorved der kommer et pres på materialet som render er lavet af – primært dem i PVC og andet plastisk materiale.

Hvornår er en tagrensning ikke nok?

Du kan oftest nå langt ved tagrensning af tagfladen, med jævne mellemrum. Algebehandling af tag holder som regel i halve og hele år. Taget kan dog have en alder og tilstand, som gør, at det måske ikke er nok blot at rense dit tag. Hvis der er huller i taget skal disse repareres og er tagrenderne ikke hele, sammenhængende eller tætte, bør disse udskiftes eller repareres. Et tag på et standard parcelhus fra 70’erne og 80’erne vil efterhånden trænge til udskiftning.

Hvis du har eternittag kan du ved enkelte huller skifte en plade eller flere. Har du tegltagsten, kan du få enkelte tagsten skiftet. Sommetider kan hele taget dog være i et forfald, som ikke retfærdiggør reparation, men i stedet kalder på en fuld udskiftning. Er antallet af ødelagte eller slidte plader mange, bør alle tagpladerne skiftes. 

Få altid et præcist estimat på hvad det koster at udføre opgaven, før du giver endeligt tilsagn til behandlingen.

Det er en bekostelig omgang at skifte tag, men regningen kan blive langt større, ved at lade være med at skifte det. Skader fra tag kan ende med at give store økonomiske udfordringer. Samtidig er et tag en investering i din bolig, som gavner både huset, værdien og indeklimaet – og ikke at forglemme; forbrugsomkostningerne. Særligt hvis du får taget efterisoleret når du har taget nede, inden tagpladerne på ny monteres, kan der være penge at spare på varmeregningen. Hvis du hyrer en til at udføre opgaven, så bed også om en pris på efterisolering. 

Husk at der er energi-fradrag at hente hos SKAT, hvis du efterisolerer dit tag. 

Hvad koster et nyt tag?

Prisen for et tag varierer efter tagtype. Eternittage og tagpap ligger i den billigere ende af prisskalaen, mens tegl og skifer er dyrere tagtyper. Eternittag findes dog også i en udformning som minder om tegl, men i et billigere prisleje. 

I nedenstående skema ses eksempler priser for forskellige typer af tag, samt den estimerede levetid for de forskellige materialer. 

TagtypePris pr. m2 ved udskiftningTagets gennemsnitlige levetid
Tagpap800 – 1.000 kr20 – 30 år
Bølgeeternit700 – 1.200 kr20 – 40 år
Ståltag800 – 2.100 kr30 – 60 år
Tegltag1.200 – 2.300 kr30 – 50 år
Betontag1.500 kr – 2.200 kr40 – 60 år

Kan du male dit tag?

Ældre tage kan med tiden godt blive grimme at se på, særligt hvis der er aftegninger efter mosset og algerne eller solens afblegning. Sommetider bliver den slags “ar” også tydeligere at se, når du vælger at få renset taget. Er taget ellers helt og sundt, kan du vælge at male taget, så det kommer til at fremstå fint og pænt igen. Malingen virker samtidig som en slags imprægnering.

Omkostningen til at male sit tag, er en del mindre end at skulle opsætte et nyt tag, men er taget gammelt, kan det måske bedre svare sig at udskifte det. Det koster mellem 10.000 og 13.000 kr pr. 100 kvadratmeter, at få malet sit tag af en professionel. Et tag som ikke er pænt at se på, men som estimeres at have en del gode år endnu, kan med fordel males. Derved beskyttes overfladen af tagpladerne samtidig også, hvormed holdbarheden forlænges. 

Du skal blot være opmærksom på, at hvis taget først er malet én gang, vil du være nødt til at gøre det igen og igen, over årene, for at holde taget pænt. 

Overvejer du at male dit tag, er det ligeledes en god idé, at få en fagmand til at tjekke taget først, så du ved om det er en god investering. 

Rensning af taget – gør det selv?

Vil du give dig i kast med tagrens, kan det godt lade sig gøre. Du bør dog sætte dig grundigt ind i, hvilken tagtype du har, og dermed hvilken behandling der skal gives. Hvis dit tag får en forkert behandling, bliver din tagrens måske til mere skade end gavn. Det er ikke heldigt, hvis overfladen bliver ødelagt. Samtidig bør arbejde med at rense tag, ikke indebære en højtryksrenser, som ligeledes kan ødelægge overfladen på tagpladerne. Ydermere risikerer du at skubbe vand ind under taget, eller at gøre tagsten løse. Opstår der utætheder, er basis for vandskade lagt. 

Hvis dit tag er lavet af tagpap, kan tagrens sjældent lade sig gøre, da overfladen i værste fald ødelægges eller ændrer udseende. Hvis du har et område som er helt grønt, kan du godt rense det / give det algebehandling. Tag en blød børste og foretag rensning af området med forsigtighed.

Gode råd til gør-det-selv tagrens

 • Spul oppefra tagryggen og nedad ved rensning (ikke omvendt)
 • Hold altid vinklen spids når du spuler
 • Påfør algerensemiddel efter rengøring – så holder taget sig rent længere.
 • Brug det rigtige renseudstyr til at rense dit tag (uden højtryksrenser) 
 • Rens også både galvaniserede – og plastictagrender (disse kan godt tåle højtryksrenser)
 • Ophold dig kun forsvarligt på taget – både fordi der kan komme buler i taget og fordi du skal være på sikker grund.
 • Tjek om tag eller tætningsmateriale indeholder asbest. Der er stor risiko ved ukontrolleret håndtering af asbest.
 • Spørg en fagmand til råds inden du maler taget selv. Malingen giver kun beskyttelse, som en slags imprægnering, hvis processen er lavet rigtigt.

1-2-3 guide til tagrensning 

Hvis du hyrer en professionel fagmand til tagrensning, vil denne i store træk følgende en procedure, der kan se ud som nedenstående: 

 1. Gennemgang af dit tag

Før den professionelle fagmand giver sig i kast med en rengøring og/eller algerensning af dit tag, vil denne gennemgå taget for huller, skader eller andre typer af utætheder. Denne vil også vurdere taget for indhold af asbest. 

Det er godt at få professionel rådgivning inden arbejdet påbegyndes, fordi du skal vurdere, om det er pengene værd. Er taget i dårlig stand, kan en rengøring og algebehandling måske ikke svare sig. Taget bør muligvis i stedet renoveres for utætheder eller udskiftes. 

 1. Den professionelle fagmand foretager tagrensning

Når taget er klar til rensning, vil fagmanden rense taget indenfor miljømæssige forskrifter og hensyn til tagtypen, samt taget og huset som helhed.  Nogle typer af tag, vil denne få børstet efterfølgende, for at fjerne mos og alger som ikke forsvandt under rensningen. I stedet for en højtryksrenser, kan der desuden benyttes et særligt rensesystem, som renser taget effektivt.

 1. Fjernelse af skidt efter tagrensning

Når al skidtet er løsnet fra taget, skal det skylles væk. Herefter vil man typisk algebehandle taget, for at forhindre, at nyt skidt og alger sætter sig fast efterfølgende. 

På nogle typer af tag, kan man med fordel beskytte taget ved at overfladen males. Ved påføring af et beskyttende lag, vil taget blive mere robust mod vind, sol og regn m.v. 

Kan tagrensning skade miljøet?

I Danmark findes kun ét godkendt algemiddel til tage. Dette kaldes for “Algefri N”. Midlet kan bruges til algebehandling af alger og mos, både af private og professionelle firmaer. Hvis du vil være sikker på, at dit tag får en algebehandling med et godkendt middel, skal du således spørge et professionelt firma, som du ønsker tilbud fra, om hvilket algemiddel de anvender. Du kan også læse mere om midlet på Miljøstyrelsens hjemmeside. Vil du selv købe Algefri N, koster det cirka 150 – 200 kr pr. liter, i et byggemarked. 

FAQ

Hvad koster det at få renset et tag?

Det koster mellem 1.000 og 2.000 kr pr. 100 kvadratmeter tagflade du ønsker tagrensning / algebehandling af. Prisen vil dels afhænge af tagets stand, udformning og forholdene omkring det, og dels af hvilket område arbejdet skal udføres i. En tagrensning i Nordsjælland koster ikke nødvendigvis det samme som det gør i Sønderjylland. Prisforskelle afhænger samtidig også af det enkelte firma. Bed derfor altid gerne om tilbud fra flere forskellige firmaer. 

Kan man selv rense sit tag?

Du kan godt selv rense taget derhjemme. Husk blot at orientere dig om hvad procedurer der er ved din tagtype, og ligeledes om, hvorvidt taget potentielt indeholder asbest. Renser du et tag med asbest, opstår asbestholdigt vand, og vandet derfra, bør ikke spredes ud til hverken mennesker, dyr eller natur. Hvis taget indeholder asbest, bør du overlade arbejdet til professionelle fagmænd, som er uddannede i at håndtere asbest. Stoffet er meget skadeligt for mennesker. 

Boligmesteren

Boligmesteren.dk er en samling af byggeeksperter og gør det selv entusiaster. Vi samler dygtige folks viden her på siden, og gør det let tilgængeligt for dig, der skal bygge nyt eller renovere. 

Få op til 3 gratis tilbud fra håndværkere